Bize Ulaş!

Tarih

En Büyük 12 Antik Askeri Komutan

Paylaşılma Tarihi :

,

12 Antik Askeri Komutan

Eski askeri komutanlar, düşmanı yenmek için binlerce adamı savaş için toplar ve eğitirdi. Birçoğu bugün hala hatırlanmakta olan savaştan önceki konuşmaları, savaş alanında binlerce adama ilham verdi.

Eski savaş modern savaştan tamamen farklıydı. Genel olarak konuşursak, ordular,  bir savaşı kazanmak için büyüklüklerine ve güçlerine güvenirlerdi, ancak bazı komutanlar birçok tarihçi tarafından hala alkışlanan strateji ve taktikler kullandılar ve sayıca çok üstün olan birlikleri ve orduları yok ettiler.

 İşte en yetenekli 12 askeri komutanın listesi:

12. III. Tiglath-Pileser (Bilinmiyor – 727, Asur)

İçerik: En Büyük 12 Antik Askeri Komutan

Tiglath-Pileser III, modern askeri gücün kurucusu ve Asur İmparatorluğu’nun siyasi sisteminin öncüsü olmuştur. Saltanatı boyunca, bir yüzyıl boyunca Orta Doğu’ya hükmetmesi için krallığı genişletti. Saltanatının ilk yılında, II. Sarduri tarafından yönetilen güçlü Urartu krallığını yendi. 

II. Sarduri krallığını Asya, kuzeybatı Mezopotamya, İran ve Suriye’yi içine alacak kadar genişletti. Bu  III. Tiglath-Pileser ‘ün en önemli zaferlerinden biriydi.

11. Chandragupta Maurya (MÖ 340 – MÖ 298, Hindistan)

İçerik: En Büyük 12 Antik Askeri Komutan

Chandragupta, Maurya İmparatorluğu’nun kurucusu ve Kshatriya varna hükümdarıydı. Hindistan’ı tek bir merkez altına topladdı. Bu yüzden  Chandragupta Hindistan’ın ilk tarihi imparatoru olarak kabul edilir. Chandragupta’dan önce Hindistan küçük özel krallıklarla yönetiliyordu. Bütün bu küçük krallıkları fetheden komutan Chandragupta , birleşik merkezi bir krallık kurdu.

10. Leonidas (540–480, Yunanistan)

İçerik: En Büyük 12 Antik Askeri Komutan

Leonidas, bir Sparta kralıydı. Spartalı Anaxandridas II’nin üçüncü oğlu olan Leonidas, çoğunlukla Thermopylae Savaşı’ndaki olağanüstü performansıyla hatırlanır, bizler ise 300 spartalı filminden tanırız. (Ne filmdi ama!)

 Küçük ama güçlü ordusu ile Xerxes’in ordusuna karşı savaştı. Gerçek sayının bu olmadığını ve biraz abartıldığını bilsek dahi 300 Spartalı adam cesurca savaştı. Diğer bir yandan karşı cephede ki pers komutanı Xerxes’in ordusunun ise milyonlarca askerden oluştuğu söylenir, lakin bu da gerçeği yansıtmaz birçok tarihçi gerçek sayının 100.000 ila 150.000 arasında olduğuna inanır.

300 Spartalı’dan oluşan küçük birlik savaşı yedi gün boyunca, pers ordusundan binlerce kişiyi geride tutarak savaştı. Savaşın beşinci ve altıncı gününde, Leonidas ve ordusu kabaca 20.000 Pers askerini öldürür. Yedinci günde, Leonidas bütün 300 Spartalı, 900 köpeği ve 700 Thespian’dan oluşan Yunan birliklerini gönderdi ama bir çıkmaz geçitte kapana kısıldı. Bir efsaneye göre ise Leonidas ve askerleri o kadar çok pers askeri öldürür ki sayıları on binleri aşar ve birikmeye başlar sonuç olarak cesetten bir dağ oluşur ve 300 spartalı ceset yığınlarının ortasında kalır…

Leonidas ve adamları şanlı bir ölüm geçirdi, onlar hakkında birçok efsane yaratıldı adlarına şarkılar yazıldı ve destanlara konu oldular.

 Ve isimleri hala hatırlanıyor…

9. Hammurabi (1810–1750, Babil)

İçerik: En Büyük 12 Antik Askeri Komutan

Hammurabi, Amorite hanedanından ilk Babil kralıydı. Tahtını, MÖ 1792’de babası Sin-Muballit’ten devraldı. En çok tanındığı alan ise kendi adını taşıyan yazılı kanunlarıdır, geçmişten günümüze  pek çok tarihçi tarafından bir hukukçu olarak övgüyle karşılanmıştır.

Elamitler (bugünkü Irak), Mezopotamya’nın merkez ovalarını doğudan işgal ettiğinde Hammurabi, Larsa ile güçlerini birleştirdi ve onları yendi. Yenilgiden sonra, Larsa ile olan ittifakı bozdu ve bunun yerine Nippur ve Lagash ile ittifaklar kurarak Larsa’nın elindeolan Lsin ve Uruk şehirlerini işgal etti. Daha sonra Nippur, Lagash ve Larsa’yı fethetti. Bu taktiğiyle neredeyse fethedilmedik şehir bırakmadı.

 Parlak stratejisi, teslim oluncaya kadar şehirlere giden su kaynağını engellemekti.

Mükemmel dövüş tekniklerine ek olarak, Hammurabi halkı arasında çok popülerdi. Binalar ve kanallar inşa etti ve zamanında nadir görülen bir hukuk sistemi başlattı. Saltanatı boyunca, sıradan insanların hayatlarını iyileştirmeye çalıştı. Kral adammış vesselam 🙂

8. II. Ramses (1303–1213, Mısır)

İçerik: En Büyük 12 Antik Askeri Komutan

II. Ramses, eski Mısır’ın en büyük ve en ünlü firavunu idi. Ramses her ne kadar öncelikle şehirler, tapınaklar ve anıtlar inşa ederek imparatorluğun gelişmesine odaklanmış olsa da, savaş alanındaki cesareti ve stratejisiyle de çok iyi tanınıyordu. Ramses, Mısır sınırlarını güvence altına almak için çok sayıda projeye imza attı ve onun saltanatı boyunca 100.000 kişilik ordusu, toprakları için Nubyalılar ve Hititlerle savaştı.

Aynı zamanda tarihin ilk yazılı antlaşmasına sebep olan Kadesh Savaşı, strateji, ordu oluşumu ve taktiklerin kullanımının fark edildiği ilk savaştı (M.Ö 1247). Savaş alanındaki bazı teknik hatalara rağmen, savaşa stratejik yaklaşımı ve ordusunun büyüklüğü ile tanınır.

7. Halid BinVelid (MS 592-642, Arabistan)

İçerik: En Büyük 12 Antik Askeri Komutan

Halid bin Velid, peygamber Muhammed’in (PBUH) takipçisi idi ve savaşta yenilmez kalan üç askeri generalden biriydi. Askeri liderliği altında, Arabistan tarihte ilk kez tek bir siyasi varlık olarak birleştirildi. Kıskaç hareketini daha büyük bir üst rakibe karşı başarıyla yürüten Hannibal’ın dışındaki tek askeri komutandı.

Halid, Uhud Muharebesi’nde önemli bir rol oynamımıştır islam peygamberi Muhammed’in ölümünden sonra Ridda Muharebesi’nde Medinan kuvvetine komutanlık etmiştir. 

Üstün savaş taktikleriyle Arabistan’ı fethetti ve Arap kabilelerini bastırdı. Onun muhteşem taktiği, düşman birliklerini basitçe yenmek yerine yok etmek oldu. Eski Müslüman askeri doktrinlerin çoğunun mimarıydı.

6. Trajan (MS 53, MS 17, Roma)

İçerik: En Büyük 12 Antik Askeri Komutan

Trajan hayatını farklı askeri fetihlere adadı. O, on yıl boyunca Romalıları rahatsız eden Dacia’yı (günümüz Romanya ve Moldova) fethi ile tanınıyordu.

 Dacia’dan sonra Trajan Partilerle bir savaş başlattı ve onları yendi. Mezopotamya’yı fethetti ve yeni bir il kurdu.

5. Sun Tzu (MÖ 544 – MÖ 496, Çin)

İçerik: En Büyük 12 Antik Askeri Komutan

Çin Ordusu Generali, Savaş Stratejisti ve Savaş Sanatı’nın yazarı Sun Tzu, savaşın antik çağlarda savaşma şeklini tamamen değiştirdi. Savaş Sanatı birçok askeri komutan, insan ve entelektüel tarafından çalışıldı ve son 2000 yıl boyunca Asya’daki en önemli askeri tez olarak kaldı. 20. yüzyılda Savaş Sanatı, Avrupa ve Amerika’da kültür, politika, ticaret, spor ve modern savaş gibi çeşitli alanlarda etkili oldu.

4. Julius Sezar (MÖ 100–44, Roma)

İçerik: En Büyük 12 Antik Askeri Komutan

Julius Sezar parlak bir askeri general, avukat, inşaatçı ve politikacıydı. Antik tarihin en ünlü isimlerinden biriydi ve antik ve modern dünya üzerinde çok önemli bir etkisi oldu. 

İmparator kelimesi sık sık isminin Almancadaki “kaiser” ve Rusça “tzar”  gibi farklı dillerde varyasyonlarından kaynaklanmaktadır. Daha önce Roma’da Quintilis olarak bilinen Temmuz ayı ondan sonra seçildi. (Isimlerinden biri de Julius olduğundan dolayı bu ismini yılın bir ayına vererek ismini sonsuza kadar yaşatmak istedi. |Ç.N:İngilizce temmuz ayı july demektir.) 

Kesinlikle yenilemez denilen Galya’yı fethetti (günümüz Fransa, İsviçre, Belçika ve kuzey İtalya) ve aynı zamanda İngiltere’ye askeri bir sefer başlatan ilk Roma imparatoru oldu.

3. Büyük Cyrus (MÖ 600-530, İran)

İçerik: En Büyük 12 Antik Askeri Komutan

Büyük Cyrus, Medes’i fethedip İran’ın tamamını tek bir yönetici altında birleştiren tarihteki ilk Pers lideri oldu. Cyrus, Pers İmparatorluğu’nun ilk kralı oldu ve dünyanın en büyük imparatorluklarından birini kurdu. Bölgesini bugünün İran’ın batı kısmına kadar genişletti ve İran’ın doğu kesiminde yaşayan büyük bir göçebe kabileleri ele geçirdi. Lidya ve Yunanistan krallıklarını istila etti ve onları Akdeniz’in deniz limanlarına erişmesine izin veren Antonia kıyıları ile birlikte fethetti.

İmparatorluğun tüm sakinlerinin kendi dinlerini ve sosyal geleneklerini uygulamada özgür olduğunu belirten antik dünyanın ilk insan hakları bildirisini yayınladı. Her türlü köleliği yasa dışı kıldı ve herhangi bir çiftçinin toprağının veya mülkünün ele geçirilmesini yasakladı.

2. Hannibal Barca (MÖ 247–183, Kartaca)

İçerik: En Büyük 12 Antik Askeri Komutan

Hannibal ,üstün askeri taktik ve strateji zekasına sahip olan cesur bir askeri komutandı. Hannibal’ın Roma’ya olan nefreti, Genç Piskopos Savaşı’nda Roma’ya karşı savaşan babası Hamilcar tarafından genç yaşta kendisine aşılandı. Hannibal’ın ustaca askeri taktikleri ve risk alma davranışı, ona tarihçilerden büyük beğeni topladı.

Hannibal, o zamanlar imkânsız olduğu düşünülen 50.000 piyade, 9.000 süvari ve 37 fil ile Alpleri geçmeye cesaretli girişimi ile cesaretini ortaya koydu. Roma ile Kartacalar arasındaki bitmeyen çatışma, Hannibal’in mükemmel askeri taktiklerini gösterdiği İkinci Pön Savaşı ile sonuçlandı . Bütün çabalarına ve büyük askeri stratejilerine rağmen, Roma’yı fethetme hayalini gerçekleştiremedi ve o cesur ruhunu Roma’nın ellerine düşmemesi için intihar ettiğinde teslim etti.

