Sanat Nedir?

Sanat Nedir?

17 Nisan 2020 0 Yazar: Tuğba Duymaz
85 / 100 SEO Score

Sanat Nedir?

Sanat, yazarın yaratıcı veya teknik becerilerini ifade eden ve onların güzelliği veya duygusal gücü ile takdir edilmesi amaçlanan görsel, işitsel veya icra edilmiş eserler (sanat eserleri) yaratma konusunda çok çeşitli insan faaliyetleridir.

  • Belgelenmiş en eski sanat formları resim, heykel, matbaa, fotoğraf ve diğer görsel medya gibi alanlardaki görüntüleri veya nesneleri içeren görsel sanatlardır. Mimari genellikle görsel sanatlardan biri olarak dahil edilir; Bununla birlikte, dekoratif sanatlar gibi, pratik kullanım hususlarının gerekli olduğu, genellikle bir resim gibi başka bir görsel sanatta olmayacak şekilde nesnelerin yaratılmasını içerir.

Sanat, taklit (gerçeğin temsili), ifade, duygu iletişimi veya diğer nitelikler olarak karakterize edilebilir. Sanatı neyin oluşturduğunun tanımı tartışmalı ve zamanla değişse de, genel tanımlar insan ajansı ve yaratımından kaynaklanan yaratıcı veya teknik beceri fikrine odaklanmaktadır. Bir sanat eserini görsel olarak tanımlamak söz konusu olduğunda, tek bir değer kümesi veya estetik özellik yoktur. Barok bir resim, çağdaş bir performans parçasıyla pek fazla şey paylaşmayabilir, ancak her ikisi de sanat olarak kabul edilir.

Sanatın görünüşte tanımlanamayan doğasına rağmen, estetik yargısı ve analizi için her zaman belirli resmi kurallar vardır. Biçimcilik sanat kuramında, bir sanat eserinin sanatsal değerinin sadece biçimi ya da nasıl yapıldığı ile belirlendiği bir kavramdır. Biçimcilik, gerçekçiliğe, bağlama veya içeriğe atıfta bulunmanın aksine orta ve kompozisyon unsurlarını göz önünde bulundurarak, çalışmaları tamamen görsel bir düzeyde değerlendirir.

Sanat Nedir? 1

Ecce Homo , Caravaggio, 1605 : Bu bir Barok resim örneğidir. / sanat nedir

Sanat genellikle sanatın ilkeleri ve unsurlarının etkileşimi yoluyla incelenir . Sanat ilkeleri hareket, birlik, uyum, çeşitlilik, denge, kontrast, orantı ve örüntüyü içerir . Öğeler doku, form, boşluk, şekil, renk, değer ve çizgiyi içerir . Sanatın unsurları ve ilkeleri arasındaki çeşitli etkileşimler, sanatçıların duyusal olarak hoş sanat eserlerini düzenlemelerine yardımcı olurken, izleyicilere estetik fikirleri analiz etme ve tartışma çerçevesi de sunar.

Sanat, aşamalarla  ortaya çıkmıştır; Tarih sahnesindeki tüm buluşlar gibi , sanat da ihtiyaç unsurundan beslenmiştir. Özellikle, bunu çizime bağlı olan sanatlarda görebiliriz. günümüze ulaşan en eski çizimler, insanı ve onun görüşlerini anlatmamaktadır. Çevresinde ne olup bittiğine dair bilgiler sunan çizimlerde, ihtiyaç belirgin bir rol oynamıştır. Bu durum aşama aşama gelişim göstererek güzel olan aranmaya başlanmıştır. Özellikle  Grekler, en yüce güzelliğe ulaşmak için büyük cesaret örneği göstermiş, ardında bıraktıkları eserlerle de öncü olmayı başarmıştır.

Sanatın güzeli arayan bakışı, büyük olasılıkla, heykeltıraşlık ile başlamıştır. Küçük bir çocuğun bile, toprağa şekil verebileceğini düşünecek olursak; bu çok da muhtemel bir tespit olabilir. Oysaki çizim için  teknik bilgi gerekir. Heykeltıraşlık geliştikçe, çizimin gücü, onu daha da yüce göstermek için eşit oranda gelişmeye ve çoğu zamanda, popülerliğini artırarak, heykeltıraşlığın önüne geçmeye başlamıştır.

sanat nedir? / pompei / wikikultur.com

sanat nedir? / pompei / görsel: Tuğba Duymaz

Sanat gelişim gösterirken, bazı toplumlarda daha erken ortaya çıkmış bazı toplumlarda da, bu süreç biraz geç oluşmuştur; fakat genel olarak, bütün halklarda aynı tarzı benimseyerek ortaya çıkmış olduğu söylenebilir; bir örnek verebilirsek, Doğuda mor renk, Batıdan daha önce bulunmuş ve kullanılmıştır, heykeltıraşlıkta da aynı gelişim görülmüştür. İbraniler, ağaçtan yaptıkları heykeller ile Greklerden çok daha önce sanatı, kendi topraklarında incelemeye başlamışlardı.

Grekler, sanat sahnesine diğer toplumlardan çok geç çıkmasına rağmen , sanatlarına kendilerine özgü bir yalınlıkla başlamışlardır. Bu tohumlar, başka bir halktan etkilenmediklerini ve bazı yapıtları ilk bulanlar da ,kendileri olmuş gibi görünüyor ama sanatın özel bir vatanı olduğunu söylemek için yeterli bir bilgi birikimi yoktur; muhtemelen de bu bilgi birimi, hiç bir zaman oluşmayacaktır. Sanat, güzeli arayan evrensel bir bakış açısına sahiptir.

Bu makale 143 kez okunmuştur

Reklamlar