Bize Ulaş!

Hint mitolojisi

Zaman ve Değişim Tanrıçası Kali

Paylaşılma Tarihi :

,

İçerik: Zaman ve Değişim Tanrıçası Kali

Zaman ve Değişim Tanrıçası Kali

Kali, Hinduizm’de uzun ve karmaşık geçmişe sahip bir tanrıçadır. İlk dönemlerden beri süregelen vahşet ve öfke yaratığı niteliği bugün hâlâ etkiye sahip olsa da, daha kompleks Tantrik inançlar zaman zaman onun görevini ve rolünü Mutlak Gerçek veya Varlığın Kaynağı gibi nihai mevkilere taşımıştır. Sonuç olarak, daha yeni (güncel) sayılabilecek adanış hareketi Kali’yi daha çok bir ana tanrıça olarak tasavvur etmektedir. Kali deva (tanrı) Şiva’nın yanı sıra birçok devi (tanrıça) ile ilişkilendirilmiştir.

Zaman ve Değişim Tanrıçası Kali wikikultur.com

Zaman ve Değişim Tanrıçası Kali

Kali genellikle Şiva’nın eşlerinden biri olarak görülmüştür. İsmi kala sözcüğünün dişil şekli olarak görülebilir (Sanskritçe kala , karanlık ve zaman gibi anlamlarda kullanılırdı ki burada zaman ölüm kavramı için kullanılan bir öfemizmdir); ayrıca Siyah Kadın anlamına da gelir ki, eşi olan beyaz Şiva’nın tersidir. İlişkilendirildiği veya özdeşleştirildiği tanrıçalardan bazıları Durga, Bhowani Devi, Sati, Rudrani, Parvati, Chinnamasta, Chamunda, Kamakşi, Uma, Menakşi, Himavati ve Kumari’dir. Bu isimler tekrarlandığında, inanan (ibadet eden) kişiye özel güçler verdiğine inanılırdı.

Zaman ve Değişim Tanrıçası Kali wikikultur.com

Zaman ve Değişim Tanrıçası Kali

Kali, kana susamış vahşi tanrıça olarak adlandırılır. Bu tanrıça kendisine ibadet edenleri koruyan ana tanrıçadır ve onlara kozmik güç verir. Kutlamaları gece yarısında yapılır, ve dişil bir ruhsallık atmosferi taşır.


Kali evrendeki her varlığa yaşam verir, yine de onların kanını emmek için uzun kırmızı dili sarkar. Kafataslarından yapılmış bir gerdanlık takar, entarisi koparılmış kol ve bacaklardandır. O, Kara Zamandır, her varlığın hem yaşam hem ölümüdür, dünyanın rahmi ve türbesidir:


Hindu Mitinde dişil gücün eril güce karşı kazandığı bir zaferdir. Efsaneye göre Kali, huzuru ve düzeni sağlaması için çağrıldı. Tanrılar, dünyada hüküm süren felaketleri ve vahşeti engelleyemiyorlardı. “Asura” adındaki şeytani varlıklar her yerde dehşet saçıyordu. Bir türlü çözüm bulunamıyordu bu iblislere. Ta ki en az onlar kadar zalim bir gücün bu şeytanları yok edebileceği akıllarına gelene kadar. Yani Kali’nin.

Himalayaların kızına gidip dualar edildi. Yaşadıkları yenilgilerden bıkan tanrılar, yenilmez bir güç istiyorlardı. Bir tanrı değil, bir tanrıça! Bir dişinin sezgilerine, pratik zekasına ve zalimliğine ihtiyaçları vardı.

Duaları kabul edildiğinde önce “Tanrıça Durga” ortaya çıktı. Her kolunda ayrı bir silahla iblislerin üstüne saldırdı. Fakat en tehlikeli canavarla savaşırken gücü tükenmeye başladı. “Mahishasura” kazandığını düşünüp zafer çığlıkları atarken herkesin kanını donduran bir gürültü koptu. Gökyüzünden ateşler düşüyordu yeryüzüne.

