Bize Ulaş!

Tarih

En Büyük 12 Antik Askeri Komutan

Paylaşılma Tarihi :

,

İçerik: En Büyük 12 Antik Askeri Komutan

12 Antik Askeri Komutan

Eski askeri komutanlar, düşmanı yenmek için binlerce adamı savaş için toplar ve eğitirdi. Birçoğu bugün hala hatırlanmakta olan savaştan önceki konuşmaları, savaş alanında binlerce adama ilham verdi.

Eski savaş modern savaştan tamamen farklıydı. Genel olarak konuşursak, ordular,  bir savaşı kazanmak için büyüklüklerine ve güçlerine güvenirlerdi, ancak bazı komutanlar birçok tarihçi tarafından hala alkışlanan strateji ve taktikler kullandılar ve sayıca çok üstün olan birlikleri ve orduları yok ettiler.

 İşte en yetenekli 12 askeri komutanın listesi:

12. III. Tiglath-Pileser (Bilinmiyor – 727, Asur)

İçerik: En Büyük 12 Antik Askeri Komutan

Tiglath-Pileser III, modern askeri gücün kurucusu ve Asur İmparatorluğu’nun siyasi sisteminin öncüsü olmuştur. Saltanatı boyunca, bir yüzyıl boyunca Orta Doğu’ya hükmetmesi için krallığı genişletti. Saltanatının ilk yılında, II. Sarduri tarafından yönetilen güçlü Urartu krallığını yendi. 

II. Sarduri krallığını Asya, kuzeybatı Mezopotamya, İran ve Suriye’yi içine alacak kadar genişletti. Bu  III. Tiglath-Pileser ‘ün en önemli zaferlerinden biriydi.

11. Chandragupta Maurya (MÖ 340 – MÖ 298, Hindistan)

İçerik: En Büyük 12 Antik Askeri Komutan

Chandragupta, Maurya İmparatorluğu’nun kurucusu ve Kshatriya varna hükümdarıydı. Hindistan’ı tek bir merkez altına topladdı. Bu yüzden  Chandragupta Hindistan’ın ilk tarihi imparatoru olarak kabul edilir. Chandragupta’dan önce Hindistan küçük özel krallıklarla yönetiliyordu. Bütün bu küçük krallıkları fetheden komutan Chandragupta , birleşik merkezi bir krallık kurdu.

10. Leonidas (540–480, Yunanistan)

İçerik: En Büyük 12 Antik Askeri Komutan

Leonidas, bir Sparta kralıydı. Spartalı Anaxandridas II’nin üçüncü oğlu olan Leonidas, çoğunlukla Thermopylae Savaşı’ndaki olağanüstü performansıyla hatırlanır, bizler ise 300 spartalı filminden tanırız. (Ne filmdi ama!)

 Küçük ama güçlü ordusu ile Xerxes’in ordusuna karşı savaştı. Gerçek sayının bu olmadığını ve biraz abartıldığını bilsek dahi 300 Spartalı adam cesurca savaştı. Diğer bir yandan karşı cephede ki pers komutanı Xerxes’in ordusunun ise milyonlarca askerden oluştuğu söylenir, lakin bu da gerçeği yansıtmaz birçok tarihçi gerçek sayının 100.000 ila 150.000 arasında olduğuna inanır.

300 Spartalı’dan oluşan küçük birlik savaşı yedi gün boyunca, pers ordusundan binlerce kişiyi geride tutarak savaştı. Savaşın beşinci ve altıncı gününde, Leonidas ve ordusu kabaca 20.000 Pers askerini öldürür. Yedinci günde, Leonidas bütün 300 Spartalı, 900 köpeği ve 700 Thespian’dan oluşan Yunan birliklerini gönderdi ama bir çıkmaz geçitte kapana kısıldı. Bir efsaneye göre ise Leonidas ve askerleri o kadar çok pers askeri öldürür ki sayıları on binleri aşar ve birikmeye başlar sonuç olarak cesetten bir dağ oluşur ve 300 spartalı ceset yığınlarının ortasında kalır…

Leonidas ve adamları şanlı bir ölüm geçirdi, onlar hakkında birçok efsane yaratıldı adlarına şarkılar yazıldı ve destanlara konu oldular.

 Ve isimleri hala hatırlanıyor…

9. Hammurabi (1810–1750, Babil)

İçerik: En Büyük 12 Antik Askeri Komutan

Hammurabi, Amorite hanedanından ilk Babil kralıydı. Tahtını, MÖ 1792’de babası Sin-Muballit’ten devraldı. En çok tanındığı alan ise kendi adını taşıyan yazılı kanunlarıdır, geçmişten günümüze  pek çok tarihçi tarafından bir hukukçu olarak övgüyle karşılanmıştır.

