Kategoriler: Antik Yunan Efsaneleri

Mitolojik İsimler

Mitolojik İsimler A Harfi ile Başlayan Mitolojik İsimler Adonis: Güzelliği ile meşhur bir delikanlı, hakkında çeşit çeşit rivayetler vardır. Agememnon: Yunan…

Mitolojik İsimler

A Harfi ile Başlayan Mitolojik İsimler

Adonis: Güzelliği ile meşhur bir delikanlı, hakkında çeşit çeşit rivayetler vardır.
Agememnon: Yunan krallarının en önemlilerinden birisidir. Troya savaşında,Yunan ordularının baş komutanı.
Atalante: Arkadia’lı güzel avcı. Av sırasında Artemis’e eşlik ederdi.
Athena: Yunan mitolojisinde zeka, sanat, strateji, ilham ve barış tanrıçasıdır.
Astrea: Zeus ile Themis’in kızı. İnsanlara fazilet ve adalet ilham ederdi.
Artemis: Zeus ile Leto’nun kızı. Apollon’un kız kardeşi. Kardeşinden birkaç dakika önce doğup Apollon’un doğumu sırasında annesine yardım etmiş.
Ariadne: Dionysos’un karısı.
Ares: Zeus ile Hera’nın oğlu, harp tanrısı.
Aphrodite: Aşk ve güzellik tanrıçası.
Apollon: Zeus ile Leto’nun oğlu, Artemis’in erkek kardeşi güneş ve güzel sanatlar tanrısı.
Anubis: Mısır’ın ölüler tanrısı.
Amphissus: Apollon ile Dryoge’nin oğlu.
Aleksandros: Kahraman Paris’in bir ismi.
Akhaeus: İon’un kardeşi, Helen’in yeğeni, Akhai’lilerin babası sayılmaktadır.

B Harfi ile Başlayan Mitolojik İsimler

Baal: Asur Tanrısı
Bellona: Romalıların zafer tanrıçası.
Bianos: Troialı bir komutan. Agememnon tarafından öldürüldü.
Brankhos: Anadolu’da Miletos‘lu çok güzel bir delikanlıydı. Bir gün dağda sürüsünü otlatırken tanrı Apollon onu görüp aşık oldu. Tanrı ona kahinlik sanatını öğretti.
Boreadlar: Kuzey rüzgârının çocuklarına verilen ad.
Bosphoros: İstanbul boğazının eski adı. Sığır geçidi anlamına gelir.
Brithynoos: Apollon’un adlarından biri.
Brykhia: Aphrodite’in adlarından biri.
Bendis: Trakyalıların ay tanrıçası.
Busiris: Zalim bir Mısır kralı Herakles tarafından öldürüldü.

C Harfi ile Başlayan Mitolojik İsimler

Cubido: Aşk tanrısı Eros’un bir diğer adı.
Concordia: Romalıların barış tanrıçası.
Camilla: Volskiler kralı Metabus’un amazonlara benzeyen kızı.
Ceres: Toprak tanrıçası Demeter’in bir diğer adı.
Carmenta: Ladon ırmağının efsanevi kızı. Gaipten haberler veriyordu.
Caelus: Uranos’un Latince karşılığı
Cacus: Herakles tarafından öldürülen bir dev.

D Harfi ile Başlayan Mitolojik İsimler

Daedalion: Sabah yıldızı Eoshoros’un oğlu savaşa ve ava çok düşkündü. Kızının ölümünden sonra çektiği acıya üzülen tanrı Apollon bu üzüntülü babayı bir akbabaya çevirdi.
Daktylos: İda dağında oturan ve madenleri işleyen becerikli cinler Rhea’dan doğmuştur.
Danaidler: Danaos’un elli kızına verilen ad.
Daphnis: Çoban şiirlerinin mucidi, Sicilyalı bir çoban.
Demeter: Toprak tanrıçasıdır.
Dejanıra: Herakles’in karısıdır.
Diana: Artemis’in Latince adı.
Dionysos: Şarap tanrısıdır.
Doros: Apollon ile Phthie’nin oğludur.
Dryas: Ares’in oğullarından biridir.
Dryops: Apollon ile Dia’nın oğlu. Kızı Hermes ile birlikte olup Pan’ı doğurmuştur.

