Bize Ulaş!

Astronomi

Mars Gezegeni Ve Özellikleri | Gerçekten Su var mı?

Mars Güneş’ten sırasıyla dördüncü gezegendir ve güneş sistemindeki dört karasal dünyadan en dıştakini oluşturur.

Paylaşılma Tarihi :

,

Mars’ın Verileri

Mars gezegeni verileri

  •  Çap: 6792 km
  •  Yoğunluk: 3900 kg/m3
  •  Kütle: 0.639 x 1024 kg
  •  Albedo: 0.15
  •  Güneş’ten ortalama uzaklık: 227.9 milyon km
  •  Yörünge dönemi: 687 Dünya günü
  •  Kendi çevresinde dönme süresi: 24.62 saat
  •  Yüzey Sıcaklığı: –125°C to 25°C
  •  Ay sayısı: 2

 

Mars gezegeni  Güneş’ten sırasıyla dördüncü gezegendir ve güneş sistemindeki dört karasal dünyadan en dıştakini oluşturur. Dünya’nın yörüngesinin dışında yer alır.
Pas kırmızı/Kızıl renkteki Mars, Romalılara kan ve ateşi hatırlattığı için gezegene savaş tanrılarının adını verdiler. Sadece güçlü teleskoplarda görülebilen, Phobos (“korku”) ve Deimos (“terör”) olarak adlandırılan iki küçük uydusu vardır.

Bu kuru ve soğuk gezegen Dünya’nın yaklaşık yarısı büyüklüğünde ve Dünya’nın kütlesinin onda biri kadardır. Yüzeyi dev volkanlar, derin faylar, kaya dolu ovalar ve kurumuş nehir yatakları ile doludur. Dünya gibi, kutup buzları ve mevsimleri vardır. Mars’ın yörünge periyodu 1.88 yıldır ve bu nedenle Mars’taki mevsimler Dünya’daki mevsimlerin neredeyse iki katı uzun sürer. Mars’ın dönme ekseninin eğimi oldukça benzer olduğundan (Dünya’nın 23.6 ° ‘sine kıyasla 25.8 °) bu mevsimler Dünya’ya göre nitelik olarak benzerdir.
Dünya’nın kendisinden sonra güneş sisteminde yaşam için ikinci en misafirperver ortam olarak kabul edilmektedir,

Mars Yapısı

 

En dıştaki karasal gezegen olan Mars, bir kaya ve metal topudur. Genç ve erimiş olduğu zamanlarda malzemesi bir çekirdek ve katmanlar oluşturmak için farklılaşmıştır. Ağır demir merkeze batmış ve daha hafif silikat kayaları metalik çekirdeğin etrafında bir manto oluşturmuştur. Manto, geçmişte bir volkanik aktivite kaynağıydı. Manto üzerinde birkaç düzine km derinliğinde kayalık kabuk bulunur. En az yoğun malzeme kabukta bulunur.
Mars daha sonra soğumaya ve katılaşmaya başladı. Çekirdek muhtemelen katıdır çünkü Mars nispeten küçük boyutu ve Güneş’ten uzaklığı nedeniyle, Dünya’nın çekirdeğinden daha fazla soğumuş olabilir.

Mars Atmosferi 

Mariner ve Viking uzay araçlarının gezegene gönderilmesinden çok önce astronomlar, Mars atmosferinin oldukça ince ve esas olarak karbondioksitden oluştuğunu Dünya’dan yapılan spektroskopik ölçümlerden biliyorlardı.
1964’te Mariner 4 bu sonuçları doğruladı, atmosfer basıncının Dünya atmosferinin sadece 1/150’i kadar olduğunu ve karbondioksitin toplam atmosferin en az yüzde 95’ini oluşturduğunu doğruladı.
Viking uzay aracının varışıyla Mars atmosferinin daha ayrıntılı ölçümleri yapıldı.

Mars Gezegeni Ve Özellikleri wikikultur.com

Mars Gezegeni Ve Özellikleri | surviving mars

Mars atmosferinin bileşimi:

• Yüzde 95.3 karbondioksit,

• Yüzde 2.7 azot,

• Yüzde 1.6 argon

• Yüzde 0.13 oksijen,

• Yüzde 0.07 karbon monoksit,

• Yüzde 0.03 su buharı (oldukça değişken).

 

Viking ve Mars Global Surveyor tarafından belirlenen Mars atmosferinin yapısı:
Mars atmosferi, hem yer yer hem de mevsimden mevsime değişen bir troposfer (konveksiyon ve meteorolojik olayların meydana geldiği en alt atmosfer katmanı) içerir. Yaklaşık 30 km’lik bir rakıma yükselen troposfer, bazen su buzundan bulutlar vedaha sık olarak her yıl meydana gelen gezegen çapındaki toz fırtınalarından kaynaklanan toz içerir.

