İskandinav Mitolojisi Nedir?

İskandinav (diğer adıyla Viking) Orta Çağ boyunca Hristiyanlığa dönüşmeden önce İskandinav manzarası kadar güzel olan, yakından bağlantılı olan  kendi yerli pagan dinine sahiptiler. 

“İskandinav mitolojisi” olarak adlandırdığımız bu dinin merkezinde, Vikinglerin yaşamlarına anlam veren dini hikayeler , Odin , Thor , Freya ve Loki gibi etkileyici ve oldukça karmaşık karakterlerle tanrı ve tanrıçalar yer alır.

Bu efsaneleri içeren İskandinav dininin hiçbir zaman gerçek bir adı yoktu. Bu ibadetleri yapar dinlerine bağlı olurlardı lakin buna ‘Din’ demezlerdi . Bunun yerine sadece “gelenek” derlerdi.

Ancak, Hristiyanlığın gelişinden sonra eski yöntemleri izlemeye devam edenlere “Putperestler” deniyordu. Kırsal kesimde  yerleşim halinde olanlara ise  “Sağlıksız bölgelerde yaşayan putperest insanlar” denirdi.

Dinler, insanoğlunun gizeme ve doğa üstü olaylara ulaşma girişimleridir ve İskandinav dini elbette bunlardan biriydi. Dinleri Vikinglerin adetlerini zamanına ve yerine uygun yapmasını sağladı.

 Bazı yönleriyle biz modern okuyuculara anlaşılmaz ve tuhaf görünse bile, hak ettiği gibi gerektiği şekilde yaklaşırsak, içerisinde aşkın, savaşın, kutsalın, öfkenin ve barışın varlığında ortak insan arayışının yer aldığını rahatlıkla görebiliriz. Ve son Vikinglerin kılıçlarını bıraktıklarından bu yana binlerce yıl geçmesine rağmen, insanlar bugün bile İskandinav mitlerinin ve onlarda yaşayan hikayelerinin içerisinde yaşayıp onlardan  ilham almaya devam ediyorlar.

Vikingler için hiçbir şey unutulmaktan daha kötü olamaz. Başkalarının saygısını kazanmak Vikingler için servetlerin en değerlisidir.  Vikingler tanrılarına tapmıyorlardı, onların gözünde tanrılar da kendilerininkine benzer sıkıntılarla başa çıkma gayreti içindeydiler. Onların ideali kendi kendine yetmeyi bilmekti, güçlükler karşısında direnmek, sarsılmamak, yıkılmaz olmaktı.

Vikingler cenaze törenlerini de ölülerini tahtadan ve içi toprakla doldurulmuş bir kayığa koyup yakarak gerçekleştirirlerdi. İskandinavya’dan çok uzak ülkelere yaptıkları gemiler sayesinde keşifler ve baskınlar yapabilmişlerdir. Ayrıca birçok uzak ülkeyle ticaret yapmışlardır. “Viking” kelimesi eski Norse dilindeki “Korsan baskını” anlamına da gelmektedir. Kristof Kolomb’dan 500 yıl önce kadar yeni kıta Amerika’yı keşfetmeyi başarmışlardır. Kanada’yı M.S. 1000 yıllarında keşfetmişlerdir.

Vikingler “marjinal” olmaktan kıvanç duyan ilk insan topluluğu idi. Vikingler tüm korkulara meydan okumayı başarmıştı, çünkü, asi bir halk olarak, öngörülemeyen karşısında duyulan korkuyu doğal bir esin kaynağına çevirmenin yolunu keşfetmişlerdi

Çok tanrılı dinleri olmasına karşın esas olarak Thor’a yani Yıldırım Tanrısı’na inanırlardı ve onun tam zıttı olan her türlü hayvanın kılığına girebilen şekil değiştiren kötü tanrı Loki’ye inanırlardı. Vikingler özellikle denizcilik ve gemi yapımında ustalaşmışlardı. 16 ila 37 metre arasında manevra kabiliyeti yüksek gemiler inşa ettiler. Bu gemileri suyun üzerinde kolayca yol alabilecek ve kıyıya kolayca çıkabilecek şekilde tasarladılar.

Vikingler

Vikingler  akıncılar , fatihler , kaşifler , yerleşimciler ve tüccarlardan oluşan Viking Çağı dediğimiz  793-1066 yılları arasında  günümüz Norveç, İsveç, Danimarka ve İzlanda çevrelerinde yaşamış cesur savaşçı bir halktı.

 Vikingler Bağdat kadar doğuda Kristof Kolomb’tan beş yüz yıl önce keşfettikleri  Kuzey Amerika kadar batıda seyahat ettiler. Eski İskandinav dilini konuşan Vikingler, runeler (Runik yazı) yazıyor ve atalarının dinlerini uyguluyorlardı.

Vikingler, çoğu zaman anavatanlarından, uzaklarda servet, prestij ve güç peşindeydi. Çoğu insan toplumunda olduğu gibi, bu amaçlar Vikingler için de iç içe geçmişti; daha fazla servete sahip olanlar tipik olarak daha fazla prestije ve güce sahiplerdi; Vikingler altın, gümüş, değerli taşlar ve benzerleri şeklinde servet aradıkları gibi toprağa sahip olmanın da büyük bir servet olduğunun bilincindeydiler.

Özgün ve özel bir topluluk olan Vikingler halen birçok yayın ile incelenmekte; geçmişten günümüze gelen kültürleri, mitleri, efsaneler çağımızda da yaşamaktadır. Tarihe damga vurmuş, cesaretin temsilcileri her dönem saygı ile anılmıştır.

Bizler de savaşçı kavim Vikingleri anacağız…

Sağlıcakla…

Reklamlar

bir yorum

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: