Bize Ulaş!

Bilim

Elektromanyetik Dalga Spektrumları Nelerdir?

Paylaşılma Tarihi :

,

İçerik: Elektromanyetik Dalga Spektrumları Nelerdir?

Gözlerimiz gerçekten çok iyiler. Onlara sahip olarak çok şanslıyız. Çevremizdeki her şeyi görebiliyor bu sayede anlayıp sonuçlar çıkartıyor veya karar verebiliyoruz. Ama bu cümlede eksik bir şey vardı. Gözlerimiz her şeyi görebiliyor mu?

Evren oluştuğundan beri süregelen elektromanyetik radyasyon ve diğer ışımaların tamamı birden elektromanyetik dalga spektrumlarını oluşturur. Bildiğiniz üzere ışığın bir dalga boyu (λ) ve frekansı(f)  vardır. Görebildiğimiz ışığın belli bir aralıkta frekans ve dalga boyu olduğu için görülebilir olduğunu biliyor muydunuz?( 380 nm ile 760 nm arasındaki dalga boyuna sahip ışığı algılayabiliriz.)

Elektromanyetik Dalga Spektrumları Nasıl Bulundu?

Elektromanyetik radyasyonun ilk keşfi, William Herschel’in kızılötesi radyasyonu keşfettiği 1800 yılı oldu. Bir prizma ile bölünmüş ışığın içinden bir termometreyi hareket ettirerek farklı renklerin sıcaklığını inceliyordu. En yüksek sıcaklığın kırmızının ötesinde olduğunu fark etti. Bu sıcaklık değişiminin, görülemeyen bir tür ışık ışını olan “kalorifik ışınlardan” kaynaklandığını teorileştirdi.

Elektromanyetik radyasyon ilk olarak 1845’te elektromanyetizma ile ilişkilendirildi, Michael Faraday şeffaf bir malzeme boyunca hareket eden ışığın polarizasyonunun bir manyetik alana tepki verdiğini fark etti (bkz. Faraday etkisi). 1860’larda James Maxwell elektromanyetik alan için dört kısmi diferansiyel denklem geliştirdi. Bu denklemlerden ikisi, alandaki dalgaların olasılığını ve davranışını tahmin ediyordu. Bu teorik dalgaların hızını analiz eden Maxwell, bilinen ışık hızıyla aynı hızda hareket etmeleri gerektiğini fark etti. Değerdeki bu şaşırtıcı tesadüf, Maxwell’in ışığın kendisinin bir tür elektromanyetik dalga olduğu sonucuna varmasına neden oldu. Maxwell denklemleri, tümü ışık hızında hareket eden sonsuz sayıda elektromanyetik dalga frekansı öngördü. Bu, tüm elektromanyetik spektrumun varlığının ilk göstergesiydi.

Heinrich Hertz, 1886’da şimdi radyo dalgaları olarak adlandırılan şeyleri üretmek ve tespit etmek için bir cihaz yaptı. Hertz dalgaları buldu ve (dalga boylarını ölçerek ve frekanslarıyla çarparak) ışık hızında seyahat ettiklerini çıkarabildi. Hertz ayrıca, yeni radyasyonun ışıkla aynı şekilde çeşitli dielektrik ortamlar tarafından hem yansıtılabileceğini hem de kırılabileceğini gösterdi. Daha sonraki bir deneyde, Hertz benzer şekilde mikrodalgaların özelliklerini üretti ve ölçtü. Bu yeni dalga türleri, kablosuz telgraf ve radyo gibi icatların yolunu açtı.

1895’te Wilhelm Röntgen, yüksek voltaja maruz kalan boşaltılmış bir tüp ile yapılan bir deney sırasında yayılan yeni bir radyasyon türü olduğunu fark etti. Bu radyasyonlara x-ışınları adını verdi ve insan vücudunun bazı bölümlerinde dolaşabildiklerini, ancak kemikler gibi daha yoğun maddeler tarafından yansıtıldığını veya durdurulduğunu buldu. Çok geçmeden, tıp alanında onlar için birçok kullanım bulundu.

1910’da İngiliz fizikçi William Henry Bragg, gama ışınlarının parçacıklar değil elektromanyetik radyasyon olduğunu gösterdi ve 1914’te Ernest Rutherford (1903’te, yüklü alfa ve beta parçacıklarından temelde farklı olduklarını fark ettiğinde bunlara gama ışınları adını vermişti. ) ve Edward Andrade dalga boylarını ölçtüler ve gama ışınlarının X ışınlarına benzediğini, ancak daha kısa dalga boylarına ve daha yüksek frekanslara sahip olduğunu buldular.

Elektromanyetik Dalga Spektrumları Nelerdir?

Elektromanyetik Dalga Spektrumları Nelerdir?

Elektromanyetik Dalga Spektrumu

1-Radyo Dalgalar

Yapay radyo dalgalarının üretiminde, verici adı verilen bir elektronik cihaz, bir antene uygulanan bir AC elektrik akımı üretir. Antendeki salınan elektronlar, antenden uzağa radyo dalgaları olarak yayılan salınımlı elektrik ve manyetik alanlar üretir. Radyo dalgalarının alınmasında, bir radyo dalgasının salınan elektrik ve manyetik alanları bir antendeki elektronlarla birleşerek onları ileri geri iter ve bir radyo alıcısına uygulanan salınımlı akımlar oluşturur. İyonosferdeki belirli frekansları yansıtabilen yüklü parçacık katmanları dışında, Dünya’nın atmosferi esas olarak radyo dalgalarına karşı şeffaftır. En düşük frekansa ve en yüksek dalga boyuna sahip türdür. Teknolojik aletlerde bu ışınım vardır.

 

Elektromanyetik Dalga Spektrumları Nelerdir?

Elektromanyetik Dalga Spektrumları Nelerdir?

2-Mikrodalgalar

Mikrodalgaların frekansları saniyede 1 milyar çevrim (1 gigahertz) ile 300 gigahertz ve dalga boyları 30 santimetreden 1 milimetreye değişen değerlere sahiptir. Mikrodalgalar ayrıca iletişim teknolojilerinde ve radarlarda kullanılır. Esas olarak yüzeylerde emilen kızılötesi ve ışık gibi daha yüksek frekanslı dalgaların aksine, mikrodalgalar malzemelere nüfuz edebilir ve enerjilerini yüzeyin altında biriktirebilir. Bu etki, mikrodalga fırınlarda yiyecekleri ısıtmak için ve endüstriyel ısıtma ve tıbbi diyatermi için kullanılır. Mikrodalgalar, radarda kullanılan ana dalga boylarıdır ve uydu iletişimi ve Wi-Fi gibi kablosuz ağ teknolojileri için kullanılır.

3-Kızılötesi

Elektromanyetik spektrumun kızılötesi kısmı, kabaca 300 GHz ila 400 THz (1 mm – 750 nm) aralığını kapsar. Üç bölüme ayrılabilir:

3.1.Uzak Kızılötesi

Uzak kızılötesi, 300 GHz – 30 THz (1 mm – 10 μm). Bu aralığın alt kısmı ayrıca mikrodalgalar veya terahertz dalgaları olarak da adlandırılabilir. Dünya atmosferindeki su bu aralıkta o kadar kuvvetli emer ki, atmosferi opak hale getirir.[μm=mikrometre]

3.2. Orta Kızılötesi

Orta kızılötesi, 30 ila 120 THz (10–2,5 μm). Sıcak nesneler (siyah cisim radyatörleri) bu aralıkta güçlü bir şekilde yayılabilir ve normal vücut sıcaklığında insan cildi bu bölgenin alt ucunda güçlü bir şekilde yayılır. Bu aralığa bazen parmak izi bölgesi denir, çünkü bir bileşiğin orta kızılötesi absorpsiyon spektrumu o bileşik için çok spesifiktir.

3.3. Yakın Kızılötesi

Yakın kızılötesi, 120 ila 400 THz (2.500-750 nm). Bu aralıkla ilgili fiziksel süreçler, görünür ışık için olanlara benzer. Bu bölgedeki en yüksek frekanslar, bazı fotoğraf filmi türleri tarafından ve kızılötesi fotoğrafçılık ve videografi için birçok katı hal görüntü algılayıcı türü tarafından doğrudan tespit edilebilir.

 

Elektromanyetik Dalga Spektrumları Nelerdir?

Elektromanyetik Dalga Spektrumları Nelerdir?

4-Görünür Işık

Kızılötesinin üstünde frekans olarak görünür ışık gelir. Tüm dalga boylarında tüm emisyon gücü spektrumunu entegre etmek, Güneş’in görünür ışıktan biraz daha fazla kızılötesi yaydığını göstermesine rağmen, Güneş görünür bölgedeki en yüksek gücünü yayar.  Tanımı gereği, görünür ışık, insan gözünün en hassas olduğu EM spektrumunun bir parçasıdır. Görünür ışık (ve kızılötesine yakın ışık) tipik olarak bir enerji seviyesinden diğerine hareket eden moleküller ve atomlardaki elektronlar tarafından emilir ve yayılır. Bu hareket, insan görüşünün ve bitki fotosentezinin altında yatan kimyasal mekanizmalara izin verir. İnsan görsel sistemini harekete geçiren ışık, elektromanyetik spektrumun çok küçük bir kısmıdır. Gökkuşağı, elektromanyetik tayfın optik (görünür) kısmını gösterir; kızılötesi (eğer görülebilseydi), mor ucunun hemen ötesinde morötesi görünecek şekilde, gökkuşağının kırmızı tarafının hemen ötesinde yer alırdı.

5-Ultraviyole/Morötesi Işınlar

Sonraki frekansta ultraviyole (UV) gelir. UV ışınlarının dalga boyu, görünür spektrumun mor ucundan daha kısa ancak X ışınından daha uzundur.

UV, fotonları atomları iyonize edecek kadar enerjik olan, elektronları onlardan ayıran ve böylece kimyasal reaksiyonlara neden olan en uzun dalga boylu radyasyondur. Kısa dalga boylu UV ve üzerindeki daha kısa dalga boylu radyasyona (X-ışınları ve gama ışınları) iyonlaştırıcı radyasyon denir ve bunlara maruz kalmak canlı dokulara zarar vererek onları sağlık açısından tehlikeli hale getirebilir. UV ayrıca birçok maddenin görünür ışıkla parlamasına neden olabilir; buna floresans denir.

Orta UV aralığında, UV ışınları iyonlaşamaz, ancak kimyasal bağları kırarak molekülleri alışılmadık şekilde reaktif hale getirebilir. Örneğin güneş yanığı, orta menzilli UV radyasyonunun cilt kanserinin ana nedeni olan cilt hücreleri üzerindeki bozucu etkilerinden kaynaklanır. Orta aralıktaki UV ışınları, timin dimerleri üreten hücrelerdeki karmaşık DNA moleküllerine onarılamaz bir şekilde zarar verebilir ve onu çok güçlü bir mutajen yapar.

6-X Işını

UV’den sonra, üst UV aralıkları gibi iyonlaştırıcı olan X-ışınları gelir. Çok az absorpsiyonla birçok maddeden geçebildikleri için, birkaç metrelik suya eşdeğerden daha az ‘kalınlığa’ sahip nesnelerin ‘içini görmek’ için kullanılabilirler. Dikkate değer bir kullanım, tıpta tanısal X-ışını görüntülemedir (radyografi olarak bilinen bir işlem). X-ışınları, yüksek enerji fiziğinde sonda olarak faydalıdır. Astronomide, nötron yıldızlarının ve kara deliklerin etrafındaki yığılma diskleri X-ışınları yayarak bu fenomenlerin incelenmesini sağlar. X-ışınları ayrıca yıldız koronası tarafından yayılır ve bazı bulutsu türleri tarafından güçlü bir şekilde yayılır. Ancak, astronomik X-ışınlarını görmek için X-ışını teleskopları Dünya atmosferinin dışına yerleştirilmelidir, çünkü Dünya atmosferinin büyük derinliği X-ışınlarına opaktır (alan yoğunluğu 1000 g / cm2), 10 metreye eşdeğerdir. Bu, neredeyse tüm astronomik X-ışınlarını engellemeye yeterli bir miktardır.

Elektromanyetik Dalga Spektrumları Nelerdir?

Elektromanyetik Dalga Spektrumları Nelerdir?

7-Gama Işınları

X ışınlarından sonra, 1900 yılında Paul Ulrich Villard tarafından keşfedilen gama ışınları gelir. Bunlar, dalga boyları için tanımlanmış bir alt sınırı olmayan en enerjik fotonlardır. Gama ışınları, nüfuz etme yetenekleri nedeniyle fizikçiler tarafından deneysel olarak kullanılır ve bir dizi radyoizotop tarafından üretilir. Sterilizasyon için gıdaların ve tohumların ışınlanmasında kullanılırlar ve tıpta ara sıra radyasyon kanseri tedavisinde kullanılırlar.

 

Bu içerik 324 kez okunmuştur

Kimya mühendisliği öğrencisiyim. astronomiyle ve tıpla ilgilenmek, satranç ve masa tenisi oynamak hobilerim arasında.

Okumaya Devam Et
Yorum İçin Tıkla

Bir Cevap Yazın

Astronomi

Beyaz Cüce ve Kara Cüce | Bir Yıldızın Sonu

Paylaşılma Tarihi :

,

Yazar :

Beyaz Cüce ve Kara Cüce | Bir Yıldızın Sonu

Beyaz Cüce ve Kara Cüce Kısaca Nedir?

Bir Beyaz Cüce ve Kara Cüce İllüstrasyonu

Beyaz cüceler küçük kütleli yıldızların (cücelerin) yakıtı bittikten sonra ölmesiyle ortaya çıkarlar. Kara cüceler ise beyaz cücelerin tamamen soğumuş halleridir. Bunun olması çok uzun sürdüğünden evrenimizde bu duruma gelmiş hiçbir yıldız yoktur. Not: Kara cücelerle kara delikleri karıştırmayınız lütfen. 😊

 Bir Yıldızın Sonu

Bir önceki yazımda yıldızların da bizler gibi doğup büyüdükten sonra öldüğünden bahsetmiştim ve henüz daha doğmadan ölen yıldızları yani kahverengi cüceleri ele almıştım. Yıldızların, bulutsu denilen gaz ve toz yığınlarında bir araya toplanan atomların yüksek basınç ve sıcaklık altında kaynaşarak füzyonu başlatmasıyla oluştuğunu söylemiştik. Bu toplanan kütle Jüpiter’in 90 katına (diğer bir deyişle 0.08 Güneş kütlesi) ulaşırsa füzyon dengeli şekilde devam edebiliyordu.

 

Bir yıldızın kütlesi onun kaderini belirler. 0.08 Güneş kütlesini aşmayı başarmış ama 8 Güneş kütlesinin altında kalmış yıldızlar kırmızı, turuncu, sarı cüceler ve ana kol üzerindeki diğer cüceleri oluşturur. Bizim yıldızımız Güneş ise G2V tipinde bir cücedir. Evet, 1.4 milyon kilometrelik devasa boyutuna rağmen Güneş bir cüce yıldızdır. Başka yıldızların ne kadar büyük olduğunu siz düşünün artık.

 

Bu yıldızların ana yakıtı hidrojendir. Çekirdekteki hidrojeni füzyona uğratarak enerji açığa çıkartırlar. Bu durumdayken yıldızın kütle çekimi ile radyasyon basıncı nedeniyle olan dışa doğru etkiyen kuvvet dengededir ancak bu denge zamanla bozulur. Hidrojenin füzyonu daha ağır element olan helyumu çıkartır. Helyumu füzyona uğratamadığı için, çekirdekteki hidrojeni biten yıldız çökmeye başlar ve sıcaklığı artar. Basıncın ve sıcaklığın artmasıyla yüzeye yakın olan hidrojen atomları da kaynaşmaya başlar ve sıcaklık gittikçe yükselir. Yıldızın kütle çekimine üstün gelen sıcaklık nedeniyle yıldızın yüzeyi genişler. Cüce dediğimiz yıldız kocaman kırmızı bir deve dönüşür ve kütlesine bağlı olarak birkaç milyon yıl öyle kalır. Bir gün bizim yıldızımız Güneş de bu evreye geldiğinde genişleyip bizi yutacaktır. Neyse ki bunun olmasına daha 5 milyon yıl var…