Viking ve Mars Global Surveyor tarafından belirlenen Mars atmosferinin yapısı:
Mars atmosferi, hem yer yer hem de mevsimden mevsime değişen bir troposfer (konveksiyon ve meteorolojik olayların meydana geldiği en alt atmosfer katmanı) içerir. Yaklaşık 30 km’lik bir rakıma yükselen troposfer, bazen su buzundan bulutlar vedaha sık olarak her yıl meydana gelen gezegen çapındaki toz fırtınalarından kaynaklanan toz içerir.

Marsa’ta Mevsimler ve Mevsim Oluşumu

Viking ve Mars Global Surveyor tarafından belirlenen Mars atmosferinin yapısı:
Mars atmosferi, hem yer yer hem de mevsimden mevsime değişen bir troposfer (konveksiyon ve meteorolojik olayların meydana geldiği en alt atmosfer katmanı) içerir. Yaklaşık 30 km’lik bir rakıma yükselen troposfer, bazen su buzundan bulutlar vedaha sık olarak her yıl meydana gelen gezegen çapındaki toz fırtınalarından kaynaklanan toz içerir.

Mars Yüzeyi

Mars Gezegeni Ve Özellikleri wikikultur.com

Mars Gezegeni Ve Özellikleri | Insight keşif aracı

Yörüngede dönen uzay araçlarının çıkardığı Mars yüzeyinin haritaları, çok çeşitli jeolojik özellikler göstermektedir.
Mars’ın yüzeyi tamamen kuru ve geniş ovaları, sığ kraterleri, devasa inaktif volkanları ve derin kanyonları, geniş kumul alanlarını ve diğer birçok jeolojik oluşumları bulundurur.
Yörünge araçları gezegen yüzeyinin büyük bir kısmını incelemiş ve yüzey araçları verileri bu çalışmaları ayrıntılı bilgilerle tamamlamıştır.
Mars araştırmalarının hem uzaydan hem de yüzeyden odak noktası, gezegenin yüzeyinde veya altında devam eden su arayışıdır.

Mars arazisinin çarpıcı bir özelliği, gezegenin kuzey ve güney yarıküreleri arasındaki belirgin farktır.
Kuzey yarımküre, büyük ölçüde aydaki denizler (lunar maria) gibi volkanik düzlüklerden oluşur. Yeryüzündeki veya Ay’daki muadillerinden çok daha büyük olan bu geniş lav düzlükleri, muazzam hacimlerde materyaller içeren volkan püskürmeleriyle oluştu.
Bunlar, volkanik kökenli ve çarpan göktaşlarının saçtığı kayalar ile doludur (Mars atmosferi, gelen meteorlara karşı çok fazla direnç sunmayacak kadar zayıftır.)
Güney yarımküre, kuzey seviyesinin yaklaşık 5 km daha yükseğinde üzerinde yer alan, yoğun olarak krateriçeren yüksek düzlüklerden (yaylalardan) oluşur. Dünyadan görünen koyu bölgelerin çoğu, güneydeki dağlık bölgelerdir.

Kuzey ovaları, güney dağlık bölgelerinden daha az kraterlidir.
Çoğu bilim adamı, güney arazisinin gezegenin orijinal kabuğu olduğunu varsayar. Kuzey yarımkürenin büyük kısmının yüksekliğinin nasıl azaldığı ve daha sonra lavla dolduğu henüz açıklanamamış bir gizemdir.

Gezegendeki en büyük jeolojik özellik Tharsis çıkıntısıdır. Kabaca Kuzey Amerika’nın büyüklüğünde olan Tharsis, Mars ekvatoru boyunca uzanır ve Mars yüzeyinin geri kalanından yaklaşık 10 km daha yüksektir.

Güney yaylalarında ise neredeyse tamamen karşıt noktada Mars’taki en düşük noktayı içeren Hellas Havzası bulunur

Olympus dağı, güneş sisteminde bilinen en büyük volkandır. Olympus dağı, Dünya’daki Everest Dağı’ndan yaklaşık üç kat daha yüksektir (25 km). Bu volkan şu anda aktif değil gibi görünüyor ve en az birkaç yüz milyon yıldır inaktif olabilir.

Kuzeydeki geniş ovaya Vastitas Borealis denir. Güneydeki dağlık arazilerden yaklaşık 5 km alçaktır. İki yarıkürenin yüksekliğindeki anlamlı farkın nedeni bilinmemektedir, ancak erken tektonik aktiviteden veya eski güçlü bir çarpışmadan kaynaklanabilir.

