Month: September 2019

FBI’ın Yarım Asırdır Bulamadığı Uçak Korsanı: D.B. Cooper

Prison Break dizisini izleyenler bilir. Charles Westmoreland, Fox River hapishanesinde elinde Marilyn adını verdiği kedisiyle avluda oturan, hapishanenin en eski ve saygı görüldüğü mahkumudur. Michael Scofield, onun yıllardır aranmakta olan uçak korsanı D.B. Cooper olduğunu düşünmektedir fakat o, bunu inkar etmektedir. Sonrasında kızının hasta olduğunu öğrenen ve onu ölümünden önce göremeyeceğini düşünen Westmoreland, Scofield’a kendisinin D.B. ...

Varoluşçuluk Nedir?

Varoluşçuluk Nedir?   Garip olan, bu felsefenin, çok uzun zaman sonra moda haline gelmiş olmasıdır. 20. yüzyılın önde gelen varoluşçu filozoflarından biri olan Martin Heidegger, en önemli eserlerini 1920’lerde yazar. Heidegger’e göre hepimiz, bilinmesi olanaksız bir geleceğin ve sonuçları hakkında emin olamayacağımız seçimlerde bulunmanın baskısı altındayızdır. Payımıza suçluluk ve endişe düşmektedir; özellikle ölüm karşısında endişe. ...

İlk Avrupalı Kavim | Keltler

Özet Bilgi İlk Avrupalı Halk Keltler M.Ö 2000 yıllarından itibaren yaklaşık bin yıl boyunca dinamik olarak, anavatanları olan orta Avrupa’dan yoğun olarak Galya, İberya, Britanya ve İrlanda’ya göç etmişlerdir. kuzey İtalya, Trakya ve hatta Anadolu’ya da göç ettikleri bilinmektedir. Cermenler ise m.ö 750 yıllarından itibaren iskandinavya’dan, ana karaya Keltlerin boşalttığı bölgelere göç etmeye başlamışlardır. Cermenlerin ...

LİLİTH | Feministler için bir ikon olan ve kadın erkek eşitliğini savunan ilk kadın

Feministler için bir ikon olan ve kadın erkek eşitliğini savunan ilk kadın. LİLİTH Efsanelere göre, Tanrı insanı başlangıçta Adem ve Lilith olarak çift yaratır. Tanrının bir lütfu olarak Lilyth ve Adem cennet bahçesinde birlikte yaşamaya başlarlar. Ancak bu birliktelik mutlu bir beraberlik değildir. Anlaşmazlık sebepleri ise boşanma davalarında ileri sürülen gerekçelerden pek farklı değildir: Adem, ...

İskandinav Mitolojisinde Ölüm Tanrıçası Hel

İskandinav Mitolojisinde Ölüm Tanrıçası Hel Yunan mitolojisindeki Hades ile aynı güçlere sahip olan HeI ‘Sorun, Hile ve Aldatma tanrısı’ olan Loki ve dişi dev Angrboda’nın çocuklarından biridir.  Tanrıçası, ismi ve özellikleri gereği bir çok kelimenin kökenini oluşturacak kadar güçlü bir karaktedir; Helsinki, Holstein ve İngilizcede ki HeI (cehennem) kelimeleri sadece birkaç örnektir. Tanrıça HeI yeraltı ...

VİKİNGLER | Avrupalıların Başına Bela Olmuş Bir Kavim

Vikingler Yüzlerce yıl önce, İskandinavya’nın engebeli topraklarında tarım yapan bir halk bir çağ başlatmak üzereydi. Bu halk Vikingler olarak bildiğimiz savaşçı bir kavimdi. Daha sonraları Hristiyanlar tarafından pagan olarak anılacak bu İskandinavya halkı, Avrupa üzerine büyük bir korku salacak, Hristiyan papazların dilinde ‘’Tanrının Gazabı’’ olarak anılacaktı. Viking Çağı ve Vikingler Tarihçiler, Viking Çağının 793’te başladığı ...

Truva Kahramanı Odysseus’un Eve Dönüş Süreci

Truva Kahramanı Odysseus Homeros’un epik destanı Odysseia, gezgin kahraman Odysseus’un öyküsünü anlatır. İthaka Kralı Laertes’in oğlu olan Odysseus ilk önce güzel Helena’yı eş olarak ister ancak ardından onu Spartalı Menelaos’a bırakır ve sadık Penelope ile evlenir. Ama Helena’yı korumaya yeminli olduğu için, Paris Truva’ya kaçırdıktan sonra, önce deli numarası yaptıysa da Troya Savaşı’nda onu geri ...

DEMOKLES`İN KILICI

Günümüzde deyim haline gelmiş belki doğru, belki hayal olan Demokles`in kılıcı hikayesi.  M.Ö 4. yüzyılda yaşamış Syrakusal yönetimini zorla ele geçirmiş olan Dionysios, ortalama bir aileden gelmiş olsa da cesareti ve kurnazlığı ile yaşadığı çağın önemli hükümdarlarından biri olmuş. Kartaca ile yaptığı savaşlardan sonra devletini, bulunduğu alanının en güçlü devletlerinden biri haline getirmişti. Demokrasiyi savunan ...