1. Büyük İskender (MÖ 356-323, Makedonya)

İçerik: En Büyük 12 Antik Askeri Komutan

Askeri dahi ve Makedon Kralı İngilizce Alexander adıyla bilinen büyük İskender, tüm zamanların en saygın askeri komutanlarından biridir. Babasının öldürülmesinden sonra, İskender tahtı devraldı ve 20 yaşında olduğu halde babasının krallığı genişletme görevine devam etti. Bölgesini genişletmek amacıyla 12 yıllık savaş süresi boyunca Krallığı Adriyatik Denizi’nden Hindistan’daki İndus Nehri’ne ve Tuna’dan Nil’in üst kesimlerine kadar büyüttü.

Sonuç

Kuşkusuz, Büyük İskender ve Hannibal, antik dünyanın en büyük iki askeri komutanıdır.

 Buradaki liste yalnızca eski liderleri içerir ve bu nedenle Napoléon Bonaparte ve Cengiz Han gibi diğer büyük komutanlar listenin dışında tutulmuştur.

Diğer yazılarımızda görüşmek dileğiyle.

Sağlıcakla…

Yorum İçin Tıkla

Bir Cevap Yazın

Ekibimize Katıl!

yazar

Kısa Süreli İndirim

Son Yazılar

Ekofeminist Perspektifte Kadın-Doğa İlişkisi Ekofeminist Perspektifte Kadın-Doğa İlişkisi
Sosyoloji7 saat Önce

Ekofeminist Perspektifte Kadın-Doğa İlişkisi

Ekofeminist Perspektifte Kadın-Doğa İlişkisi Feminizm, çeşitli alanlarda kadınların durduğu yeri anlamlandırmak ve haklı talepleri gerçekleştirmeleri için zemin oluşturmaktadır. Feminist düşünce,...

Fazıl Hüsnü Dağlarca: Şans Tanımamız Gereken Şair #18 Fazıl Hüsnü Dağlarca: Şans Tanımamız Gereken Şair #18
Biyografi11 saat Önce

Fazıl Hüsnü Dağlarca: Şans Tanımamız Gereken Şair #18

Şans Tanımamız Gereken Şair listemizin son yazısında Nilgün Marmara yer almıştı. Bu yazımızda ise sizlere Fazıl Hüsnü Dağlarca’yı tanıtacağız. Kendisi...

Yürümeye Övgü Yürümeye Övgü
Deneme1 gün Önce

Yürümeye Övgü

Yürümeye Övgü ”Niçin bu kadar iyi yürüyüşçüyüm?” diye kendi kendine soran Batı dünyasının en büyük filozoflarından biri sayılan Nietzsche, kendi...

Henri Matisse ve The Desert: Harmony in Red Henri Matisse ve The Desert: Harmony in Red
Kültür&Sanat1 gün Önce

Henri Matisse ve The Desert: Harmony in Red

Henry Matisse ve The Desert: Harmony in Red “Yaratıcılık, cesaret ister” sözünün sahibi, 20.yy ressamlarından Henri Matisse kimdir? Henri Matisse,...

Barış Kocatürk Röportajı | 16 Soruda Barış Kocatürk Barış Kocatürk Röportajı | 16 Soruda Barış Kocatürk
Müzik2 gün Önce

Barış Kocatürk Röportajı | 16 Soruda Barış Kocatürk

Barış Kocatürk Röportajı | 16 Soruda Barış Kocatürk Wikikültür için röportaj veren Barış Kocatürk’e çok teşekkür ederiz. SORU 1) Merhaba;...

Arka Sokaklar'a Ne kadar Hâkimsin? Arka Sokaklar testi Arka Sokaklar'a Ne kadar Hâkimsin? Arka Sokaklar testi
Quiz&Test3 gün Önce

Arka Sokaklar’a Ne kadar Hâkimsin? Arka Sokaklar Testi

Arka Sokaklar’a Ne kadar Hâkimsin? Arka Sokaklar Testi Arka Sokaklar, Türkiye’nin en uzun soluklu dizilerinden birisi olma özelliğine sahip olmasıyla...

Sylvia Von Harden Portresi: Bir Otto Dix Şaheseri Sylvia Von Harden Portresi: Bir Otto Dix Şaheseri
Kültür&Sanat3 gün Önce

Sylvia Von Harden Portresi: Bir Otto Dix Şaheseri

Bu yazımda sizlere Otto Dix ve onun en önemli eserlerinden olan Sylvia Von Harden portresinden bahsetmek istiyorum. Tablodan önce Otto...