E Harfi ile Başlayan Mitolojik İsimler

Europa: Finike kralı Agenar ile Telepassa’nın kızı. Boğa şekiline giren Zeus tarafından kaçırıldı. Zeus’tan Minos, Sarpedon, Rhadamnthys adlarını taşıyan üç oğlu oldu. Adını Avrupa bölgesine verdi.
Euphemos: Poseidon’un oğlu, Arganaut’lardan birisidir. Babasının ona verdiği vasıfla su üzerinde yürüyordu.
Eurybie: Yer ile denizin kızı, Astraos’un annesidir.
Eurygania: Oidipus’un karısıdır.
Eurylokos: Odysseus’un arkadaşı ve kız kardeşinin kocasıdır.
Eunike: Bir deniz perisi. Nereos ile Doris’in kızıdır.
Eteokles: Oidipus ile İokaste’nin oğlu, Thebai kahramanlarından birisidir.
Erekhteous: Atina’nın ünlü kahramanı.
Erebos: Khaos ile Nyks’in oğlu. Karanlık yeraltı dünyasının sembolü.
Erato: Dokuz ilham perisinden birisidir.
Epopeus: Bir kahramanın adı. Poseidon’un oğlu olduğu söylenir
Evadne: Poseidon ile Pitane’nin kızı.

F Harfi ile Başlayan Mitolojik İsimler

Furrına: Tibet nehri kenarında bir kaynağın ve ormanın tanrısıdır.
Flora: Yeşeren bitkilerin çiçeklerin tanrıçasıdır.
Fatum: Talih tanrısı.
Fama: Halkın sesinin sembolü olan Fama Yer’in kızıdır. Sayısız gözü ve bir çok ağzı vardır. Çok hızlı uçardı.
Faunus: Latinlerin ıssız tabiat tanrısıdır.
Fraude: Hile tanrıçası. Yarı insan yarı yılandır.

G Harfi ile Başlayan Mitolojik İsimler

Gaia: Toprak. Bütün tanrıların soylarının çıktığı en eski ve ilk tanrıçadır. Kocasız olarak Uranus’u doğurdu. Onun hem annesi hem de karısı olmuştur.
Galates: Herakles’in bir prensesten olma oğlu.
Genius: Roma tanrısı. Bir nevi koruyucu melek görevini görüyordu. Her insanın kendine ait bir Genius’u olduğuna inanılırdı.
Griffon’lar: Arslan gövdeli kartal başlı efsanevi kuşlar. Apollon’un hazinelerine bekçilik yapıyorlardı.
Geras: İhtiyarlık tanrısı. Herakles bütün insanların yaşlandıkları zaman başına musallat olan bu tanrıyı mağlup etmiştir.
Geryoneus: Üç başlı kocaman bir dev, Herakles tarafından öldürülmüştür.
Gyges: Titanlardan biri. Uranos ile Gaia’nın oğlu, yüz kolu elli başı vardır.

