Bize Ulaş!

Felsefe

Tarihin En Önemli Filozofları

Paylaşılma Tarihi :

,

“felsefe, öğrenilemez, sadece felsefe yapmak öğrenilebilir” 
                            

                                                          – Immanuel kant (1724-1804)

Felsefe sözcüğü köken olarak Yunanca φιλοσοφία seviyorum, peşinden koşuyorum, arıyorum anlamına gelen “philia” ve bilgi, bilgelik anlamına gelen “sophia” sözcüklerinden türeyen terimin işaret ettiği entelektüel faaliyet ve disiplin. “philia”=sevgi “sophia”=bilgi veya bilmek kelimelerinden türemiştir.

Felsefe bir hedefe ulaşmış olmaktan ziyade daima “yolda olmak” tır. Felsefe, bilgiye sahip olma iddiası değil, bilgiyi sevme ve onu elde etme arzusudur.

Felsefeyi uygulayan kişilere ise Filozof denir. Bilgelik aşığı” anlamına gelen Antik Yunanca φιλόσοφος’dan gelmektedir. Terimin dizilişi Yunan düşünür Pisagor’a atfedilmiştir.

Sizler için Tarihteki en önemli filozofları araştırıp derledik.

İşte Tarihin en önemli Filozofları.

25

Aristo

Antik Yunanistan’da bir Platon öğrencisi olan Aristoteles, metafizik, mantık, şiir, dil bilimi ve hükümet gibi sayısız alanda katkıda bulundu. Tarihin en tanınmış filozoflarından biridir.

24

Immanuel Kant

İçerik: Tarihin En Önemli Filozofları

Kaynak: iep.utm.edu, Görsel: https://commons.wikimedia.org

 

Almanya’da doğan Kant, daha çok algı konusundaki fikirleriyle tanınıyor. Dünyanın neye benzediğini bilemediğimizi (noumenal dünya) savundu.

Ona göre sadece Dünyanın neye benzediğini algıladığımızı bilebiliriz (phenomenal dünya). Temel olarak, her şeyin yalnızca büyük bir Matrix olup olmadığını bilemeyiz.

23

Platon

İçerik: Tarihin En Önemli Filozofları

Kaynak: iep.utm.edu

 

Gördüğünüz gibi, Plato Aristoteles’in öğretmeni idi ve Atina Akademisi’ni kurmasıyla ünlü. Bu Batı dünyasının ilk yüksek öğrenim kurumuydu.

22

Konfüçyüs

İçerik: Tarihin En Önemli Filozofları

Kaynak: biography.com

MÖ 500 civarında yaşayan bu Çinli filozof, ilişkilere ve ailenin toplum için ne kadar önemli ve gerekli olduğuna odaklandı.

Görüşleri daha sonra Çin düşüncesini şekillendirdi ve şimdi Konfüçyüsçülük denilen akıma yol açtı.

21

David hume

İçerik: Tarihin En Önemli Filozofları

Kaynak: plato.stanford.edu, İmaj: wikimedia commons (kamu malı)

İskoç bir filozof olan Hume, güçlü bir şüpheci ve ampirikti.

İnancımızın, bizim aklımızdan değil, dünyanın nasıl olması gerektiği konusundaki duygu ve düşüncelerimizden geldiğini iddia etti. Aslında, Kant (# 24) fikirlerinin çoğunu Hume’tan almıştır.

20

Rene Descartes

İçerik: Tarihin En Önemli Filozofları

Kaynak: biography.com, Image: https://commons.wikimedia.org (kamu malı)

“Modern Felsefenin Babası” olarak nitelendirilen Descartes, “Düşünüyorum o halde varım” diyor.

19

Sokrates

İçerik: Tarihin En Önemli Filozofları

Kaynak: history.com

Socrates’in en ünlü öğrencisi Plato’yla tanıştın, ama Socrates’in kendisi de çok iyi bilinen bir filozoftu.

Dinleyiciyi bir sonuca ulaştırmak için bir dizi sorunun sorulduğu Sokratik Metod ile ünlüdür.

18

Niccolo Machiavelli

İçerik: Tarihin En Önemli Filozofları

Kaynak: biography.com, Image: https://commons.wikimedia.org

İtalyan Rönesansında yaşayan Machiavelli, politik felsefeye katkılarıyla ünlüdür. “Prens” (The Prince) adlı kitabı, yöneticilere, ne pahasına olursa olsun iktidarda nasıl kalabileceklerini açıklar.

Bu kitap insanları şok etti, çünkü o zamandan önce herkes yöneticilerin erdemli olduğunu (veya olması gerektiğini) düşünürdü. Machiavelli ise “Korkulmak, sevilmekten iyidir” diyerek  çok farklı bir yol denedi.

17

john Locke

İçerik: Tarihin En Önemli Filozofları

Kaynak: biography.com

Bir İngiliz doktor olan Locke, tüm bilgilerin duyularımızdan geldiğine inandığı için ünlüdür. Fikirleri daha sonra Hume ve Kant gibi filozofları etkiledi.

Ayrıca yazılarında çok basit kelimeler kullandığı için iyi bilinmektedir. Dış cisimlerin gerçekte var olup olmadığını nasıl bilebiliriz diye sorulduğunda, Locke elinizi ateşe sokarak başlayabilirsiniz demiştir.

16

Sinoplu Diyojen

İçerik: Tarihin En Önemli Filozofları

Kaynak: iep.utm.edu, İmaj: https://commons.wikimedia.org (kamu malı)

Eski bir Yunan filozofu Diogenes, Aristoteles’in Platon’un öğretilerini saptırdığını iddia etmişti.

Diogenes, Atina’nın kibirle yozlaştığına ve erdemli yaşamı geri getirmek istediğine inanıyordu.

Bu yüzden elinde bir lamba olduğu halde “dürüst ve erdemli bir adam aradığını” söyleyerek Atina sokaklarında bile yürürdü.

15

Thomas Aquinas

İçerik: Tarihin En Önemli Filozofları

Kaynak: biography.com, Image: https://commons.wikimedia.org (kamu malı)

Yunan düşüncesini Hıristiyan teolojisi ile birleştiren İtalyan filozof ve teolog Aquinas, Avrupa’nın Orta Çağlarının en ünlü filozofu olarak bilinir.

14

Laozi

İçerik: Tarihin En Önemli Filozofları

Kaynak: iep.utm.edu

M.Ö. 6. yüzyıldan kalma bir Çinli filozof olan Laozi, Taoizm’i kurdu.

Bu, inanç sistemi “Dao” ya odaklanır (bazen “Yol” anlamına gelen Tao). Temel olarak, “eylemsizlik yoluyla eylem” i içerir.

Bazı yönlerden, bu Konfüçyüs’ün felsefelerinin zıddıydı. Ancak Laozi’nin fikirleri Konfüçyüsçülüğü, Budizm’i ve Çin toplumunun diğer alanlarını etkilemeye devam etti ve devam da ediyor

13

Gottfried Wilhelm Leibniz

İçerik: Tarihin En Önemli Filozofları

Kaynak: iep.utm.edu, İmaj: https://commons.wikimedia.org (kamu malı)

Descartes ile birlikte, Leibniz iyi bilinen bir İdealist düşünürdür. Bir mühendis olarak aldığı eğitim, ona, aklın bir makine (çok karmaşık bile olsa) olamayacağına inanmasına neden oldu.

Bunun yerine, bütün dünyanın (akıl dahil) Monads olarak adlandırdığı maddi olmayan manevi güçlerden oluştuğuna inanıyordu.

12

Baruch Spinoza

İçerik: Tarihin En Önemli Filozofları

Kaynak: plato.stanford.edu, İmaj: https://commons.wikimedia.org (kamu malı)

Spinoza, 1600’lerde Amsterdam’da doğan bir Yahudi filozof idi. Yahudi-Hıristiyan inanç sisteminin birçok bölümünü entelektüelleştirmekle ünlüdür.

Örneğin, mucizelerin doğaüstü olmadığını savundu. Bu inançların birçoğu yetkililerle başını belaya soktu.(maalesef orta çağ )

11

Voltaire

İçerik: Tarihin En Önemli Filozofları

Kaynak: biography.com, Image: https://it.wikipedia.org (kamu malı)

Aydınlanma döneminden bir Fransız filozof olan Voltaire insanın çektiği acılara dikkat çekti, örgütlü dini eleştirdi ve aklın kullanımı için savundu.