Elamitler (bugünkü Irak), Mezopotamya’nın merkez ovalarını doğudan işgal ettiğinde Hammurabi, Larsa ile güçlerini birleştirdi ve onları yendi. Yenilgiden sonra, Larsa ile olan ittifakı bozdu ve bunun yerine Nippur ve Lagash ile ittifaklar kurarak Larsa’nın elindeolan Lsin ve Uruk şehirlerini işgal etti. Daha sonra Nippur, Lagash ve Larsa’yı fethetti. Bu taktiğiyle neredeyse fethedilmedik şehir bırakmadı.

 Parlak stratejisi, teslim oluncaya kadar şehirlere giden su kaynağını engellemekti.

Mükemmel dövüş tekniklerine ek olarak, Hammurabi halkı arasında çok popülerdi. Binalar ve kanallar inşa etti ve zamanında nadir görülen bir hukuk sistemi başlattı. Saltanatı boyunca, sıradan insanların hayatlarını iyileştirmeye çalıştı. Kral adammış vesselam 🙂

8. II. Ramses (1303–1213, Mısır)

İçerik: En Büyük 12 Antik Askeri Komutan

II. Ramses, eski Mısır’ın en büyük ve en ünlü firavunu idi. Ramses her ne kadar öncelikle şehirler, tapınaklar ve anıtlar inşa ederek imparatorluğun gelişmesine odaklanmış olsa da, savaş alanındaki cesareti ve stratejisiyle de çok iyi tanınıyordu. Ramses, Mısır sınırlarını güvence altına almak için çok sayıda projeye imza attı ve onun saltanatı boyunca 100.000 kişilik ordusu, toprakları için Nubyalılar ve Hititlerle savaştı.

Aynı zamanda tarihin ilk yazılı antlaşmasına sebep olan Kadesh Savaşı, strateji, ordu oluşumu ve taktiklerin kullanımının fark edildiği ilk savaştı (M.Ö 1247). Savaş alanındaki bazı teknik hatalara rağmen, savaşa stratejik yaklaşımı ve ordusunun büyüklüğü ile tanınır.

7. Halid BinVelid (MS 592-642, Arabistan)

İçerik: En Büyük 12 Antik Askeri Komutan

Halid bin Velid, peygamber Muhammed’in (PBUH) takipçisi idi ve savaşta yenilmez kalan üç askeri generalden biriydi. Askeri liderliği altında, Arabistan tarihte ilk kez tek bir siyasi varlık olarak birleştirildi. Kıskaç hareketini daha büyük bir üst rakibe karşı başarıyla yürüten Hannibal’ın dışındaki tek askeri komutandı.

Halid, Uhud Muharebesi’nde önemli bir rol oynamımıştır islam peygamberi Muhammed’in ölümünden sonra Ridda Muharebesi’nde Medinan kuvvetine komutanlık etmiştir. 

Üstün savaş taktikleriyle Arabistan’ı fethetti ve Arap kabilelerini bastırdı. Onun muhteşem taktiği, düşman birliklerini basitçe yenmek yerine yok etmek oldu. Eski Müslüman askeri doktrinlerin çoğunun mimarıydı.

6. Trajan (MS 53, MS 17, Roma)

İçerik: En Büyük 12 Antik Askeri Komutan

Trajan hayatını farklı askeri fetihlere adadı. O, on yıl boyunca Romalıları rahatsız eden Dacia’yı (günümüz Romanya ve Moldova) fethi ile tanınıyordu.

 Dacia’dan sonra Trajan Partilerle bir savaş başlattı ve onları yendi. Mezopotamya’yı fethetti ve yeni bir il kurdu.

5. Sun Tzu (MÖ 544 – MÖ 496, Çin)

İçerik: En Büyük 12 Antik Askeri Komutan

Çin Ordusu Generali, Savaş Stratejisti ve Savaş Sanatı’nın yazarı Sun Tzu, savaşın antik çağlarda savaşma şeklini tamamen değiştirdi. Savaş Sanatı birçok askeri komutan, insan ve entelektüel tarafından çalışıldı ve son 2000 yıl boyunca Asya’daki en önemli askeri tez olarak kaldı. 20. yüzyılda Savaş Sanatı, Avrupa ve Amerika’da kültür, politika, ticaret, spor ve modern savaş gibi çeşitli alanlarda etkili oldu.