Tanrıça Durga’nın alnından ilahi bir ışık çıkmaya başlamıştı. Bu çarpışmaya son vermek için Kali kendini göstermişti. Mahishasura daha ne olduğunu anlayamadan, sonsuza kadar kaybetmiştir bu savaşı.


17. yüzyılın başında Hindistan’da “Tanrıça Kali”ye sunmak üzere masum insanları bir ilmikle boğarak öldüren “Thug” adlı grubun eylemleri, tarihte en bilinen terör hareketlerinden biridir. Yüzyılın ortalarında yok edilmelerine kadar yaklaşık bir milyon insanı öldürmüşlerdir. Kali, bugün bile Hindistan’da saygı ve hürmet görür. çoğunluğunu kadınların oluşturduğu bir topluluk ona tapınır

İçerik: Zaman ve Değişim Tanrıçası Kali

Kaynak/Source:

Bu içerik 1178 kez okunmuştur

Kuruculuğunu ve genel yayın yönetmenliğini üstlendiği wikikultur.com'da makaleler ve içerikler üretiyor.

Okumaya Devam Et
Yorum İçin Tıkla

Bir Cevap Yazın

Hint mitolojisi

Bir Tufan Mitolojisi

Paylaşılma Tarihi :

,

Yazar :

İçerik: Bir Tufan Mitolojisi

Bir Tufan Mitolojisi


Çingene halkının inancına göre Altın Çağ olarak kabul edilen Birinci Dünya’da yaşayan insanlar hastalanmaz ve ölmezmiş. Ölümsüz ve sorunsuz bir hayat yaşarlarken bir gün yaşlı bir adam yaşlı bir çiftin kapısını çalmış.

Çift, bu yaşlı adamı en iyi şekilde misafir etmiş yaşlı adam evden ayrılmak üzereyken elindeki balığı bu çifte vermek istemiş fakat bir şartı varmış; ne olursa olsun dokuz gün sonra adam geri gelinceye dek balığı muhafaza etmeleri gerekiyormuş. Yaşlı adam gittikten bir süre sonra kadının aklına açlık düşmüş, verdiği sözden cayarak balığı kızartmaya davranmış. Ancak tam kızartmaya başlayacakken gökten gelen ilahi bir yıldırım kadının üzerine düşüp onu öldürmüş. Altın Çağ’da ölen ilk insan bu kadın olmuş. Ancak bununla kalmayıp gökyüzünü kaplayan bulutlar afet gibi yağmur yağdırmaya başlamış.

İçerik: Bir Tufan Mitolojisi

Balığı veren adam geri döndüğünde karısını yitiren adamdan yeniden evlenmesini, bir gemi yapmasını istemiş. Bu gemiyi bitki ve hayvanlarla doldurmasını söylemiş. Yaşlı adam söylenilenleri yapmış, bir yıl boyunca hiç durmadan yağmur yağmış ve gemide yaşayanların dışında bütün canlıları öldürmüş. Fırtına dindiğinde gemideki canlılar karaya çıkmış ve dünyada yaşam tekrar başlamış. Fakat insanlar artık ölümsüz değil ölümlü hale gelmiş…

İçerik: Bir Tufan Mitolojisi


Hint mitolojisinde tufan miti üç farklı şekilde anlatılır. Biz şimdilik bunlardan yalnızca birine yer vereceğiz. 
Çok iyi bir insan olan Manu, zamanı gelince bu iyiliklerinin karşılığını fazlasıyla almıştı.

Vaktiyle iyilik yaptığı bir balık (Tanrı Vişnu), kendisine gelerek başta yıkıcı tanrı Şiva olmak üzere tanrıların bir tufan yaratacağını ve yaşamak istiyorsa bir gemi yapması gerektiğini söylemişti. Manu büyük bir gemi yapmış, balığı da geminin burnuna bağlamıştı. Balık gemiyi tufanın erişemeyeceği bir noktaya götürerek suların tehlikesinden korumuştu.

Tufan bittikten sonra tek sağ kalan insan olarak Manu, tanrılara şükretmek için sulara süt ve yağdan oluşan hediyeler sundu. Bu olaydan bir yıl sonra sular Manu’ya bir kız verdiler. Böylelikle insanlar çoğalarak yeniden yeryüzünü doldurdular.