10

Thomas hobbes

İçerik: Tarihin En Önemli Filozofları

Kaynak: iep.utm.edu, İmaj: https://commons.wikimedia.org (kamu malı)

Bir İngiliz filozofu olan Hobbes, bir iç savaş sırasında yaşadı. Bu, insanların barışı sağladığı sürece (ne de olsa savaştan daha kötü bir şey değildi) her ne pahasına olursa olsun, otoriteye itaat etmeleri gerektiğini savundu.

9

Su aygırı Augustine

İçerik: Tarihin En Önemli Filozofları

Kaynak: britannica.com, Image: https://en.wikipedia.org (kamu malı)

Günümüz Cezayir doğumlu bir Afrika filozofu olan Saint Augustine, nasıl bir Hıristiyan olduğunu açıkladığı “İtiraflarım” adlı çalışmasıyla ünlüdür.

8

Gazali

İçerik: Tarihin En Önemli Filozofları

Kaynak: plato.stanford.edu, İmaj: https://commons.wikimedia.org (kamu malı)

İran’da doğan İslami bir filozof olan Al-Gazali, Aristoteles’in pek çok tutumunu reddetmesiyle ünlüdür (yaratılmak yerine sonsuz olmak gibi). Ayrıca Tasavvuf veya İslami tasavvuf ile ilgili söylemleriyle de tanınır.

7

Siddhartha Gautama Buddha

İçerik: Tarihin En Önemli Filozofları

Kaynak: biography.com, Image: https://commons.wikimedia.org/ (kamu malı)

Muhtemelen en ünlü Hintli filozof olan Buddha, tüm insanların acı çekmesinin, hiçbir şeyin kalıcı olmadığı bir dünyada kalıcılık arzusundan kaynaklandığı sonucuna varmıştır.

6

Baron de Montesquieu

İçerik: Tarihin En Önemli Filozofları

Kaynak: britannica.com

Fransız bir filozof olan Montesquieu’nün siyaset felsefesine katkıları, Birleşik Devletler anayasasını ve diğer birçok ulusu büyük ölçüde etkiledi.

5

Jean-Jacques Rousseau

İçerik: Tarihin En Önemli Filozofları

Kaynak: iep.utm.edu, İmaj: https://commons.wikimedia.org (kamu malı)

İsviçre’de doğan Rousseau, insanların doğal hallerinde (temelde anarşi) toplum içinde olduğundan daha özgür oldukları iddiasıyla ünlüdür. Rousseau aslında tüm ününü  kazandığı bir yarışmaya borçluydu.

“Bilim ve sanat insanları az çok ahlaki kılıyor mu?” Sorusunu cevapladı.

Bilimdeki ilerlemelerin sadece daha fazla eşitsizlik yarattığını ve hükümete daha fazla güç verdiğini savundu.

4

George Berkeley

İçerik: Tarihin En Önemli Filozofları

Kaynak: iep.utm.edu, İmaj: https://commons.wikimedia.org (kamu malı)

Berkeley, maddi dünyanın var olamayacağını savunarak iyi bilinen bir İrlandalı filozof idi. Tanrı’nın zihninde sadece birkaç fikir olabileceğini ileri sürdü.

3

Ayn Rand

İçerik: Tarihin En Önemli Filozofları

Kaynak: aynrand.org, İmaj: https://commons.wikimedia.org (kamu malı)

Rusya’da doğmuş ancak ABD’ye taşınan Ayn Rand, aklın güçlü bir savunucusuydu ve laissez-faire kapitalizminin savunucusuydu.

Hükümetin müdahale etmediği kapitalizm biçimine inandığı anlamına geliyordu. Onun fikirleri, modern özgürlükçülük ve muhafazakarlığı güçlü bir şekilde şekillendirdi.

2

Simone de Beauvoir

İçerik: Tarihin En Önemli Filozofları

Kaynak: biography.com, Image: https://commons.wikimedia.org (kamu malı)

Kendisini asla bir filozof olarak görmemiş olmasına rağmen, Beauvoir, feminizmi ve varoluşçuluğu şiddetle etkileyen bir Fransız yazardı.

