Bize Ulaş!

Felsefe

Ampirizm Nedir? #Felsefi Akımlar

Ampirizm (empirizm, deneycilik), bilgimizin kaynağında, yalnızca deneyin bulunduğunu söyleyen felsefe akımıdır. Bir diğer adı deneycilik ya empirizmdir.

Paylaşılma Tarihi :

,

İçerik: Ampirizm Nedir? #Felsefi Akımlar

Ampirizm Nedir?

Ampirizm, gözlem yoluyla elde edilen bilgi felsefesidir. Bilgi edinmenin en iyi yolunun bir şeyleri doğrudan görmek, duymak, dokunmak veya başka bir şekilde hissetmek olduğunu kabul eder. Bu kavramın daha güçlü versiyonlarında, bunun gerçekten önemli olan tek bilgi türü olduğunu savunulur. Yüzyıllar boyunca çeşitli düşünürler, tüm bilgilerin sadece düşünce deneyleri veya rasyonel hesaplama yoluyla değil, deneysel olarak test edilmesi gerektiğini öne sürdüklerinden, deneycilik bilim tarihi için son derece önemli bir konu olmuştur .

Ampirizm, bir şeyleri nasıl bildiğimizle ilgili bir akımdır, bu da onun epistemoloji alanına ait olduğu anlamına gelir .

Deneycilik, Akılcılık ve Yapılandırmacılık

Ampirizm, bilginin öncelikle mantık ve sezgiye ya da gözlemle değil düşünme yoluyla anlayabileceğimizi ve bunun doğuştan gelen fikirlere dayandığını savunan düşünce akımı rasyonalizm (Akılcılık) ile sıklıkla karşılaştırılır .

Akılcılar, 1 + 1 = 2 olduğunu bilmek için herhangi bir gözlem yapmanız gerekmediğini savunurlar; “Bir” ve “ekleme” kavramlarını anlayan herhangi bir kişi bunu kendi başına çözebilir. Ampiristler bunun tersini savunuyorlar: 1 + 1 = 2 işlemini ancak 1 + 1 = 2’yi hayatımız boyunca eylem halinde göreceklerimiz sayesinde anlayabiliriz.

Elbette ideal olarak bilgi hem gözlemden hem de mantıktan oluşur; ikisi arasında seçim yapmak zorunda değiliz hiçbir zaman.

Konstrüktivizm (Yapılandırmacılık ) adı verilen ve her iki dünyanın da en iyisini elde etmenin bir yolunu temsil eden birleşik bir felsefe vardır. Yapılandırmacılar, deneyciler gibi, bilginin her şeyden önce çevremizdeki dünyayı gözlemlemeye dayandığını iddia ederler. Ancak daha geniş bir rasyonel yapıya sığdırmadığımız sürece gördüklerimizi anlayamayız, bu nedenle akıl da önemli bir rol oynar.

 

Ampirizm Hakkında Alıntılar

“Tüm bilgimiz deneyimle başlamasına rağmen, bilginin deneyimden kaynaklandığını söyleyemeyiz.” 

                                                                             – Immanuel Kant 

Immanuel Kant, Avrupa tarihindeki en etkili filozoflardan biriydi ve bu şöhretinin bu denli fazla olmasının bir sebebi de, ampirizm ile rasyonalizmi tek ve birleşik bir felsefede sentezlemeye çalışmasıydı. Kant, tüm bilgimizin gözlemlerden ve deneyimlerden geldiğini, dolayısıyla bu anlamda bir ampirist olduğunu savunmuştur. Ama aynı zamanda bu gözlemlerin ve deneyimlerin bizzat düşüncenin içsel yapıları tarafından sınırlandırıldığını da savundu. Başka bir deyişle, insan zihni yalnızca belirli türden gözlemler yapmaya hazırdır, dolayısıyla gözlemin sınırları vardır. Ve Kant, bu sınırların mantık ve rasyonellik dediğimiz şeyler olduğunu ileri sürmüştür. Yani bir anlamda bir akılcıydı da!

Ampirizmin Tarihçesi ve Önemi

Filozoflar uzun zamandır bilgiye bazı gözlem ve mantığın kombinasyonu yoluyla ulaşmaya çalıştılar – deneycilik ve akılcılık. Örneğin Platon (rasyonalizm) ile Aristoteles (ampirizm) arasındaki eski rekabet , felsefenin geleceğini yalnızca Avrupa’da değil, Afrika’dan Hindistan’a ve ötesine uzanan İslam dünyasında da şekillendirdi. Avrupalı ​​ve İslami filozoflar yüzyıllar boyunca en iyi bilginin soyut ilkelerden (Platon’u izleyerek) çıkarım mı yoksa çevremizdeki dünyayı (Aristoteles’ten sonra) gözlemlemek mi olduğunu tartıştılar.

Platon ve Aristoteles doğmadan yüzyıllar öncesine dayanan Hint felsefi metinlerinde ampirizm ve rasyonalizm zaten var olduğu için bu tartışmalar antik Yunanistan’dan daha eskidir. Bununla birlikte, çoğu Hintli filozof, hem ampirizmin hem de rasyonalizmin gerekli olduğu görüşüne sahipken, Avrupalı ​​filozoflar daha çok birinin diğerine karşı galip gelmesi gerektiğini iddia etme eğilimindeydiler.

Bilimsel Devrim sırasında, bilim adamlarının çevrelerindeki dünyayla ilgili sistematik deneyler ve gözlemler yapmaya başladıkları zaman, Avrupa’da deneycilik gerçekten deyim yerindeyse patlak verdi. Bu gözlemler, gezegenimizin güneşin etrafında dönmesi gerçeği gibi dünyayı sarsan keşiflere yol açtı. Bununla birlikte, Bilimsel Devrim aynı zamanda, başlamak için deneyler geliştirmeye ve bunların sonuçlarından bilgi türetmeye dahil olan rasyonalizme de çok şey borçluydu. Rasyonalizm, bilimsel sonuçların çıkarılmasının önemli bir parçası olarak matematiksel akıl yürütmeyi teşvik etmede özellikle çok etkili oldu.

 

Popüler Kültürde Ampirizm

Skyrim gibi birçok RPG oyunları, oyunculara iksirler, silahlar, zırhlar vb. yapmak için çeşitli öğeleri birleştirme yeteneği verir. Çoğu durumda, bu öğelere deneme yanılma yoluyla ulaşmanız gerekir. Bu oyunlar deneyciliği teşvik eder çünkü soyut akıl yürütme yerine tekrarlanan deneyler ve gözlemlerle öğrenmeniz gerekir.

 

Ampirizm ve Şüphecilik(Skeptisizm)

Birçok deneyci de şüpheci : Sağduyu fikrinin çoğunun deneysel olarak gözlemlenebilir olmadığını ve bu nedenle ya bu fikirlerin doğru olmadığını ya da en iyi ihtimalle doğru olup olmadığını bilemeyeceğimizi savunuyorlar. Örneğin, en ünlü ampiristlerden biri olan David Hume, nedenselliğin varlığını deneysel olarak gösteremeyeceğimizi savunmuştur. Kendisinin argümanı aşağıdaki gibidir:

 • (1)Pencereye doğru uçan bir beyzbol topu görüyorsunuz.
 • (2)Birkaç dakika sonra bir çarpma sesi duyarsınız ve pencerenin kırıldığını görürsünüz.
 • (3)Doğal olarak topun pencerenin kırılmasına neden olduğunu düşünürsünüz.

David Hume, yalnızca (1) ve (2) ‘nin deneysel olduğunu savunur; bunlar gözlemlerdir. Ancak (3) bir gözlem değildir; bu bir çıkarımdır (teknik olarak, tümevarımlı bir çıkarım ). Bu nedenle, Hume’un deneyciliğine göre, topun pencerenin kırılmasına neden olup olmadığını gerçekten bilemeyiz! Birbirine bağlı olup olmadıklarını değil, yalnızca belirli şeylerin gerçekleştiğinden eminiz! Bu nedenle, herhangi bir olayın diğerine neden olup olmadığını ya da birbiri ardına meydana gelip gelmediğini bilmek imkansızdır. Başka bir deyişle, ayrı olayları gözlemleyebiliriz, ancak bunlar arasında hiçbir zaman nedensel bir bağlantı gözlemleyemeyiz .