Mars volkanlarının büyük yüksekliği, gezegenin düşük yüzey yer çekiminin doğrudan bir sonucudur.
Lav akarken ve bir yanardağı oluşturacak şekilde yayılırken, nihai yüksekliği yeni dağın kendi ağırlığını destekleme yeteneğine bağlıdır.
Yer çekimi ne kadar düşük olursa, ağırlık o kadar az olur ve dağ o kadar daha yüksek olur.

İki yarım küre arasında, Mariner 9, Mars ekvatoruna yaklaşık olarak paralel uzanan Valles Marineris adında büyük bir kanyon keşfetti. Valles Marineris, Mars’ın çevresinin yaklaşık beşte biri boyunca 4000 km uzanır. 120 km genişliğinde ve 7 km derinliğindedir.

Viking I uzay aracının çektiği Mars yüzeyi. İnce taneli toprak ve ufka doğru uzanan kırmızımsı kayalar, önemli miktarda demir cevheri içerir.

Marsta su var mı?

Mars yörüngesindeki uzay araçları birçok kurumuş nehir yatağı, göl, nehir deltası gibi su akışıyla ortaya çıkan çökelme; ve diğer su ile ilgili özellikler ortaya çıkardı.
Yüzey araçları Spirit ve Opportunity suların gerçekten de bu özelliklerin birçoğunu yarattığına dair güçlü kanıtlar bulmuşlardır. Bunlar arasında suyla oluşan hematit zengini kayalar ve daha önce suda çözünmüş olan çok yüksek seviyede tuzlar içeren kayalar bulunmaktadır.
Bu tür tuzların bulundukları miktarlarda kayalara sızması milyonlarca yıl alır ve bu da suyun en azından bu süre boyunca gezegenin yüzeyinde olduğunu gösterir.
Bugün, Mars’taki suyun çoğu, kutup bölgelerinde ve Mars yüzeyinin altında yer alan donmuş toprak tabakasında hapsolmuştur.

Manyetosfer

Mars zayıf bir manyetik alana (Dünya’nın yaklaşık 1/800 katı) sahiptir. Bu alan vegezegenin kendi çevresinde hızlı dönüşü, çekirdeğinin metalik ve/veya sıvı olmadığı anlamına gelir.
Mevcut volkanik faaliyet yokluğu, önemli bir manyetik alanın yokluğu, gezegenin göreceli olarak düşük yoğunluğu ve yüksek miktarda yüzey demirinin varlığı Mars’ın hiç bir zaman tam olarak sıvı olmadığı ve Dünya‘da olduğu gibi kapsamlı bir şekilde katmanlar arası farklılaşma olmadığını gösteriyor.
Mars’ın iç mekanlarındaki konveksiyon, gezegenin hızla soğuyan ve katılaşan mantosuyla 2 milyar yıl önce bitmişgibi görünüyor.

Marsın Uyduları

İçerik: Mars Gezegeni Ve Özellikleri | Gerçekten Su var mı?

korku ve dehşet / phobos ve deimos / kozmikanafor.com / mars gezegeni

Mars’ın yüzeyine yakın yörüngede dolanan iki küçük uydusu vardır: Phobos ve Deimos.
Çok küçüktürler, 1877’ye kadar keşfedilmemişlerdir.
Patates şeklindeki Phobos, ortalama 11 km yarıçaplıdır veiki uydudan gezegene yakın vebüyük olanıdır. Yüzeyi sayısız minik meteorla darbelenmiş veen az 1 m kalınlığında tozla kaplanmıştır.
Futbol topu şeklindeki Deimos, ortalama 6,2 km’lik bir yarıçapa sahiptir ve Phobos’tan daha az kraterlidir.
Hem Phobos hem de Deimos, tıpkı Ay’ın Dünya’nın yörüngesinde olduğu gibi Mars’la gelgit kenetlenmesi sağlamıştır (her zaman aynı yüzleri gezegene doğru dönüktür).

Phobos gezegene çok yakındır; bir Mars gününde etrafında üç kez dolaşır. Bu hızlı dolanım Phobos’un Mars’ta batıdan doğup ekvator boyunca göğü katedip beş buçuk saat sonra doğudan batmasına neden olur.
Mars’tan görüldüğü üzere Deimos doğuda yükselir ve göğü katedip batması yaklaşık üç Dünya günü sürer.
Phobos ve Deimos Ay gibi oluşmadı. Mars’ın kütleçekimine yakalanmış gezegenimsilerdir.