Beyaz Cücenin ve Kara Cücenin Oluşumu

Sızaklığı artan çekirdek artık helyumu füzyona uğratabilmektedir. Kısa bir süre daha helyumla beslendikten sonra artık helyum da biter ve çekirdeğin beslenebileceği yakıt kalmaz. Bu durunda yıldızın dış katmanları genişleyerek uzaya saçılır ve çekirdek de çökerek beyaz cüce haline gelir. Beyaz cüce haline gelen yıldızımızda artık füzyon yoktur, önceki halinden kalan sıcaklıkla ışık yaymaya devam ederler. Çökmeden ötürü boyutları küçülmüştür ancak yoğunlukları büyük ölçüde artmıştır. Örneğin beyaz cüce olan Sirius B yıldızının kütlesi bizim yıldızımız Güneş’in kütlesine eşit olduğu halde çapı yalnızca 5800 km’dir. Yoğunluğu hayal etmek için Güneş’i alıp kütlesini hiç kaybetmeden Dünya’nın yarı boyutuna kadar sıkıştırdığınızı düşünebilirsiniz.

İçerik: Beyaz Cüce ve Kara Cüce | Bir Yıldızın Sonu

Kırmızı devden artakalanlar, ortada ise bir beyaz cüce.

Beyaz cüceler yaklaşık 10 trilyon yıl daha bu şekilde ışık saçmaya devam ettikten sonra artık tamamen sönecek ve kara cüceye dönüşecekler. Ancak evrenimiz henüz 13.8 milyon yaşında olduğu için kara cüceye dönüşen olmadı henüz.

 

Kaynakça:

http://zebu.uoregon.edu/textbook/se.html

http://www.astronomy.ohio-state.edu/~jaj/Ast162/lectures/notesWL22.html

Safahan Başara’nın diğer yazıları için tıklayınız.

 

Bu içerik 1215 kez okunmuştur

Okumaya Devam Et

Bilim

Teknoloji Bakanı: Türkiye, Antarktika’da Kalıcı Üs Kuruyor

Paylaşılma Tarihi :

,

Yazar :

İçerik: Teknoloji Bakanı: Türkiye, Antarktika’da Kalıcı Üs Kuruyor

Dünyanın en zorlu yaşam bölgesi olan Antarktika, uzun yıllardan beri çeşitli ülkelerin gözdesi durumunda. Şimdiyse, bu bölgede üs kuran ülkelere Türkiye de katılıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla “Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika” belgeselini takipçileriyle paylaşırken bilim adına önemli bir duyuru da gerçekleştirdi.

Belgeselle birlikte paylaşılan mesajda, “4 yıl öncesine kadar hiç olmadığımız Antarktika’da bugün kalıcı üs kuruyoruz. Zorlu beyaz kıta yolculuğunu belgeselleştirdik. En büyük desteği de galasına ev sahipliği yapan Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’den aldık, müteşekkiriz” diyen Varank, bu tesisin Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) tarafından düzenlendiğini söyledi.

Türklerin Antarktika macerası 57 dakikalık belgesel oldu

Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika belgeseline konu olan seferde 24 araştırmacı, pek çok soruya cevap aramak için Antarktika’ya gitti. Prof. Dr. Ersan Başar liderliğinde gerçekleştirilen seferin koordinatörlüğünü Doç. Dr. Burcu Özsoy yaparken, tüm bu anlar kameralarla kayıtlara geçti. Araştırmalar sırasında toplamda 135 saatlik ham görüntüye ulaşılırken, bu görüntüler kullanılarak 57 dakikalık “Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika” isimli belgesel karşımıza çıktı.

TRT Belgesel YouTube kanalında 29 Eylül 2020’de paylaşılan belgesel, Dünya’nın geçmişini, bugününü ve yarınını çok yakından ilgilendiren Antarktika’yı daha yakından tanımamızı sağlıyor. 1 ay boyunca bu zorlu kıtada kalan ekibimiz, bu noktada pek çok hayati araştırma yapıp bilimsel veriler topladılar. 

Kaynak : https://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/turkiye-dunyanin-kata-kutusu-olan-antarktikaya-kalici-us-kuruyor-41624937

Bu içerik 747 kez okunmuştur

Okumaya Devam Et

Astronomi

Evrenin Soğuk Yıldızları | Kahverengi Cüceler

Soğuk yıldız nedir? | Yıldızlar, gece gökyüzümüzü süsleyen muazzam gök cisimleridirler. Bu yazımızda soğuk yıldızlardan bahsedeceğiz.

Paylaşılma Tarihi :

,

Yazar :

İçerik: Evrenin Soğuk Yıldızları | Kahverengi Cüceler

Kahverengi Cüce Nedir?

Yıldızlar, gece gökyüzümüzü süsleyen muazzam gök cisimleri. İçlerinde gerçekleştirdikleri reaksiyonlarla milyonlarca yıl boyunca ışık saçmaktadırlar. Yıldızlar da tıpkı bir insan gibi doğar, yaşlanır ve ölür. Aralarında bazıları vardır ki henüz yaşamına başlamadan ölür. Bu yazımızda da bu yıldızlardan, kahverengi cücelerden bahsedeceğiz.

soğuk yıldız nedir | wikikultur.com

 

Bir yıldızın hayatı gaz ve tozlardan oluşan bulutsularda başlar. Bulutsulardaki gaz toplaşır, basınç ve sıcaklık o kadar yükselir ki atomların çekirdekleri birbiriyle kaynaşır. Buna füzyon reaksiyonu denir. Bu aşama çok önemlidir çünkü yıldızın kaderi bu esnada belirlenir. Füzyonun başlaması ve devamının sürdürülmesi için gereken değer yaklaşık 90 Jüpiter kütlesidir. Toplaşan gaz kütlesi bu değerin altında olursa hayatına normal bir yıldız olarak devam edemez, bu yüzden kahverengi cücelere başarısız yıldız da denir. Kütlesi Jüpiter’in 60 ila 90 katı arasında olanlarda ise ilk birkaç milyon yıl döteryum füzyonu görülebilir ancak çekirdek yoğunluğu yüzünden füzyonun devamlılığı sağlanamaz ve durur. Peki bir kahverengi cüce ile gaz gezegeni arasındaki fark nedir? Cevap basit, aralarındaki devasa kütle farkı (alt sınır 10 Jüpiter kütlesi).

 

Astronomiyle uzaktan yakından ilgilenen herkes yıldız sınıflarını mutlaka duymuştur. O, B, A, F, G, K, M; bunlar hepinizin bildiği sıradan yıldız sınıfları. Genç kahverengi cüceler M sınıfında olmakla beraber diğerleri ise bunların devamı niteliğinde olan L, T ve Y sınıflarına ait. Fazla detaya girmeden bunlara bir göz atalım.

 

M sınıfındakiler 3500 ile 2100 kelvin yüzey sıcaklığına sahip manyetiksel olarak aktif genç kahverengi cücelerdir. L sınıfında molekülce zengin atmosferi olan kahverengi cüceler bulunur. Sıcaklıkları 2100 ile 1300 kelvin arasındadır. T sınıfına geldiğimizde daha soğuklarıyla karşılaşıyoruz, 1300 ile 600 kelvin arası. Spektrumları ise gaz gezegenlerinkiyle daha benzer. Y sınıfındakiler ise 600 kelvinden daha düşük bir sıcaklığa sahip. Daha küçük dedim ama ne kadar daha küçük? Bebekken ölmüş bu yıldızlar en fazla ne kadar daha soğuk olabilir? İşte şimdiye kadar keşfedilmiş, evrenin en soğuk yıldızları:

 

CFBDSIR 1458-10b isimli, bizden 75 milyon ışık yılı uzaklıkta çift yıldız sisteminde bulunan bu yıldızın yüzey sıcaklığı ne kadar mı? Sabahları kahvaltınızın yanında içtiğiniz bir fincan kahvenin sıcaklığı kadar, 97 celsius derece.

soğuk yıldız nedir | wikikultur.com

[2] CFBDSIR 1458-10b yıldızının örneklendirmesi (sağdaki)  / soğuk yıldız nedir

WISE 1828+2650 olarak adlandırılan başka bir yıldız ise 23 celsius sıcaklığında. Bu yıldız da diğer kahverengi cüceler gibi zamanla solmuş ve şu an zayıf kızılötesi ışıma yapıyor.