Bu böyle kalmayacaktı elbette, daha sonra deneyciler Hume’un argümanını sorgulayacaklardı. Hume’un neyin “gözlem” olarak sayıldığı konusunda aşırı indirgemeci davrandığını ve her zaman yaptığımız daha soyut gözlemleri açıklamada başarısız olduğunu savundular.

Örneğin, “Topun camı kırdığını gördüm” diyebilirsiniz. Bu, iki ayrı olayın gözlemlenmesinden daha fazlasıdır; aynı zamanda, doğrudan gözlemlediğimiz, nedensellik içeren bir olayın gözlemidir.

Sonuç

ampirizm nedir? wikikultur.com

ampirizm nedir? | iai.tv

Ampirizm (empirizm, deneycilik), bilgimizin kaynağında, yalnızca deneyin bulunduğunu söyleyen felsefe akımıdır. Bir diğer adı deneycilik ya empirizmdir.

Ampirizm akımına göre insanların aklında, doğuştan gelen hiçbir bilgi mevcut değildir. Tanrı fikri, dinsel düüşünceler gibi bilgiler de dâhil olmak üzere, insanların aklında doğuştan hiçbir bilgi yer almamaktadır. İnsan zihni, doğuştan boş bir kutu gibidir. Deneycilik akımına göre sahip olduğumuz tüm bilgilerimizi deney ve gözlemlerle, duyular aracılığı ile elde ederiz. Örneğin, bir çocuk, ateşin sıcak olduğunu ve bunların kendisine zarar verebileceğini deney ve gözlem aracılığı ile anlar ve bu şekilde öğrenir Yani bilgiye ulaşmanın tek yolu, doğrudan doğruya o bilgi ile ilgili olan deneyimi yaşamaktır.

 

Kuruculuğunu ve genel yayın yönetmenliğini üstlendiği wikikultur.com'da makaleler ve içerikler üretiyor.

Okumaya Devam Et
1 yorum

1 yorum

 1. Pingback: İçerde: Şans Tanımamız Gereken Türk Dizisi #2 | WİKİKÜLTÜR

Bir Cevap Yazın

Deneme

Güngör Deniz Karataş | Üst Benlik Deneme Yazısı

Paylaşılma Tarihi :

,

Yazar :

Güngör Deniz Karataş | Üst Benlik Deneme Yazısı

Güngör Deniz Karataş: Üst Benlik Deneme Yazısı

En üst versiyonumuz olma fikri her konuda olabilecek en iyi halimiz olarak yaşamak olarak yorumlansa da pratik olarak baktığımızda işler farklı. Burada amaç gerçek bir ulaşma değil bu hedefe giden yolda yürüme eylemidir. Yani en üst versiyonundaki kişi en iyi haline ulaşmış olan kişi değil, bu yolda şüphesizce ilerleyen kişidir. Peki nedir bu artık kulağa klişe gelen yolda olma hali?

Öncelikle en üst halimize hem fizyolojik hem de psikolojik olarak dengeyi sağlarsak ulaşabileceğimize inanıyorum. Öncelikle fark etmemiz gereken şey meydana gelen olayları her bireyin farklı yorumlama sebebidir. Bu sebep aynı olaya biz üzülürken başkalarının farklı duygular hissetmesinin sebebidir. Bu sebebe “Değerler” deriz. Yaşanan bir olayı olumlu yada olumsuz algılamamız kişisel değerlerimize ve en üstte gördüğümüz değerimiz her neyse bunun üzerinden hissettiklerimize bağlıdır.

