Bize Ulaş!

Kültür&Sanat

Sanat Nedir? Soyut, Modern, Çağdaş ve Kavramsal Sanat Örnekleri

Paylaşılma Tarihi :

,

Sanat Nedir Kısaca?

Sanat nedir en çok sorulan sorulardan biridir. Pekala bir felsefi soru olarak da belirlenebilecek bu konuda insanlar sanat nedir? Kısaca sanat nedir gibi sorular sorar. Bu içeriğimizde sanat kısaca nedir sorusuna bir cevap arayacağız. Sanat, yazarın yaratıcı veya teknik becerilerini ifade eden ve onların güzelliği veya duygusal gücü ile takdir edilmesi amaçlanan görsel, işitsel veya icra edilmiş eserler (sanat eserleri) yaratma konusunda çok çeşitli insan faaliyetleridir. Gelin şimdi sanat nedir sorusu kadar çok sorulan sorulardan birkaçına cevap verelim.

Soyut Sanat Nedir?

Soyut sanat nedir sorusuna geçmeden önce soyutlama kavramını öğrenelim. Soyutlama, kelimenin tam anlamıyla bir fikrin nesnel referanslardan uzaklaşması anlamına gelir. Bu, görsel sanaatlarda bir tasviri herhangi bir edebi, temsili referans noktasından uzaklaştırmak anlamına gelir. Soyut sanata temsili olmayan sanaat da diyebilirsiniz. Soyut sanat 100 yıldan fazladır hayatımızda bulunuyor. Hatta kimileri, soyutlamanın binlerce yıl önce mağara resimleriyle başladığını ve tüm bu yüzyıllar boyunca değişen sanaat akımlarına, manifestolara tanıklık ettiğini dahi iddia edebilir. Soyut sanat, Empresyonizm, Post-Empresyonizm ve Kübizm’e kadar izlenebilir. Üçü de saanatın temsili olmayabileceği fikrini gerçekleştirmeye yardımcı olmuştur. Modern soyut sanat 20. yüzyılın başlarında doğdu. Günü için tamamen radikaldi. Sanaatçılar, “gerçek” dünyaya çok az atıfta bulunarak veya hiç referans vermeden basitleştirilmiş eserler yaratmaya başladılar.

Soyut sanat örneği

soyut sanat örneği: Eşmerkezli Daireli Kareler, Vassily Kandinsky, 1913

Modern Sanat Nedir?

Modern Sanat ve modernizmin doğuşu Sanayi Devrimi’ne kadar izlenebilir. Üretim, ulaşım ve teknolojideki bu hızlı değişim dönemi, 18. yüzyılın ortalarında başladı ve 19. yüzyıla kadar sürdü , Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve nihayet dünyadaki yaşamın sosyal, ekonomik ve kültürel koşullarını derinden etkiledi . Demiryolu, buharlı motor ve metro gibi yeni ulaşım biçimleri insanların yaşama, çalışma ve seyahat etme biçimlerini değiştirerek dünya görüşlerini ve yeni fikirlere erişimlerini genişletti. Kent merkezleri zenginleştikçe, işçiler endüstriyel işler için şehirlere akın etti ve kentsel nüfus patladı.

19. yüzyıldan önce, sanaatçılar çoğunlukla zengin patronlar veya kilise gibi kurumlar tarafından sanaat eserleri yapmakla görevlendirildi. Bu sanaatın çoğu , izleyiciye talimat vermeyi amaçlayan hikayeler anlatan dini veya mitolojik sahneleri tasvir ediyordu. 19. yüzyılda birçok saanatçı, kendi kişisel deneyimlerine ve seçtikleri konulara dayanarak sanaat yapmaya başladı. Psikolog Sigmund Freud’un The Interpretation of Dreams (1899) adlı eserinin yayınlanması ve bilinçaltı zihin fikrinin yaygınlaşmasıyla birçok sanaatçı rüyaları, sembolizmi ve kişisel ikonografiyi keşfetmeye başladı.  Sanaatın dünyayı gerçekçi bir şekilde tasvir etmesi gerektiği fikrine meydan okuyan bazı sanaatçılar, renklerin , geleneksel olmayan malzemelerin ve yeni tekniklerin ve araçların etkileyici kullanımını denediler. Bu yeni araçlar arasında, 1839’da icadı dünyayı tasvir etmek ve yorumlamak için radikal olanaklar sunan fotoğraf vardı.

