Bize Ulaş!

Felsefe

Felsefe nedir? Felsefe neden vardır? Felsefenin gelişimi

Paylaşılma Tarihi :

,

İçerik: Felsefe nedir? Felsefe neden vardır? Felsefenin gelişimi

Felsefe nedir? | iai.tv

Metafizik

Özünde metafizik çalışması, gerçekliğin doğası, dünyada neler olduğu, neye benzediği ve nasıl sıralandığı üzerine yapılan çalışmadır. Metafizikte filozoflar aşağıdaki gibi sorularla meşgul olur:

 • Tanrı var mı?
 • Gerçek nedir?
 • Kişi nedir? Bir insanı zaman içinde aynı yapan nedir?
 • Dünya kesinlikle maddeden mi oluşuyor?
 • İnsanların aklı var mı? Eğer öyleyse, zihin bedenle nasıl ilişkilidir?
 • İnsanların özgür iradeleri var mı?
 • Bir olayın diğerine neden olması nedir?

 

Bilgi kuramı | Epistemoloji

Epistemoloji bilginin incelenmesidir. Öncelikle dünya hakkında bildiklerimiz ve onu nasıl bildiklerimizle ilgilidir. Epistemolojinin tipik soruları şunlardır:

 • Bilgi nedir?
 • Bir şey biliyor muyuz?
 • Ne bildiğimizi nasıl biliyoruz?
 • Bazı şeyleri bilme iddiasında haklı olabilir miyiz?

 

Ahlâk

Etik çalışması genellikle ne yapmamız gerektiği ve en iyi ne yapılması gerektiği ile ilgilidir. Bu sorunla mücadele ederken neyin iyi ve doğru olduğuna dair daha büyük sorular ortaya çıkıyor. Bu nedenle, etikçi şu soruları cevaplamaya çalışır:

 • Ne iyi? Eylemleri veya insanları iyi yapan nedir?
 • Doğru olan ne? Eylemleri doğru yapan nedir?
 • Ahlak nesnel mi yoksa öznel mi?
 • Başkalarına nasıl davranmalıyım?

 

Mantık

Felsefe çalışmasının bir diğer önemli yönü, insanların bu sorulara verdikleri cevaplar için verilen argümanlar veya nedenlerdir. Bu amaçla filozoflar, argümanların yapısını ve yapısını incelemek için mantık kullanırlar. Mantıkçılar şu soruları sorarlar:

 • “İyi” veya “kötü” muhakemeyi ne oluşturur?
 • Belirli bir akıl yürütmenin iyi mi kötü mü olduğunu nasıl belirleriz?

 

Felsefe Tarihi

Felsefe nedir? | wikikultur.com

Felsefe nedir? | wikikultur.com

Felsefe çalışması, yalnızca bu tür sorulara kendi cevaplarını oluşturmayı değil, aynı zamanda insanların geçmişte bu tür soruları nasıl cevapladığını anlamaya çalışmayı da içerir. Yani, felsefenin önemli bir kısmı onun tarihi, bu sorularla ilgili cevapların ve tartışmaların tarihidir. Felsefe tarihini incelerken, tarihi figürlerin fikirleri şu şekilde incelenir:

 

Platon Locke Marx
Aristo Hume değirmen
Aquinas Kant Wittgenstein
Decartes Nietzsche Sartre

 

Felsefe çalışmasını motive eden şey sadece cevapların veya argümanların kendileri değil, argümanların iyi olup olmadığı ve cevapların doğru olup olmadığıdır. Dahası, felsefenin çeşitli alanlarındaki soru ve sorunların çoğu örtüşüyor ve hatta bazı durumlarda birleşiyor. Böylece, neredeyse her disiplinde felsefi sorular ortaya çıkar. Bu yüzden felsefe aynı zamanda şu alanları da kapsamaktadır:

 

Hukuk Felsefesi Feminizm Felsefesi
Din Felsefesi Bilim Felsefesi
Zihin Felsefesi Edebiyat Felsefesi
Siyaset felsefesi Sanat Felsefesi
Tarih Felsefesi Dil Felsefesi

Filozoflar Kimlerdir?

Felsefe nedir? | wikikultur.com

Felsefe nedir? | Medium.com

İnsanlar, felsefenin ne ve neden var olduğu konusunda sürekli tartışma içerisinde olmuşlarıdır. Felsefenin içeriği gibi bu sorunun da net bir cevabı yok. Bu konuya uzaktan bakıldığında, garip, alakasız, sıkıcı ve yine de kabul edin ki biraz ilginç görünüyor. Peki Filozoflar nelerdir/kimlerdir? Onlar ne yapar? Ve neden onlara ihtiyaç var?

 

Neyse ki, cevap zaten felsefe sözcüğünün içinde yer alıyor. Yunancada, filo aşk ya da özveri anlamına gelir ve sophia bilgelik demektir. Filozoflar bilgeliğe adanmış insanlardır.

 

Oldukça soyut bir terim olmasına rağmen, ‘bilgelik’ kavramı çokta gizemli değildir. Akıllı olmak iyi yaşamayk ve iyi bir şekilde ölmeye çalışmak, sıkıntılı varoluş koşulları içinde olabildiğince iyi bir yaşam sürmek demektir. Bilgeliğin amacı ise bir şeyleri yerine getirmektir. Belki ‘mutluluk’ diyebilirsiniz ama ‘mutluluk’ yanıltıcıdır, çünkü sürekli cıvıltı ve neşe önerir, oysa ‘bu’ her iyi yaşamın zorunlu olarak sahip olması gereken çok fazla acı ve ıstırapla uyumlu görünmektedir.

 

Dolayısıyla bir filozof ya da ‘bilgeliğe adanmış kişi’, kişinin bireysel ve kolektif doyumu en iyi nasıl bulabileceğini bulmak için sistematik uzmanlık isteyen bir kişidir.

Felsefe Neden Var?- Felsefe nedir?

İçerik: Felsefe nedir? Felsefe neden vardır? Felsefenin gelişimi

Felsefe nedir? | edfu2.com

 

1. Felsefe, eleştirel düşüncenin temelidir. |  Felsefe nedir? 

 

Günümüzde toplum, Batı felsefesinin kurucu isimlerinden damgasını vurduğu zamandan çok farklı olsa da, bugün karşılaştığımız sorular da aynı derecede zordur. Bu ağır problemleri anlamak için eleştirel düşünme ve problem çözmeyi ön plana çıkaran modern felsefeyle mümkündür.

Yazar Alexander Leivesley Huffington Post’taki makalesinde;

Felsefe eskimiş değildir. Felsefe önemli soruları masaya getirir ve bir cevap için çalışır. Bizi dünya hakkında eleştirel düşünmeye teşvik eder; Tüm bilginin temelidir ve doğru kullanıldığında bize büyük faydalar sağlayabilir.”

2. Bilim her soruya cevap veremez. |  Felsefe nedir? 

felsefe nedir? | wikikultur.com

felsefe nedir? | theguardian.com

Bugün bilime çok önem veriyoruz. Tabi bunun için çok iyi bir sebebimiz var: Yiyeceğimizi sakladığımız buzdolaplarından seyahat için kullandığımı uçaklara kadar, bilimsel ilerlemelerin bir tür olarak hayatta kalmamız için hayati önem taşıdığı elbette inkar edilemez.

Ancak bilimin önemli olması ve çoğu sorumuza cevap vermesi, felsefenin değerini olumsuz etkilemez. Aslında, ikisi birlikte ilerler. “Bilim, tüm cevaplara sahip değildir. Her alanda olduğu gibi sınırları da vardır. Her şeyi deneylerden çıkaramayız… Örneğin, bilim insanın değerlerini belirleyemez. Ampirizm neden ahlaki davranmamız gerektiğini ya da neden insan mutluluğuna insan sefaleti üzerinde değer vermemiz gerektiğini belirleyemez. Gerçeğin doğasını veya bilginin elde edilebilirliğini test eden bir deney yaratamayız.

