Psikoloji Nedir? Psikolojinin İlgilendiği Temel Alanlar

81 / 100 SEO Score

Diğer her bilim dalı gibi psikoloji de her zaman merak uyandırmış, bu konuyla ilgili insanları her zaman kendine çekmiştir. Ben de sanırım o insanlardan biriyim. Bu yüzden ilk yazımızda sizlerle Psikoloji bilimi üzerinde duracağız.

Öncelikle kelime anlamına bakalım.

Psikoloji sözcüğü Türkçeye Fransızca’dan girmiştir. Fransızca’daki psychologie sözcüğünden alıntıdır. Psychologie ise eski Yunanca’daki psyche (ruh) ve logia(bilim) sözcüklerinin bir araya getirilmesiyle oluşmuştur.

Psikoloji Nedir?

Psikoloji Nedir? Psikolojinin İlgilendiği Temel Alanlar
Psikoloji Nedir? Psikolojinin İlgilendiği Temel Alanlar | credit: uxdesign.cc

Psikoloji , bireylerin zihin ve davranışlarını sistematik olarak inceleyen bilimdir. Psikolojinin hedefi, zihinsel süreçleri ve davranışları tanımlamak, neden ve nasıl oluştuklarını açıklamak, ileride nasıl bir değişim-gelişim göstereceklerini öngörmek ve bu süreçleri kontrol etmektir.

Örneğin zihinsel hastalıkların teşhis ve tedavisinde; kişilerin okul, aile veya işyerindeki uyum problemlerinin giderilmesinde; sağlık, trafik veya çevre sorunlarıyla ilgili olumsuz tutum ve davranışların terk edilip olumlu tutum ve davranışların kazandırılmasında psikolojiden faydalanılır.

 

Tarihçe

Psikoloji Nedir? Psikolojinin İlgilendiği Temel Alanlar
Psikoloji Nedir? Psikolojinin İlgilendiği Temel Alanlar | credit: draminhosseini.com

Psikolojinin incelediği zihin ve davranış kavramları eski Mısır, İran, Yunan, Çin, Hint uygarlıklarında felsefenin inceleme konusu olmuştur. Ancak 19. yy.’da pek çok bilim gibi, psikoloji de felsefeden bağımsızlığını ilan etmiştir.

Psikolojinin bir bilim dalı olarak doğmasına, 1876 yılında Almanya’da Leipzig Üniversitesi’nde kurduğu psikoloji laboratuvarı ile Wilhelm Wundt ön ayak olmuştur. Wundt, kendini psikolog olarak tanımlayan ilk kişidir.

Geçmişten Günümüze Psikolojik Yaklaşımlar

 • Yapısalcılık yaklaşım
 • İşlevselcilik yaklaşım
 • Davranışçılık yaklaşım
 • Gestalt yaklaşım
 • Psikanalitik yaklaşım
 • Hümanist yaklaşım
 • Bilişsel yaklaşım
 • Biyolojik yaklaşım
 • Sosyokültürel yaklaşım

 

Temel Alt Alanları

 • Deneysel psikoloji
 • Sosyal psikoloji
 • Kişilik psikolojisi
 • Gelişim psikolojisi
 • Nöropsikoloji
 • Psikometrik psikoloji

 

Uygulama Alanları

 • Çevre psikolojisi
 • Trafik psikolojisi
 • Sağlık psikolojisi
 • Klinik psikoloji
 • Danışmanlık psikolojisi
 • Adli psikoloji
 • Endüstri/Örgüt psikolojisi
 • Eğitim psikoljisi
 • Spor psikolojisi

 

Bu yazımda kısaca psikoloji bilimine değindik. Daha sonraki yazılarımda bu konularla ilgili daha spesifik yazılar yazacağım.

Okuduğunuz için teşekkürler.

 

Kaynak

Wikipedia.org.tr

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: