Bize Ulaş!

Tarih

Uygarlık Tarihi | En Eski 10 Uygarlık

Paylaşılma Tarihi :

,

İçerik: Uygarlık Tarihi |  En Eski 10 Uygarlık

Şimdiye Kadar Var Olan En Eski 10 Uygarlık

İnsan evrimi boyunca, sürekli gelişerek varlığını sürdüren insan uygarlığı şu an antik insanların hayallerinde bile göremeyecekleri kadar karmaşık ve ihtişamlı. Bu sürecin kısa sürede gerçekleşmediğini ve antik atalarımıza çok şey borçlu olduğumuzu hepimiz biliyoruz.

Peki antik atalarımızı ve kurdukları antik uygarlıkları ne kadar iyi biliyoruz?

Uygarlık tarihine baktığımızda, küçük izole edilmiş gruplardan daha büyük topluluklar meydana gelir. Sonra zamanla gelişen insan zekâsı sayesinde, bu toplumlar büyüyüp gelişerek ‘medeniyet’ dediğimiz modern topluluğu oluşturur. İnsan zihniyeti ve psikolojisinin bu gelişmeye nasıl yol açtığı, tarihçiler ve antropologlar arasında hala popüler bir konudur ve önemini korumaktadır

Şimdilik, dünyada var olan en eski uygarlıklardan bazılarından bahsedelim. Atlantis, Lemurya ve Rama gibi efsanelerde gizlenenlerin aksine, gerçekte var olduğunu bildiğimiz medeniyetlerden bahsediyoruz.

Takdir edersiniz ki, en eski uygarlıkları kronolojik sıraya göre doğru şekilde sıralamak için, uygarlığın beşiğine geri dönmek gerekir.

10. İnka Uygarlığı

Medeniyet Adı: İnka Uygarlığı 
Dönem: 1438 MS – 1532 MS 
Orijinal Yer: Günümüz Peru 
Geçerli Konum: Ekvador, Peru ve Şili 
Başlıca Önemli Noktalar: Güney Amerika’daki Kolomb öncesi dönemde en büyük imparatorluk

Şimdiye Kadar Var Olan En Eski 10 Uygarlık wikikultur.com

Şimdiye Kadar Var Olan En Eski 10 Uygarlık | İnka

İnka İmparatorluğu, Kolomb öncesi dönemde Güney Amerika’daki en büyük imparatorluktu. Bu uygarlık günümüz Ekvador, Peru ve Şili bölgelerinde gelişti ve günümüz Peru’sunda yer alan Cusco’da idari, askeri ve siyasi merkezini kurdu.

İnka uygarlığı köklü ve gelişen bir toplumdu. İnkalar güneş tanrısı Inti’nin dindar takipçileriydi ve kralları güneşin çocuğu anlamına gelen “Sapa İnka” olarak anılıyordu. İlk İnka imparatoru Pachacuti, başkenti mütevazı bir köyden puma şeklinde ortaya konan büyük bir şehre dönüştürdü. Ataların ibadet geleneğini genişletmeye devam etti. Kral öldüğü zaman, oğlu tüm gücü elde edecekti. Çok yetenekli zanaatkârlara sahip olan İnka uygarlığının en iyi zanaatkârları inşaatçılardı.  Bu, büyük inşaatçılar, Machu Picchu ve bugün hala ayakta olan Cusco kentinde kale ve alanlar inşa ettiler ve İnka uygarlığının gelişmesinde çok büyük rol aldılar…

9. Aztek Uygarlığı

Uygarlık Adı: Aztek uygarlığı 
Dönem: 1345 MS – 1521 MS 
Orijinal Yer: Kolomb öncesi Meksika’nın güneydoğu bölgesi 
Geçerli Yer: Meksika 
Başlıca Önemli Olaylar: Nahuatl ana dilleri oldu

Şimdiye Kadar Var Olan En Eski 10 Uygarlık wikikultur.com

Şimdiye Kadar Var Olan En Eski 10 Uygarlık | Aztek

Aztekler, İnkaların Güney Amerika’da güçlü bir rakip olarak ortaya çıktıkları sırada olay yerine geldiler. 1200’ler ve 1300’lerin başlarında, günümüz Meksika’sındaki insanlar üç büyük rakip şehirde (Tenochtitlan, Texcoco ve Tlacopan) yaşadılar. 1325 civarında, bu rakipler bir ittifak yarattı ve yeni devlet Meksika Vadisi’ne hükmetmeye başladı. O zamanlar insanlar Meksika’yı Aztek’ler olarak seçtiler. Aztekler’in yükselişi, Meksika ve Orta Amerika’nın bir diğer etkili medeniyeti olan Mayaların çöküşünü beraberinde getirdi.

 Uygarlığın askeri güç üssü olan Tenochtitlan şehri yeni toprakların fethine öncülük etti, ancak yerel yönetimler halinde yönetilen Aztek imparatoru her şehri veya bölgeyi doğrudan yönetmedi dolayısıyla merkezi otorite asla güçlü olamadı ve halk Üçlü İttifak’a değişik miktarlarda haraç ödemek zorunda kaldı. 1500’lerin başında, Aztek uygarlığı gerçekten de gücünün zirvesindeydi. Ama sonra sömürgeci İspanyollar geldi barış için uğramadıkları kesin olan İspanyol sömürgeciler ile yerel halk arasında çok büyük bir savaş patlak verdi halk ne kadar dirense de yaptığı keşiflerle zaten çok fazla zenginleşen İspanyol ordusu kesin zaferle savaşı kazandı. Azteklerin sonu olan savaş 1521’de İspanyol ordusunda Hernan Cortes liderliğinde yapıldı. Aztekler geriye muazzam yapılar ve acıklı bir hikâye bıraktılar…

8.Roma Uygarlığı 

Medeniyet Adı: Roma medeniyeti 
Dönem: M.Ö 550- 465 MS 
Orijinal Yeri: Latini Köyü
Güncel Konum: Roma 
Başlıca Önemli Olaylar: En güçlü antik uygarlık

Şimdiye Kadar Var Olan En Eski 10 Uygarlık wikikultur.com

Şimdiye Kadar Var Olan En Eski 10 Uygarlık | Roma

Roma uygarlığı M.Ö. 6. yüzyıl civarında ortaya çıkmıştır. Antik Roma’nın kuruluşunun arkasındaki hikâye bile efsane ve mitlerle doludur. Gücünün doruğunda, Roma İmparatorluğu muazzam bir toprak yığınına hükmediyordu ve günümüzde bütün Akdeniz ülkeleri eski Roma’nın bir parçasıydı.

Erken Roma krallar tarafından yönetiliyordu, ancak sadece yedi kişi böyle yönetebildi, romalılar kendi şehirlerini kontrol altına aldılar ve kendilerini yönettiler. Kendilerine hükmeden Senato olarak bilinen bir konsey başlattılar. 

Bu noktadan itibaren Roma, Roma Cumhuriyeti olarak anıldı.

Roma , Julius Caesar, Trajan ve Augustus gibi insanlık tarihindeki en büyük imparatorların bazılarının yükselişini ve düşüşünü de gördü . Ama nihayetinde, imparatorluk o kadar geniş bir hale geldi ki, onu tek bir yönetime sokmak mümkün olamadı. Sonunda, Roma İmparatorluğu, Avrupa’nın kuzeyinden ve doğusundan milyonlarca barbar tarafından istila edildi.

7. Pers Uygarlığı

Medeniyet Adı: Pers Uygarlığı
Dönemi: 550 MÖ – 331 MÖ 
Orijinal Yer: kuzeyde Türkiye’ye batıda Mısır ve Mezopotamya aracılığıyla doğuda İndus Nehri 
Güncel Konum: Günümüz İran 
Başlıca Olaylar: Kral yolu

Şimdiye Kadar Var Olan En Eski 10 Uygarlık wikikultur.com

Şimdiye Kadar Var Olan En Eski 10 Uygarlık | Pers

Eski Pers uygarlığının dünyadaki en güçlü imparatorluk olduğu bir zaman vardı. Sadece 200 yıldan biraz fazla bir süredir iktidarda olan Persler, iki milyon mil kareyi kaplayan toprakları ele geçirdi. Mısır’ın güney kesimlerinden Yunanistan ve doğuya, Hindistan bölgelerine kadar Pers İmparatorluğu askeri gücü ve bilge yöneticileriyle biliniyordu.

Sadece 200 yıllık bir zamanda bu kadar büyük bir imparatorluk yaratmadan, M.Ö 550’den önce Persler birkaç lider arasında parçalara bölündü. Fakat daha sonra her ülkenin kaderini değiştirecek özelliklere sahip Büyük Cyrus olarak bilinen Kral II. Cyrus, antik Babil’i ele geçirmeden önce tüm Pers krallığını iktidara getirdi ve birleştirdi. Aslında, fethi o kadar hızlıydı ki, M.Ö. 533’ün sonunda Hindistan’ı çoktan doğuda istila etmişti. Cyrus’un ölümünden sonra bile torunları bu acımasız genişlemeye devam etti ve çoğumuzun filmlerden bildiği Spartalılarla savaştılar. Eski Persler tüm Orta Asya ve Mısır’ı yönetti. Ancak bu, efsanevi bir asker olan Büyük İskender’in bütün Pers İmparatorluğunu dizlerine getirip uygarlığı MÖ 330’da etkin bir şekilde sonlandırmasıyla değişti.

6. Eski Yunan Uygarlığı

Medeniyet Adı: Yunan medeniyeti 
Dönem: MÖ 2700 – MÖ 479
Orijinal Yer: İtalya, Sicilya, Kuzey Afrika ve Fransa kadar batıda 
Geçerli Konum: Yunanistan 
Başlıca Öne Çıkanlar: Demokrasi ve Senato, Olimpiyat Kavramları

Şimdiye Kadar Var Olan En Eski 10 Uygarlık wikikultur.com

Şimdiye Kadar Var Olan En Eski 10 Uygarlık | Yunan

En eski uygarlık olmasada, Eski Yunanlılar kuşkusuz en etkili uygarlıklardan biridir. Antik Yunanistan’ın yükselişi Kiklad ve Minos medeniyetlerinden (MÖ 2700 – M.Ö. 1500) gelse ve başlangıcı her ne kadar MÖ 2700 olarak bilinse de, Argolid’deki Franchthi Mağarası’ndaki mezarların kalıntıları MÖ 7250 yıllarına kadar uzamaktadır. Bu uygarlığın tarihi, tarihçilerin Arkaik, Klasik ve Hellenistik dönemler olmak üzere farklı dönemlere ayırdığı çok uzun bir zaman dilimine yayılmıştır. 

İcat ettikleri diğer şeylerin yanı sıra, Yunanlılar Olimpiyatları icat etti ve demokrasi ve Senato kavramını oluşturdu. Modern geometri, biyoloji ve fizik için temelleri attılar. Pisagor , Arşimet , Sokrates , Öklid, Platon , Aristoteles , Büyük İskender…

Yunan tarih kitapları, icatları, teorileri, inançları ve kahramanlıkları sonraki medeniyetler üzerinde önemli bir etkisi olan isimlerle doludur.