H Harfi ile Başlayan Mitolojik İsimler

Hades: Kronos’un oğludur. Cehennemlerin; karanlık alemlerin ve ölüler diyarının tanrısıdır.
Harmonia: Aphrodite ile Ares’in kızı, Kadmos’on karısıdır. Kocası ile birlikte bir yılana dönüştürüldüler.
Hebe: Zeus ve Hera’nın kızıdır. Gençliğin ve güzelliğin sembolüdür.
Hektor: Troyalıların en büyük kahramanıdır. Akhilleus tarafından öldürülmüştür.
Helena: Menelaos’un karısıdır. Troya prensi Paris onu kaçırdığı için Yunanlılar Troya’ya saldırdılar. Zeus ile Leda’nın kızı olduğuna inanılırdı.
Helenos: Priamos’un oğludur. Troya’lıların kahinidir. Yunanlılara tahta atı yapmalarını söyleyerek yurduna ihanet etmiştir.
Heosphoros: Eos’un oğlu sabah yıldızıdır.
Hermaphrodite: Aphrodite ve Hermes’in oğludur. Salmikis adlı göl perisi ona aşık olmuştur. Hermaphrodite kendisi ile ilgilenmeyince tanrılardan ikisini bir bütün haline getirmelerini istemiştir. O günden sonra aynı beden içinde hem kadın hem de erkek kişiliğini taşımıştır.
Hermes: Tanrıların ulağı habercisidir.
Hesperos: Akşam yıldızıdır. Atlas’ın oğlu, insanlara yol gösterir iyilik eder.
Himalia: Bir peri kızıdır. Zeus’tan üç çocuğu olmuştur. Bu üç oğlan buğdayın geçirdiği safhaları sembolize eder. Spartaeos(Tohum eken), Kronios(Buğday yetiştirici), Kytos(Ekmekçi).
Himeros: Aşkın sembolü Eros’a arkadaşlık ederdi.
Hippolyte: Amazonların kraliçesidir. Ares’in kızı olduğu söylenir, Herakles tarafından öldürülmüştür.
Hippomedon: Dev cüsseli bir kahraman, Thebai’ye karşı savaşan Yedililerden biridir.
Hyad’lar: Atlas’ın kızları. Zeus’u Dodon’da onlar büyütmüştür.
Hydra: Lerna bataklığında yaşayan onlarca başı olan büyük bir yılandır.

İ Harfi ile Başlayan Mitolojik İsimler

İakkhos: Eleusis Mysteria’larının tanrısıdır. Bazıları onun Demeter’in oğlu olduğuna inanıyor olsalar da asıl inanış Zeus ile Persephone’nin oğlu olduğu kanaatindedir.
İamos: Kahramanlık devirlerinde yetişmiş bir kahindir. Apollon ile Evadne’nin oğludur. Kahinliği babası Apollon’dan öğrenmiştir.
İapetos: Prometheus’un babası.
İdaeos: Paris ile Helene’nin oğludur.
İkarios: 1. Attika bölgesinin efsanevi kralı, Dionysos’u evinde misafir etmiştir. 2. Penelope’nin babasıdır. Güzel kızını almak isteyenler arasında bir spor müsabakası tertip etmiştir. Müsabakayı Odysseus kazanmıştır.
İkaros: Daidalos’un oğludur.
İlithya: Zeus ile Hera’nın kızıdır. Doğum tarıçalığı yapmıştı. Bazı kadınların doğumlarına engel olarak onlara acılar çektirmiştir.
İobes: Herakles’in Kerthe’den olan oğludur.
İphigeneia: Agamemnon ile Klytemenstre’nin kızıdır.
İphiklos: Theselia’da bir şehrin kralı olan Phylakos’un oğludur. Çok usta ve hızlı bir koşucudur. Ekin tarlasında başakları eğmeden koşabilmesi ile ün salmıştır.
İris: 1. Anlamı: Yeşil ırmağın eski adı. 2. Anlamı: Thaumas ile Elektra’nın kızıdır. Okeanos soyundan gelmiştir. O gökle yeri birbirine bağlayan ebemkuşağının sembolüdür.
İsis: Güneş tanrısı Horos’un annesidir.
İskender: Bir kahramandır. Zeus’un oğlu olduğuna inanılırdı.
İtalos: Girit kralı Minos’un torunudur. İtalya’ya adını veren kahramandır.
İuno: Heranın latince adı.

J Harfi ile Başlayan Mitolojik İsimler

Julus: Aeneos’un oğlu Askanius’un bir diğer ismidir.
İupitter: Zeus’un latince ismidir.
Jasius: Abas’ın oğludur. Dardanos’un kardeşidir.
Jaso: Esklapios ile Epinoe’nin kızı. Hastalıklar tanrıçasıdır.
Junon: Romalıların baş tanrıça Hera’ya taktıkları isimdir.
Jupiter: Romalıların baş tanrı Zeus’a verdikleri isimdir.
Juturne: Romalıların su kaynakları tanrıçasıdır.

