Bize Ulaş!

Yunan Mitolojisi

Mitolojik İsimler: Tanrıça İsimleri, Tanrı İsimleri

Bu yazımızda mitolojik isimler ve anlamları nedir?, kadın mitolojik isimleri, erkek mitolojik isimleri, mitolojik isimler sözlüğü, denizle ilgili mitolojik isimler  ve yunan mitolojik isimler konusu hakkında çok detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Bir sonraki yazımız ise Türk mitolojik isimler hakkında olacaktır.

Paylaşılma Tarihi :

,

Mitolojik isimler ve anlamları

Mitolojik İsimler

 Mitolojik İsimler ve Anlamları

Bu yazımızda mitolojik isimler ve anlamları nedir?, tanrı isimleri tanrıça isimleri kadın mitolojik isimleri, erkek mitolojik isimleri, mitolojik isimler sözlüğü, denizle ilgili mitolojik isimler  ve yunan mitolojik isimler konusu hakkında çok detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Bir sonraki yazımız ise Türk mitolojik isimler hakkında olacaktır.

A Harfi ile Başlayan Mitolojik İsimler

Adonis: Güzelliği ile meşhur bir delikanlı, hakkında çeşit çeşit rivayetler vardır.
Agamemnon: Yunan krallarının en önemlilerinden birisidir. Troya savaşında, Yunan ordularının baş komutanı olarak savaşmıştır.
Atalante: Arkadia’lı güzel avcı. Av sırasında Artemis’e eşlik ederdi.
Athena: Yunan mitolojisinde zeka, sanat, strateji, ilham ve barış tanrıçasıdır.
Astrea: Zeus ile Themis’in kızı. İnsanlara fazilet ve adalet ilham ederdi.
Artemis: Zeus ile Leto’nun kızı. Apollon’un kız kardeşi. Kardeşinden birkaç dakika önce doğup Apollon’un doğumu sırasında annesine yardım etmiş.
Ariadne: Dionysos’un karısı.
Ares: Zeus ile Hera’nın oğlu, harp tanrısı.
Aphrodite: Aşk ve güzellik tanrıçası.

Afrodit Kimdir? 10 Maddede Aşk Tanrıçası Afrodit

Apollon: Zeus ile Leto’nun oğlu, Artemis’in erkek kardeşi güneş ve güzel sanatlar tanrısı.
Anubis: Mısır’ın ölüler tanrısı.
Amphissus: Apollon ile Dryoge’nin oğlu.
Aleksandros: Kahraman Paris’in bir ismi.
Akhaeus: İon’un kardeşi, Helen’in yeğeni, Akhai’lilerin babası sayılmaktadır.
Acca Larentia: Çoban Faustukus’un karısıdır. Kendi on iki çocuğuyla beraber Romulus ve Remus’u benimser ve büyütür.
Admetos:
Pherai kentinin kralıdır.
Aedon:
Miletli Panderos’un kızıdır ve sanatçı Polytekhnos’un karısıdır.
Adrastos:
Argos kralıdır.
Aello: İsminin anlamı Kasırga’dır. 
Aerope:
Griit kralı Katreus’un kızıdır.
Agamedes:
Yunanistan’ın en ünlü mimarlarından birisidir.
Agdistis:

Aias:
En belirgin özelliği çok hızlı koşmasıdır. Lokri’nin oğludur.
Agron:
MÖ 3. yüzyıl İllirya kralı
Agenor:
Yunan mitolojisinde ve tarihte Tire’nin Fenike kralı.
Aidoneus: Persephone’nin kocası olarak temsil edilen Epirus’daki Molossians’ın efsanevi kralı.
Aigisthos: Aegisthus Yunan mitolojisinde bir figürdür.
Aigle:
Arkadia dağlarında yaşayan Hepserid adı verilen su perilerinden birisinin adıdır.
Antenor: Yunan mitolojisinde Priamos’a ait Troya’nın kral danışmanlığını yapmıştır.
Anticlea:
Yunan mitolojisinde Autolycus ve Amphithea’nın kızı ve tanrı Hermes’in torunudur.
Arete:
Yunan mitolojisinde Scheria adasının kraliçesidir.
Autolycus:
Yunan mitolojisinde tanrı Hermes ve Chione’nin oğludur.
Atreus:
Yunan mitolojisinde Pelops ve Hippodamia’nın oğludur ve Mycenae kralıdır.
Althaea:
Yunan mitolojisinde, Kral Thestius ve Eurythemis kızı ve eşi olmuştur.
Alcyone:
Yunan mitolojisinde Aeolus ve Enarete veya Aegiale’nin kızıdır.

B Harfi ile Başlayan Tanrı ve Tanrıça İsimleri

Baal: Asur Tanrısı
Bellona: Romalıların zafer tanrıçası.
Bianos: Troialı bir komutan. Agememnon tarafından öldürüldü.
Brankhos: Anadolu’da Miletos‘lu çok güzel bir delikanlıydı. Bir gün dağda sürüsünü otlatırken tanrı Apollon onu görüp aşık oldu. Tanrı ona kahinlik sanatını öğretti.
Boreadlar: Kuzey rüzgârının çocuklarına verilen ad.
Bosphoros: İstanbul boğazının eski adı. Sığır geçidi anlamına gelir.
Brithynoos: Apollon’un adlarından biri.
Brykhia: Aphrodite’in adlarından biri.
Bendis: Trakyalıların ay tanrıçası.
Busiris: Zalim bir Mısır kralı Herakles tarafından öldürüldü.
Broteas: Yunan mitolojisinde bir avcıdır.
Biton:
Biton, kardeşi Cleobis ile birlikte bir efsanede ortaya çıkan Yunan mitolojisinde efsanevi bir figürün ismidir.
Baucis:
Baucis ve kocası Philemon, Yunan ve Roma mitolojisinde az bilinen bir efsanede ortaya çıkan yaşlı bir çifttir.

C Harfi ile Başlayan Mitolojik İsimler

Cubido: Aşk tanrısı Eros’un bir diğer adı.
Concordia: Romalıların barış tanrıçası.
Camilla: Volskiler kralı Metabus’un amazonlara benzeyen kızı.
Ceres: Toprak tanrıçası Demeter’in bir diğer adı.
Carmenta: Ladon ırmağının efsanevi kızı. Gaipten haberler veriyordu.
Caelus: Uranos’un Latince karşılığı
Cacus: Herakles tarafından öldürülen bir dev.
Cubido: Aşk Tanrısı olan Eros’un bir başka ismidir.
Clio:
Latinlerin Epos ve Tarih Musası kahraman destanına verilen isimdir.
Camilla:
Amazonlara benzeyen bir kızdır.
Clytemnestra:
Agamennon’un karısı ve Troyalı Helen’in kız kardeşidir.
Cleopatra:
Mısır Tanrıçası olarak bilinir. Ancak kendisinden öncekiler unutulduğu için 7. Cleopatra olarak da bilinmektedir.
Cyble:
Anadolu kökenli bir Ana Tanrıçadır.
Capaneus: Capaneus, oldukça güçlü bir ölümlüdür. Hipponous ve Astynome’un oğludur. Sthenelus adında bir oğlu olduğu Laneira ile evlenmiştir.
Cassandra: Yunan mitolojisinde Troya’nın efendileri olan Kral Priam ve Kraliçe Hecuba’nın kızıdır.
Cassiopeia: Veya Cassiepeia olarak bilinir., Yunan mitolojisinde birkaç karaktere verilen isimdir.
Bununla birlikte, Yunan mitlerinde yaygındır. Takımyıldız, Cassiopeia’nın cezalandırılması için kullanılan işkence sandalyesine benzeyen adını böyle almıştır.
Celeus: Yunan mitolojisinde, Metaneira ait Eleusis alan kraldı. Aynı zamanda, Eleusis Gizemleri kültünü de kuran Tarım Tanrıçası Demeter’in ilk rahiplerinden biriydi.
Creon: Yunan mitolojisinde, rakamların farklı adıydı.
Cyrene: Yunan mitolojisinde Lapiths Kralı Hypseus’un kızıdır. Bazı kaynaklar onun yerine nehir tanrısıPeneus’un kızı olduğunu ve kendisinin bir perisi olduğunu belirtiliyor.
Cecrops: Yunan mitolojisinde Atina’nın efsanevi kurucusu ve kralıdır.
Chaos: Kaos anlamına gelen çoğu Yunan kozmolojisi bize anlatır. Her şeyden önce, her şeyin başlangıcıydı, zamanın başlangıcındaki boş, anlaşılmaz uzaya denir.
Cronus: Uranüs ve Gaea’nın en küçük oğludur.