1

Sun Tzu

İçerik: Tarihin En Önemli Filozofları

Kaynak: classics.mit.edu

Savaş stratejisi üzerine yazdığı Savaş Sanatı (Çince:兵法, Pinyin: Bīng Fǎ) adlı yazılarda toplanan sohbeti dünyanın en eski strateji kuramları olarak kabul görür. 13 bölümde toplanan yazıların, Çin’de çok daha eski dönemlerden beri bilinen savaşma ilkelerinin toplu bir sunumu olduğu ve Üstad Sunzı yorumuyla bir araya getirilmesinin Çin’in Savaşan Beylikler döneminde (MÖ 480- MÖ 221) gerçekleştiği sanılıyor.

Sun bu sohbetlerinde “Gerçek Zafer” için şöyle demiştir: “Gerçek zafer, savaşmadan kazanılan zaferdir. Gerçek önder savaşmadan kazanan önderdir.” Tao (Yol) bilgilerinin savaşmak üzerine yorumlandığı en etkili yazılardır. Tao Bilgi’lerinde, kâinatın bütünlüğünün doğal akışına gelen her türlü müdahale ve zorlama tükenme yolu sayılır, akışa uyum sağlamak ise öğütlenir.

MÖ 500 civarında Çin’de doğan Sun Tzu, “Savaş Sanatı” yazan ünlü bir askeri general ve filozoftu. Fikirleri modern işletmeleri, politikaları ve savaşı etkilemeye devam ediyor. 

 

Felsefe ile kalın!

 

Sağlıcakla…

 

Bu içerik 569 kez okunmuştur

Kuruculuğunu ve genel yayın yönetmenliğini üstlendiği wikikultur.com'da makaleler ve içerikler üretiyor.

1 yorum

1 yorum

  1. Pingback: Medusa Kimdir? Yunan mitolojisinde yılan saçlı lanetli canavar - WİKİKÜLTÜR

Bir Cevap Yazın

Ekibimize Katıl!

yazar

Son Yazılar

İçerik: Frig Yolu: Kaptanın Seyir Defteri İçerik: Frig Yolu: Kaptanın Seyir Defteri
Arkeoloji6 saat Önce

Frig Yolu: Kaptanın Seyir Defteri

Seyir Defteri Frig Yolu Gordion – Midas – Yazılıkaya – Frig Vadisi Sevgili seyir defteri, bu hafta yaklaşık 3000 yıl...

İçerik: Üniversite Birinci Sınıf Öğrencisine Açık Mektup İçerik: Üniversite Birinci Sınıf Öğrencisine Açık Mektup
Blog1 gün Önce

Üniversite Birinci Sınıf Öğrencisine Açık Mektup

Üniversite Birinci Sınıf Öğrencisine Açık Mektup   Genç dostum,   Tanıdığım birçok üniversite hocası senden şikayetçi. Derslere ilgin olmadığını söylüyorlar,...

İçerik: Kesinlikle İzlemeniz Gereken 3 Anime İçerik: Kesinlikle İzlemeniz Gereken 3 Anime
Sinema&Dizi2 gün Önce

Kesinlikle İzlemeniz Gereken 3 Anime

Kesinlikle İzlemeniz Gereken 3 Anime Bu yazımda sizlere izlerken çok keyif aldığım, anime izlemeye yeni başlayacaklar için oldukça başarılı üç...

İçerik: Uzun Bir Yolculuktur Aşk İçerik: Uzun Bir Yolculuktur Aşk
Deneme2 gün Önce

Uzun Bir Yolculuktur Aşk

Uzun Bir Yolculuktur Aşk Seni kim yarattı? Ben. Niçin? Beni anlaman ve sesimi sana duyurmak için, yani çığlığımı! Acı ve...

WK Haftalık Genel Kültür Testi #14 WK Haftalık Genel Kültür Testi #14
Quiz&Test3 gün Önce

WK Haftalık Genel Kültür Testi #19

Haftalık Genel Kültür Testi ile tekrardan karşınızdayız. Her konudan genel kültür soruları için bağlantıya tıklayın ve kültür seviyenizi ölçün.  ...

İçerik: İki Bacaklılara Münacat İçerik: İki Bacaklılara Münacat
Deneme3 gün Önce

İki Bacaklılara Münacat

İki Bacaklılara Münacat Tak, tak, tak. Ve sonra bir tak daha. Islak ama ışıklı caddede yürüyorum, topuk sesleriyle uyuşmuş beynimi,...