Bu modern hareketler arasında Neo-Empresyonizm, Sembolizm, Fovizm, Kübizm, Fütürizm, Ekspresyonizm, Süprematizm, Yapılandırmacılık, Metafizik resim, Dada, Sürrealizm, Sosyal Gerçekçilik, Soyut Dışavurumculuk, Pop art, Op art, Minimalizm ve Neo-Ekspresyonizm bulunmaktadır.

sanat nedir?

kavramsal sanat

Çağdaş Sanat Nedir?

En temel anlamıyla çağdaş sanat terimi, günümüzde üretilen resim, heykel, fotoğraf, yerleştirme, performans ve video sanaatı anlamına gelen saanatı ifade eder. Görünüşte basit olsa da, bu tanımı çevreleyen ayrıntılar genellikle biraz belirsizdir, çünkü farklı bireylerin “bugün” hakkındaki yorumları büyük ölçüde ve çılgınca değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, türün tam başlangıç ​​noktası hala tartışılmaktadır; ancak birçok saanat tarihçisi 1960’ların sonunu veya 1970’lerin başını ( modern saanatın veya modernizmin sonu) yeterli bir tahmin olarak görüyor.

Önceki modern sanaat akımlarına bir tepki olarak düşünülen çağdaş sanatın Pop Art’ın hemen ardından başladığı düşünülüyor . Savaş sonrası Britanya ve Amerika’da Pop Art’a Andy Warhol ve Roy Lichtenstein gibi sanaatçılar öncülük etti . Kitle kültürünü tasvir etme ve ticari ürünleri erişilebilir sanaat olarak yeniden tahayyül etme ilgisiyle tanımlanır. Hareket kabaca 1950’lerden 1970’lerin başına kadar sürerken, 1980’lerde Jeff Koons gibi sanaatçılar sayesinde Neo-Pop Art olarak yeniden doğdu .

sanat nedir

Andy Warhol, “Çiçekler” ( Radu Bercan / Shutterstock’tan)

Kavramsal Sanat Nedir?

Kavramsal sanat, 1960’larda, daha önce egemen olan modernist hareketi ve onun estetiğe odaklanmasını eleştiren bir sanaat hareketi olarak ortaya çıktı. Terim genellikle 1960’ların ortalarından 1970’lerin ortalarına kadar sanaata atıfta bulunmak için kullanılır. Kavramsalcılıkta, sanaat eserinin arkasındaki fikir veya kavram, gerçek teknik beceri veya estetikten daha önemli hale geldi. Kavramsal sanaatçılar, fikirlerini aktarmak için en uygun malzeme ve formları kullandılar. Bu, performanstan yazıya ve günlük nesnelere kadar neredeyse her şeye benzeyen çok farklı sanat eserleri ile sonuçlandı. Saanatçılar, düşüncenin dilbilimsel, matematiksel ve süreç odaklı boyutlarının yanı sıra sanaatlarının görünmez sistemleri, yapıları ve süreçlerini kullanarak fikir olarak sanaat ve bilgi olarak saanat olanaklarını araştırdılar.

Sanat Nedir?

Joseph Kosuth, Dört Renk Dört Kelime (Mavi, Kırmızı, Sarı, Yeşil), 1966.

Güzel Sanat Nedir?

Güzel sanatlar, resim, heykel, mimari, şiir, müzik, tiyatro gibi insanda estetik açıdan zevk duygusu uyandıran tüm sanaatlara verilen genel addır. Güzel sanatların amacı güzelliği açıklamak ve yorumlamaktır. Güzel sanaatların terim olarak ortaya çıkması, resim, heykel gibi saanat dallarını, seramik, tekstil olarak bilinen zanaat ve uygulamalı olan sanaat türlerinden ayırmaktır.

Sanat Felsefesi Nedir?

Sanat felsefesi, yorumlama, temsil ve ifade ve biçim gibi kavramlar dahil olmak üzere saanatın doğasının incelenmesi. Estetik, güzellik ve tat üzerine felsefi bir çalışma ile yakından ilgilidir.

Fonetik Sanat Nedir?