Mitolojik isimler tanrıça isimleri tanrı isimleri

Mitolojik isimler tanrıça isimleri tanrı isimleri

D Harfi ile Başlayan Tanrı ve Tanrıça İsimleri

Daedalion: Sabah yıldızı Eoshoros’un oğlu savaşa ve ava çok düşkündü. Kızının ölümünden sonra çektiği acıya üzülen tanrı Apollon bu üzüntülü babayı bir akbabaya çevirdi.
Daktylos: İda dağında oturan ve madenleri işleyen becerikli cinler Rhea’dan doğmuştur.
Danaidler: Danaos’un elli kızına verilen ad.
Daphnis: Çoban şiirlerinin mucidi, Sicilyalı bir çoban.
Demeter: Toprak tanrıçasıdır.
Dejanıra: Herakles’in karısıdır.
Diana: Artemis’in Latince adı.
Dionysos: Şarap tanrısıdır.
Doros: Apollon ile Phthie’nin oğludur.
Dryas: Ares’in oğullarından biridir.
Dryops: Apollon ile Dia’nın oğlu. Kızı Hermes ile birlikte olup Pan’ı doğurmuştur.
Dido: Antik Yunan ve Roma mitolojisine göre Dido, Kartaca şehrinin kurucusu ve ilk kraliçesidir.
Demophon: Yunan mitolojisinde iki farklı karaktere atıfta bulunan bir isimdir. Bunlardan biri Kral Celeus ve Kraliçe Metanira’nın oğludur.
Diğer Demophon, Theseus  ve Phaedra’nın oğludur ve Atina kralıdır.
Daedalus: Yunan mitolojisinde Icarus ve Iapyx adında iki oğlu olan bir zanaatkar ve sanatçıdır.
Danae: Yunan mitolojisinde Acrisius’a ait Argos ve Kraliçe Eurydice’a kızıdır.
Deianira: Yunan mitolojisinde Deianira isimli iki karakter vardır . İsim “kocasının yok edicisi” anlamına geliyor. Az bilinen karakteri olan Amazon tarafından öldürülmüştür.
İkinci ve en iyi bilinen Deianira, Herakles’in ikinci karısıdır.
Dysnomia: Yunan mitolojisinde Eris’in kızıdır ve kanunsuzluğun ruhu olarak kabul görürdü.

E Harfi ile Başlayan Mitolojik İsimler

Mitolojik isimler tanrıça isimleri tanrı isimleri

Mitolojik isimler tanrıça isimleri tanrı isimleri

Europa: Finike kralı Agenar ile Telepassa’nın kızı. Boğa şekiline giren Zeus tarafından kaçırıldı. Zeus’tan Minos, Sarpedon, Rhadamnthys adlarını taşıyan üç oğlu oldu. Adını Avrupa bölgesine verdi.
Euphemos: Poseidon’un oğlu, Arganaut’lardan birisidir. Babasının ona verdiği vasıfla su üzerinde yürüyordu.
Eurybie: Yer ile denizin kızı, Astraos’un annesidir.
Eurygania: Oidipus’un karısıdır.
Eurylokos: Odysseus’un arkadaşı ve kız kardeşinin kocasıdır.
Eunike: Bir deniz perisi. Nereos ile Doris’in kızıdır.
Eteokles: Oidipus ile İokaste’nin oğlu, Thebai kahramanlarından birisidir.
Erekhteous: Atina’nın ünlü kahramanı.
Erebos: Khaos ile Nyks’in oğlu. Karanlık yeraltı dünyasının sembolü.
Erato: Dokuz ilham perisinden birisidir.
Epopeus: Bir kahramanın adı. Poseidon’un oğlu olduğu söylenir.
Evadne: Poseidon ile Pitane’nin kızıdır.
Echo: Yunan mitolojisdinde Kithairon Dağı’nda yaşayan bir dağ perisidir.
Eileithyia: Yunan mitolojisinde bir tanrıçadır. Zeus ve Hera’nın kızı ve doğumu temsil ediyordur.
Eirene: Yunan mitolojisinde barışın kişileştirilmesidir. Mevsim ve zaman tanrıçası olan Horae’ye aittir.
Elpis: Yunan mitolojisinde ilkel tanrı Nyx’in kızı olan Elpis, umudun kişileştirilmesi olarak betimlenmekteydi.
Endeis: Kral karısıdır.
Enyo: Yunan mitolojisinde bir tanrıçadır. Savaş tanrısı Ares’in kız kardeşi, yoldaşı ve Zeus ile Hera’nın kızıdır.
Erebus: Yunan mitolojisindeki ilksel boşluk Kaos’tan doğan ilkel tanrılardan birisidir.
Eris: Yunan mitolojisinde; kaos, çekişme ve anlaşmazlığın tanrıçasıydı. Zeus ve Hera’nın kızıdır; diğer efsanelere göre, Nyx’in  (karanlık gece) yalnız kızıdır.
Euphrosyne: Yunan mitolojisinde Euphrosyne, Üç Charite veya Üç Güzel’den birisidir.

F Harfi ile Başlayan Tanrı ve Tanrıça İsimleri

Furrına: Tibet nehri kenarında bir kaynağın ve ormanın tanrısıdır.
Flora: Yeşeren bitkilerin çiçeklerin tanrıçasıdır.
Fatum: Talih tanrısı.
Fama: Halkın sesinin sembolü olan Fama Yer’in kızıdır. Sayısız gözü ve bir çok ağzı vardır. Çok hızlı uçardı.
Faunus: Latinlerin ıssız tabiat tanrısıdır.
Fraude: Hile tanrıçası. Yarı insan yarı yılandır.
Forkis: Yunan mitolojisinde Titans Pontus ve Gaea’nın oğludur.
Flora: Roma’da çiçek tanrıçasıdır.
Fortuna: Roma’da servet tanrıçasıdır.

G Harfi ile Başlayan Mitolojik İsimler

Gaia: Toprak. Bütün tanrıların soylarının çıktığı en eski ve ilk tanrıçadır. Kocasız olarak Uranus’u doğurdu. Onun hem annesi hem de karısı olmuştur.
Galates: Herakles’in bir prensesten olma oğlu.
Genius: Roma tanrısı. Bir nevi koruyucu melek görevini görüyordu. Her insanın kendine ait bir Genius’u olduğuna inanılırdı.
Griffon’lar: Arslan gövdeli kartal başlı efsanevi kuşlar. Apollon’un hazinelerine bekçilik yapıyorlardı.
Geras: İhtiyarlık tanrısı. Herakles bütün insanların yaşlandıkları zaman başına musallat olan bu tanrıyı mağlup etmiştir.
Geryoneus: Üç başlı kocaman bir dev, Herakles tarafından öldürülmüştür.
Gyges: Titanlardan biri. Uranos ile Gaia’nın oğlu, yüz kolu ve elli başı vardır.
Geras: Yunan mitolojisinde yaşlılık tanrısıdır. Gece tanrıçası Nyx ve karanlık tanrısı Erebos’un oğludur.
Graeae:
Medusa’yı öldürmek için üç sihirli nesnenin nerede olduğunu bulmaya çalışan Perseus efsanesinde ortaya çıkmışlardır. Yunan mitolojisinde aralarında bir göz ve bir diş paylaşan üç kız kardeşlerdir. Bu kardeşlerin isimleri Deino, Enyo ve Pemphredo’dur.
Griffonlar:
Aslan gövdeli, kartalın ise kafası ve kanatlarına sahip mitolojik bir yaratıktır.

H Harfi ile Başlayan Tanrı ve Tanrıça İsimleri

 

Mitolojik isimler tanrıça isimleri tanrı isimleri

Mitolojik isimler tanrıça isimleri tanrı isimleri

Hades: Kronos’un oğludur. Cehennemlerin; karanlık alemlerin ve ölüler diyarının tanrısıdır.
Harmonia: Aphrodite ile Ares’in kızı, Kadmos’on karısıdır. Kocası ile birlikte bir yılana dönüştürüldüler.
Hebe: Zeus ve Hera’nın kızıdır. Gençliğin ve güzelliğin sembolüdür.
Hektor: Troyalıların en büyük kahramanıdır. Akhilleus tarafından öldürülmüştür.
Helena: Menelaos’un karısıdır. Troya prensi Paris onu kaçırdığı için Yunanlılar Troya’ya saldırdılar. Zeus ile Leda’nın kızı olduğuna inanılırdı.
Helenos: Priamos’un oğludur. Troya’lıların kahinidir. Yunanlılara tahta atı yapmalarını söyleyerek yurduna ihanet etmiştir.
Heosphoros: Eos’un oğlu sabah yıldızıdır.

Hermaphrodite: Aphrodite ve Hermes’in oğludur. Salmikis adlı göl perisi ona aşık olmuştur. Hermaphrodite kendisi ile ilgilenmeyince tanrılardan ikisini bir bütün haline getirmelerini istemiştir. O günden sonra aynı beden içinde hem kadın hem de erkek kişiliğini taşımıştır.
Hermes: Tanrıların ulağı ve habercisidir. Kanatlı ayakkabıları en bilindik özelliğidir.
Hesperos: Akşam yıldızıdır. Atlas’ın oğlu, insanlara yol gösterir iyilik eder.
Himalia: Bir peri kızıdır. Zeus’tan üç çocuğu olmuştur. Bu üç oğlan buğdayın geçirdiği safhaları sembolize eder. Spartaeos(Tohum eken), Kronios(Buğday yetiştirici), Kytos(Ekmekçi).
Himeros: Aşkın sembolü Eros’a arkadaşlık ederdi.
Hippolyte: Amazonların kraliçesidir. Ares’in kızı olduğu söylenir, Herakles tarafından öldürülmüştür.
Hippomedon: Dev cüsseli bir kahraman, Thebai’ye karşı savaşan Yedililerden biridir.
Hyad’lar: Atlas’ın kızları. Zeus’u Dodon’da onlar büyütmüştür.
Hydra: Lerna bataklığında yaşayan onlarca başı olan büyük bir yılandır.
Hypnos:
Yunan mitolojisinde uykunun kişileştirildiği ilkel bir tanrıdır.
Hecate: Yunan mitolojisinde büyü ve büyücülük tanrıçası olarak kabul edilmiştir.
Heliadae: Tenage kardeşleri arasında en becerikli olanıdır.
Heliades: Kardeşleri, babasının güneş arabasını kontrol etmeye ve gökyüzüne sürmeye çalışırken düşmüş ve ölmüştür.
Helios: Eos ve Selene’nin erkek kardeşi olan Titanlar’dan birisidir.
Hemera: Yunan mitolojisinde Nyx ve Erebus’un kızıdır.
Hesperides: Yunan mitolojisinde gün batımı perileridir.
Hesperus: Sabah Yıldızı olarak adlandırılan yıldız tanrısıdır.
Horae: Olympus Dağı’nın kapılarındaki bekçilerin yanı sıra düzen ve adalet tanrıçaları olarak bilinirler.
Horkos: Yeminlerini bozanların başına gelecek lanetin betimlemesidirler.
Hyas: Efsaneye göre avı tarafından öldürülen mükemmel bir okçudur.
Hygeia: Yunan mitolojisinde sağlık, temizlik ve hijyen tanrıçasıdır. Asklepios ve Epione’nin kızıdır.

İ Harfi ile Başlayan Tanrı ve Tanrıça İsimleri

 

Mitolojik isimler tanrıça isimleri tanrı isimleri

Mitolojik isimler tanrıça isimleri tanrı isimleri

İakkhos: Eleusis Mysteria’larının tanrısıdır. Bazıları onun Demeter’in oğlu olduğuna inanıyor olsalar da asıl inanış Zeus ile Persephone’nin oğlu olduğu kanaatindedir.
İamos: Kahramanlık devirlerinde yetişmiş bir kahindir. Apollon ile Evadne’nin oğludur. Kahinliği babası Apollon’dan öğrenmiştir.
İapetos: Prometheus’un babası.
İdaeos: Paris ile Helene’nin oğludur.
İkarios: 1. Attika bölgesinin efsanevi kralı, Dionysos’u evinde misafir etmiştir. 2. Penelope’nin babasıdır. Güzel kızını almak isteyenler arasında bir spor müsabakası tertip etmiştir. Müsabakayı Odysseus kazanmıştır.
İkaros: Daidalos’un oğludur.
İlithya: Zeus ile Hera’nın kızıdır. Doğum tarıçalığı yapmıştı. Bazı kadınların doğumlarına engel olarak onlara acılar çektirmiştir.
İobes: Herakles’in Kerthe’den olan oğludur.
İphigeneia: Agamemnon ile Klytemenstre’nin kızıdır.
İphiklos: Theselia’da bir şehrin kralı olan Phylakos’un oğludur. Çok usta ve hızlı bir koşucudur. Ekin tarlasında başakları eğmeden koşabilmesi ile ün salmıştır.
İris: 1. Anlamı: Yeşil ırmağın eski adı. 2. Anlamı: Thaumas ile Elektra’nın kızıdır. Okeanos soyundan gelmiştir. O gökle yeri birbirine bağlayan ebemkuşağının sembolüdür.
İsis: Güneş tanrısı Horos’un annesidir.
İskender: Bir kahramandır. Zeus’un oğlu olduğuna inanılırdı.
İtalos: Girit kralı Minos’un torunudur. İtalya’ya adını veren kahramandır.
İuno: Heranın latince adı.
İupitter: Zeus’un latince ismidir.
İasion: Yunan mitolojisinde baş tanrı Zeus ve perisi Electra’nın oğludur.
İris:
Thaumas ve Electra’nın kızıdır. Hermes yokken tanrıların tek habercisi o idi. Hermes de bu işi üstlendiği zaman Hera’nın sadık hizmetkârı olmuştur. Bazı kaynaklarda kendisine gökkuşağının Yunan tanrıçası da denilmektedir.

J Harfi ile Başlayan Mitolojik İsimler

Julus: Aeneos’un oğlu Askanius’un bir diğer ismidir.
Jasius: Abas’ın oğludur. Dardanos’un kardeşidir.
Jaso: Esklapios ile Epinoe’nin kızı. Hastalıklar tanrıçasıdır.
Junon: Romalıların baş tanrıça Hera’ya taktıkları isimdir.
Jupiter: Romalıların baş tanrı Zeus’a verdikleri isimdir.
Juturne: Romalıların su kaynakları tanrıçasıdır.
Janus:
Jasion:
Jason:
Julii
Julius:
Julus
Juno:
Juturna:
Junon:

K Harfi ile Başlayan Mitolojik İsimler

Mitolojik isimler tanrıça isimleri tanrı isimleri

Mitolojik isimler tanrıça isimleri tanrı isimleri

Kaanthos: Okeanos’un oğludur. Apollon kız kardeşi Melia’yı kaçırınca babası Kaanthos’u peşlerinden göndermiştir. Kardeşini Apollon’un kollarının arasında görünce öfkesinden tanrının mabedini ateşe vermiştir. Bunun üzerine Apollon da onu oku ile öldürmüştür.
Kadmilos: Finikelilerin tanrılarından biridir.
Kaekulus: Yanardağların tanrısı Vulcain’in oğludur. Efsaneye göre annesi ocak başında otururken göğsüne sıçrayan bir kıvılcımdan ona hamile kalmıştır.
Kairos: Fırsat tanrısıdır. Zeus’un en genç oğludur. Omuzlarında ve ayaklarında kanatları vardır.
Kalkhas: Thestor’un oğlu ünlü bir kahindir.
Kampania: İtalya da en eski Yunan kolonisidir.
Karya: Lakonia’lı güzel bir kız sonradan fındık ağacına çevirilmiştir.
Kassiepeia: Kepheus’un karısıdır. Andromeda’nın annesidir.
Kaunos: Byblis’in ikiz kardeşi Miletos’un oğludur. Kız kardeşini sevdiği için kaçmıştır ve Karia’ya giderek Kaunos şehrini kurmuştur.
Keramos: Attika’lı bir kahramandır. Çömlekçilerin mucididir.
Kerberos: Ölüler diyarının kapısını bekleyen köpektir.
Khaos: Kainat yaratılmadan önce mevcut sonsuz boşluktur.
Khrysopelea: Bir ağaç perisidir. Arkadia’lı bir meşenin içinde yaşıyordu.
Kokytos: Ölüler ülkesinde, yer altında akan gözyaşları ırmağının adıdır.
Kronos: Yunan mitolojisinde bir Titandır. Gaia ve Uranüs’ün çocuğudur. Birinci nesil Olimposluların babasıdır. Zeus, Poseidon ve Hades tarafından yenilgiye uğratılmıştır.
Kyklop’lar: Alınlarının ortasında tek gözleri olan devlerdir.
Kynosura: İda dağında bulunan bir peri kızıdır. Zeus’a süt annelik etmiştir.
Kraken: Efsanevi Kraken, hayal edilen en korkunç canavarlardan biridir. daha çok dev mürekkep balığı olarak biliniyordur.
Kibele:
Anadolu kökenli bir Ana Tanrıçadır.
Keres: Yunan mitolojisinde ölmekte olan askerleri aramak için savaş alanlarının üzerinde gezindikleri söylenmektedir. Ayrıca; Nemesis, Oizys, Geras ve Apate gibi diğer tanrıların kız kardeşidir.
Keto: Pontus ve Gaea Titanlarının kızıdır. Denizin oluşturduğu bütün tehlikelerin betimlenmesidir. Phorcydes eşi olarak bilinir ve çocuklarının hepsinin Phorcys canavar olduğu söylenir. Bu çocukların Euryale, Stheno ve Medusa olduğu söylenmektedir.
Kratos: Dört Titan kardeşlerinden birisidir. Diğerleri; Pallas, Styx ve Oceanid’dir.

L Harfi ile Başlayan Mitolojik İsimler

Laertes: Odyseus’un babasıdır.
Laios: Oidipus’un babasıdır.
Laistrogon: İnsan etiyle beslenen korkunç devlerdir.
Lemurlar: Ölülerin evlerine bela olan hayallerine denir.
Libitina: Roma da ölüler için yapılan merasimi koruyan tanrıçadır.
Lita’lar: Zeus’un kızlarıdır. Yalvarma yakarma dua tanrıçalarıdır.
Lyke: Kır perisidir.
Lyssa: Gecenin kızlarından biri. Hiddet ve kızgınlığı temsil eder.
Lykastos: Ares ile Phylonome’nin oğludur.
Lykia: Eski Anadolu’da Fethiye, Elmalı, Finike bölgesidir.
Linos: Apollon’un oğludur. Efsanevi şair, Herakles’in musiki hocasıdır.
Lesbos: Şimdiki adı Midilli olan bir ada.
Lachesis:
Zeus ve Themis’in kızlarından biridir. Clotho ve Atropos diğer kız kardeşlerinin adıdır. İsminin anlamı, kader veya ilâhi iradesiyle elde etmek, anlamına gelmektedir.
Lethe:
Yunan mitolojisinde Yeraltı Dünyası’ndan geçen beş nehirden birisidir. Diğer dört nehir ise Cocytus, Styx, Phlegethon ve Acheron’dur.
Limos:
Çekişme tanrıçası Eris’in kızıdır. Açlık ve kıtlığın tanrıçasıdır. Limos’un sayısız kardeşi olduğu söylenir. Bu kardeşlerden bazıları şunlardır; Ate, Makhai, Ponos, Androktasiai, Neikea, Horcus, Hysminai, Lethe, Phonoi, Dysnomia, Pseudologoi, Amphilogiai ve Algea’dır. Bu kardeşlerin hepsi acı, kavga, cinayet, yalan ve unutkanlık gibi yanlış davranışların veya olumsuz durumların betimlenmesiydi.
Lyssa:
Bir söylenceye göre oğlu Cronus tarafından hadım edillir ve sonrasında titan Uranüs’ün karnından çıkan Nyx’in kızı olduğu söylenmektedir.

M Harfi ile Başlayan Mitolojik İsimler

Mormo: İnsanları korkutmak için Hekate’nin emrinde olan korkunç bir kadın hayaletidir.
Morpheus: Rüyaların tanrısıdır. Hypnos ile gecenin oğludur.
Musa’lar: İlham perileridir.
Minotauros: İnsan vücutlu boğa başlı canavardır.
Morpheus: Rüyaların tanrısıdır. Hypnos ile gecenin oğludur.
Mysteria: Açık olmayan gizli yapılan tapınmaya bu ad verilir.
Mykenai: Samos adasında Perseus’un kurduğu bir şehirdir.
Minos: Girit Kralıdır.
Miletos: Anadolu’da Milet şehrini kuran kahramandır: Apollon ile Deione’nin oğlu. Menderes nehrinin kızı Kyane ile evlenmiştir.
Menelaos: Agememnon’un kardeşi, Helena’nın kocasıdır. Paris, karısı Helena’yı kaçırınca Troya’ya saldırmıştır.
Medusa: Phorkos’un kızları olan üç Gorgon’dan en kötüsüdür. Saçları yılan gibidir. Ve ona bakan taşa dönüşürmüştür.
Mars: Harp tanrısı Ares’e Romalıların verdiği isimdir.
Maia: Atlas ile Pleione’in kızı. Zeus ona gönül vermiştir. Kyllen dağında onunla evlenmiş ve Hermes doğmuştur.
Makhai:
Yunan mitolojisinde Eris’in çocuklarından birisidir. Savaşın ruhu olarak biliniyordu.
Maniae: Nyx’in kızlarından biri olarak kabul edilen Maniae, Yunan mitolojisinde ve dininde deliliğin kişiselleştirilmesidir.
Melinoe: Bir su perisi olduğu düşünülen Melinoe, Yunan mitolojisinde kabus getirmekten sorumlu olduğu düşünülmektedir. Ayrıca tanrıça Persephone’nin kızıdır.
Minor Gods: Küçük tanrılara verilen isimdir. Bunlara Adonis, Castallia, Dysnomia, Elpis, Graeae, Hermaphroditus, Lethe, Melinoe ve Nephele gibi örnek isimler verilebilir.
Momus: Yunan mitolojisinde; haksız eleştiri, alay, hiciv ve suçlama gibi kötü ruhların tanrısıdır.
Moros: Efsaneye göre annesi Nyx ona erkek müdahalesi olmadan hamile kalmıştır. Yunan mitolojisinde ölümlüleri ölümcül kaderlere sürükleyen tanrı olarak bilinir.
Morpheus: Kanatlı bir cin biçiminde olan bu tanrı, rüyalarda görünebilme ve insan biçimini alma yeteneklerine sahiptir.

N Harfi ile Başlayan Mitolojik İsimler

Nike: Zafer tanrıçasıdır.
Notos: En önemli dört rüzgârdan birisidir. Güney rüzgarı olan Lodos olarak da bilinir.
Nyks: Khaos’un gece kızıdır.
Nysa: Nysa dağına adını veren peri kızıdır. Dionysos’u bu dağın perileri büyütmüştür.
Niobe: Lydia kralı Tantalos’un kızıdır. Apollon ve Artemis’in annelerini hor gördüğü için 12 çocuğu öldürüldü ve oda kayaya çevrilmiştir.
Neptun: Romalıların Poseidon’a verdikleri isimdir.
Nemesis: İntikam tanrıçasıdır. Aynı zamanda o, dünyada adaleti koruyan, haklıyı haksızdan ayırt eden bir ahlâk tanrıçasıdır.
Narkissos: Aşktan kaçınan bir delikanlıdır. Nergis çiçeğine çevrilmiştir.
Naraburnu: Çanakkale Boğazı
Nephele: 
Bir bulut perisidir.
Nilus: Yunan mitolojisinde Titanların oğlu olan küçük bir tanrıdır. Mısır’da bulunan Nil Nehrinin Tanrısı olduğu da bilgiler arasındadır.
Nysiads: Yunan mitolojisinde Titanların tanrısı Oceanus ve tanrıça Tetis’in peri kızlarıdır.

O Harfi ile Başlayan Mitolojik İsimler

Orkos: Hades’in Latince adıdır.
Ophioneus: Messania’lı meşhur kahindir.
Orpheus : Thrakia kralı Oiagros’un oğlu ve Yunanlıların efsanevi şairidir.
Oiagros: Thrakia kralı ve Orpheus’un babasıdır. İlham perilerinden Kalliope ile evlenmiştir ve Orpheus doğmuştur.
Olympos: Tanrılar dağıdır.
Odysseus : Meşhur Yunan kahramanıdır. Laertes ile Antikleia’nın oğludur. Çok zeki bir adamdır, düşmanlarını zekası ve kurnazlığı ile yenmiştir. Penelope ile evlendiği sıralarda Troya savaşı başlayınca savaşa gitmemek için çeşitli bahaneler ileri sürmüştür ancak savaşa gitmek zorunda kalmıştır. Tahta at fikride Odysseus’a aittir. Zeka tanrıçası tarafından çok sevilen kahraman Poseidon’un kinini kazandığından Troya dönüşü başına birçok belalar gelmiştir.
Oenone: Yunan mitolojisinde İda’da yaşamış bir dağ perisidir.
Oizys: Yunan mitolojisinde sefalet ve ıstırabın tanrıçasıdır.
Oneiroi: Euripides’e göre siyah kanatlı cinler biçimdedir. Rüyaların kişisilleştirmeleridir.
Ourea: Yunan mitolojisinde yalnızca Gaia’nın çocuklarıdır diye geçer. Dağları temsil ediyorlardı.

P Harfi ile Başlayan Mitolojik İsimler

Pyrrhos: Akhilleus’un oğlu Neoptolemos’un lakabıdır.
Pyrene: İspanya kralının kızıdır. Herakles bu güzele gönül vermiştir. Birlikteliklerinden bir yılan yavrusu doğmuştur.
Pygmalion: Kıbrıslı heykeltıraştır. Yaptığı heykele aşık olmuştur.
Psykhe: Eros’un karısıdır.
Pygas: Pygmaiosların kraliçesiydi. Artemis ile Hera; kendisini tanrıçalara eş gördüğünden dolayı onu turna kuşuna çevirmiştirler.
Promakhos: Zeka tanrıçasının lakabıdır.
Prometheus: Bir titan oğludur. İlk insanı yaratmıştır.
Proteus: Tanrı Poseidon ile Phenike’nin oğludur.
Poseidon: Yunanlıların deniz tanrısına verdikleri isimdir. Romalılar ona Neptune demiştir.
Pontos: Poseidon’un oğludur. Karadeniz’e adını vermiştir.
Polykso: Troya savaşında öldürülen meşhur kahraman Tlepolemus’un karısıdır.
Pluton: Yeraltı tanrısı Hades’in Latince ismidir.
Pisidike: Monenia şehrinin kralının kızıdır.
Phrygios: Milet krallarından birisidir.
Phrigia: Eski Anadolu’da bir bölgenin ismidir.
Pheraea: Zeus ile Eolos’un kızı. Hekate’nin annesidir.
Phedra : Girit kralı Minos ile Pasiphe’nin kızıdır. Theseus’un karısı. Üvey oğluna aşık olmuştur fakat ondan karşılık alamadığı için ona iftira atmıştır ve ölümüne neden olmuştur.
Persepolis: Odysseus ile Nausikaa’nın oğludur.
Persophene: Demeter’in kızıdır. Hades’in karısıdır.
Pelopea: Theste’nin kızıdır. Kim olduğunu bilmeden babası ile birlikte olmuştur. Bunu anlayınca kendini öldürmüştür.
Pegasus: Efsanevi kanatlı attır. Perseus Okean’ın kaynağında Medusa’nın kafasını kestiği zaman onun kanından doğmuştur.

Pegasus: Yunan Mitolojisinde Kanatlı At

Pataros: Apollon ile Ksanthos’un kızı olan Lykia’nın oğludur. Patara şehrine adını vermiştir.
Poibos: Apollon’un lakabıdır.
Pikus: Kâhindir. Latin kralının babasıdır.
Pirene:
Bir zamanlar Posedion’un sevgilisiydi.
Pilumunus:
Yeni doğmuş çocukları koruyan tanrıçadır.
Pompei:
Volkan patlamasından çıkan lavlar ve zehirli duman ile insanlarının yok olduğu şehir.
Prusa:
Bursa şehrinin adı.
Polydektes:
Serpihos adasının kralıdır.
Proetos:
Argos kralıdır.
Python:
Yılandır. Gaia’nın doğurduğu düşünülmektedir.
Promakhos:
Athena’nın lakabıdır.
Pygas:
Kendisini tanrıçalara eş görmüştür. Bunun üzerine Artemis ve Hera onu turna kuşuna çevirmişlerdir.
Pyrrha:
Pandora’nın kızıdır.
Pygmalion:
Kıbrıslı bir heykeltraştır. Daha sonra yaptığı heykele aşık olduğu biliniyor.
Perihas:
Atina kentinin efsanevi kralıdır.
Parthenon:
Tapınaktır.
Psyche: Yunan mitolojisinde ölümlü bir kadındır. Fakat ruh tanrıçasına dönüştürülmüştür.
Pseudologoi:
Yunan mitolojisinde kavga tanrıçasıdır.
Proteus: Yunan mitolojisinde denizlerin, nehirlerin ve diğer su kütlelerinin koruyucusudur.
Priapus: Yunan mitolojisinde çiftlik hayvanlarının, meylerin ve erkek cinsel organının koruyucusudur.
Pontus: Olimposlulardan önce yeryüzünde hüküm süren Yunan tanrılarından birisidir.
Paean: Yunan mitolojisinde tanrıların doktorudur.
Pan: Yarı insan ve yarı keçidir. Yabani koruların, çobanların ve sürülerin tanrısıdır.
Peneus: Yunan mitolojisinde nehir tanrısıdır.
Pheme: Yunan mitolojisinde şöhret tanrıçasıdır. Pheme’nin sevdiği insanlar ünlü ve kayda değer iken ona karşı gelmiş olanlar hep aşağılanmıştır.
Philotes: Yunan mitolojisinde şefkat ve dostluk ruhlu küçük bir tanrıdır.
Phobos: Yunan mitolojisinde Ares ve Afrodit’in oğlu olan korku tanrısıdır.
Phonoi: Yunan mitolojisinde Eris’in oğullarından birisidir. Öldürme ve cinayetin kişiselleştirilmesidir.
Phorcys: Yunan mitolojisinde Pontus ve Gaea’nın oğlu olan bir tanrıdır.
Phosphorus: Yunan mitolojisinde Eos ve Astraios’un oğludur ve Morning Star’ın kişiselleştirilmesidir.
Phthonus: Yunan mitolojisinde intikam tanrıçası Nemesis’in bir diğer yarısıdır. Aynı zaman kıskançlığın kişiselleştirilmesidir.
Ploutos: Yunan mitolojisinde zenginlik tanrısıdır.
Ponos: Yunan mitolojisinde Eris’in oğlu ve Nyx’in torunudur. Emek tanrısıdır.

Q Harfi ile Başlayan Mitolojik İsimler

Quirinalis:

R Harfi ile Başlayan Mitolojik İsimler

Rhea: Dağlık bölgelerin tanrıçasıdır. Zeus’u onun büyüttüğüne inanılmıştır.
Rhesos: Thrakia’lı bir kahraman Troya savaşında Troya’lılara yardıma koşmuştur.
Rhodos: Güneş’in karısıdır. Rhodos adasına adını vermiştir.
Romos: Roma şehrini kuran ve adını veren kahramandır.
Risus: Neşe ve kahkaha tanrısıdır. İnsanların kalplerinden kederleri kovan acıları yatıştıran bir tanrıdır.
Rheme: Şöhret tanrıçasıdır. Gaia tarafından yaratılmıştır. Zeus’a habercilik yapmıştır.
Rhakios: Giritli bir kahramandır.
Romulus: Roma şehrinin kurulmasında önemli bir rol oynamıştır.
Remus: Romulusun ikiz kardeşidir ve Roma şehrinin kurulmasında önemli bir rol oynamıştır.
Rhoetos: Dionysos tarafından öldürülen tanrılarla savaşmış bir devdir.
Ros: Eos’un kocasıdır.
Raros: Karnaos’un oğludur.

S Harfi ile Başlayan Mitolojik İsimler

İçerik: Mitolojik İsimler: Tanrıça İsimleri, Tanrı İsimleri

Mitolojik isimler tanrıça isimleri tanrı isimleri

Salus: Romalıların sağlık tanrıçasıdır. Asklepios’un kız olduğuna inanılırmış.
Salambo: Babil’de Aphrodit yerine tapınılan Astarte’nin ismidir.
Saturnus: Romalıların Kronoslara verdiği isimdir.
Selen: Ay tanrıçasıdır.
Sangarios: Sakarya ilimizdir.
Sentius: Doğarken çocuklara duygu bağışlayan tanrıdır.
Side: Anadolulu kahraman Tauros’un kızı ve Kimolos’un karısıdır. Side şehrine kendi adını vermiştir.
Staphyle: Şarap tanrısının gönül verdiği bir peri kızının ismidir.
Stellio: Kertenkeleye çevrilen küçük bir çocuğun ismidir. Demeter’in kana kana su içmesiyle alay ettiği için bu cezaya çarptırılmıştır.
Stilbe: Peneos nehrinin kızıdır. Apollon’un bu kızdan Kenthauros ve Lapithes adlarında iki oğlu olmuştur.
Symplegad: Karadeniz boğazındaki oynak kayalıklardır.
Summanus: Romalıların gece çakan şimşek tanrısıdır.
Sappho: Lirizmin kraliçesi olarak anılan kadın şairdir.
Samos:
Bir şehir.
Samothrake:
Bir ada.
Salmone:
Başarılarıyla gururlanıp kendisini tanrılara eşit saymıştır ve bunu da tunçtan bir körü üzerinde araba ile geçerken kurbanlarını meşale atarak öldürerek göstermeye çalışmıştır. Zeus bu duruma sinirlenip onu yıldırımıyla çarpmıştır.
Seriphos:
Bir ada.
Sarpeddon:
Zeus ve Europa‘nın oğludur.
Sanape:
Çok fazla içki içen amazon bir kahramandır.
Sipylos:
Şimdi ki Manisa dağıdır.
Samos:
Bir şehir.
Skherie:
Bir ada.
Skamandros:
Bir çay.
Scamender: Yunan mitolojisinde Titan tanrılarının oğludur. Scamender adında bir nehir vardır. Bu o nehrin kişileştirilmiştir bir nehir tanrısıdır.
Syrinx: Artemis’i takip eden yunan mitolojisi perisidir.

T Harfi ile Başlayan Mitolojik İsimler

Troilos: Priamos ile Hekube’ninn oğludur. Akhilleus tarafından öldürülmüştür.
Thiasos: Dionysos şerefine yapılan gece şenlikleridir.
Tiphys: Poseidon’un oğlu, eşi olmayan bir gemi olan Argo gemisinin baş kaptanıdır.
Titanlar: Uranos ile Gaia’nın oğullarıdır. İlk tanrıların soyundan olan Titanlar altı erkek altı da kız kardeştirler. Kronos kardeşlerin en küçüğüdür ve annesi ile birlikte babasını öldürerek yerine geçmiştir.

Troya: Bugünkü Hisarcık şehrinin bulunduğu yerde olan eski bir şehirdir. Mitolojide Troya savaşı burada geçmiştir.
Triopas: Poseidon’un oğludur. Knidos şehrini kuran kahramandır.
Taraksippos: Hipodromlarda atları ürküten habis ruhtur.
Telamon: Büyük Aiaks’ın babası ve Aigina kralıdır. Birçok savaşta Herakles ile birlikte savaşmıştır.
Telegonos: Odysseus’un sihirbaz Kirke’den olan oğludur.
Telemakhos: Odysseus’un Penelope’den olan oğludur. Babası Troya savaşından geri dönmeyince henüz küçük bir çocuk olmasına rağmen babasını aramak için yollara düşmüştür. Zeka tanrıçası Athena, Mentor adlı filozofun kılığına girerek ona daima öğüt vermiş ve yol göstermiştir.
Thoe: Deniz Nymphelerinden birisidir.
Tempe: Bir vadi.
Taygetos: Atlas ve Pleione’nin kızıdır.
Terambos:
Lir ve flüt çalmakta usta olan bir sanatçıdır.
Tereos: Ares’in oğludur.
Terpsikhore: Musa’nın ilham perilerinden birisidir.
Tiber:
Bir nehir.
Tiryns: Krallık adı.
Tmolos: Lydia kralıdır.
Tyros: Salmoneus ve Alkidike’nin kızıdır.

U Harfi ile Başlayan Mitolojik İsimler

Uranüs: Göklerin ilk tanrılardandır. Gaia’nın oğlu ve kocasıdır.
Ultor : İntikamcı. Ares ile Zeus’un lakabıdır.
Ulius: Apollon’un isimlerinden biridir. Canlı, sıhhatli anlamına gelir.
Ufens: İtalya prenslerinden birisidir. Turnus yardımcısıdır. Troia’lı Gyas tarafından öldürülmüştür.
Urania: Göklerdeki Nymphelere verilen isimdir.
Udeus: Euripe’nin babasıdır. Kadmos’un arkadaşlarından birisidir.
Ultor: Zeus ve Ares’in lakaplarından birisidir.
Uragos:
Hadesin başka bir ismidir.
Ukelegon: Troya’da çok önemli biri olmasına rağmen yaşlı olması dolayısıyla savaşa katılamamıştır.
Ufens: Troya savaşında öldürülmüştür.

V Harfi ile Başlayan Tanrı ve Tanrıça İsimleri

Venüs: Güzellik ve aşk tanrıçası Aphrodite’in bir diğer ismidir.
Vagitanos: Çocukların bağırmalarını ve ağlamalarını idare eden tanrıdır.
Velovis: Bir roma tanrısıdır. Yer altı tanrılarından sayılmakta, volkanlar ve balıkları bunun idare ettiğine inanılır.
Victoria: Zafer tanrıçası Nike’nin latince ismidir.
Vulturus: Apollon’un lakabıdır.
Vesper: Hesperos’un latince adıdır.
Vulturus: Apollon’un lakaplarından birisidir.
Vakana: Çimenlerde dinlenenleri koruyan tanrıdır.
Victoria: Nike’nin latince adıdır.
Velovis: Bir Roma tanrısıdır.

Y Harfi ile Başlayan Mitolojik İsimler

Yphitime: Hermes’in aşık olduğu bir Nymphe. Bu birlikteliğin sonucunda Satyr’ler doğmuştur.
Yphikles: Amphitryon ile Alkmene’nin oğludur. Alkides’in ikiz kardeşidir. Alkides’in babası Zeus olmasına rağmen Zeus sevgilisinin ikinci bir defa doğum sancıları çekmemesi için ikisini aynı zamanda doğurtmuştur.

Z Harfi ile Başlayan Tanrı ve Tanrıça İsimleri

 

İçerik: Mitolojik İsimler: Tanrıça İsimleri, Tanrı İsimleri

Resim apsolut tarafından Pixabay‘a yüklendi

Zizuph: Esrar ve gizem dolu olayları çözmeye yarayan melektir.
Zazel: Asiel ile birlikte ani ölüme karşı insanları korur.
Zeus: Yunan mitolojisinde; göklerin tanrısı olarak bilinen en önemli ve en güçlü tanrıdır. Roma’da Jüpiter olarak bilinir.
Zagzagel: Bilgelik meleği, 4. Cennetin en büyük koruyucusudur.
Zafrire: Gün boyunca gezinen ruhlardır.
Zeleia: Troya’ya asker göndermiş bir şehirdir. Şimdi ki Balıkesir’in Gönen ilçesinin bir beldesidir.
Zazanas:
Zeus’un lakabıdır.
Zephyros:
İlkbaharın müjdecileridir. Ayrıca Batı rüzgârları da denir.
Zamolksis:
Sonradan tanrılaştırılan bir kahramandır.
Zagreus: Şarap tanrısı Dionysos ile birlikte görülen küçük bir tanrıdır.
Zelus: Şevk ve adanmışlığın kişiselleştirilmesidir.

 

kadın tanrıça isimleri, tanrı isimleri, mitolojik isimler kadı, yunan mitolojisi isimleri, mitolojik kadın isimleri, mitoloji isimleri, tanrıça isimleri ve anlamları, mitolojik erkek isimleri, mitolojik tanrı isimleri, tanrıça isimleri kadın, mitolojik tanrı tanrıça isimleri, yunan mitolojisi isimler, mitolojik isimler erkek, tanrı ve tanrıça isimleri, yunan mitolojisi kadın isimleri, tanrı isimleri ve anlamları, tanrica isimleri

Diğer Mitoloji içeriklerimize ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

yazar

yazar

Bu içerik 14949 kez okunmuştur

45 Yorum

45 Comments

 1. MEHMET TOPRAK

  31 Ekim 2020 at 23:58

  Mitolojik İsimler adlı bilgilendirici içerik için teşekkürler.