5. Çin Uygarlığı

Medeniyet Adı: Çin medeniyeti 
Dönem: MÖ 1600 – MÖ 1046
Orijinal Yeri: Sarı Nehir ve Yangtze bölgesi 
Geçerli Konum: Çin Ülkesi 

Başlıca Öne Çıkanlar: Kâğıt ve ipek icadı

Şimdiye Kadar Var Olan En Eski 10 Uygarlık wikikultur.com

Şimdiye Kadar Var Olan En Eski 10 Uygarlık | Çin

Han Çin olarak da bilinen ve şüphesiz en çeşitli geçmişlerden birine sahip olan Eski Çin, listede beş numaraya giriyor. Aslında, Çin’de hüküm süren ilk uygarlıklardan sonuna kadar tüm hanedanları düşünürseniz, oldukça büyük bir zaman diliminin ele alınması gerekir. Çünkü çok fazla kalabalık ve çok fazla hanedanlık vardır.

Sarı Nehir uygarlığının tüm Çin uygarlığının başlangıcı olduğu söylenir, çünkü en eski hanedanların dayandığı yer burasıdır. Efsanevi Sarı İmparator, daha sonra anakara Çin’i yöneten birçok hanedanın doğuşuna yol açan egemenliğine başlar.

MÖ 2070’de, Xia hanedanı, antik Çin tarihi tarihlerinde tanımlandığı şekilde Çin’in tamamını yöneten ilk kişi oldu. O andan itibaren, MS 1912’de Xinhai Devrimi ile birlikte Qing hanedanının sonuna kadar farklı zaman dilimlerinde kontrolü elinde tutan birçok hanedan olur. Bu, karmaşık ve kontrol edilemeyen hanedanlar dört bin yıldan fazla eski Çin medeniyetinin sonunu getirir. Bununla birlikte, bu zamana kadar Çin, dünyaya barut, kâğıt, baskı, pusula, alkol, toplar ve daha pek çok buluşu ve ürünü kazandırır…

4. Maya Uygarlığı

Uygarlık Adı: Maya uygarlığı 
Dönem: M.Ö. 2600 – 900 MS 
Orijinal Yer: Günümüzün Çevresindeki Yucatan 
Geçerli Konum: Guatemala, Belize, El Salvador ve Honduras   Meksika-Chiapas  ve güneyindeki Yucatan, Quintana Roo, Campeche ve Tabasco
Başlıca Önemli Noktaları: Karmaşık astronomi anlayışı ve takvim

Şimdiye Kadar Var Olan En Eski 10 Uygarlık wikikultur.com

Şimdiye Kadar Var Olan En Eski 10 Uygarlık | Maya

Eski Maya uygarlığı Orta Amerika’da M.Ö. 2600’den itibaren gelişir ve birkaç kabileden büyük bir uygarlık meydana getirir. Ortaya koyduğu takvim yüzünden çok konuşulan Maya uygarlığı gelişmeye devam etti ve zirvede yaklaşık 19 milyon nüfusu ile son derece sofistike hale geldi. M.Ö. 700’de, Mayalar taştan oyulmuş güneş takvimleri oluşturmak için kullandıkları kendi yazı sistemlerini geliştirdiler. Onlara göre, dünya, 11 Ağustos 3114 tarihinde, takvimlerinin başladığı tarih olan MÖ 3114 tarihinde kuruldu. Sözde bitiş tarihi 21 Aralık 2012 idi.

Eski Mayalar, çağdaş uygarlıklarının çoğuyla karşılaştırıldığında kültürel açıdan çok daha zengindiler ve Aztekler gibi çoğu Mısır’dakilerden daha büyük olan piramitler inşa ettiler. 

Bu kadar büyük yapılar yapmaları ve astronomide çok gelişmeleri sonlarını geciktirmedi. Mayalar neredeyse tamamı olmak üzere tarihe karıştı.

Peki ama bu nasıl oldu? Neden 19 milyondan fazla insandan oluşan dikkat çekici bir medeniyet olan Mayalar, sekizinci veya dokuzuncu yüzyılda birdenbire çöktü?

Mayaların ani gerilemesi ve aniden sona ermesi, uzun zamandan beri antik tarihin en ilginç gizemlerinden biri oldu. Ancak bildiğimiz bir şey varsa o da Maya halkının tamamen ortadan kalkmamış olmasıdır; torunları hala Orta Amerika’nın bazı bölgelerinde yaşıyor.

3. Eski Mısır Uygarlığı

Medeniyet Adı: Mısır medeniyeti 
Dönem: M.Ö. 3150 – MÖ 30 
Orijinal Yeri: Nil Nehri’nin 
Şu anki Konumu: Mısır 
Başlıca Öne Çıkanlar: Piramit inşaatı

Şimdiye Kadar Var Olan En Eski 10 Uygarlık wikikultur.com

Şimdiye Kadar Var Olan En Eski 10 Uygarlık |Mısır

Eski Mısır bu listedeki en eski ve kültürel açıdan en zengin medeniyetlerden biridir. Nil’in kıyılarından gelen görkemli bir medeniyet olan eski Mısır medeniyeti, müthiş kültürü, firavunları, kalıcı piramitleri ve Sfenksleri ile tanınır. 

Mısır uygarlığı MÖ 3150 civarında (geleneksel Mısır kronolojisine göre), ilk firavun altında Yukarı ve Aşağı Mısır’ın siyasi olarak birleşmesiyle kuruldu. Ancak bu, MÖ 3500 başlarında Nil vadisinde yerleşimciler olmasaydı mümkün olmazdı.