Fonetik sanat, ağız, boğaz, burun ve sinüs boşlukları ve akciğerler kullanılarak insan konuşma seslerinin incelenmesi olarak tanımlanır.
 • İşitsel Fonetik: Konuşma algısı ve beynin iletişim sırasında aldığı girdinin algısal temsillerini nasıl oluşturduğunun incelenmesi.
 • Artikülatuar Fonetik: Dudakların, dilin, ses yolunun ve diğer konuşma organlarının konumlarının ve hareketlerinin incelenmesi.
 • Akustik Fonetik: Ses dalgalarının özellikleri ve iç kulak tarafından nasıl algılandıklarının incelenmesi

Görsel Sanat Nedir?

Görsel sanatlar, seramik, çizim, resim, heykel, baskı, tasarım, el sanaatları, fotoğraf, video, film yapımı ve mimari gibi doğada görsel olan eserler yaratan sanat formlarıdır.

Edebi Sanat nedir?

Edebi eserler, resimli veya resimsiz metinsel çalışmaları içerir. Yayınlanmış veya yayımlanmamış olabilirler. Bilgisayar programları ve veritabanları da edebi eserler olarak kabul edilir. Oyunlar, dramalar ve senaryolar edebi eserler kategorisine girmez.

Edebi eserlere örnekler:

 • kurgu
 • kurgusal olmayan
 • el yazmaları
 • şiir
 • toplu işlere katkılar
 • veri derlemeleri veya diğer edebi konu
 • tezler
 • raporlar
 • konuşmalar
 • bağlı veya gevşek hacimler
 • güvenli testler
 • broşürler
 • broşürler
 • ders kitapları
 • çevrimiçi işler
 • referans işler
 • dizinler
 • kataloglar
 • reklam metni
 • tek sayfa metin
 • yollar
 • oyunlar
 • otomatik veritabanları
 • bilgisayar programları

Sanat Nedir Makale

Belgelenmiş en eski saanat formları resim, heykel, matbaa, fotoğraf ve diğer görsel medya gibi alanlardaki görüntüleri veya nesneleri içeren görsel sanaatlardır. Mimari genellikle görsel sanaatlardan biri olarak dahil edilir; Bununla birlikte, dekoratif saanatlar gibi, pratik kullanım hususlarının gerekli olduğu, genellikle bir resim gibi başka bir görsel saanatta olmayacak şekilde nesnelerin yaratılmasını içerir.

Sanat, taklit (gerçeğin temsili), ifade, duygu iletişimi veya diğer nitelikler olarak karakterize edilebilir. Sanaatı neyin oluşturduğunun tanımı tartışmalı ve zamanla değişse de, genel tanımlar insan ajansı ve yaratımından kaynaklanan yaratıcı veya teknik beceri fikrine odaklanmaktadır. Bir sanaat eserini görsel olarak tanımlamak söz konusu olduğunda, tek bir değer kümesi veya estetik özellik yoktur. Barok bir resim, çağdaş bir performans parçasıyla pek fazla şey paylaşmayabilir, ancak her ikisi de saanat olarak kabul edilir.

Sanatın görünüşte tanımlanamayan doğasına rağmen, estetik yargısı ve analizi için her zaman belirli resmi kurallar vardır. Biçimcilik sanaat kuramında, bir sanaat eserinin sanaatsal değerinin sadece biçimi ya da nasıl yapıldığı ile belirlendiği bir kavramdır. Biçimcilik, gerçekçiliğe, bağlama veya içeriğe atıfta bulunmanın aksine orta ve kompozisyon unsurlarını göz önünde bulundurarak, çalışmaları tamamen görsel bir düzeyde değerlendirir.

İçerik: Sanat Nedir? Soyut, Modern, Çağdaş ve Kavramsal Sanat Örnekleri

Ecce Homo , Caravaggio, 1605 : Bu bir Barok resim örneğidir. / sanat nedir

Sanat genellikle sanatın ilkeleri ve unsurlarının etkileşimi yoluyla incelenir . Sanat ilkeleri hareket, birlik, uyum, çeşitlilik, denge, kontrast, orantı ve örüntüyü içerir . Öğeler doku, form, boşluk, şekil, renk, değer ve çizgiyi içerir . Sanaatın unsurları ve ilkeleri arasındaki çeşitli etkileşimler, sanatçıların duyusal olarak hoş sanat eserlerini düzenlemelerine yardımcı olurken, izleyicilere estetik fikirleri analiz etme ve tartışma çerçevesi de sunar.