Özünde, felsefe neyin doğru ve değerli olduğunu ve anlamlı ve değerli bir yaşam sürmenin ne anlama geldiğini anlamaya çalışmaktır. Bu bilim için sınırsız bir şeydir, çünkü bilim bize olayların nasıl olduğunu söyleyebilir, ancak nasıl yaşamamız gerektiğini bize söyleyemez. […]

Kısacası: bilim daha uzun yaşamamıza yardım ederken, felsefe daha iyi yaşamamıza yardımcı olur.

3. Felsefenin iş dünyasında özel bir anlamı vardır.  |  Felsefe nedir? 

The Philosophers Painting by Master of the Judgment of Solomon

felsefe nedir? | görsel: fineartamerica.com

İlk geçişte felsefe gibi “yumuşak” bir bilim, özellikle iş dünyasıyla ilgili görünmeyebilir. Ancak, durum hiç göründüğü gibi değil.

Karmaşık konularla hızlı bir şekilde görmeniz, verilen teklifler için veya verilen tekliflere karşı ikna edici argümanlar bir araya getirmeniz, alakasız bilgilerle ilgili filtreleme yapmanız, politika belgelerinin tutarlılığını ve sağlamlığını kontrol etmeniz, hangi sorunların önemli olduğuna karar vermeniz ve Bu titiz analiz, sağlam argüman ve eleştirel inceleme becerileri felsefeyle çok kolaylaşabilir: hiçbir özne tutarlı, sistematik düşünme yeteneğimizi felsefeden daha iyi eğitemez. ”

Ancak bu beceriler sadece iş dünyasıyla sınırlı değildir. Hem profesyonel hem de kişisel olarak neredeyse her bağlamda uygulanabilirler.

4. Eski filozoflar insanlığı etkilemeye devam eder.  |  Felsefe nedir? 

felsfe nedir? | wikikultur.com

felsfe nedir? | görsel: businnesinsider.com

Antik Yunan filozofları Platon ve Aristo ölü iki insan gibi görünebilir, ama aslında onlar çok canlıdır. Yirmi dört yüzyıl önce Batı kültürünün temellerini attılar ve fikirleri ve görüşleri, şu anda dünyamızın temel özelliklerini, yediğimiz şeyden internette gördüğümüze kadar her şeye etki ediyor.

Batıdaki ilk filozofların önemi, gelecek kuşaklara bıraktıkları bilgi birikimi değildi. Bu çok önemsenmiyordu, çünkü şimdikinin aksine, bilginin sürekli arttığı yönünde alışılagelmiş bir dünya görüşü de yoktu. Hatta bilgi bazen unutuluyor ve toplumlar geriye gidiyorlardı. İlk filozofların mirası, gençlere özgürce, akılcı ve esnek biçimde düşünmesini öğretmekti. Her biri birbirinden fantastik teorilerle çıkagelmişti.

İlk bilinen filozof Thales M.Ö. 6. yüzyılda Batı Türkiye’de doğdu. Bir güneş tutulmasını doğru tahmin ettikten ve Lydia kralının geçmesi için Kızılırmak’ın yatağını değiştirdikten sonra meşhur oldu. Ama o zamanlar meşhur olunca yapacak fazla bir şey olmadığı için, Milet Okulu‘nu kurdu. Thales en çok maddi dünyanın özü hakkında kafa yormuş ve sonunda her şeyin sudan yapıldığına kanaat getirmiş. Hayvanların vücudu da, kıtalar da zamanında sudan oluşmuştu ve her şeyi su tutuyordu.

Thales’in Anaksimandros adlı öğrencisi ise bu görüsü reddetti. Eğer yeryüzünü su tutuyorsa suyu da başka bir şey tutmalıydı. Buna cevap olarak öküzün boynuzu demeyecek kadar akıllıydı. Daha fazla bilgi edinmek için bilinen dünyanın haritasını yaptı -ki bu bir ilktir- ve dünyayı boşlukta asılı duran bir silindir olarak düşündü. 2600 yıl önce, dünyanın düz olmadığını fark etmişti. Bununla da kalmayıp canlıların evrilmesi fikrini, pek bilmeden de olsa, kaba haliyle ortaya atan ilk insandır.