K Harfi ile Başlayan Mitolojik İsimler

Kaanthos: Okeanos’un oğludur. Apollon kız kardeşi Melia’yı kaçırınca babası Kaanthos’u peşlerinden göndermiştir. Kardeşini Apollon’un kollarının arasında görünce öfkesinden tanrının mabedini ateşe vermiştir. Bunun üzerine Apollon da onu oku ile öldürmüştür.
Kadmilos: Finikelilerin tanrılarından biridir.
Kaekulus: Yanardağların tanrısı Vulcain’in oğludur. Efsaneye göre annesi ocak başında otururken göğsüne sıçrayan bir kıvılcımdan ona hamile kalmıştır.
Kairos: Fırsat tanrısıdır. Zeus’un en genç oğludur. Omuzlarında ve ayaklarında kanatları vardır.
Kalkhas: Thestor’un oğlu ünlü bir kahindir.
Kampania: İtalya da en eski Yunan kolonisidir.
Karya: Lakonia’lı güzel bir kız sonradan fındık ağacına çevirilmiştir.
Kassiepeia: Kepheus’un karısıdır. Andromeda’nın annesidir.
Kaunos: Byblis’in ikiz kardeşi Miletos’un oğludur. Kız kardeşini sevdiği için kaçmıştır ve Karia’ya giderek Kaunos şehrini kurmuştur.
Keramos: Attika’lı bir kahramandır. Çömlekçilerin mucididir.
Kerberos: Ölüler diyarının kapısını bekleyen köpektir.
Khaos: Kainat yaratılmadan önce mevcut sonsuz boşluktur.
Khrysopelea: Bir ağaç perisidir. Arkadia’lı bir meşenin içinde yaşıyordu.
Kokytos: Ölüler ülkesinde, yer altında akan gözyaşları ırmağının adıdır.
Kronos: Yunan mitolojisinde bir Titandır. Gaia ve Uranüs’ün çocuğudur. Birinci nesil Olimposluların babasıdır. Zeus, Poseidon ve Hades tarafından yenilgiye uğratılmıştır.
Kyklop’lar: Alınlarının ortasında tek gözleri olan devlerdir.
Kynosura: İda dağında bulunan bir peri kızıdır. Zeus’a süt annelik etmiştir.

L Harfi ile Başlayan Mitolojik İsimler

Laertes: Odyseus’un babasıdır.
Laios: Oidipus’un babasıdır.
Laistrogon: İnsan etiyle beslenen korkunç devlerdir.
Lemurlar: Ölülerin evlerine bela olan hayallerine denir.
Libitina: Roma da ölüler için yapılan merasimi koruyan tanrıçadır.
Lita’lar: Zeus’un kızlarıdır. Yalvarma yakarma dua tanrıçalarıdır.
Lyke: Kır perisidir.
Lyssa: Gecenin kızlarından biri. Hiddet ve kızgınlığı temsil eder.
Lykastos: Ares ile Phylonome’nin oğludur.
Lykia: Eski Anadolu’da Fethiye, Elmalı, Finike bölgesidir.
Linos: Apollon’un oğludur. Efsanevi şair, Herakles’in musiki hocasıdır.