 2. Pingback: Bir Öze Dönme Hikayesi | Simurg Destanı | WİKİKÜLTÜR

 3. Pingback: Afrodit Kimdir? 10 Maddede Aşk Tanrıçası Afrodit | WİKİKÜLTÜR

 4. Mehmet

  21 Kasım 2020 at 11:22

  Mitolojik isimleri çok merak ediyordum, yazıyı yazana teşekkürlerimi sunuyorum.

  • İlker Has

   21 Kasım 2020 at 22:14

   Teşekkürler. Mitolojik isimler, tanrı isimleri ve tanrıça isimleri yazımızda sizi mutlu edebildiysek ne mutlu bize! Diğer hikayelerimize de göz atmak isterseniz mitoloji kategorisine bekleriz.

 5. İlker

  21 Kasım 2020 at 11:31

  Mitolojik isimler yazılarımız haftada iki kez güncellenmekte ve yeni isimler eklenmektedir.

 6. Yasmin Eroğlu

  21 Kasım 2020 at 11:48

  Mitolojik isimlerden Hepahistos’un anlamını sonunda öğrendim’ 😅

 7. Günnur

  21 Kasım 2020 at 13:36

  Mitolojik isimler başlığı altında Afrodit merak ettiğim için dikkatimi çekti ve hikâyesini de okudum. Teşekkür ederim.

  • İlker Has

   21 Kasım 2020 at 22:13

   Mitolojik isimler yazımızda sizi mutlu edebildiysek ne mutlu bize! Diğer hikayelerimize de göz atmak isterseniz mitoloji kategorisine bekleriz.

 8. İrem

  21 Kasım 2020 at 14:12

  En sevdıgım mıtolojık ısım Hesperos oldu.Cok guzel ve bılgılendırıcı bır yazı olmus.

 9. FİLİZ KILIÇOĞLU

  21 Kasım 2020 at 15:01

  Mitolojik isimlerin birçoğu ilgimi çekse de en hoşuma giden Risus oldu.

  • İlker Has

   21 Kasım 2020 at 22:13

   Mitolojik isimler yazımızda sizi mutlu edebildiysek ne mutlu bize! Risus; tam size göre olmalı 🙂

 10. Tolga

  21 Kasım 2020 at 18:31

  Mitolojik isimler başlığı altında europa ismi dikkatimi çekti ve hikâyesini de okudum. Teşekkürler

  • İlker Has

   21 Kasım 2020 at 22:12

   Mitolojik isimler yazımızda sizi mutlu edebildiysek ne mutlu bize! Diğer hikayelerimize de göz atmak isterseniz mitoloji kategorisine bekleriz.

 11. Halime Uyğurlar

  21 Kasım 2020 at 21:57

  Mitoloji severler için nickname bulma konusunda çok alternatif bir yazı olmuş ellerinize sağlık 🙂 😀

 12. Halime Uyğurlar

  21 Kasım 2020 at 22:02

  Mitolojik isimlerden en sevdiğim Eunike oldu.

  • İlker Has

   21 Kasım 2020 at 22:10

   Mitolojik isimler yazımızda sizi mutlu edebildiysek ne mutlu bize!

 13. Feridun

  22 Kasım 2020 at 13:36

  Mitolojik isimler, tanrı isimleri ve tanrıça isimleri listeniz harika, umarım daha yenileri gelir.

  • İlker Has

   22 Kasım 2020 at 16:26

   Mitolojik isimler, tanrı isimleri ve tanrıça isimleri yazımız haftada iki gün düzenli olarak güncellenmektedir.

 14. İrem

  22 Kasım 2020 at 13:37

  Mitolojik isimler, tanrı isimleri ve tanrıça isimlerinde dikkatimi çeken şey erosun bir başka ismi olmasıydı, yani cubido.

  • İlker Has

   22 Kasım 2020 at 16:27

   Mitolojik isimler, tanrı isimleri ve tanrıça isimleri yazımızda Eros’un ismi gibi daha birçok şey farklıdır. Yorumunuz için teşekkürler.

 15. Gülhanım

  22 Kasım 2020 at 17:46

  Tebrikler mitolojik isimler, tanrı isimleri ve tanrıça isimleri yazısı çok başarılı umarım güncellenir.

  • İlker Has

   22 Kasım 2020 at 20:45

   Mitolojik isimler, tanrı isimleri ve tanrıça isimler yazımıza yaptığınız yorumunuz için teşekkürler. Mitolojik isimler, tanrı isimleri ve tanrıça isimleri yazımız haftada iki gün güncellenmektedir.

 16. Şeyma

  22 Kasım 2020 at 19:55

  Bilgilendirici bir yazı olmuş. Yeni mitolojik isimler, tanrı isimleri ve tanrıça isimleri bekliyoruz.

  • İlker Has

   22 Kasım 2020 at 20:46

   Mitolojik isimler, tanrı isimleri ve tanrıça isimler yazımıza yaptığınız yorumunuz için teşekkürler. Yazılarımız haftada iki gün güncellenmektedir.

 17. Sena

  23 Kasım 2020 at 13:35

  Mitolojik isimler, tanrı isimleri ve tanrıça isimleri bu şekilde bir arada düzenlemesinin yapılması çok faydalı olmuş. Elinize sağlık. Teşekkürler.

  • İlker Has

   23 Kasım 2020 at 13:43

   Mitolojik isimler, tanrı isimleri ve tanrıça isimler yazımıza yaptığınız yorumunuz için teşekkürler.

 18. FERHAN ERGÜN

  23 Kasım 2020 at 13:46

  Mitolojik isimler, tanrı isimleri ve tanrıça isimleri bir sözlük edasıyla yazılmış ve çok yararlı olacağına inanıyorum. Aradıgımızı bulmak kolaylaşmış.Teşekkürler.

  • İlker Has

   23 Kasım 2020 at 13:49

   Mitolojik isimler, tanrı isimleri ve tanrıça isimler yazımıza yaptığınız yorumunuz için teşekkürler.

 19. Ugur

  24 Kasım 2020 at 10:43

  Mitolojik isimler, tanrı isimleri ve tanrıça isimleri yazınızda en beğendiğim ve ilgimi çeken isim Hermes oldu. Hatta böyle bir marka da var sanırım. Mitolojik isimler bu tarz marka isimleri oluşturmak amacıyla kullanılabilir günümüzde bence.

  • İlker Has

   24 Kasım 2020 at 11:35

   Mitolojik isimler, tanrı isimleri ve tanrıça isimler yazımıza yaptığınız yorumunuz için teşekkür ederiz.

 20. can çevik

  26 Kasım 2020 at 20:50

  Mitolojik isimler, tanrı isimleri ve tanrıça isimleri listesi için emeğine sağlık..

 21. Aslı

  28 Kasım 2020 at 13:25

  Mitolojik isimler, tanrı isimleri ve tanrıça isimleri yazınızı çok beğendim, bu uzun liste için teşekkürler

  • İlker Has

   28 Kasım 2020 at 14:26

   Mitolojik isimler, tanrı isimleri ve tanrıça isimler yazımıza yaptığınız yorumunuz için teşekkürler.

 22. Nadir

  10 Aralık 2020 at 04:21

  Tanrıça isimleri için ayrı başlık olsaymış güzel olurmuş bu şekilde de çok derki toplu ancak sadece tanrıça isimleri merak edenler için ayır başlıkta incelenebilir yazı için teşekkür ediyorum

  • İlker Has

   10 Aralık 2020 at 10:01

   Mitolojik isimler yazımızdaki güzel yorumlarınız için teşekkürler. Tanrıça isimleri ve Tanrı isimlerinin olduğu hatta anlamlarının da olduğu başka bir başlık sitemizde mevcuttur. Yunan Mitolojisi diye aratabilir ya da sitemizdeki kategorilerden bakabilirsiniz.

 23. Derya

  11 Aralık 2020 at 17:20

  Mitolojik isimler, tanrı isimleri ve tanrıça isimleri konusunda bilgilendim çok teşekkür ederim

  • İlker Has

   13 Aralık 2020 at 16:19

   Mitolojik isimler, tanrı isimleri ve tanrıça isimler yazımıza yaptığınız yorumunuz için teşekkürler.