Çoğu birbirine benzer olan mitolojilerden bugün çingene mitolojisine biraz değindik.

Sonraki yazılarımızda görüşmek dileğiyle.

Sağlıcakla…

Bu içerik 543 kez okunmuştur

Okumaya Devam Et

Hint mitolojisi

Hint Mitolojisi Nedir?

Paylaşılma Tarihi :

,

Yazar :

İçerik: Hint Mitolojisi Nedir?

Hint Mitolojisi Nedir?

Birçoğumuz, Hint mitolojisinin bir parçasını oluşturan birkaç anlatının farkındayız, fakat özünün ne olduğunu biliyor muyuz? 

Kısaca, Hint mitolojisi, Hint kültürünün ayrıntılı öykülerini, ritüellerini ve sembollerini anlatan ve yaşam boyunca okuyanlara rehberlik eden edebiyat, şiir ve oyunlar ve masallar bütünüdür.

Hint Mitolojisi Nedir? wikikultur.com

Hint Mitolojisi Nedir?

Yaygın olarak bilinen kutsal kitaplardan bazıları, Hindu mitolojisinin destanları olarak adlandırılan Ramayana ve Mahabharata’dır.

 Ramayana ve Mahabharata, binlerce yıldır birçok toplum arasında yaygın ve popülerdir. En popülerleri bunlar olsa da en eskileri bunlar değildir. Tarihte bilinen ilk kutsal kitap, Vedizm dininin kitabı olan Rigveda‘dir. m.ö. 2000 yılında hindistan’da yazılmıştır. Bu kitapta tanrılara birçok şiir ve şarkı adanmış onlar hakkında birçok efsane yer bulmuştur. Hakkında şarkı yazılan tanrılardan bazıları , indra, mithra ve varuna’dır.

Kısaca Rigved On bölümden oluşan, Hint tanrılarına hitap edip, onların güç ve kudretiyle ilgili bilgi veren, Hint düşüncesinin en eski ve en klasik kutsal metni kabul edilen eserdir.

Hint Mitolojisi Nedir? wikikultur.com

Antik bir hint metni

Rigveda’yı açıklayan ilk düşünürler, kitabın tanrıları üç gruba ayırdığını söylemişlerdir: Gökyüzünde yaşayanlar, havada ama yeryü­züne yakın yaşayanlar ve yeryüzünde yaşa­yanlar.

Yeryüzünde yaşayan en önemli tanrı, ateş tanrısı Agni’ydi. Fırtına tanrısı İndra ha­vada, Güneş tanrısı Surya gökyüzünde yaşar­dı. Bir başka tanrı da gökyüzünün kendisi olan Dyaus’tu.  Dyaus adı ile Yunan tanrısı Zeus’un adı arasında bir bağlantı vardır; Zeus gibi bu tanrı da tüm tanrıların babasıydı.

Halen günümüzde dahi Hintli ebeveynleri arasında yaygın olarak kullanılan bir uygulama, çocuklarına mitolojik hikayeler anlatmakta ve onlara Ram ve Krishna’nın kahramanca hikayelerini anlatmaktadır. 

Bu öykülerden bazılarının çocuğun sosyalleşmeye doğru ilk adımları olduğuna inanan Hintliler bu mitolojik hikâye ve masalların çocuklarının zihinlerini şekillendirebileceğine inanmaktadır. Özellikle Ramayana çok fazla okutulur ve buradaki hikayeler önemle sonraki nesillere aktarılır.

Hint Mitolojisinde Hintliler, Jainizm Budizm ve Hinduizmi birbirine bağlayan ‘’Satvana’’ denilen bir inanca sahiptirler. Satvana zamansızdır, arkasındaki gerçek anlamı anlayana kadar her şeyin olduğu gibi kendini tekrarlamaya devam ettiği bir sonsuzluktur. Başka hiçbir kültür bu kavram ile ortaya çıkmamıştır, daha sonra Budizm aracılığıyla Çin’e yayılması da ilk kez Hintliler tarafından gerçekleşir. Bu kavram, Doğu Hint toplumuna bugün sahip olduğu şekli verir. 

Her şeyin sınırsız olduğu ve ölümün bir son olmadığı, sadece yaşayanlar için değil, ölen kişiler için dahi her zaman yeni bir şeyin başladığı bu düşünce, Hint toplumunun döngüsel doğasını açıklar. Her yerde görülebilen kaotik yollarda dahi affetmeyi ve sonsuz bir rahatlığı aşılar bu düşünce. Bu düşünce iki temel öğretiyi içerir;

Yaratma ve sürdürme…

Sağlıcakla…

Bu içerik 1033 kez okunmuştur

Okumaya Devam Et

Yazarımız

Ekibimize Katıl!

yazar

Son Yazılar

1960’lı Yıllarda Varlıklı Olmak ve İsraf 1960’lı Yıllarda Varlıklı Olmak ve İsraf
Deneme1 gün Önce

1960’lı Yıllarda Varlıklı Olmak ve İsraf

1960’lı Yıllarda Varlıklı Olmak ve İsraf Dedem Ahmet Bey ve anneannem Sabiha Hanım 1962 yılında İstanbul Bostancı’da bahçeli, üç katlı,...

En iyi Animasyon Filmleri | En iyi 5 Animasyon Filmi En iyi Animasyon Filmleri | En iyi 5 Animasyon Filmi
Sinema&Dizi2 gün Önce

En iyi Animasyon Filmleri | En iyi 5 Animasyon Filmi

Keşfetmeniz için en iyi animasyon filmleri seçkisini sizler için hazırladık. Bunlarla ilgili büyüleyici birçok animasyon filmleri var. Bu, neredeyse imkansız olan...

Melih Cevdet Anday: Şans Tanımamız Gereken Şair #9 Melih Cevdet Anday: Şans Tanımamız Gereken Şair #9
Edebiyat2 gün Önce

Melih Cevdet Anday: Şans Tanımamız Gereken Şair #9

Şans Tanımamız Gerekenler listesinde artık şairlerimizde var. Biliyorsunuz ki Şans Tanımamız Gereken Şair listemizin son yazısında Ülkü Tamer yer almıştı....

Hasret Gültekin: Hasret Gültekin:
Müzik5 gün Önce

Hasret Gültekin: Şans Tanımanız Gereken Sanatçı #16

Hasret Gültekin Şans tanımamız gereken sanatçılar listesinde sanatçı olan Hasret Gültekin var. Geçen yazımızda Kesmeşeker yer almıştı. Bu yazımızda ise...

WK HAFTALIK GENEL KÜLTÜR TESTİ #11 WK HAFTALIK GENEL KÜLTÜR TESTİ #11
Quiz&Test6 gün Önce

WK HAFTALIK GENEL KÜLTÜR TESTİ #11

Haftalık Genel Kültür Testi ile tekrardan karşınızdayız. Her konudan genel kültür soruları için bağlantıya tıklayın ve kültür seviyenizi ölçün.   Genel kültür testi...

Steam Ödülleri 2020 Steam Ödülleri 2020
Teknoloji7 gün Önce

Steam Ödülleri 2020

Steam Ödülleri 2020 Adaylık Komitesi Steam artık bir gelenek hâline gelen ödüllerini her zaman olduğu gibi bu sefer de kullanıcılarına...

Mısır Mitolojisi: Yaratılış, Tanrılar, Tanrıçalar ve Yaratıklar Mısır Mitolojisi: Yaratılış, Tanrılar, Tanrıçalar ve Yaratıklar
Mısır Mitolojisi1 hafta Önce

Mısır Mitolojisi: Yaratılış, Tanrılar, Tanrıçalar ve Yaratıklar

Mısır Mitolojisi: Yaratılış, Tanrılar, Tanrıçalar ve   Mısır Tanrıları ve Tanrıçaları Tüm eski insanlar için dünya gizemle doluydu. Çevrelerindeki dünyada deneyimlediklerinin...