 

Güneş sistemimizin komşularından biri olan WISE J085510.83-071442.5 ise aşırı derecede soğuk. -48 ile -13 celsius derece arasında bir sıcaklığa sahip. Bize olan 7.2 milyon ışık yılı uzaklığıyla en yakın 4. sistem olma özelliğine sahip aynı zamanda.

soğuk yıldız nedir | wikikultur.com

[3] J085510.83-071442.5 yıldızının konumunu gösteren bir çizim. /soğuk yıldız nedir

Kaynakça:

 

Görsel Kaynakları:

 

Bu içerik 1524 kez okunmuştur

Okumaya Devam Et

Yazarımız

Ekibimize Katıl!

yazar

Son Yazılar

Hasret Gültekin: Hasret Gültekin:
Müzik2 gün Önce

Hasret Gültekin: Şans Tanımanız Gereken Sanatçı #16

Hasret Gültekin Şans tanımamız gereken sanatçılar listesinde sanatçı olan Hasret Gültekin var. Geçen yazımızda Kesmeşeker yer almıştı. Bu yazımızda ise...

WK HAFTALIK GENEL KÜLTÜR TESTİ #11 WK HAFTALIK GENEL KÜLTÜR TESTİ #11
Quiz&Test3 gün Önce

WK HAFTALIK GENEL KÜLTÜR TESTİ #11

Haftalık Genel Kültür Testi ile tekrardan karşınızdayız. Her konudan genel kültür soruları için bağlantıya tıklayın ve kültür seviyenizi ölçün.   Genel kültür testi...

Steam Ödülleri 2020 Steam Ödülleri 2020
Teknoloji4 gün Önce

Steam Ödülleri 2020

Steam Ödülleri 2020 Adaylık Komitesi Steam artık bir gelenek hâline gelen ödüllerini her zaman olduğu gibi bu sefer de kullanıcılarına...

Mısır Mitolojisi: Yaratılış, Tanrılar, Tanrıçalar ve Yaratıklar Mısır Mitolojisi: Yaratılış, Tanrılar, Tanrıçalar ve Yaratıklar
Mısır Mitolojisi5 gün Önce

Mısır Mitolojisi: Yaratılış, Tanrılar, Tanrıçalar ve Yaratıklar

Mısır Mitolojisi: Yaratılış, Tanrılar, Tanrıçalar ve   Mısır Tanrıları ve Tanrıçaları Tüm eski insanlar için dünya gizemle doluydu. Çevrelerindeki dünyada deneyimlediklerinin...

İçerik: Mitolojik Hikaye: Persephone ve Hades Hikayesi İçerik: Mitolojik Hikaye: Persephone ve Hades Hikayesi
Yunan Mitolojisi5 gün Önce

Mitolojik Hikaye: Persephone ve Hades Hikayesi

Persephone ve Hades Persephone ve Hades | Persephone, Demeter ve Zeus‘un kızıydı. Persephone büyüdükçe güzelliği de arttı. Yeraltı tanrısı Hades...

İçerik: Fransız Devrimi Nedir? Fransız Devrimi Nasıl ve Ne Zaman Başlamıştır? İçerik: Fransız Devrimi Nedir? Fransız Devrimi Nasıl ve Ne Zaman Başlamıştır?
Tarih6 gün Önce

Fransız Devrimi Nedir? Fransız Devrimi Nasıl ve Ne Zaman Başlamıştır?

Fransız Devrimi Fransız Devrimi, devrimle bağdaştırdığımız neredeyse her şeye sahipti; açgözlü hayaller, hırslı aristokratlar, yüksek vergiler, başarısız hasatlar, gıda kıtlıkları,...

Mahir: Kısa Hikaye Mahir: Kısa Hikaye
Edebiyat6 gün Önce

Mahir: Kısa Hikaye

Mahir: Kısa Hikaye – Yüzüğü alınca “Evet!” der sandım. – “Hayır” mı dedi? – Hayır. Yani hayır demedi. Evet de...

Hayat: Zinciri Atmış Bisikleti Sürmek Hayat: Zinciri Atmış Bisikleti Sürmek
Deneme6 gün Önce

Hayat: Zinciri Atmış Bisikleti Sürmek

Raziye Ayhan’ın Hayat: Zinciri Atmış Bisikleti Sürmek İki kişilik bir masada yalnız başıma oturuyordum , kimi zaman bu sayı çoğalıyor,...

Okunması Gereken Kitaplar #1 Okunması Gereken Kitaplar #1
Edebiyat1 hafta Önce

Okunması Gereken Kitaplar #1

Okunması Gereken Kitaplar listemiz zamanla güncellenecektir. Bu listedeki kitaplar tamamen yazarın istediği sırayla düzenlenmiş ve herhangi bir “en iyi” sırasını...

Ülkü Tamer: Şans Tanımamız Gereken Şair #8 Ülkü Tamer: Şans Tanımamız Gereken Şair #8
Edebiyat1 hafta Önce

Ülkü Tamer: Şans Tanımamız Gereken Şair #8

Ülkü Tamer: Şans Tanımamız Gereken Şair Şans Tanımamız Gerekenler listesinde artık şairlerimizde var. Biliyorsunuz ki Şans Tanımamız Gereken Şair listemizin...

yunan Tanrıları - wikikultur.com yunan Tanrıları - wikikultur.com
Yunan Mitolojisi1 hafta Önce

Yunan Tanrıları: Yunan Mitolojisinde 30 Yunan Tanrısı Listesi

Yunan Mitolojisinde Yunan Tanrıları Listesi Yunan Mitolojisi hayal gücümüzü her zaman heyecanlandırmıştır. Güçlü Yunan Tanrılarının destansı hikayeleri, yıllar boyunca sayısız...

Arkeoloji1 hafta Önce

Lirik Şiirin Kraliçesi Sappho ve Sappho’yu Bizimle Tanıştıran Cevat Çapan

Bu yazımızda Lirik Şiirin kraliçesi Sappho’yu ve onun “Nedir Gene Deli Gönlünü Çelen” isimli şiir kitabının çevirmeni Cevat Çapan’ı ele...

Kesmeşeker: Şans Tanımanız Gereken Sanatçı #15 Kesmeşeker: Şans Tanımanız Gereken Sanatçı #15
Müzik1 hafta Önce

Kesmeşeker: Şans Tanımanız Gereken Sanatçı #15

Şans tanımamız gereken sanatçılar listesinde sanatçı topluluğu olan Kesmeşeker var. Geçen yazımızda Grup Seksendört yer almıştı. Bu yazımızda ise güzel...

Sosyal Mesafeli Banka Kuyrukları Sosyal Mesafeli Banka Kuyrukları
Blog1 hafta Önce

Sosyal Mesafeli Banka Kuyrukları

Sosyal Mesafeli Banka Kuyrukları Salgın, virüs, maske, karantina, önlem, ellerimizle özdeşmiş dezenfektan kokusu ve nicesi… Pandemiye Özel Uzaktan Tatil isimli...

24 Kasım Öğretmenler Günü 24 Kasım Öğretmenler Günü
Deneme1 hafta Önce

24 Kasım Öğretmenler Günü

24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel yazımız sizlerle. Sınıfları boş tarlalara benzetiyorum. Öğretmenler birer çiftçi, öğrenciler ise tohumları. İlk önce ekiyorlar...

İçerik: Perseus: Yunan Mitolojisinde Perseus Kimdir? İçerik: Perseus: Yunan Mitolojisinde Perseus Kimdir?
Yunan Mitolojisi1 hafta Önce

Perseus: Yunan Mitolojisinde Perseus Kimdir?

Perseus: Yunan Mitolojisinde Perseus Kimdir? Perseus, Yunan Mitolojisinin en büyük kahramanlarından biridir. O, Zeus ve ölümlü Danae’nin oğluydu. Korkunç bir...