4. Julius Sezar (MÖ 100–44, Roma)

İçerik: En Büyük 12 Antik Askeri Komutan

Julius Sezar parlak bir askeri general, avukat, inşaatçı ve politikacıydı. Antik tarihin en ünlü isimlerinden biriydi ve antik ve modern dünya üzerinde çok önemli bir etkisi oldu. 

İmparator kelimesi sık sık isminin Almancadaki “kaiser” ve Rusça “tzar”  gibi farklı dillerde varyasyonlarından kaynaklanmaktadır. Daha önce Roma’da Quintilis olarak bilinen Temmuz ayı ondan sonra seçildi. (Isimlerinden biri de Julius olduğundan dolayı bu ismini yılın bir ayına vererek ismini sonsuza kadar yaşatmak istedi. |Ç.N:İngilizce temmuz ayı july demektir.) 

Kesinlikle yenilemez denilen Galya’yı fethetti (günümüz Fransa, İsviçre, Belçika ve kuzey İtalya) ve aynı zamanda İngiltere’ye askeri bir sefer başlatan ilk Roma imparatoru oldu.

3. Büyük Cyrus (MÖ 600-530, İran)

İçerik: En Büyük 12 Antik Askeri Komutan

Büyük Cyrus, Medes’i fethedip İran’ın tamamını tek bir yönetici altında birleştiren tarihteki ilk Pers lideri oldu. Cyrus, Pers İmparatorluğu’nun ilk kralı oldu ve dünyanın en büyük imparatorluklarından birini kurdu. Bölgesini bugünün İran’ın batı kısmına kadar genişletti ve İran’ın doğu kesiminde yaşayan büyük bir göçebe kabileleri ele geçirdi. Lidya ve Yunanistan krallıklarını istila etti ve onları Akdeniz’in deniz limanlarına erişmesine izin veren Antonia kıyıları ile birlikte fethetti.

İmparatorluğun tüm sakinlerinin kendi dinlerini ve sosyal geleneklerini uygulamada özgür olduğunu belirten antik dünyanın ilk insan hakları bildirisini yayınladı. Her türlü köleliği yasa dışı kıldı ve herhangi bir çiftçinin toprağının veya mülkünün ele geçirilmesini yasakladı.

2. Hannibal Barca (MÖ 247–183, Kartaca)

İçerik: En Büyük 12 Antik Askeri Komutan

Hannibal ,üstün askeri taktik ve strateji zekasına sahip olan cesur bir askeri komutandı. Hannibal’ın Roma’ya olan nefreti, Genç Piskopos Savaşı’nda Roma’ya karşı savaşan babası Hamilcar tarafından genç yaşta kendisine aşılandı. Hannibal’ın ustaca askeri taktikleri ve risk alma davranışı, ona tarihçilerden büyük beğeni topladı.

Hannibal, o zamanlar imkânsız olduğu düşünülen 50.000 piyade, 9.000 süvari ve 37 fil ile Alpleri geçmeye cesaretli girişimi ile cesaretini ortaya koydu. Roma ile Kartacalar arasındaki bitmeyen çatışma, Hannibal’in mükemmel askeri taktiklerini gösterdiği İkinci Pön Savaşı ile sonuçlandı . Bütün çabalarına ve büyük askeri stratejilerine rağmen, Roma’yı fethetme hayalini gerçekleştiremedi ve o cesur ruhunu Roma’nın ellerine düşmemesi için intihar ettiğinde teslim etti.

1. Büyük İskender (MÖ 356-323, Makedonya)

İçerik: En Büyük 12 Antik Askeri Komutan

Askeri dahi ve Makedon Kralı İngilizce Alexander adıyla bilinen büyük İskender, tüm zamanların en saygın askeri komutanlarından biridir. Babasının öldürülmesinden sonra, İskender tahtı devraldı ve 20 yaşında olduğu halde babasının krallığı genişletme görevine devam etti. Bölgesini genişletmek amacıyla 12 yıllık savaş süresi boyunca Krallığı Adriyatik Denizi’nden Hindistan’daki İndus Nehri’ne ve Tuna’dan Nil’in üst kesimlerine kadar büyüttü.

Sonuç

Kuşkusuz, Büyük İskender ve Hannibal, antik dünyanın en büyük iki askeri komutanıdır.

 Buradaki liste yalnızca eski liderleri içerir ve bu nedenle Napoléon Bonaparte ve Cengiz Han gibi diğer büyük komutanlar listenin dışında tutulmuştur.