Mars’ın Yörünge Özellikleri

Mars Dünya’dan daha dış yörüngede döndüğünden, bizim gökyüzümüzde konumu Güneş’ yakın (kavuşum-conjuntion) ve uzak (karşı konum-opposition) arasında değişir.

Dünyadan daha dıştaki gezegenlerin karşı konumdayken gözlemleri zorlaşır. Kavuşum durumunda ise gezegenler Dünya’nın Güneş’e göre karşı tarafındadır, tam ışık alırlar ve en parlak halleriyle Dünya’dan görünürler. Mars, ortalama 780 günde bir karşı konumda olur. Örneğin, Venüs ve Merkür’ün yörüngesi bize göre içeride olduğundan bu gezegenler gökte hiç Güneş’ten uzakta görünmez.
Dünyadaki görüş açımızdan Mars gökyüzündeki büyük bir çember çizer.

Hem Dünya hem de Mars’ın eliptik yörüngeleri vardır, bu yüzden yörüngelerindeki en yakın konumlarında bile gezegenler arasındaki mesafe değişir. Bundan dolayı Mars’ın görünen veya açısal büyüklüğü bir durumdan diğerine değişir.
Mars kavuşma konumunda en kötü yaklaşık 12 arksaniye boyutunda ve en iyi 25 arksaniye boyutunda görünmektedir.
Karşıt konumda ise Mars’ın açısal çapı 3.5 arksaniye kadar küçüktür.
Gezegenin görünen parlaklığı, +1.6’dan (karşıt) -3.0’a (kavuşum) değişir.
Mars genellikle gökyüzünde belirgin bir sarı, turuncu veya kırmızımsı renk gösterir.

Kaynak

Bu içerik 510 kez okunmuştur

2019 Haziran ayında Paylaşmaya Değer Bilgiler! mottosuyla faaliyetlerine başlayan “wikikultur.com”, kendisine koymuş olduğu büyük hedefler doğrultusunda ilerleyen bir kültür/sanat platformudur.

Yorum İçin Tıkla

Bir Cevap Yazın

Ekibimize Katıl!

yazar

Son Yazılar

WK Haftalık Genel Kültür Testi #14 WK Haftalık Genel Kültür Testi #14
Quiz&Test1 saat Önce

WK Haftalık Genel Kültür Testi #18

Haftalık Genel Kültür Testi ile tekrardan karşınızdayız. Her konudan genel kültür soruları için bağlantıya tıklayın ve kültür seviyenizi ölçün.  ...

İçerik: Haftalık Yazar Kitap Eşleştirme Testi #15 İçerik: Haftalık Yazar Kitap Eşleştirme Testi #15
Quiz&Test21 saat Önce

Haftalık Yazar Kitap Eşleştirme Testi #15

Yazar Kitap Eşleştirme serimizin on beşincisi ile karşınızdayız. 10 eserin gerçek sahibini bulabilecek misin? Edebiyat severler, kitap kurtları, şiir müptelaları, ille...

İçerik: Mars Keşif Projesi İçerik: Mars Keşif Projesi
Genel1 gün Önce

Mars Keşif Projesi

Mars Araştırmalarının İnsanlığa (Olası) En Önemli Faydası     Son birkaç yılda Mars’a insan gönderme konusunun aniden nasıl da gündeme...

İçerik: Şekersiz Röportajı | 15 Soruda Şekersiz İçerik: Şekersiz Röportajı | 15 Soruda Şekersiz
Müzik2 gün Önce

Şekersiz Röportajı | 15 Soruda Şekersiz

Şekersiz Röportajı | 15 Soruda Şekersiz Wikikültür için röportaj veren Şekersiz’e teşekkür ederiz. 1) Merhaba; öncelikle grup üyelerini ve sizi...

İçerik: STAR WARS Battlefront 2: Epic Games Yeni Ücretsiz Oyunu İçerik: STAR WARS Battlefront 2: Epic Games Yeni Ücretsiz Oyunu
Teknoloji3 gün Önce

STAR WARS Battlefront 2: Epic Games Yeni Ücretsiz Oyunu

Epic Games’in yeni ücretsiz oyunu STAR WARS Battlefront 2 oldu. 14.01.2020 Türkiye saati ile 19.00’da yayınlanacak olan oyun Epic Games’in alışagelmiş...

İçerik: Orhan Veli Kanık: Şans Tanımamız Gereken Şair #12 İçerik: Orhan Veli Kanık: Şans Tanımamız Gereken Şair #12
Biyografi3 gün Önce

Orhan Veli Kanık: Şans Tanımamız Gereken Şair #12

Şans Tanımamız Gereken Şair listemizin son yazısında Cemal Süreya yer almıştı. Bu yazımızda ise sizlere Orhan Veli Kanık’ı tanıtacağız. Kendisi...