İçerik: Haftalık Yazar Kitap Eşleştirme Testi #16 İçerik: Haftalık Yazar Kitap Eşleştirme Testi #16
Quiz&Test4 gün Önce

Haftalık Yazar Kitap Eşleştirme Testi #16

Yazar Kitap Eşleştirme serimizin on beşincisi ile karşınızdayız. 10 eserin gerçek sahibini bulabilecek misin? Edebiyat severler, kitap kurtları, şiir müptelaları, ille...

İçerik: Sansür Özelleştiriliyor Mu? İçerik: Sansür Özelleştiriliyor Mu?
Deneme4 gün Önce

Sansür Özelleştiriliyor Mu?

Sansür Özelleştiriliyor Mu? Amerikan eski başkanı Trump halkla ilişkisini klasik medya yerine, sosyal medya üzerinden sürdürmüş ve attığı Twitter mesajları...

İçerik: Dedublüman Röportajı | 15 Soruda Dedublüman İçerik: Dedublüman Röportajı | 15 Soruda Dedublüman
Müzik5 gün Önce

Dedublüman Röportajı | 15 Soruda Dedublüman

Dedublüman Röportajı | 15 Soruda Dedublüman Wikikültür için röportaj veren Dedublüman’a çok teşekkür ederiz. SORU 1) Merhaba; öncelikle grup üyelerini...

İçerik: Turgut Uyar: Şans Tanımamız Gereken Şair #13 İçerik: Turgut Uyar: Şans Tanımamız Gereken Şair #13
Biyografi6 gün Önce

Turgut Uyar: Şans Tanımamız Gereken Şair #13

Şans Tanımamız Gereken Şair listemizin son yazısında Orhan Veli Kanık yer almıştı. Bu yazımızda ise sizlere Turgut Uyar’ı tanıtacağız. Kendisi...

İçerik: İnternet Basın Özgürlüğünü Nasıl Yok Etti (!) İçerik: İnternet Basın Özgürlüğünü Nasıl Yok Etti (!)
Deneme1 hafta Önce

İnternet Basın Özgürlüğünü Nasıl Yok Etti (!)

İnternet Basın Özgürlüğünü Nasıl Yok Etti (!) Çok iddialı bir başlık, ama basın özgürlüğünün çok ciddi hasar görmesinde internetin büyük...

İçerik: Tek Renk İçerik: Tek Renk
Deneme1 hafta Önce

Tek Renk

Tek Renk Alaşağı eden ikilem çubukları yolumda, birine yaklaşmak, ötekini dengesizliğe itiyor. Birini istemek, ötekini yok ediyor. Sonunda ikisine de...

WK Haftalık Genel Kültür Testi #14 WK Haftalık Genel Kültür Testi #14
Quiz&Test1 hafta Önce

WK Haftalık Genel Kültür Testi #18

Haftalık Genel Kültür Testi ile tekrardan karşınızdayız. Her konudan genel kültür soruları için bağlantıya tıklayın ve kültür seviyenizi ölçün.  ...

İçerik: Haftalık Yazar Kitap Eşleştirme Testi #15 İçerik: Haftalık Yazar Kitap Eşleştirme Testi #15
Quiz&Test2 hafta Önce

Haftalık Yazar Kitap Eşleştirme Testi #15

Yazar Kitap Eşleştirme serimizin on beşincisi ile karşınızdayız. 10 eserin gerçek sahibini bulabilecek misin? Edebiyat severler, kitap kurtları, şiir müptelaları, ille...

İçerik: Mars Keşif Projesi İçerik: Mars Keşif Projesi
Deneme2 hafta Önce

Mars Keşif Projesi

Mars Araştırmalarının İnsanlığa (Olası) En Önemli Faydası Son birkaç yılda Mars’a insan gönderme konusunun aniden nasıl da gündeme oturduğunu hepimiz...

İçerik: Şekersiz Röportajı | 15 Soruda Şekersiz İçerik: Şekersiz Röportajı | 15 Soruda Şekersiz
Müzik2 hafta Önce

Şekersiz Röportajı | 15 Soruda Şekersiz

Şekersiz Röportajı | 15 Soruda Şekersiz Wikikültür için röportaj veren Şekersiz’e teşekkür ederiz. 1) Merhaba; öncelikle grup üyelerini ve sizi...

Popüler