Diğer yazılarımızda görüşmek dileğiyle.

Sağlıcakla…

Okumaya Devam Et
Yorum İçin Tıkla

Bir Cevap Yazın

Tarih

Fransız Devrimi Nedir? Fransız Devrimi Nasıl ve Ne Zaman Başlamıştır?

Paylaşılma Tarihi :

,

Yazar :

İçerik: Fransız Devrimi Nedir? Fransız Devrimi Nasıl ve Ne Zaman Başlamıştır?

Fransız Devrimi

Fransız Devrimi, devrimle bağdaştırdığımız neredeyse her şeye sahipti; açgözlü hayaller, hırslı aristokratlar, yüksek vergiler, başarısız hasatlar, gıda kıtlıkları, aç köylüler, sinirli şehir insanı, yalanlar, yolsuzluk, çeteler, radikaller, dedikodular, komplolar, devlet destekli terör grupları ve bunun daha yüzlercesi…

Fransız Devrimi

Fransız Devrimi

Modern çağın ilk devrimi olmasa da Fransız Devrimi diğer devrimlerin ölçüldüğü ölçülere karşıt bir ölçüm haline geldi. 18.yüzyılda Fransa’daki politik ve sosyal büyük değişiklikler yüksek bilim adamlarından lisedeki öğrencilere kadar milyonlarca insan tarafından incelenmiştir. 14 Temmuz 1789’daki Bastil baskını Batı tarihinin tanımlayıcı anlarından biri haline geldi, devrimdeki bir halkın mükemmel motifi.

Fransa’nın devrimci kadınları ve erkekleri, Louis XVI, Marie Antoinette, Marquis de Lafayette, Honore Mirabeau, Georges Danton, Jean-Paul Marat, Maximilien Robespierre ve diğerleri incelenmiş, araştırılmış ve yorumlanmıştır. Tarihçiler Fransız devriminin değerlendirmesine iki asırdan daha çok zaman harcamışlardır.

İlk bakışta, Fransız devriminin nedenleri dolambaçsız görünüyor. 18.yüzyılın sonlarında, Fransa’nın halkı yüzyıllar boyunca büyük eşitsizlik ve sömürgeye katlanmıştı.  Hakim sosyal hiyerarşi ulusun halkı olan Üçüncü zümrenin aynı zamanda vergilendirme yükünü üstlenirken görevini yerine getirmesini gerektiriyordu. Kral Versay’da sanal izolasyon içinde yaşıyordu, kraliyet hükümeti teoride mutlakiyetçi fakat gerçeklikte etkisizdi.  Ulusal hazine neredeyse boştu, kötü yönetim, verimsizlik, yolsuzluk, aşırı harcamalar ve dış savaşlara katılım nedeniyle tükenmişti.

1780lerin sonunda kralın vekilleri çaresizce mali reformları yürürlüğe koymaya çalışıyorlardı. Önerilen vergi reformlarıyla ilgili bir anlaşmazlık olarak başlayan şey, kısa sürede siyasi ve anayasal değişiklik için bir harekete dönüştü. 1789’un ortalarındaki sınıflar meclisindeki çatışma birkaç devrimci hükümetin ilki olan millet meclisinin kuruluşuna sebep olmuştur.  Bu olaylar tehdit ve kan dökülmeden de iktidarda barışçıl bir geçişin mümkün olduğunu gösterdi. İlerleyen haftalarda, bir halk şiddeti dalgası Paris’te, kırsalda ve Versay’ın kendisinde daha kanlı bir devrimin olacağına işaret ediyordu.

Kaynak/Source

  • https://alphahistory.com/frenchrevolution/

Görsel Kaynakları/ Image Credits

10 Facts About the French Revolution You Need to Know

Okumaya Devam Et

Tarih

Amerika Devrimine Kısa Bir Giriş

Paylaşılma Tarihi :

,

Yazar :

Amerika devrimine kısa bir giriş

Amerika Devrimine Kısa Bir Giriş

Amerikan devrimi 1760ların ortasında güney Amerika’nın doğu kıyılarında yaşayan Britanyalı sömürgecilerin isyanı olarak başladı. Bu devrim 1789’da yazılı anayasa ve yeni devlet sistemiyle desteklenmiş yeni ulusun yaratılışıyla bitmiştir.

Amerikan Devriminin modern tarih üzerinde büyük bir etkisi vardı. Bu devrim Avrupalı monarşilerin mutlakıyetçi gücünün doğruluğunu sorguladı ve temelini çürüttü. Bu devrim, Britanyalı monarşiyi yenilikçi cumhuriyet ilkelerine, halk egemenliğine ve kuvvetler ayrılığına dayanarak işleyen bir devlet ile yer değiştirmiştir.