Eski Mısır tarihi, ara dönem olarak bilinen göreceli dönemlerle ayrılan bir dizi istikrarlı krallığa ayrılabilir: Erken Tunç Çağı’nın Eski Krallığı, Orta Tunç Çağı’nın Orta Krallığı ve Geç Bronz’un Yeni Krallığı. Eski Mısır, Yeni Krallık döneminde zirveye ulaştı, Büyük Ramses gibi firavunlar, bir başka çağdaş uygarlık olan Nubyalıların da Mısır egemenliğine girmesini sağladı ve hepsine hükmetti.

Eski Mısır bize ne mi bıraktı?

Piramitler, Takvimi, Sabanı, eski firavunları koruyan mumyaları, hiyeroglifleri ve çok daha fazlasını. 

2. İndus Vadisi Uygarlığı

Medeniyet Adı: Indus Valley medeniyeti 
Dönem: M.Ö. 3300–1900 M.Ö. 
Orijinal Yer: İndus nehri havzası çevresinde 
Geçerli Konum: Kuzeydoğu Afganistan’dan Pakistan’a ve kuzeybatı Hindistan 
Başlıca Öne Çıkanlar: 1.25 milyon km’yi kapsayan en yaygın uygarlıklardan biri

Şimdiye Kadar Var Olan En Eski 10 Uygarlık wikikultur.com

Şimdiye Kadar Var Olan En Eski 10 Uygarlık | İndus

Bu listedeki en eski uygarlıklardan biri olan İndus Vadisi medeniyeti, İndus Vadisi bölgesinde ortaya çıkan sonraki medeniyetlerin tam merkezinde yer almaktadır. Bu medeniyet, bugün kuzeydoğu Afganistan’dan Pakistan ve Kuzeybatı Hindistan’a kadar uzanan alanlarda gelişmiştir. Eski Mısır ve Mezopotamya ile birlikte, antik dünyanın ilk üç uygarlığından biridir.

Zirvesinde olduğu zamanlarda  tam 1.25 milyon kilometrelik bir alanı kapsıyordu.

Tüm nüfus, Asya’daki en büyük nehirlerden biri olan Indus nehri havzasında ve bir zamanlar kuzeydoğu Hindistan ve doğu Pakistan’dan akan Gaggar-Hakra adında bir başka bir nehrin yanına yerleşti.

Medeniyetin kalıntılarının bulunduğu kazı alanlarından sonra adlandırılan Harappan uygarlığı ve Mohenjo-Daro uygarlığı olarak da bilinen bu uygarlığın zirve aşamasının MÖ 2600’den MÖ 1900’e kadar sürdüğü söylenir. Teknolojik olarak gelişmiş bir kent kültürüne sahip, Indus Vadisi medeniyeti döneminin kültür merkezi olmuş çok fazla insana ev sahipliği yapmıştır. 
İndus Vadisi medeniyetinin halkı, uzunluk, kütle ve zamanı ölçmede büyük bir doğruluk elde etmiş ve çok fazla icada imza atmıştır.

Kazılarda bulunan eserlere dayanarak, kültür sanat ve zanaat açısından zengin bir medeniyet olduğunu çok rahat görebiliyoruz.

1. Mezopotamya Uygarlığı

Uygarlık Adı: Mezopotamya uygarlığı 
Dönem: MÖ 3500 – 500 MÖ 
Orijinal Yeri: Zagros dağları ile kuzeydoğu, Arap platosu ile güneydoğu 
Geçerli Konum: Irak, Suriye ve Türkiye 
Anlamı: Nehirler arasındaki toprak (Eski Yunanca) 
Başlıca Önemli Noktalar: İlk uygarlık Dünya

Şimdiye Kadar Var Olan En Eski 10 Uygarlık wikikultur.com

Şimdiye Kadar Var Olan En Eski 10 Uygarlık | Mezopotamya

Ve işte burada, ortaya çıkan ilk uygarlık… Üzerinde yaşadığınız toprakları hafife almayın dostlarım.

 Mezopotamya’nın kökeni işte bu kadar eskiye dayanır, onlardan önce başka hiçbir medeni toplumun bilinen bir kanıtı yoktur. Eski Mezopotamya’nın zaman çizelgesi genellikle MÖ 3300 ila MÖ 750 arasındadır. Mezopotamya, genellikle medeni toplumun gerçekten şekillenmeye başladığı ilk yer olarak kabul edilir. İnsanların tarım fikrini geliştirdikleri ve yavaş yavaş hem gıda için evcilleştirmeye hem de tarıma aşina olmaya başladıkları bir medeniyetti.

İnsanlar Mezopotamyalılardan önce de sanat yapıyorlardı, ama bu insan kültürünün bir parçasıydı, insan medeniyetinin değil. Bunu rafine eden, tüm bu sistemleri derleyen ve biçimlendiren ve ilk uygarlığı oluşturmak için birleştiren Mezopotamya uygarlığıydı. Daha sonra Babil, Sümer ve Asur olarak bilinen günümüz Irak bölgelesinde varlıklarını sürdürdüler…

Saygılar…

Bu içerik 900 kez okunmuştur

Kuruculuğunu ve genel yayın yönetmenliğini üstlendiği wikikultur.com'da makaleler ve içerikler üretiyor.

Okumaya Devam Et
Yorum İçin Tıkla

Bir Cevap Yazın

Tarih

Fransız Devrimi Nedir? Fransız Devrimi Nasıl ve Ne Zaman Başlamıştır?

Paylaşılma Tarihi :

,

Yazar :

İçerik: Fransız Devrimi Nedir? Fransız Devrimi Nasıl ve Ne Zaman Başlamıştır?

Fransız Devrimi

Fransız Devrimi, devrimle bağdaştırdığımız neredeyse her şeye sahipti; açgözlü hayaller, hırslı aristokratlar, yüksek vergiler, başarısız hasatlar, gıda kıtlıkları, aç köylüler, sinirli şehir insanı, yalanlar, yolsuzluk, çeteler, radikaller, dedikodular, komplolar, devlet destekli terör grupları ve bunun daha yüzlercesi…

Fransız Devrimi

Fransız Devrimi

Modern çağın ilk devrimi olmasa da Fransız Devrimi diğer devrimlerin ölçüldüğü ölçülere karşıt bir ölçüm haline geldi. 18.yüzyılda Fransa’daki politik ve sosyal büyük değişiklikler yüksek bilim adamlarından lisedeki öğrencilere kadar milyonlarca insan tarafından incelenmiştir. 14 Temmuz 1789’daki Bastil baskını Batı tarihinin tanımlayıcı anlarından biri haline geldi, devrimdeki bir halkın mükemmel motifi.

Fransa’nın devrimci kadınları ve erkekleri, Louis XVI, Marie Antoinette, Marquis de Lafayette, Honore Mirabeau, Georges Danton, Jean-Paul Marat, Maximilien Robespierre ve diğerleri incelenmiş, araştırılmış ve yorumlanmıştır. Tarihçiler Fransız devriminin değerlendirmesine iki asırdan daha çok zaman harcamışlardır.

İlk bakışta, Fransız devriminin nedenleri dolambaçsız görünüyor. 18.yüzyılın sonlarında, Fransa’nın halkı yüzyıllar boyunca büyük eşitsizlik ve sömürgeye katlanmıştı.  Hakim sosyal hiyerarşi ulusun halkı olan Üçüncü zümrenin aynı zamanda vergilendirme yükünü üstlenirken görevini yerine getirmesini gerektiriyordu. Kral Versay’da sanal izolasyon içinde yaşıyordu, kraliyet hükümeti teoride mutlakiyetçi fakat gerçeklikte etkisizdi.  Ulusal hazine neredeyse boştu, kötü yönetim, verimsizlik, yolsuzluk, aşırı harcamalar ve dış savaşlara katılım nedeniyle tükenmişti.

1780lerin sonunda kralın vekilleri çaresizce mali reformları yürürlüğe koymaya çalışıyorlardı. Önerilen vergi reformlarıyla ilgili bir anlaşmazlık olarak başlayan şey, kısa sürede siyasi ve anayasal değişiklik için bir harekete dönüştü. 1789’un ortalarındaki sınıflar meclisindeki çatışma birkaç devrimci hükümetin ilki olan millet meclisinin kuruluşuna sebep olmuştur.  Bu olaylar tehdit ve kan dökülmeden de iktidarda barışçıl bir geçişin mümkün olduğunu gösterdi. İlerleyen haftalarda, bir halk şiddeti dalgası Paris’te, kırsalda ve Versay’ın kendisinde daha kanlı bir devrimin olacağına işaret ediyordu.

Kaynak/Source

  • https://alphahistory.com/frenchrevolution/

Görsel Kaynakları/ Image Credits

10 Facts About the French Revolution You Need to Know

Bu içerik 5893 kez okunmuştur

Okumaya Devam Et

Tarih

Amerika Devrimine Kısa Bir Giriş

Paylaşılma Tarihi :

,

Yazar :

Amerika devrimine kısa bir giriş

Amerika Devrimine Kısa Bir Giriş

Amerikan devrimi 1760ların ortasında güney Amerika’nın doğu kıyılarında yaşayan Britanyalı sömürgecilerin isyanı olarak başladı. Bu devrim 1789’da yazılı anayasa ve yeni devlet sistemiyle desteklenmiş yeni ulusun yaratılışıyla bitmiştir.

Amerikan Devriminin modern tarih üzerinde büyük bir etkisi vardı. Bu devrim Avrupalı monarşilerin mutlakıyetçi gücünün doğruluğunu sorguladı ve temelini çürüttü. Bu devrim, Britanyalı monarşiyi yenilikçi cumhuriyet ilkelerine, halk egemenliğine ve kuvvetler ayrılığına dayanarak işleyen bir devlet ile yer değiştirmiştir.

Amerikan Devrimi, devrimlerin başarıya ulaşabileceğini ve sıradan insanların kendilerini yönetebileceğini göstermiştir. Bu devrimin fikirleri ve örnekleri Fransız Devrimine (1789) ve daha sonra milliyetçi ve bağımsız hareketlerine ilham vermiştir. En önemlisi, Amerikan devrimi politik değerleri, ekonomik gücü ve askeri gücü modern dünyayı şekillendiren ve tanımlayan Birleşmiş Milletleri meydana getirdi.

Amerikan Devrimi’nin hikayesi hızlı değişim ve gelişmelerden biridir. 1760lardan önce 13 Amerikan Sömürgesi, onlarca yıllık ekonomik refahı ve Britanya iyi ilişkilerin keyfini sürdüler. Birçok Amerikan kendilerini sadık Britanyalı olarak gördüler, onlar bazı yabancı zorbaların köleleri ve kulları olmaktansa, bilge ve cömert Britanyalı kralın vatandaşı olmaktan memnundular. Amerikan sömürge toplumunda bir devrimin ortaya çıkabileceği düşünülemez görünüyordu.