İçerik: Mitolojik Hikaye: Persephone ve Hades Hikayesi İçerik: Mitolojik Hikaye: Persephone ve Hades Hikayesi
Yunan Mitolojisi1 hafta Önce

Mitolojik Hikaye: Persephone ve Hades Hikayesi

Persephone ve Hades Persephone ve Hades | Persephone, Demeter ve Zeus‘un kızıydı. Persephone büyüdükçe güzelliği de arttı. Yeraltı tanrısı Hades...

İçerik: Fransız Devrimi Nedir? Fransız Devrimi Nasıl ve Ne Zaman Başlamıştır? İçerik: Fransız Devrimi Nedir? Fransız Devrimi Nasıl ve Ne Zaman Başlamıştır?
Tarih1 hafta Önce

Fransız Devrimi Nedir? Fransız Devrimi Nasıl ve Ne Zaman Başlamıştır?

Fransız Devrimi Fransız Devrimi, devrimle bağdaştırdığımız neredeyse her şeye sahipti; açgözlü hayaller, hırslı aristokratlar, yüksek vergiler, başarısız hasatlar, gıda kıtlıkları,...

Mahir: Kısa Hikaye Mahir: Kısa Hikaye
Edebiyat1 hafta Önce

Mahir: Kısa Hikaye

Mahir: Kısa Hikaye – Yüzüğü alınca “Evet!” der sandım. – “Hayır” mı dedi? – Hayır. Yani hayır demedi. Evet de...

Hayat: Zinciri Atmış Bisikleti Sürmek Hayat: Zinciri Atmış Bisikleti Sürmek
Deneme1 hafta Önce

Hayat: Zinciri Atmış Bisikleti Sürmek

Raziye Ayhan’ın Hayat: Zinciri Atmış Bisikleti Sürmek İki kişilik bir masada yalnız başıma oturuyordum , kimi zaman bu sayı çoğalıyor,...

Okunması Gereken Kitaplar #1 Okunması Gereken Kitaplar #1
Edebiyat1 hafta Önce

Okunması Gereken Kitaplar #1

Okunması Gereken Kitaplar listemiz zamanla güncellenecektir. Bu listedeki kitaplar tamamen yazarın istediği sırayla düzenlenmiş ve herhangi bir “en iyi” sırasını...

Ülkü Tamer: Şans Tanımamız Gereken Şair #8 Ülkü Tamer: Şans Tanımamız Gereken Şair #8
Edebiyat1 hafta Önce

Ülkü Tamer: Şans Tanımamız Gereken Şair #8

Ülkü Tamer: Şans Tanımamız Gereken Şair Şans Tanımamız Gerekenler listesinde artık şairlerimizde var. Biliyorsunuz ki Şans Tanımamız Gereken Şair listemizin...

yunan Tanrıları - wikikultur.com yunan Tanrıları - wikikultur.com
Yunan Mitolojisi1 hafta Önce

Yunan Tanrıları: Yunan Mitolojisinde 30 Yunan Tanrısı Listesi

Yunan Mitolojisinde Yunan Tanrıları Listesi Yunan Mitolojisi hayal gücümüzü her zaman heyecanlandırmıştır. Güçlü Yunan Tanrılarının destansı hikayeleri, yıllar boyunca sayısız...

Arkeoloji2 hafta Önce

Lirik Şiirin Kraliçesi Sappho ve Sappho’yu Bizimle Tanıştıran Cevat Çapan

Bu yazımızda Lirik Şiirin kraliçesi Sappho’yu ve onun “Nedir Gene Deli Gönlünü Çelen” isimli şiir kitabının çevirmeni Cevat Çapan’ı ele...

Kesmeşeker: Şans Tanımanız Gereken Sanatçı #15 Kesmeşeker: Şans Tanımanız Gereken Sanatçı #15
Müzik2 hafta Önce

Kesmeşeker: Şans Tanımanız Gereken Sanatçı #15

Şans tanımamız gereken sanatçılar listesinde sanatçı topluluğu olan Kesmeşeker var. Geçen yazımızda Grup Seksendört yer almıştı. Bu yazımızda ise güzel...