Amerikan Devrimi, devrimlerin başarıya ulaşabileceğini ve sıradan insanların kendilerini yönetebileceğini göstermiştir. Bu devrimin fikirleri ve örnekleri Fransız Devrimine (1789) ve daha sonra milliyetçi ve bağımsız hareketlerine ilham vermiştir. En önemlisi, Amerikan devrimi politik değerleri, ekonomik gücü ve askeri gücü modern dünyayı şekillendiren ve tanımlayan Birleşmiş Milletleri meydana getirdi.

Amerikan Devrimi’nin hikayesi hızlı değişim ve gelişmelerden biridir. 1760lardan önce 13 Amerikan Sömürgesi, onlarca yıllık ekonomik refahı ve Britanya iyi ilişkilerin keyfini sürdüler. Birçok Amerikan kendilerini sadık Britanyalı olarak gördüler, onlar bazı yabancı zorbaların köleleri ve kulları olmaktansa, bilge ve cömert Britanyalı kralın vatandaşı olmaktan memnundular. Amerikan sömürge toplumunda bir devrimin ortaya çıkabileceği düşünülemez görünüyordu.

1760ların ortasında Britanya’ya olan bu sadakat görünüşte zararsız olan, hükümet politikaları ve vergiler üzerindeki tartışma ve anlaşmazlıklarla sınandı. On yıl içinde, Amerikalı çiftçiler tüfekler ve dirgenler ile kendilerini silahlanıyorlardı ve Lexington, Massachusetts’te İngiliz birliklerine karşı savaşa giriyorlardı. 1776’nın ortalarına gelindiğinde, Amerikalı politikacılar Britanya ile bağların onarılamayacak kadar koptuğunu düşündüler ki bağımsızlığa oy verdiler. Bu bağımsızlık beraberinde iki zorluk getirdi bunlar dünyanın rakipsiz askeri gücü olan Britanya ile savaş ve yeni hükümet sistemine ihtiyaçtı. Bu zorluklarla karşılaşmak Amerikan devriminin son aşamasını belirledi.

Amerika Devrimi, yazı serisi olarak devam edecektir.

Kaynak/Source

https://alphahistory.com/americanrevolution/ sitesinden İngilizce aslından çevrilmiştir.

Görsel Kaynakları/ Image Credits

https://qz.com/462264/how-the-rest-of-the-world-learns-about-the-american-revolution-in-school/

[instagram-feed]

Okumaya Devam Et

Tarih

Kilise mi? Camii mi? Yoksa Müze mi? | İşte Ayasofya’nın Tarihi Hikayesi

Paylaşılma Tarihi :

,

Yazar :

İçerik: Kilise mi? Camii mi? Yoksa Müze mi? |  İşte Ayasofya'nın Tarihi Hikayesi

Kilise mi? Camii mi? Yoksa Müze mi? | İşte Ayasofya’nın Tarihi Hikayesi

 

Derler ki, duvarların dili olsa her binanın anlatacak bir hikayesi olurdu. Ama çok azının Ayasofya, yani Kutsal Bilge(Hagia Sophia) kadar muhteşem ve çok sesli öyküleri olurdu.

Ayasofya hakkındaki tartışmalar 2000’lerin başından bu yana devam ediyor. Ayasofya Müzesi’nin resmi internet sitesinde, “1936 tarihli tapu senedine göre, Ayasofya “57 pafta, 57 ada, 7. parselde Fatih Sultan Mehmed Vakfı adına Türbe, Akaret, Muvakkithane ve Medreseden oluşan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi” adına tapuludur” ifadesi yer alıyor. Müzenin yeniden camiye dönüştürülmesini talep edenler, bu ifadeyi esas alıyor. Ancak Ayasofya, bazı istisnalar dışında, ibadete açık değil. Bu yazımız bu konuyla ilgili olacaktır. -TedEd

Ayasofya’nın Tarihi

 Ayasofya'nın Tarihi Hikayesi -wikikultur.com

Ayasofya’nın Tarihi Hikayesi

Kıtaların ve kültürlerin kesişim noktasında yer alan bu yapı, bulunduğu şehrin isminden, yapısına ve kullanım amacına kadar muazzam değişikliklere tanıklık etmiştir.  Günümüzde ise tüm bu devirlerden kalma öğeler, kendi hikayelerini ziyaretçilerine anlatmaya hazır. Hatta daha Ayasofya’ya varmadan, tarihi surlardan MÖ 657’de Yunan deniz kolonicileri tarafından Bizans adıyla kurulmuş olan ve Ayasofya’yı çevreleyen şehrin stratejik önemi hissediliyor.