Türk Mitolojisi | Bay Ülgen

Bay Ülgen, Türk mitolojisinde (Tengricilik döneminde) Türklerin iyilik tanrısıdır. Tek Tanrı inancında Göktanrının oğlu ve Gök Aleminin Hükümdari olarak görülmüştür. Bai Ulgan, Ulgan gibi adlarla Sibirya kavimlerince de yaratıcı tanrı olarak anılır.Göğün on yedinci katında oturan Tengere Kayra Kan’dan ‘dönüşüm’ yoluyla yaratılan göksel üç tanrı sıralamasında ilk sırada yer alan ve göğün on altıncı katında ...

Tanrıların Tanrısı: Kayra Han Türk Mitolojisi

Kara Han (Kayra Han) – Türk Mitolojisi Tanrıların en büyüğü ve en önde gelenidir. Her şeyin yaratıcısıdır. Mutlak üstünlüğü vardır. Göğün 17. katında oturur. Diğer Tanrıları da o yaratmıştır. Bu anlamda diğer Tanrıların kendisiyle kıyaslandığında, emirlerini yerine getiren veya verdiği görevleri yineleyen birer melek konumunda olduğu yaklaşımı yanlış olmayacaktır. Ancak İslam öncesi Türk kültüründe melek ...

Saka Kraliçesi Tomris Hatun ve Büyük Kiros (Cyrus)

Tomris Hatun vs Büyük Kiros Aynı çağda Pers ve Medya’da hüküm süren Ahameniş İmparatorluğu ile büyük bir mücadeleye girişmiştir. Tomris Hatun barışçıl ama savunmaya önem veren bir yapıya önem göstermiş, bunu bir zayıflık olarak gören Pers İmparatoru Büyük Kiros ise hiç durmadan Saka topraklarına akın düzenlemiştir. Persler Saka topraklarına girdiği vakit yakılmış tarlalardan başka bir ...

EN ÜNLÜ 9 MİMARİ ESER

Mimari Eserler 1) TAJ MAHAL Babür imparatoru Şah Cihan’ın en sevdiği karısı anısına, 1631-1648 yılları arasında Agra’da inşa ettiği muazzam beyaz mermer türbesi olan Taj Mahal, Hindistan’daki Müslüman sanatının ve dünyaca tanınmış başyapıtlarından bir tanesidir. 2)AYASOFYA Ayasofya Doğu Roma İmparatorluğu’nun İstanbul’da yapmış olduğu en büyük kilise olup aynı yerde üç kez inşa edilmiştir. İlk yapıldığında ...

KOCA MİMAR SİNAN (JOSEPH)

Mimar Sinan Kimdir?   Hayatı bir çok kitaba konu olan mimarı gelin yakından tanıyalım. Asıl adı Joseph olan ermeni küçük bir çocuk, büyüdüğünde yeryüzüne kıyamete kadar ayakta duracak eserler bırakacaktı. Mimar Sinan (gerçek adı Joseph) 15 Nisan 1489 yılında Kayseri’nin Ağırnas (Agrianos) köyünde dünyaya gelmiştir. Sinan, Ermeni ve Rum kökenli bir aileden gelmektedir. Dönemin devşirme ...

OSMANLI’NIN EN BAHTSIZ ŞEHZADESİ: ÇELEBİ MUSTAFA

Çelebi Mustafa Muhteşem yüzyıl dizisini neredeyse hepimiz biliyoruz. Bir nebze de olsa ilgiyi tarihe çekmişti. Gerçi eksik ve hatalar çok olsa da ilgiyi çekmesi önemliydi. Peki Şehzade Mustafa veya Çelebi Mustafa kimdir? Ve neden kendisine ‘en bahtsız şehzade‘ diyoruz? Hadi yazımıza geçelim. Babasının ( Kanuni Sultan Süleyman )Saruhan sancak beyliği sırasında Manisa’da doğdu (921/1515). Annesi ...

Karabük’te Fıkra Gibi Olay| Sit alanına izinsiz konulan aslan heykeli müzeye götürüldü

Sit Alanına Konulan Aslan Heykeli Safranbolu’daki sit alanına aslan heykelini fark eden vatandaşlar, ekiplere haber verdi. Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Kurulu Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Kastamonu Müze Müdürlüğü görevlileri heykeli müzeye kaldırma kararı adlı ama Erol S. ortaya çıkarak sanat eserinin kaldırılmasına kızdı. İşte fıkra gibi ...

Eski Mezopotamya’da Tanrılara Adanan Piramitler | Ziggurat Tapınakları

Ziggurat Tapınakları Ziggurat , eski Mezopotamya vadisinde ve İran’da terası bulunan piramitlere benzeyen tapınakkulesidir.Zigguratlar eski Mezopotamya’da Sümerlerde, Babillerde ve Asurlarda bir çeşit tapınaktır. En eski ziggurat örnekleri basit yükselti platformları iken Ubaid döneminde, MÖ 4000’li yıllara aitti. En sonuncusu da MÖ 6. yüzyıldadır. Piramitlerin aksine zigguratların üstü düzdür. Basamaklı piramit tarzı ilk krallık dönemleri sonunda olmuştur. Dikdörtgen, oval ya da kare ...