WK Haftalık Genel Kültür Testi #24 WK Haftalık Genel Kültür Testi #24
Quiz&Test4 gün Önce

WK Haftalık Genel Kültür Testi #24

Haftalık Genel Kültür Testi ile tekrardan karşınızdayız.10 sorunun doğru cevabını bulabilecek misin? Her konudan genel kültür soruları için bağlantıya tıklayın...

Haftalık Yazar Kitap Eşleştirme Testi #21 Haftalık Yazar Kitap Eşleştirme Testi #21
Quiz&Test5 gün Önce

Haftalık Yazar Kitap Eşleştirme Testi #21

Yazar Kitap Eşleştirme Testi serimizin yirmi birincisi ile karşınızdayız. 10 eserin gerçek sahibini bulabilecek misin? Edebiyat severler, kitap kurtları, şiir...

Son Zamanların En İyi Ücretsiz Mobil Oyunları Son Zamanların En İyi Ücretsiz Mobil Oyunları
Teknoloji5 gün Önce

Son Zamanların En İyi Ücretsiz Mobil Oyunları

Son Zamanların En İyi Ücretsiz Mobil Oyunları   Geçtiğimiz yıllarda mobil oyun sektörü oldukça gelişti. Oyuncular artık telefon gibi mobil cihazlarından...

Yeditepe İstanbul: Şans Tanımamız Gereken Türk Dizisi #3 Yeditepe İstanbul: Şans Tanımamız Gereken Türk Dizisi #3
Sinema&Dizi6 gün Önce

Yeditepe İstanbul: Şans Tanımamız Gereken Türk Dizisi #3

Bu hafta listede Yeditepe İstanbul var. Şans Tanımamız Gerekenler listesinde bir önceki Türk dizimiz İçerde idi. Biliyorsunuz ki daha önce...

Kierkegaard Düşüncesinde 'Korku ve Titreme' Kierkegaard Düşüncesinde 'Korku ve Titreme'
Felsefe1 hafta Önce

Kierkegaard Düşüncesinde ‘Korku ve Titreme’

Kierkegaard Düşüncesinde ‘Korku ve Titreme’ Kierkegaard ve sistem olarak düşünce eleştirisinin temelini oluşturan varoluşçu felsefe alanında bilinen önemli bir filozoftur....

Nilgün Marmara: Şans Tanımamız Gereken Şair #17 Nilgün Marmara: Şans Tanımamız Gereken Şair #17
Biyografi1 hafta Önce

Nilgün Marmara: Şans Tanımamız Gereken Şair #17

Şans Tanımamız Gereken Şair listemizin son yazısında Sabahattin Kudret Aksal yer almıştı. Bu yazımızda ise sizlere Nilgün Marmara’yı tanıtacağız. Kendisi...

Doğa, Aşk ve Edebiyat Doğa, Aşk ve Edebiyat
Deneme1 hafta Önce

Doğa, Aşk ve Edebiyat

Doğa, Aşk ve Edebiyat Gülümser mi bir ağaç insana, yaprağıyla birlikte? Gülümser! Sahteliğin olmadığını anlarsın, gerçek aşkın doğada olduğunu anlayıncaya...

Gülseren Budayıcıoğlu Kitapları | Okunması Gereken Kitaplar #2 Gülseren Budayıcıoğlu Kitapları | Okunması Gereken Kitaplar #2
Edebiyat1 hafta Önce

Gülseren Budayıcıoğlu Kitapları | Okunması Gereken Kitaplar #2

Yazıya başlamadan önce Gülseren Budayıcıoğlu kitapları Madalyonun İçi (2004), Günahın Üç Rengi (2008), Hayata Dön (2011), Kral Kaybederse (2015), Kral...

Göğe Bakma Durağı Göğe Bakma Durağı
Blog1 hafta Önce

Göğe Bakma Durağı

Göğe Bakma Durağı Şiirle az çok meşgul olanların dilinden düşmeyen bir şiirdir Rahmetli Turgut Uyar’ın ”Göğe Bakma Durağı” isimli şiiri....

Kripto Para Kazanmaya Başla