1760ların ortasında Britanya’ya olan bu sadakat görünüşte zararsız olan, hükümet politikaları ve vergiler üzerindeki tartışma ve anlaşmazlıklarla sınandı. On yıl içinde, Amerikalı çiftçiler tüfekler ve dirgenler ile kendilerini silahlanıyorlardı ve Lexington, Massachusetts’te İngiliz birliklerine karşı savaşa giriyorlardı. 1776’nın ortalarına gelindiğinde, Amerikalı politikacılar Britanya ile bağların onarılamayacak kadar koptuğunu düşündüler ki bağımsızlığa oy verdiler. Bu bağımsızlık beraberinde iki zorluk getirdi bunlar dünyanın rakipsiz askeri gücü olan Britanya ile savaş ve yeni hükümet sistemine ihtiyaçtı. Bu zorluklarla karşılaşmak Amerikan devriminin son aşamasını belirledi.

Amerika Devrimi, yazı serisi olarak devam edecektir.

Kaynak/Source

https://alphahistory.com/americanrevolution/ sitesinden İngilizce aslından çevrilmiştir.

Görsel Kaynakları/ Image Credits

https://qz.com/462264/how-the-rest-of-the-world-learns-about-the-american-revolution-in-school/

[instagram-feed]

Bu içerik 1340 kez okunmuştur

Okumaya Devam Et

Tarih

Kilise mi? Camii mi? Yoksa Müze mi? | İşte Ayasofya’nın Tarihi Hikayesi

Paylaşılma Tarihi :

,

Yazar :

İçerik: Kilise mi? Camii mi? Yoksa Müze mi? |  İşte Ayasofya'nın Tarihi Hikayesi

Kilise mi? Camii mi? Yoksa Müze mi? | İşte Ayasofya’nın Tarihi Hikayesi

 

Derler ki, duvarların dili olsa her binanın anlatacak bir hikayesi olurdu. Ama çok azının Ayasofya, yani Kutsal Bilge(Hagia Sophia) kadar muhteşem ve çok sesli öyküleri olurdu.

Ayasofya hakkındaki tartışmalar 2000’lerin başından bu yana devam ediyor. Ayasofya Müzesi’nin resmi internet sitesinde, “1936 tarihli tapu senedine göre, Ayasofya “57 pafta, 57 ada, 7. parselde Fatih Sultan Mehmed Vakfı adına Türbe, Akaret, Muvakkithane ve Medreseden oluşan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi” adına tapuludur” ifadesi yer alıyor. Müzenin yeniden camiye dönüştürülmesini talep edenler, bu ifadeyi esas alıyor. Ancak Ayasofya, bazı istisnalar dışında, ibadete açık değil. Bu yazımız bu konuyla ilgili olacaktır. -TedEd

Ayasofya’nın Tarihi

 Ayasofya'nın Tarihi Hikayesi -wikikultur.com

Ayasofya’nın Tarihi Hikayesi

Kıtaların ve kültürlerin kesişim noktasında yer alan bu yapı, bulunduğu şehrin isminden, yapısına ve kullanım amacına kadar muazzam değişikliklere tanıklık etmiştir.  Günümüzde ise tüm bu devirlerden kalma öğeler, kendi hikayelerini ziyaretçilerine anlatmaya hazır. Hatta daha Ayasofya’ya varmadan, tarihi surlardan MÖ 657’de Yunan deniz kolonicileri tarafından Bizans adıyla kurulmuş olan ve Ayasofya’yı çevreleyen şehrin stratejik önemi hissediliyor.

Şehir ilerleyen zamanlarda sırasıyla Augusta Antonia, Yeni Roma ve Konstantinupoli isimlerini almış. Yıllar içinde Yunan, Fars ve Romalı hükümdarlar tarafından fetihlere, yıkıma ve yeniden kurulmalara sahne olmuş.

İşte bu duvarlar arasında ilk Megali Eklisia, yani büyük kilise, 4. yüzyılda inşa edilmiş. Ayaklanmalar sebebiyle çok kısa zamanda yanmasına rağmen, gelecek asırlar boyunca bölgenin ana mabedi olacak yapının yerini belirlemiş.

 

Ayasofya Mimarisi

 Ayasofya'nın Tarihi Hikayesi -wikikultur.com

Ayasofya’nın Tarihi Hikayesi -edebifikir.com

Girişin yakınındaki rölyefli mermer taşlar ikinci kiliseden kalan son izler. MS 415’te inşa edilir, 532 Nika
ayaklanması sırasında imparator I. Justinyen’i devirmek için yük arabalarıyla yarış yapan öfkeli
kalabalıklar tarafından yıkılır. Gücünü korumakta zorlansa da, I. Justinyen kiliseyi daha büyük ölçekte
yeniden inşa ettirir.

5 sene sonra gördüğünüz yapı tamamlanır. İçeri adım attığınızda, temel taşları ve duvarları anavatanları Mısır ve Suriye’den hikayeler mırıldanır. Artemis tapınağından getirilen kolonlar ise daha antik bir geçmişi hatırlatır. İmparatorun elit koruyucuları Vikinglerin kazıdığı Runik alfabesinden yazılar da uzaklardaki kuzey diyarlarından bilgileri taşıyor bize.

Ama tüm dikkatimizi gökleri gösteren büyük kubbe alıyor. 50 metreden fazla yükseklik ve 30 metreyi aşan çapıyla alttan pencerelerle çevrelenmiş olan altın kubbe göğe asılı gibi dururken, iç kısmından ışık yansıyor. MS 558’deki bir depremde orijinal kubbe hasar görünce, Lübnan’dan destekleyici Korint sütunları getirilir.