İçerik: En Feci Cem Karaca Şarkısı İçerik: En Feci Cem Karaca Şarkısı
Blog4 gün Önce

En Feci Cem Karaca Şarkısı

En Feci Cem Karaca Şarkısı Düştüm mapus damlarına öğüt veren bol olur Toplasam o öğütleri burdan köye yol olur “Eh!...

İçerik: Tutkunuz Hayatınız Olsun İçerik: Tutkunuz Hayatınız Olsun
Genel4 gün Önce

Tutkunuz Hayatınız Olsun

Tutkunuz Hayatınız Olsun Hobi kelimesini oldum olası sevmedim. Genel olarak ‘iş dışında eğlence, boş zaman uğraşı’ anlamına geliyor. Yani boş...

İçerik: Kral Oidipus | Sophokles Tragedyası İçerik: Kral Oidipus | Sophokles Tragedyası
Yunan Mitolojisi5 gün Önce

Kral Oidipus | Sophokles Tragedyası

Kral Oidipus | Sophokles Tragedyası Yazıya başlamadan önce bilinmesini isteriz ki bu kitap özeti ders ödevi olarak hazırlanmıştır. Başka sitelerde...

İçerik: Edebiyat Severlere 10 Soruluk Dil Bilgisi Testi! #7 İçerik: Edebiyat Severlere 10 Soruluk Dil Bilgisi Testi! #7
Quiz&Test5 gün Önce

Edebiyat Severlere 10 Soruluk Dil Bilgisi Testi! #7

Edebiyat Severlere 10 Soruluk Dil Bilgisi Testi! #7 Dil Bilgisi Testi serimizin beşincisiyle karşınızdayız. 10 sorunun doğrularını bulabilecek misin?  ...

İçerik: Genel Müzik Testi İçerik: Genel Müzik Testi
Quiz&Test6 gün Önce

Genel Müzik Testi

Wikikültür Genel Müzik Testi ile sizlerleyiz! Her konudan müzik soruları için bağlantıya tıklayın ve müzik bilginizi ölçün.   Genel kültür...

WK Haftalık Genel Kültür Testi #14 WK Haftalık Genel Kültür Testi #14
Quiz&Test7 gün Önce

WK Haftalık Genel Kültür Testi #17

Haftalık Genel Kültür Testi ile tekrardan karşınızdayız. Her konudan genel kültür soruları için bağlantıya tıklayın ve kültür seviyenizi ölçün.  ...

İçerik: Mecburiyet: Bir Solukta Okunacak Kitap İçerik: Mecburiyet: Bir Solukta Okunacak Kitap
Edebiyat1 hafta Önce

Mecburiyet: Bir Solukta Okunacak Kitap

Stefan Zweig’ın okuduktan sonra etkisinden çıkamadığımız bir kitabı daha.  Mecburiyet: Zorunluluk, yükümlülük anlamlarına gelen bir kelime. Yaşamımızın bütününe baktığımız zaman...

İçerik: İkinci Dünya Savaşı Filmleri | 5 Film İçerik: İkinci Dünya Savaşı Filmleri | 5 Film
Sinema&Dizi1 hafta Önce

İkinci Dünya Savaşı Filmleri | 5 Film

İkinci Dünya Savaşı Filmleri’nin başlı başına bir tür olduğu konusunda hepimiz hemfikiriz sanırım. Hep alt metinde aynı konunun işlendiği, Amerika’nın...

İçerik: 10 Soruluk Edebiyat Testi Dizeleri Verilen Şiirlerden Şairlerini Bulabilecek Misin? İçerik: 10 Soruluk Edebiyat Testi Dizeleri Verilen Şiirlerden Şairlerini Bulabilecek Misin?
Quiz&Test2 hafta Önce

10 Soruluk Edebiyat Testi Dizeleri Verilen Şiirlerden Şairlerini Bulabilecek Misin?

10 Soruluk Edebiyat Testi Bu 10 soruluk test ile ne kadar şiir sever olduğunu öğren!     Diğer testlerimiz için...

İçerik: Geleceği Uzayda Arayan Uzay Şirketleri İçerik: Geleceği Uzayda Arayan Uzay Şirketleri
Astronomi2 hafta Önce

Geleceği Uzayda Arayan Uzay Şirketleri

Geleceği Uzayda Arayan Uzay Şirketleri Dünyada var olduğumuz günden beri hep merak içinde olmuşuzdur. İnsanlık, ilk olarak çevresini tanımaya ve...

Bir Mtpa Projesidir © 2019-2020