Sanat, aşamalarla  ortaya çıkmıştır; Tarih sahnesindeki tüm buluşlar gibi , sanaat da ihtiyaç unsurundan beslenmiştir. Özellikle, bunu çizime bağlı olan sanaatlarda görebiliriz. günümüze ulaşan en eski çizimler, insanı ve onun görüşlerini anlatmamaktadır. Çevresinde ne olup bittiğine dair bilgiler sunan çizimlerde, ihtiyaç belirgin bir rol oynamıştır. Bu durum aşama aşama gelişim göstererek güzel olan aranmaya başlanmıştır. Özellikle  Grekler, en yüce güzelliğe ulaşmak için büyük cesaret örneği göstermiş, ardında bıraktıkları eserlerle de öncü olmayı başarmıştır.

Sanaatın güzeli arayan bakışı, büyük olasılıkla, heykeltıraşlık ile başlamıştır. Küçük bir çocuğun bile, toprağa şekil verebileceğini düşünecek olursak; bu çok da muhtemel bir tespit olabilir. Oysaki çizim için  teknik bilgi gerekir. Heykeltıraşlık geliştikçe, çizimin gücü, onu daha da yüce göstermek için eşit oranda gelişmeye ve çoğu zamanda, popülerliğini artırarak, heykeltıraşlığın önüne geçmeye başlamıştır.

Saanat gelişim gösterirken, bazı toplumlarda daha erken ortaya çıkmış bazı toplumlarda da, bu süreç biraz geç oluşmuştur; fakat genel olarak, bütün halklarda aynı tarzı benimseyerek ortaya çıkmış olduğu söylenebilir; bir örnek verebilirsek, Doğuda mor renk, Batıdan daha önce bulunmuş ve kullanılmıştır, heykeltıraşlıkta da aynı gelişim görülmüştür. İbraniler, ağaçtan yaptıkları heykeller ile Greklerden çok daha önce sanaatı, kendi topraklarında incelemeye başlamışlardı.

Grekler, sanaat sahnesine diğer toplumlardan çok geç çıkmasına rağmen , sanaatlarına kendilerine özgü bir yalınlıkla başlamışlardır. Bu tohumlar, başka bir halktan etkilenmediklerini ve bazı yapıtları ilk bulanlar da ,kendileri olmuş gibi görünüyor ama saanatın özel bir vatanı olduğunu söylemek için yeterli bir bilgi birikimi yoktur; muhtemelen de bu bilgi birimi, hiç bir zaman oluşmayacaktır. Sanaat, güzeli arayan evrensel bir bakış açısına sahiptir.

Sanat Nedir Sorusuna Verilen Bazı Cevaplar;

Sanat Nedir Sorusuna Thomas Munro;

“Sanaat doyurucu estetik yaşantılar oluşturmak amacıyla dürtüler yaratma becerisidir. Saanat, güzel ile uğraşır.” 

 

Sanat Nedir Sorusuna Clive Bell;

 “Sanaat çizgi, şekil ve renk ilişkilerinin kendi aralarındaki kombinasyonudur.” 

 

Sanat Nedir Sorusuna R. G. Collingwood;

“Duyguların yaratıcı ifadesi veya dışavurumu” 

 

Sanat Nedir Sorusuna Tolstoy;

“İnsanın bir zamanlar yaşamış olduğu duyguyu, kendinde canlandırdıktan sonra, aynı duyguyu başkalarının da hissedebilmesi için hareket, ses, çizgi, renk veya kelimelerle belirlenen biçimlerle ifade etme ihtiyacından saanat ortaya çıkmıştır”

 

Sanat Nedir Sorusuna Kant’a göre;

Sanaatın kendi dışında, hiçbir amacı yoktur. Onun tek amacı kendisidir. Güzel Sannatı ancak deha yaratabilir.

 

Sanat Nedir Sorusuna Hegel’e göre;

 Sanaattaki güzellik doğadaki güzellikten üstündür. Sannat, insan aklının ürünüdür. Kendisine doğanın taklidinden başka amaç bulmalıdır. 

 

Sanat Nedir Sorusuna Marks;

 Yaratıcı eylem, insanın ve doğanın karşılıklı etkileşiminin bir aşamasıdır. Bu, toplumsal bir karakter taşır. Sannat, yaşamı insanileştiren bir olgudur. Araştırıcı, yaratıcı, çok yönlü tümel insana ulaşma çabası içinde sanaatlar gelişebilir.