İhtişam sembolü olmasının ardında, bu sütunlar sakince kırılganlığını ve böyle bir harikayı ortaya çıkaran
mühendislik dehasını bize hatırlatır. Eğer tek bir resim binlerce kelimeden daha değerli ise, en çok söyleyecek sözü olan, sonraki birkaç yüzyılda yapılan mozaiklerdir. Bu mozaiklerde İsa hem kendi zamanında, hem de yanında Bizans imparatorları bulunur biçimde tasvir edilmiştir. Ama güçlü ve billur seslerinin ardında, 4. Haçlı seferleri Latin işgali sırasında yağmalanmış ve hasar görmüş mozaik
ve ikonların yankısı bizi huzursuz eder. Zeminin altında, işgali yöneten Venedik dükü Enrico Dandolo’nun mezarı var. Böylelikle 57 sene boyunca Katolik Roma kilisesi olarak kullanılmış ve Bizanslıların yeniden fethiyle ortodoks köklerine dönmüş olan Ayasofya’nın hatırlatıcısı olmuş.

 

Ayasofya’nın Camii Olması

 Ayasofya'nın Tarihi Hikayesi -wikikultur.com

Ayasofya’nın Tarihi Hikayesi / walpaperbetter.com

Ama Ayasofya uzun süre kilise olarak kalmayacaktı. Haçlı seferleriyle oldukça güç kaybeden Konstantinupolis 1453’te Osmanlılar tarafından fethedildi ve İstanbul adı verildi. 3 gün boyunca askerlerinin yağmalarına izin veren Sultan II.Mehmed, Ayasofya’dan içeri girdiğinde, ağır hasar almasına rağmen görkeminden birşey kaybetmediğini gördü. Genç sultan Ayasofya’yı yeni imparatorluk camisi  ilan ederek yeniden Allah’a adadı.

Sonraki asırlarda inşa edilen dört minare bu devrin en belirgin simgeleri olup dini amacının yanında
mimari destek de sağlamaktadır. Elbette bununla bitmiyor. Gösterişli kandiller ve detayları
Sultan Süleyman’ın Macaristan fethini, tavanda asılı dev kaligrafik plakalar ise ziyaretçilere ilk dört
halifeyi hatırlatır.

Bugün gördüğünüz yapı camiyi andırsa da bir müze olarak kullanılıyor. Bu karar 1935 yılında Osmanlı
İmparatorluğu’nun çöküşünün ardından modern Türkiye’nin ilk lideri Mustafa Kemal Atatürk tarafından alınmıştır. Mermer zemin dekorasyonlarını gizleyen halıların ve Hristiyan mozaiklerini örten sıvaların kaldırılması, bu karar sayesinde olmuştur.

Devam etmekte olan restorasyon çalışmaları, Ayasofya’nın uzun hikayesindeki çoksesliliğin asırlar süren sessizlikten sonra yeniden duyulmasını sağlıyor. Fakat anlaşmazlıklar sürmekte.

Bu arada, hem Müslüman hem de Hıristiyan topluluklardan yükselen çağrılar, binanın eskiden olduğu gibi
dini amaçlarla kullanılmasını istiyor. Kutsal bilgeliğin öyküsü sona ermekten çok uzak olmakla birlikte, umulabilecek tek şey, orada bulunan pek çok sesin önümüzdeki yıllarda kendilerine düşeni anlatabilmesidir.

Ayasofya’nın Tarihi İlgili Video- TedED

Peki Siz Ne Düşünüyorsunuz? Ayasofya’nın Kaderi Nasıl Olmalı?

 Ayasofya'nın Tarihi Hikayesi -wikikultur.com

Ayasofya’nın Tarihi Hikayesi

 

Kaynak ve İleri Okuma

Bu içerik 3001 kez okunmuştur

Okumaya Devam Et

Yazarımız

Ekibimize Katıl!

yazar

Son Yazılar

Hasret Gültekin: Hasret Gültekin:
Müzik2 gün Önce

Hasret Gültekin: Şans Tanımanız Gereken Sanatçı #16

Hasret Gültekin Şans tanımamız gereken sanatçılar listesinde sanatçı olan Hasret Gültekin var. Geçen yazımızda Kesmeşeker yer almıştı. Bu yazımızda ise...

WK HAFTALIK GENEL KÜLTÜR TESTİ #11 WK HAFTALIK GENEL KÜLTÜR TESTİ #11
Quiz&Test3 gün Önce

WK HAFTALIK GENEL KÜLTÜR TESTİ #11

Haftalık Genel Kültür Testi ile tekrardan karşınızdayız. Her konudan genel kültür soruları için bağlantıya tıklayın ve kültür seviyenizi ölçün.   Genel kültür testi...

Steam Ödülleri 2020 Steam Ödülleri 2020
Teknoloji4 gün Önce

Steam Ödülleri 2020

Steam Ödülleri 2020 Adaylık Komitesi Steam artık bir gelenek hâline gelen ödüllerini her zaman olduğu gibi bu sefer de kullanıcılarına...

Mısır Mitolojisi: Yaratılış, Tanrılar, Tanrıçalar ve Yaratıklar Mısır Mitolojisi: Yaratılış, Tanrılar, Tanrıçalar ve Yaratıklar
Mısır Mitolojisi5 gün Önce

Mısır Mitolojisi: Yaratılış, Tanrılar, Tanrıçalar ve Yaratıklar

Mısır Mitolojisi: Yaratılış, Tanrılar, Tanrıçalar ve   Mısır Tanrıları ve Tanrıçaları Tüm eski insanlar için dünya gizemle doluydu. Çevrelerindeki dünyada deneyimlediklerinin...

İçerik: Mitolojik Hikaye: Persephone ve Hades Hikayesi İçerik: Mitolojik Hikaye: Persephone ve Hades Hikayesi
Yunan Mitolojisi5 gün Önce

Mitolojik Hikaye: Persephone ve Hades Hikayesi

Persephone ve Hades Persephone ve Hades | Persephone, Demeter ve Zeus‘un kızıydı. Persephone büyüdükçe güzelliği de arttı. Yeraltı tanrısı Hades...

İçerik: Fransız Devrimi Nedir? Fransız Devrimi Nasıl ve Ne Zaman Başlamıştır? İçerik: Fransız Devrimi Nedir? Fransız Devrimi Nasıl ve Ne Zaman Başlamıştır?
Tarih5 gün Önce

Fransız Devrimi Nedir? Fransız Devrimi Nasıl ve Ne Zaman Başlamıştır?

Fransız Devrimi Fransız Devrimi, devrimle bağdaştırdığımız neredeyse her şeye sahipti; açgözlü hayaller, hırslı aristokratlar, yüksek vergiler, başarısız hasatlar, gıda kıtlıkları,...

Mahir: Kısa Hikaye Mahir: Kısa Hikaye
Edebiyat6 gün Önce

Mahir: Kısa Hikaye

Mahir: Kısa Hikaye – Yüzüğü alınca “Evet!” der sandım. – “Hayır” mı dedi? – Hayır. Yani hayır demedi. Evet de...

Hayat: Zinciri Atmış Bisikleti Sürmek Hayat: Zinciri Atmış Bisikleti Sürmek
Deneme6 gün Önce

Hayat: Zinciri Atmış Bisikleti Sürmek

Raziye Ayhan’ın Hayat: Zinciri Atmış Bisikleti Sürmek İki kişilik bir masada yalnız başıma oturuyordum , kimi zaman bu sayı çoğalıyor,...

Okunması Gereken Kitaplar #1 Okunması Gereken Kitaplar #1
Edebiyat7 gün Önce

Okunması Gereken Kitaplar #1

Okunması Gereken Kitaplar listemiz zamanla güncellenecektir. Bu listedeki kitaplar tamamen yazarın istediği sırayla düzenlenmiş ve herhangi bir “en iyi” sırasını...

Ülkü Tamer: Şans Tanımamız Gereken Şair #8 Ülkü Tamer: Şans Tanımamız Gereken Şair #8
Edebiyat1 hafta Önce

Ülkü Tamer: Şans Tanımamız Gereken Şair #8

Ülkü Tamer: Şans Tanımamız Gereken Şair Şans Tanımamız Gerekenler listesinde artık şairlerimizde var. Biliyorsunuz ki Şans Tanımamız Gereken Şair listemizin...

yunan Tanrıları - wikikultur.com yunan Tanrıları - wikikultur.com
Yunan Mitolojisi1 hafta Önce

Yunan Tanrıları: Yunan Mitolojisinde 30 Yunan Tanrısı Listesi

Yunan Mitolojisinde Yunan Tanrıları Listesi Yunan Mitolojisi hayal gücümüzü her zaman heyecanlandırmıştır. Güçlü Yunan Tanrılarının destansı hikayeleri, yıllar boyunca sayısız...

Arkeoloji1 hafta Önce

Lirik Şiirin Kraliçesi Sappho ve Sappho’yu Bizimle Tanıştıran Cevat Çapan

Bu yazımızda Lirik Şiirin kraliçesi Sappho’yu ve onun “Nedir Gene Deli Gönlünü Çelen” isimli şiir kitabının çevirmeni Cevat Çapan’ı ele...

Kesmeşeker: Şans Tanımanız Gereken Sanatçı #15 Kesmeşeker: Şans Tanımanız Gereken Sanatçı #15
Müzik1 hafta Önce

Kesmeşeker: Şans Tanımanız Gereken Sanatçı #15

Şans tanımamız gereken sanatçılar listesinde sanatçı topluluğu olan Kesmeşeker var. Geçen yazımızda Grup Seksendört yer almıştı. Bu yazımızda ise güzel...

Sosyal Mesafeli Banka Kuyrukları Sosyal Mesafeli Banka Kuyrukları
Blog1 hafta Önce

Sosyal Mesafeli Banka Kuyrukları

Sosyal Mesafeli Banka Kuyrukları Salgın, virüs, maske, karantina, önlem, ellerimizle özdeşmiş dezenfektan kokusu ve nicesi… Pandemiye Özel Uzaktan Tatil isimli...

24 Kasım Öğretmenler Günü 24 Kasım Öğretmenler Günü
Deneme1 hafta Önce

24 Kasım Öğretmenler Günü

24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel yazımız sizlerle. Sınıfları boş tarlalara benzetiyorum. Öğretmenler birer çiftçi, öğrenciler ise tohumları. İlk önce ekiyorlar...

İçerik: Perseus: Yunan Mitolojisinde Perseus Kimdir? İçerik: Perseus: Yunan Mitolojisinde Perseus Kimdir?
Yunan Mitolojisi1 hafta Önce

Perseus: Yunan Mitolojisinde Perseus Kimdir?

Perseus: Yunan Mitolojisinde Perseus Kimdir? Perseus, Yunan Mitolojisinin en büyük kahramanlarından biridir. O, Zeus ve ölümlü Danae’nin oğluydu. Korkunç bir...