 

Kaynak ve İleri Okuma

Bu içerik 1633 kez okunmuştur

Kuruculuğunu ve genel yayın yönetmenliğini üstlendiği wikikultur.com'da makaleler ve içerikler üretiyor.

2 Yorum

2 Comments

 1. Pingback: Pozitivizm Nedir? #Felsefi Akımlar - WİKİKÜLTÜR

 2. Pingback: Bir Öze Dönme Hikayesi | Simurg Destanı | WİKİKÜLTÜR

Bir Cevap Yazın

Ekibimize Katıl!

yazar

Son Yazılar

İçerik: Tek Renk İçerik: Tek Renk
Deneme2 gün Önce

Tek Renk

Tek Renk Alaşağı eden ikilem çubukları yolumda, birine yaklaşmak, ötekini dengesizliğe itiyor. Birini istemek, ötekini yok ediyor. Sonunda ikisine de...

WK Haftalık Genel Kültür Testi #14 WK Haftalık Genel Kültür Testi #14
Quiz&Test3 gün Önce

WK Haftalık Genel Kültür Testi #18

Haftalık Genel Kültür Testi ile tekrardan karşınızdayız. Her konudan genel kültür soruları için bağlantıya tıklayın ve kültür seviyenizi ölçün.  ...

İçerik: Haftalık Yazar Kitap Eşleştirme Testi #15 İçerik: Haftalık Yazar Kitap Eşleştirme Testi #15
Quiz&Test3 gün Önce

Haftalık Yazar Kitap Eşleştirme Testi #15

Yazar Kitap Eşleştirme serimizin on beşincisi ile karşınızdayız. 10 eserin gerçek sahibini bulabilecek misin? Edebiyat severler, kitap kurtları, şiir müptelaları, ille...

İçerik: Mars Keşif Projesi İçerik: Mars Keşif Projesi
Deneme4 gün Önce

Mars Keşif Projesi

Mars Araştırmalarının İnsanlığa (Olası) En Önemli Faydası Son birkaç yılda Mars’a insan gönderme konusunun aniden nasıl da gündeme oturduğunu hepimiz...

İçerik: Şekersiz Röportajı | 15 Soruda Şekersiz İçerik: Şekersiz Röportajı | 15 Soruda Şekersiz
Müzik5 gün Önce

Şekersiz Röportajı | 15 Soruda Şekersiz

Şekersiz Röportajı | 15 Soruda Şekersiz Wikikültür için röportaj veren Şekersiz’e teşekkür ederiz. 1) Merhaba; öncelikle grup üyelerini ve sizi...

İçerik: STAR WARS Battlefront 2: Epic Games Yeni Ücretsiz Oyunu İçerik: STAR WARS Battlefront 2: Epic Games Yeni Ücretsiz Oyunu
Teknoloji5 gün Önce

STAR WARS Battlefront 2: Epic Games Yeni Ücretsiz Oyunu

Epic Games’in yeni ücretsiz oyunu STAR WARS Battlefront 2 oldu. 14.01.2020 Türkiye saati ile 19.00’da yayınlanacak olan oyun Epic Games’in alışagelmiş...

İçerik: Orhan Veli Kanık: Şans Tanımamız Gereken Şair #12 İçerik: Orhan Veli Kanık: Şans Tanımamız Gereken Şair #12
Biyografi6 gün Önce

Orhan Veli Kanık: Şans Tanımamız Gereken Şair #12

Şans Tanımamız Gereken Şair listemizin son yazısında Cemal Süreya yer almıştı. Bu yazımızda ise sizlere Orhan Veli Kanık’ı tanıtacağız. Kendisi...