Sanat Nedir Sorusuna B. Croce;

Güzelliğin yerine anlatımı öne çıkarır. Sanaat, sezginin ve anlatımın birliğidir. Bireysel ve teorik bir etkinliktir. Doğa, sanatçının yorumu ile güzel olabilir. 

 

Sonuç olarak Sanat, deha düzeyindeki zekanın, var olana karşı tepkisinin, tutarlı bir bütünlük içerisinde somutlaştığı bir alandır. Sanaatçı, zekası ve sezgileriyle çağının önünde giden insan olduğu için, gerçek sanatın anlayanı azdır. Onu anlamak için çaba gerekir.

 

 

 

 

 

Sanat Tarihi Nedir? Yıllara Göre Sanat Anlayışı ve Sanatın Evrimi

Bu içerik 1465 kez okunmuştur

İngilizce öğretmeniyim. Yabancı ülkelere seyahat etmekten hoşlanmaktayım. Mitoloji ve Sanat Tarihi alanlarına ilgi duyuyorum. Aynı zamanda Turist Rehberliği öğrencisiyim. Hobi olarak fotoğrafçılık yapıyorum, nefes almak için okuyorum.

2 Yorum

2 Comments

 1. Pingback: Sanat Tarihi Nedir? Yıllara Göre Sanat Anlayışı ve Sanatın Evrimi 1 - ƜİƘİƘÜLƬÜR

 2. Pingback: Uyuyamıyorum | WİKİKÜLTÜR

Bir Cevap Yazın

Ekibimize Katıl!

yazar

Son Yazılar

WK Haftalık Genel Kültür Testi #14 WK Haftalık Genel Kültür Testi #14
Quiz&Test10 saat Önce

WK Haftalık Genel Kültür Testi #19

Haftalık Genel Kültür Testi ile tekrardan karşınızdayız. Her konudan genel kültür soruları için bağlantıya tıklayın ve kültür seviyenizi ölçün.  ...

İçerik: İki Bacaklılara Münacat İçerik: İki Bacaklılara Münacat
Deneme15 saat Önce

İki Bacaklılara Münacat

İki Bacaklılara Münacat Tak, tak, tak. Ve sonra bir tak daha. Islak ama ışıklı caddede yürüyorum, topuk sesleriyle uyuşmuş beynimi,...

İçerik: Haftalık Yazar Kitap Eşleştirme Testi #16 İçerik: Haftalık Yazar Kitap Eşleştirme Testi #16
Quiz&Test2 gün Önce

Haftalık Yazar Kitap Eşleştirme Testi #16

Yazar Kitap Eşleştirme serimizin on beşincisi ile karşınızdayız. 10 eserin gerçek sahibini bulabilecek misin? Edebiyat severler, kitap kurtları, şiir müptelaları, ille...

İçerik: Sansür Özelleştiriliyor Mu? İçerik: Sansür Özelleştiriliyor Mu?
Deneme2 gün Önce

Sansür Özelleştiriliyor Mu?

Sansür Özelleştiriliyor Mu? Amerikan eski başkanı Trump halkla ilişkisini klasik medya yerine, sosyal medya üzerinden sürdürmüş ve attığı Twitter mesajları...

İçerik: Dedublüman Röportajı | 15 Soruda Dedublüman İçerik: Dedublüman Röportajı | 15 Soruda Dedublüman
Müzik3 gün Önce

Dedublüman Röportajı | 15 Soruda Dedublüman

Dedublüman Röportajı | 15 Soruda Dedublüman Wikikültür için röportaj veren Dedublüman’a çok teşekkür ederiz. SORU 1) Merhaba; öncelikle grup üyelerini...

İçerik: Turgut Uyar: Şans Tanımamız Gereken Şair #13 İçerik: Turgut Uyar: Şans Tanımamız Gereken Şair #13
Biyografi4 gün Önce

Turgut Uyar: Şans Tanımamız Gereken Şair #13

Şans Tanımamız Gereken Şair listemizin son yazısında Orhan Veli Kanık yer almıştı. Bu yazımızda ise sizlere Turgut Uyar’ı tanıtacağız. Kendisi...