M Harfi ile Başlayan Mitolojik İsimler

Mormo: İnsanları korkutmak için Hekate’nin emrinde olan korkunç bir kadın hayaletidir.
Morpheus: Rüyaların tanrısıdır. Hypnos ile gecenin oğludur.
Musa’lar: İlham perileridir.
Minotauros: İnsan vücutlu boğa başlı canavardır.
Morpheus: Rüyaların tanrısıdır. Hypnos ile gecenin oğludur.
Mysteria: Açık olmayan gizli yapılan tapınmaya bu ad verilir.
Mykenai: Samos adasında Perseus’un kurduğu bir şehirdir.
Minos: Girit Kralıdır.
Miletos: Anadolu’da Milet şehrini kuran kahramandır: Apollon ile Deione’nin oğlu. Menderes nehrinin kızı Kyane ile evlenmiştir.
Menelaos: Agememnon’un kardeşi, Helena’nın kocasıdır. Paris, karısı Helena’yı kaçırınca Troya’ya saldırmıştır.
Medusa: Phorkos’un kızları olan üç Gorgon’dan en kötüsüdür. Saçları yılan gibidir. Ve ona bakan taşa dönüşürmüştür.
Mars: Harp tanrısı Ares’e Romalıların verdiği isimdir.
Maia: Atlas ile Pleione’in kızı. Zeus ona gönül vermiştir. Kyllen dağında onunla evlenmiş ve Hermes doğmuştur.

N Harfi ile Başlayan Mitolojik İsimler

Nike: Zafer tanrıçasıdır.
Notos: En önemli dört rüzgârdan birisidir. Güney rüzgarı olan Lodos olarak da bilinir.
Nyks: Khaos’un gece kızıdır.
Nysa: Nysa dağına adını veren peri kızıdır. Dionysos’u bu dağın perileri büyütmüştür.
Niobe: Lydia kralı Tantalos’un kızıdır. Apollon ve Artemis’in annelerini hor gördüğü için 12 çocuğu öldürüldü ve oda kayaya çevrilmiştir.
Neptun: Romalıların Poseidon’a verdikleri isimdir.
Nemesis: İntikam tanrıçasıdır. Aynı zamanda o, dünyada adaleti koruyan, haklıyı haksızdan ayırt eden bir ahlâk tanrıçasıdır.
Narkissos: Aşktan kaçınan bir delikanlıdır. Nergis çiçeğine çevrilmiştir.

O Harfi ile Başlayan Mitolojik İsimler

Orkos: Hades’in Latince adıdır.
Ophioneus: Messania’lı meşhur kahindir.
Orpheus : Thrakia kralı Oiagros’un oğlu ve Yunanlıların efsanevi şairidir.
Oiagros: Thrakia kralı ve Orpheus’un babasıdır. İlham perilerinden Kalliope ile evlenmiştir ve Orpheus doğmuştur.
Olympos: Tanrılar dağıdır.
Odysseus : Meşhur Yunan kahramanıdır. Laertes ile Antikleia’nın oğludur. Çok zeki bir adamdır, düşmanlarını zekası ve kurnazlığı ile yenmiştir. Penelope ile evlendiği sıralarda Troya savaşı başlayınca savaşa gitmemek için çeşitli bahaneler ileri sürmüştür ancak savaşa gitmek zorunda kalmıştır. Tahta at fikride Odysseus’a aittir. Zeka tanrıçası tarafından çok sevilen kahraman Poseidon’un kinini kazandığından Troya dönüşü başına birçok belalar gelmiştir.