İçerik: En Feci Cem Karaca Şarkısı İçerik: En Feci Cem Karaca Şarkısı
Blog6 gün Önce

En Feci Cem Karaca Şarkısı

En Feci Cem Karaca Şarkısı Düştüm mapus damlarına öğüt veren bol olur Toplasam o öğütleri burdan köye yol olur “Eh!...

İçerik: Tutkunuz Hayatınız Olsun İçerik: Tutkunuz Hayatınız Olsun
Genel7 gün Önce

Tutkunuz Hayatınız Olsun

Tutkunuz Hayatınız Olsun Hobi kelimesini oldum olası sevmedim. Genel olarak ‘iş dışında eğlence, boş zaman uğraşı’ anlamına geliyor. Yani boş...

İçerik: Kral Oidipus | Sophokles Tragedyası İçerik: Kral Oidipus | Sophokles Tragedyası
Yunan Mitolojisi1 hafta Önce

Kral Oidipus | Sophokles Tragedyası

Kral Oidipus | Sophokles Tragedyası Yazıya başlamadan önce bilinmesini isteriz ki bu kitap özeti ders ödevi olarak hazırlanmıştır. Başka sitelerde...

İçerik: Edebiyat Severlere 10 Soruluk Dil Bilgisi Testi! #7 İçerik: Edebiyat Severlere 10 Soruluk Dil Bilgisi Testi! #7
Quiz&Test1 hafta Önce

Edebiyat Severlere 10 Soruluk Dil Bilgisi Testi! #7

Edebiyat Severlere 10 Soruluk Dil Bilgisi Testi! #7 Dil Bilgisi Testi serimizin beşincisiyle karşınızdayız. 10 sorunun doğrularını bulabilecek misin?  ...

İçerik: Genel Müzik Testi İçerik: Genel Müzik Testi
Quiz&Test1 hafta Önce

Genel Müzik Testi

Wikikültür Genel Müzik Testi ile sizlerleyiz! Her konudan müzik soruları için bağlantıya tıklayın ve müzik bilginizi ölçün.   Genel kültür...

WK Haftalık Genel Kültür Testi #14 WK Haftalık Genel Kültür Testi #14
Quiz&Test1 hafta Önce

WK Haftalık Genel Kültür Testi #17

Haftalık Genel Kültür Testi ile tekrardan karşınızdayız. Her konudan genel kültür soruları için bağlantıya tıklayın ve kültür seviyenizi ölçün.  ...

İçerik: Mecburiyet: Bir Solukta Okunacak Kitap İçerik: Mecburiyet: Bir Solukta Okunacak Kitap
Edebiyat1 hafta Önce

Mecburiyet: Bir Solukta Okunacak Kitap

Stefan Zweig’ın okuduktan sonra etkisinden çıkamadığımız bir kitabı daha.  Mecburiyet: Zorunluluk, yükümlülük anlamlarına gelen bir kelime. Yaşamımızın bütününe baktığımız zaman...

İçerik: İkinci Dünya Savaşı Filmleri | 5 Film İçerik: İkinci Dünya Savaşı Filmleri | 5 Film
Sinema&Dizi2 hafta Önce

İkinci Dünya Savaşı Filmleri | 5 Film

İkinci Dünya Savaşı Filmleri’nin başlı başına bir tür olduğu konusunda hepimiz hemfikiriz sanırım. Hep alt metinde aynı konunun işlendiği, Amerika’nın...

İçerik: 10 Soruluk Edebiyat Testi Dizeleri Verilen Şiirlerden Şairlerini Bulabilecek Misin? İçerik: 10 Soruluk Edebiyat Testi Dizeleri Verilen Şiirlerden Şairlerini Bulabilecek Misin?
Quiz&Test2 hafta Önce

10 Soruluk Edebiyat Testi Dizeleri Verilen Şiirlerden Şairlerini Bulabilecek Misin?

10 Soruluk Edebiyat Testi Bu 10 soruluk test ile ne kadar şiir sever olduğunu öğren!     Diğer testlerimiz için...

Bir Mtpa Projesidir © 2019-2020