Şehir ilerleyen zamanlarda sırasıyla Augusta Antonia, Yeni Roma ve Konstantinupoli isimlerini almış. Yıllar içinde Yunan, Fars ve Romalı hükümdarlar tarafından fetihlere, yıkıma ve yeniden kurulmalara sahne olmuş.

İşte bu duvarlar arasında ilk Megali Eklisia, yani büyük kilise, 4. yüzyılda inşa edilmiş. Ayaklanmalar sebebiyle çok kısa zamanda yanmasına rağmen, gelecek asırlar boyunca bölgenin ana mabedi olacak yapının yerini belirlemiş.

 

Ayasofya Mimarisi

 Ayasofya'nın Tarihi Hikayesi -wikikultur.com

Ayasofya’nın Tarihi Hikayesi -edebifikir.com

Girişin yakınındaki rölyefli mermer taşlar ikinci kiliseden kalan son izler. MS 415’te inşa edilir, 532 Nika
ayaklanması sırasında imparator I. Justinyen’i devirmek için yük arabalarıyla yarış yapan öfkeli
kalabalıklar tarafından yıkılır. Gücünü korumakta zorlansa da, I. Justinyen kiliseyi daha büyük ölçekte
yeniden inşa ettirir.

5 sene sonra gördüğünüz yapı tamamlanır. İçeri adım attığınızda, temel taşları ve duvarları anavatanları Mısır ve Suriye’den hikayeler mırıldanır. Artemis tapınağından getirilen kolonlar ise daha antik bir geçmişi hatırlatır. İmparatorun elit koruyucuları Vikinglerin kazıdığı Runik alfabesinden yazılar da uzaklardaki kuzey diyarlarından bilgileri taşıyor bize.

Ama tüm dikkatimizi gökleri gösteren büyük kubbe alıyor. 50 metreden fazla yükseklik ve 30 metreyi aşan çapıyla alttan pencerelerle çevrelenmiş olan altın kubbe göğe asılı gibi dururken, iç kısmından ışık yansıyor. MS 558’deki bir depremde orijinal kubbe hasar görünce, Lübnan’dan destekleyici Korint sütunları getirilir.

İhtişam sembolü olmasının ardında, bu sütunlar sakince kırılganlığını ve böyle bir harikayı ortaya çıkaran
mühendislik dehasını bize hatırlatır. Eğer tek bir resim binlerce kelimeden daha değerli ise, en çok söyleyecek sözü olan, sonraki birkaç yüzyılda yapılan mozaiklerdir. Bu mozaiklerde İsa hem kendi zamanında, hem de yanında Bizans imparatorları bulunur biçimde tasvir edilmiştir. Ama güçlü ve billur seslerinin ardında, 4. Haçlı seferleri Latin işgali sırasında yağmalanmış ve hasar görmüş mozaik
ve ikonların yankısı bizi huzursuz eder. Zeminin altında, işgali yöneten Venedik dükü Enrico Dandolo’nun mezarı var. Böylelikle 57 sene boyunca Katolik Roma kilisesi olarak kullanılmış ve Bizanslıların yeniden fethiyle ortodoks köklerine dönmüş olan Ayasofya’nın hatırlatıcısı olmuş.

 

Ayasofya’nın Camii Olması

 Ayasofya'nın Tarihi Hikayesi -wikikultur.com

Ayasofya’nın Tarihi Hikayesi / walpaperbetter.com

Ama Ayasofya uzun süre kilise olarak kalmayacaktı. Haçlı seferleriyle oldukça güç kaybeden Konstantinupolis 1453’te Osmanlılar tarafından fethedildi ve İstanbul adı verildi. 3 gün boyunca askerlerinin yağmalarına izin veren Sultan II.Mehmed, Ayasofya’dan içeri girdiğinde, ağır hasar almasına rağmen görkeminden birşey kaybetmediğini gördü. Genç sultan Ayasofya’yı yeni imparatorluk camisi  ilan ederek yeniden Allah’a adadı.

Sonraki asırlarda inşa edilen dört minare bu devrin en belirgin simgeleri olup dini amacının yanında
mimari destek de sağlamaktadır. Elbette bununla bitmiyor. Gösterişli kandiller ve detayları
Sultan Süleyman’ın Macaristan fethini, tavanda asılı dev kaligrafik plakalar ise ziyaretçilere ilk dört
halifeyi hatırlatır.