 24. Xylphone

  12 Aralık 2020 at 02:38

  Hestia.. En sevdiğim Tanrıça isimleri ndnen biri

  • Berfin Uyğurlar

   12 Aralık 2020 at 22:38

   Mitolojik isimler konusunda çok yardımınız dokundu teşekkürler.

   • İlker Has

    13 Aralık 2020 at 16:18

    Mitolojik isimler, tanrı isimleri ve tanrıça isimler yazımıza yaptığınız yorumunuz için teşekkürler.

  • İlker Has

   13 Aralık 2020 at 16:19

   Mitolojik isimler, tanrı isimleri ve tanrıça isimler yazımıza yaptığınız yorumunuz için teşekkürler.

 25. Rodion Ramonoviç Raskolnikov

  12 Aralık 2020 at 22:02

  Mitoloik isimler konusunda yeterince bilgiye erişebileceğimiz harika bir yazı olmuş.Teşekkürler

  • İlker Has

   13 Aralık 2020 at 16:19

   Mitolojik isimler, tanrı isimleri ve tanrıça isimler yazımıza yaptığınız yorumunuz için teşekkürler.

 26. Pingback: Zeus Kimdir? 10 Maddede Mitolojide Zeus » WİKİKÜLTÜR

Bir Cevap Yazın

Ekibimize Katıl!

yazar

Kısa Süreli İndirim

Son Yazılar

Penceremin Perdesini Havalandıran Rüzgar Penceremin Perdesini Havalandıran Rüzgar
Blog5 dakika Önce

Penceremin Perdesini Havalandıran Rüzgar

Penceremin Perdesini Havalandıran Rüzgar Ruzigar ya da ruzgar Farsça’dan dilimize geçen benim meftunu olduğum kelimelerden birisi. Eski Türkçe’de yil –...

İçinde Yaşadığımız Kültür Nedir? İçinde Yaşadığımız Kültür Nedir?
Sosyoloji3 gün Önce

İçinde Yaşadığımız Kültür Nedir?

İçinde Yaşadığımız Kültür Nedir?   Kültür kavramı, kelime kökeni olarak çok eski zamana dayanır. Etimolojik olarak, Latince ‘cultura’ sözcüğünden türemiştir....

Haftalık Yazar Kitap Eşleştirme Testi #24 Haftalık Yazar Kitap Eşleştirme Testi #24
Quiz&Test6 gün Önce

Haftalık Yazar Kitap Eşleştirme Testi #24

Yazar Kitap Eşleştirme Testi serimizin yirmi dördüncüsü ile karşınızdayız. 10 eserin gerçek sahibini bulabilecek misin? Edebiyat severler, kitap kurtları, şiir...

mühendislik nedir mühendislik nedir
Bilim7 gün Önce

Mühendislik Nedir? Mühendislik Dalları | Mühendislik Maaşları

Mühendislik Nedir? Mühendislik Dalları Mühendis kelimesi arapça kökenli bir kelimdedir ve hendese kökünden gelir hendese kelimesi ise “arazi ölçme, geometri” anlamlarına gelir....

WK Haftalık Genel Kültür Testi #27 WK Haftalık Genel Kültür Testi #27
Quiz&Test1 hafta Önce

WK Haftalık Genel Kültür Testi #27

Haftalık Genel Kültür Testi ile tekrardan karşınızdayız.10 sorunun doğru cevabını bulabilecek misin? Her konudan genel kültür soruları için bağlantıya tıklayın...

Güzelliğe Dair Algımız ve Anlam Bütünlüğü Güzelliğe Dair Algımız ve Anlam Bütünlüğü
Felsefe1 hafta Önce

Güzelliğe Dair Algımız ve Anlam Bütünlüğü

Güzelliğe Dair Algımız ve Anlam Bütünlüğü   Yüzyıllardır süre tartışmaların biri de; güzelliğin ne olduğu ve algılanması üzerinedir. A. Schopenhauer’da...

Can Yücel: Şans Tanımamız Gereken Şair #20 Can Yücel: Şans Tanımamız Gereken Şair #20
Biyografi2 hafta Önce

Can Yücel: Şans Tanımamız Gereken Şair #20

Şans Tanımamız Gereken Şair listemizin son yazısında Ece Ayhan yer almıştı. Bu yazımızda ise sizlere Can Yücel’i tanıtacağız. Kendisi pek...

Elon Musk Kariyeri Elon Musk Kariyeri
Teknoloji2 hafta Önce

Elon Musk Kariyeri

Elon Musk Kariyeri Giriş: Merhabalar, bugünkü yazımızda sizlere dünyanın en zengin adamı olan Elon Musk’ın kariyerine değineceğim. Elon Musk, dünyada...

Haftalık Yazar Kitap Eşleştirme Testi #23 Haftalık Yazar Kitap Eşleştirme Testi #23
Quiz&Test2 hafta Önce

Haftalık Yazar Kitap Eşleştirme Testi #23

Yazar Kitap Eşleştirme Testi serimizin yirmi üçüncüsü ile karşınızdayız. 10 eserin gerçek sahibini bulabilecek misin? Edebiyat severler, kitap kurtları, şiir...

Ufuk Beydemir Röportajı | 15 Soruda Ufuk Beydemir Ufuk Beydemir Röportajı | 15 Soruda Ufuk Beydemir
Müzik2 hafta Önce

Ufuk Beydemir Röportajı | 15 Soruda Ufuk Beydemir

Ufuk Beydemir Röportajı | 15 Soruda Ufuk Beydemir Wikikültür için röportaj veren Ufuk Beydemir’e çok teşekkür ederiz. SORU 1) Merhaba;...

WK Haftalık Genel Kültür Testi #27 WK Haftalık Genel Kültür Testi #27
Quiz&Test2 hafta Önce

WK Haftalık Genel Kültür Testi #26

Haftalık Genel Kültür Testi ile tekrardan karşınızdayız.10 sorunun doğru cevabını bulabilecek misin? Her konudan genel kültür soruları için bağlantıya tıklayın...

“Post Truth” – Hakikat Sonrası Dünyada Mavi Hapı Mı, Yoksa Kırmızı Hapı Mı Alacaksınız? “Post Truth” – Hakikat Sonrası Dünyada Mavi Hapı Mı, Yoksa Kırmızı Hapı Mı Alacaksınız?
Deneme2 hafta Önce

“Post Truth” – Hakikat Sonrası Dünyada Mavi Hapı Mı, Yoksa Kırmızı Hapı Mı Alacaksınız?

“Post Truth” – Hakikat Sonrası Dünyada Mavi Hapı Mı, Yoksa Kırmızı Hapı Mı Alacaksınız?   Post Truth “Gerçek Sonrası” Politikalar...

Susmak Susmak
Edebiyat2 hafta Önce

Susmak

Susmak Saçlarını taramış mıydı? Sakallarını düzeltmiş ve bıyıklarının ucunu almış mıydı? Ha evet kaşlarının ortasında da tüyler çıkardı. Acaba berbere...

'Biz' Kimin Yabancısıyız ? 'Biz' Kimin Yabancısıyız ?
Felsefe3 hafta Önce

‘Biz’ Kimin Yabancısıyız ?

‘Biz’ Kimin Yabancısıyız ?   Bizler, sürdürdüğümüz hayat içerisinde kendimizi bulmaya çalışmışızdır. Aynı zamanda hayata dair de anlam arayışımızı sürdürmüşüzdür....

Ece Ayhan: Şans Tanımamız Gereken Şair #19 Ece Ayhan: Şans Tanımamız Gereken Şair #19
Biyografi3 hafta Önce

Ece Ayhan: Şans Tanımamız Gereken Şair #19

Şans Tanımamız Gereken Şair listemizin son yazısında Fazıl Hüsnü Dağlarca yer almıştı. Bu yazımızda ise sizlere Ece Ayhan’ı tanıtacağız. Kendisi...

İskender Aydın'ın İki Yazısı İskender Aydın'ın İki Yazısı
Deneme3 hafta Önce

İskender Aydın’ın İki Yazısı

İskender Aydın’ın İki Yazısı   Cehennemi yaratan bizleriz. Modern yasalar karşısında, evrenin yasaları vardır. Hayatımıza uygulandığı zaman bu yasalar; insanoğlu;...