İçerik: İnternet Basın Özgürlüğünü Nasıl Yok Etti (!) İçerik: İnternet Basın Özgürlüğünü Nasıl Yok Etti (!)
Deneme5 gün Önce

İnternet Basın Özgürlüğünü Nasıl Yok Etti (!)

İnternet Basın Özgürlüğünü Nasıl Yok Etti (!) Çok iddialı bir başlık, ama basın özgürlüğünün çok ciddi hasar görmesinde internetin büyük...

İçerik: Tek Renk İçerik: Tek Renk
Deneme7 gün Önce

Tek Renk

Tek Renk Alaşağı eden ikilem çubukları yolumda, birine yaklaşmak, ötekini dengesizliğe itiyor. Birini istemek, ötekini yok ediyor. Sonunda ikisine de...

WK Haftalık Genel Kültür Testi #14 WK Haftalık Genel Kültür Testi #14
Quiz&Test1 hafta Önce

WK Haftalık Genel Kültür Testi #18

Haftalık Genel Kültür Testi ile tekrardan karşınızdayız. Her konudan genel kültür soruları için bağlantıya tıklayın ve kültür seviyenizi ölçün.  ...

İçerik: Haftalık Yazar Kitap Eşleştirme Testi #15 İçerik: Haftalık Yazar Kitap Eşleştirme Testi #15
Quiz&Test1 hafta Önce

Haftalık Yazar Kitap Eşleştirme Testi #15

Yazar Kitap Eşleştirme serimizin on beşincisi ile karşınızdayız. 10 eserin gerçek sahibini bulabilecek misin? Edebiyat severler, kitap kurtları, şiir müptelaları, ille...

İçerik: Mars Keşif Projesi İçerik: Mars Keşif Projesi
Deneme1 hafta Önce

Mars Keşif Projesi

Mars Araştırmalarının İnsanlığa (Olası) En Önemli Faydası Son birkaç yılda Mars’a insan gönderme konusunun aniden nasıl da gündeme oturduğunu hepimiz...

İçerik: Şekersiz Röportajı | 15 Soruda Şekersiz İçerik: Şekersiz Röportajı | 15 Soruda Şekersiz
Müzik1 hafta Önce

Şekersiz Röportajı | 15 Soruda Şekersiz

Şekersiz Röportajı | 15 Soruda Şekersiz Wikikültür için röportaj veren Şekersiz’e teşekkür ederiz. 1) Merhaba; öncelikle grup üyelerini ve sizi...

İçerik: STAR WARS Battlefront 2: Epic Games Yeni Ücretsiz Oyunu İçerik: STAR WARS Battlefront 2: Epic Games Yeni Ücretsiz Oyunu
Teknoloji1 hafta Önce

STAR WARS Battlefront 2: Epic Games Yeni Ücretsiz Oyunu

Epic Games’in yeni ücretsiz oyunu STAR WARS Battlefront 2 oldu. 14.01.2020 Türkiye saati ile 19.00’da yayınlanacak olan oyun Epic Games’in alışagelmiş...

İçerik: Orhan Veli Kanık: Şans Tanımamız Gereken Şair #12 İçerik: Orhan Veli Kanık: Şans Tanımamız Gereken Şair #12
Biyografi2 hafta Önce

Orhan Veli Kanık: Şans Tanımamız Gereken Şair #12

Şans Tanımamız Gereken Şair listemizin son yazısında Cemal Süreya yer almıştı. Bu yazımızda ise sizlere Orhan Veli Kanık’ı tanıtacağız. Kendisi...

İçerik: En Feci Cem Karaca Şarkısı İçerik: En Feci Cem Karaca Şarkısı
Blog2 hafta Önce

En Feci Cem Karaca Şarkısı

En Feci Cem Karaca Şarkısı Düştüm mapus damlarına öğüt veren bol olur Toplasam o öğütleri burdan köye yol olur “Eh!...

İçerik: Tutkunuz Hayatınız Olsun İçerik: Tutkunuz Hayatınız Olsun
Genel2 hafta Önce

Tutkunuz Hayatınız Olsun

Tutkunuz Hayatınız Olsun Hobi kelimesini oldum olası sevmedim. Genel olarak ‘iş dışında eğlence, boş zaman uğraşı’ anlamına geliyor. Yani boş...

Bir Mtpa Projesidir © 2019-2020