Bugün gördüğünüz yapı camiyi andırsa da bir müze olarak kullanılıyor. Bu karar 1935 yılında Osmanlı
İmparatorluğu’nun çöküşünün ardından modern Türkiye’nin ilk lideri Mustafa Kemal Atatürk tarafından alınmıştır. Mermer zemin dekorasyonlarını gizleyen halıların ve Hristiyan mozaiklerini örten sıvaların kaldırılması, bu karar sayesinde olmuştur.

Devam etmekte olan restorasyon çalışmaları, Ayasofya’nın uzun hikayesindeki çoksesliliğin asırlar süren sessizlikten sonra yeniden duyulmasını sağlıyor. Fakat anlaşmazlıklar sürmekte.

Bu arada, hem Müslüman hem de Hıristiyan topluluklardan yükselen çağrılar, binanın eskiden olduğu gibi
dini amaçlarla kullanılmasını istiyor. Kutsal bilgeliğin öyküsü sona ermekten çok uzak olmakla birlikte, umulabilecek tek şey, orada bulunan pek çok sesin önümüzdeki yıllarda kendilerine düşeni anlatabilmesidir.

Ayasofya’nın Tarihi İlgili Video- TedED

Peki Siz Ne Düşünüyorsunuz? Ayasofya’nın Kaderi Nasıl Olmalı?

 Ayasofya'nın Tarihi Hikayesi -wikikultur.com

Ayasofya’nın Tarihi Hikayesi

 

Kaynak ve İleri Okuma

Okumaya Devam Et

Yazarımız

Ekibimize Katıl!

yazar

Son Yazılar

1960’lı Yıllarda Varlıklı Olmak ve İsraf 1960’lı Yıllarda Varlıklı Olmak ve İsraf
Deneme5 saat Önce

1960’lı Yıllarda Varlıklı Olmak ve İsraf

1960’lı Yıllarda Varlıklı Olmak ve İsraf Dedem Ahmet Bey ve anneannem Sabiha Hanım 1962 yılında İstanbul Bostancı’da bahçeli, üç katlı,...

En iyi Animasyon Filmleri | En iyi 5 Animasyon Filmi En iyi Animasyon Filmleri | En iyi 5 Animasyon Filmi
Sinema&Dizi12 saat Önce

En iyi Animasyon Filmleri | En iyi 5 Animasyon Filmi

Keşfetmeniz için en iyi animasyon filmleri seçkisini sizler için hazırladık. Bunlarla ilgili büyüleyici birçok animasyon filmleri var. Bu, neredeyse imkansız olan...

Melih Cevdet Anday: Şans Tanımamız Gereken Şair #9 Melih Cevdet Anday: Şans Tanımamız Gereken Şair #9
Edebiyat1 gün Önce

Melih Cevdet Anday: Şans Tanımamız Gereken Şair #9

Şans Tanımamız Gerekenler listesinde artık şairlerimizde var. Biliyorsunuz ki Şans Tanımamız Gereken Şair listemizin son yazısında Ülkü Tamer yer almıştı....

Hasret Gültekin: Hasret Gültekin:
Müzik3 gün Önce

Hasret Gültekin: Şans Tanımanız Gereken Sanatçı #16

Hasret Gültekin Şans tanımamız gereken sanatçılar listesinde sanatçı olan Hasret Gültekin var. Geçen yazımızda Kesmeşeker yer almıştı. Bu yazımızda ise...

WK HAFTALIK GENEL KÜLTÜR TESTİ #11 WK HAFTALIK GENEL KÜLTÜR TESTİ #11
Quiz&Test4 gün Önce

WK HAFTALIK GENEL KÜLTÜR TESTİ #11

Haftalık Genel Kültür Testi ile tekrardan karşınızdayız. Her konudan genel kültür soruları için bağlantıya tıklayın ve kültür seviyenizi ölçün.   Genel kültür testi...

Steam Ödülleri 2020 Steam Ödülleri 2020
Teknoloji5 gün Önce

Steam Ödülleri 2020

Steam Ödülleri 2020 Adaylık Komitesi Steam artık bir gelenek hâline gelen ödüllerini her zaman olduğu gibi bu sefer de kullanıcılarına...