P Harfi ile Başlayan Mitolojik İsimler

Pyrrhos: Akhilleus’un oğlu Neoptolemos’un lakabıdır.
Pyrene: İspanya kralının kızıdır. Herakles bu güzele gönül vermiştir. Birlikteliklerinden bir yılan yavrusu doğmuştur.
Pygmalion: Kıbrıslı heykeltıraştır. Yaptığı heykele aşık olmuştur.
Psykhe: Eros’un karısıdır.
Pygas: Pygmaiosların kraliçesiydi. Artemis ile Hera; kendisini tanrıçalara eş gördüğünden dolayı onu turna kuşuna çevirmiştirler.
Promakhos: Zeka tanrıçasının lakabıdır.
Prometheus: Bir titan oğludur. İlk insanı yaratmıştır.
Proteus: Denizlerin tanrısı Poseidon ile Phenike’nin oğludur.
Poseidon: Yunanlıların deniz tanrısına verdikleri isimdir. Romalılar ona Neptune demiştir.
Pontos: Poseidon’un oğludur. Karadeniz’e adını vermiştir.
Polykso: Troya savaşında öldürülen meşhur kahraman Tlepolemus’un karısıdır.
Pluton: Yeraltı tanrısı Hades’in Latince ismidir.
Pisidike: Monenia şehrinin kralının kızıdır.
Phrygios: Milet krallarından birisidir.
Phrigia: Eski Anadolu’da bir bölgenin ismidir.
Pheraea: Zeus ile Eolos’un kızı. Hekate’nin annesidir.
Phedra : Girit kralı Minos ile Pasiphe’nin kızıdır. Theseus’un karısı. Üvey oğluna aşık olmuştur fakat ondan karşılık alamadığı için ona iftira atmıştır ve ölümüne neden olmuştur.
Persepolis: Odysseus ile Nausikaa’nın oğludur.
Persophene: Demeter’in kızıdır. Hades’in karısıdır.
Pelopea: Theste’nin kızıdır. Kim olduğunu bilmeden babası ile birlikte olmuştur. Bunu anlayınca kendini öldürmüştür.
Pegasus: Efsanevi kanatlı attır. Perseus Okean’ın kaynağında Medusa’nın kafasını kestiği zaman onun kanından doğmuştur.
Pataros: Apollon ile Ksanthos’un kızı olan Lykia’nın oğludur. Patara şehrine adını vermiştir.

R Harfi ile Başlayan Mitolojik İsimler

Rhea: Dağlık bölgelerin tanrıçasıdır. Zeus’u onun büyüttüğüne inanılmıştır.
Rhesos: Thrakia’lı bir kahraman Troya savaşında Troya’lılara yardıma koşmuştur.
Rhodos: Güneş’in karısıdır. Rhodos adasına adını vermiştir.
Romos: Roma şehrini kuran ve adını veren kahramandır.
Risus: Neşe ve kahkaha tanrısıdır. İnsanların kalplerinden kederleri kovan acıları yatıştıran bir tanrıdır.
Rheme: Şöhret tanrıçasıdır. Gaia tarafından yaratılmıştır. Zeus’a habercilik yapmıştır.

Bu içerik 200 kez okunmuştur

Etiketler: mitolojik isimler

Son içerikler

Evrenin Soğuk Yıldızları | Kahverengi Cüceler

Soğuk yıldız nedir? | Yıldızlar, gece gökyüzümüzü süsleyen muazzam gök cisimleridirler. Bu yazımızda soğuk yıldızlardan bahsedeceğiz.

27 Eylül 2020

Yunan Mitolojisinde 8 Önemli Tanrı ve Tanrıça

Bu yazımız yunan mitolojisinde en önemli 8 tanrı ve tanırça hakkındadır. Keyifli okumalar dileriz.

26 Eylül 2020

Bir Zarafet ve Asalet Timsali: Audrey Hepburn

Audrey Hepburn 1961 yılında rol aldığı Breakfast at Tiffany's ile Amerikan sinema tarihinde unutulmazlar arasına girdi. Audrey Hepburn hayatı sizlerle...

25 Eylül 2020

Karadelik Nedir? Karadelikler Nasıl Oluşmuştur?

Karadelik Nedir? Her canlı doğar yaşar ve ölür bu en ihtişamlı ölümdür! Karadelik, kütleçekiminin ışığın bile dışarı çıkamayacağı kadar çekip…

25 Eylül 2020

Bağcılar Medeniyeti ve Aynısının Biraz Değişiği Gibi

Bağcılar Medeniyeti Bu hikaye Bağcılar’da bir pasajın altına kurulmuş kendince post apokaliptik bir medeniyet hakkındadır. Gerçeklik ve bilimsellikle ilişiği olmayıp,…

25 Eylül 2020

Şans Tanımanız Gereken Sanatçı: Pera Band

Şans tanımamız gereken sanatçılar listesinde sanatçı topluluğu olan Pera Band var. Geçen yazımızda Pinhâni yer almıştı. Bu yazımızda ise güzel…

23 Eylül 2020