Mısır Mitolojisi: Yaratılış, Tanrılar, Tanrıçalar ve Yaratıklar Mısır Mitolojisi: Yaratılış, Tanrılar, Tanrıçalar ve Yaratıklar
Mısır Mitolojisi6 gün Önce

Mısır Mitolojisi: Yaratılış, Tanrılar, Tanrıçalar ve Yaratıklar

Mısır Mitolojisi: Yaratılış, Tanrılar, Tanrıçalar ve   Mısır Tanrıları ve Tanrıçaları Tüm eski insanlar için dünya gizemle doluydu. Çevrelerindeki dünyada deneyimlediklerinin...

İçerik: Mitolojik Hikaye: Persephone ve Hades Hikayesi İçerik: Mitolojik Hikaye: Persephone ve Hades Hikayesi
Yunan Mitolojisi6 gün Önce

Mitolojik Hikaye: Persephone ve Hades Hikayesi

Persephone ve Hades Persephone ve Hades | Persephone, Demeter ve Zeus‘un kızıydı. Persephone büyüdükçe güzelliği de arttı. Yeraltı tanrısı Hades...

İçerik: Fransız Devrimi Nedir? Fransız Devrimi Nasıl ve Ne Zaman Başlamıştır? İçerik: Fransız Devrimi Nedir? Fransız Devrimi Nasıl ve Ne Zaman Başlamıştır?
Tarih1 hafta Önce

Fransız Devrimi Nedir? Fransız Devrimi Nasıl ve Ne Zaman Başlamıştır?

Fransız Devrimi Fransız Devrimi, devrimle bağdaştırdığımız neredeyse her şeye sahipti; açgözlü hayaller, hırslı aristokratlar, yüksek vergiler, başarısız hasatlar, gıda kıtlıkları,...

Mahir: Kısa Hikaye Mahir: Kısa Hikaye
Edebiyat1 hafta Önce

Mahir: Kısa Hikaye

Mahir: Kısa Hikaye – Yüzüğü alınca “Evet!” der sandım. – “Hayır” mı dedi? – Hayır. Yani hayır demedi. Evet de...

Hayat: Zinciri Atmış Bisikleti Sürmek Hayat: Zinciri Atmış Bisikleti Sürmek
Deneme1 hafta Önce

Hayat: Zinciri Atmış Bisikleti Sürmek

Raziye Ayhan’ın Hayat: Zinciri Atmış Bisikleti Sürmek İki kişilik bir masada yalnız başıma oturuyordum , kimi zaman bu sayı çoğalıyor,...

Okunması Gereken Kitaplar #1 Okunması Gereken Kitaplar #1
Edebiyat1 hafta Önce

Okunması Gereken Kitaplar #1

Okunması Gereken Kitaplar listemiz zamanla güncellenecektir. Bu listedeki kitaplar tamamen yazarın istediği sırayla düzenlenmiş ve herhangi bir “en iyi” sırasını...

Ülkü Tamer: Şans Tanımamız Gereken Şair #8 Ülkü Tamer: Şans Tanımamız Gereken Şair #8
Edebiyat1 hafta Önce

Ülkü Tamer: Şans Tanımamız Gereken Şair #8

Ülkü Tamer: Şans Tanımamız Gereken Şair Şans Tanımamız Gerekenler listesinde artık şairlerimizde var. Biliyorsunuz ki Şans Tanımamız Gereken Şair listemizin...

yunan Tanrıları - wikikultur.com yunan Tanrıları - wikikultur.com
Yunan Mitolojisi1 hafta Önce

Yunan Tanrıları: Yunan Mitolojisinde 30 Yunan Tanrısı Listesi

Yunan Mitolojisinde Yunan Tanrıları Listesi Yunan Mitolojisi hayal gücümüzü her zaman heyecanlandırmıştır. Güçlü Yunan Tanrılarının destansı hikayeleri, yıllar boyunca sayısız...

Arkeoloji1 hafta Önce

Lirik Şiirin Kraliçesi Sappho ve Sappho’yu Bizimle Tanıştıran Cevat Çapan

Bu yazımızda Lirik Şiirin kraliçesi Sappho’yu ve onun “Nedir Gene Deli Gönlünü Çelen” isimli şiir kitabının çevirmeni Cevat Çapan’ı ele...

Kesmeşeker: Şans Tanımanız Gereken Sanatçı #15 Kesmeşeker: Şans Tanımanız Gereken Sanatçı #15
Müzik1 hafta Önce

Kesmeşeker: Şans Tanımanız Gereken Sanatçı #15

Şans tanımamız gereken sanatçılar listesinde sanatçı topluluğu olan Kesmeşeker var. Geçen yazımızda Grup Seksendört yer almıştı. Bu yazımızda ise güzel...