Güngör Deniz Karataş: Üst Benlik Deneme Yazısı

Güngör Deniz Karataş: Üst Benlik Deneme Yazısı

Örneğin üst değer yargısı para olan ve üst değer yargısı ailevi bağları olan iki kişinin aynı olaya bakış açısı çok farklı olacaktır. Değer yargısı aile olan bir insan herhangi bir olayda ailesi için maddi kaygıları olsa da olmasa da düşünmeden para harcar, üst değer yargısı para olan bir insanın ise bir olay için zorunluluk şartı yoksa para kaybından kaçınması beklenir. Tabi çoğu insan bu örnekte verilen hem paraya hem de aileye değer verir. Burada kastedilen içimizde, altta yatan en güçlü değerler bizim kararlarımızı ve olayların bize neler hissettireceğini belirler. Kardeşine borç veren birinin bundan hiç hoşnutluk duymaması ile bunu hiç önemsememesi hangi değer yargısının diğerinden daha güçlü olduğuna bağlıdır.

Olayların bizde yarattığı psikolojik etkilerin kökenini içten içe “en güçlü değerlerimize” bağladık. Yani bir insanın kendisinin en üst versiyonuna doğru gittiğine inanabilmesi için en üst değerlerine hitap etmesi, onu daha iyi beslediğini kendisini inandırması gerekir.

Güngör Deniz Karataş: Üst Benlik Deneme Yazısı

Güngör Deniz Karataş: Üst Benlik Deneme Yazısı

Diğer bir örnek, en üst değeri karşı cinsi etkilemek ve yarattığı cazibe olan birisi için üst benliğine doğru gittiğine ikna olması, o kişinin kendi cazibesini ve iletişim yeteneğini arttırdığını görmesine bağlıdır. Bunu gördükçe daha iyiye gittiğini düşünür ve hedefine ulaşmasından bağımsız olarak eskisinden daha iyi olduğuna inanır. Kısacası psikoloji kısmı için en çok nelere değer veriyorsak o konularda ‘mutlak bir yolculukta’ olduğumuza inanmamız, bunu kendimize ispatlamamız gerekir.

Mutlak yolculuk, bir işin sonucundan bağımsız olarak o işte tatmin edici bir hızda gelişim içerisinde olduğumuza inanarak yol almamızdır. İstediğimiz noktaya doğru gittiğimizi bilme halidir.

Güngör Deniz Karataş: Üst Benlik Deneme Yazısı

Güngör Deniz Karataş: Üst Benlik Deneme Yazısı

Buraya kadar özetlersek,
Üst benlik= Her konuda değil, en üst değerlerimizde mutlak yolculukta olmak.
Yani ‘değerlerimiz’ konusunda gelişimimizden ve yolculuğumuzdan şüphe duymadan kendimiz için tatmin edici düzeyde ilerliyor olmak. Bunun için güvendiğimiz ve olumlu sonuçları gözlemlediğimiz teknikleri uygulamak gerekir. Bu teknikler ayrı bir konu. Bu konuyu en kısa bu şekilde anlatabildim fakat hangi tekniği nasıl uygulayacağımızı öğrenmeden önce daha önemli olan konu değerlerimizi nasıl seçeceğimizi yada değiştirebileceğimizi öğrenmektir. Daha da önemlisi “neden?” sorusuna cevap verebilmemiz.

 

Güngör Deniz Karataş

Yazara ulaşmak için tıklayınız.
Sitemizde yazar olmak için tıklayınız.
Ekim Ayı Kitap Tavsiyemizi okumak için tıklayınız.

Tavsiye İçerik

Uzay Çağrışımları

 

 

Okumaya Devam Et

Felsefe

Pozitivizm Nedir? #Felsefi Akımlar

Paylaşılma Tarihi :

,

İçerik: Pozitivizm Nedir? #Felsefi Akımlar

Pozitivizm Nedir?

 

Bu yazımda pozitivizm nedir, din ile ilişkisi nasıl işler sorularına yanıt vermek istedim. Keyifli okumalar dilerim…

August Comte, Fransız Devrimi’nin ardından çıkan kargaşa ortamında, yepyeni bir düşünce sistemi geliştirmiştir. Pozitivizm adı verilen bu düşünce sistemine göre, doğru bilgi sadece deneysel bilimler tarafından sağlanabilir. Pozitivizme göre, “Doğanın mutlak ve yüce bir amacı olduğu” düşüncesi ancak bir batıl inançtır çünkü bu düşünce deney ve gözlemle ispatlanamaz. Dolayısı ile pozitivizmde deney, gözlem ve karşılaştırma yöntemleriyle ispatlanamayan her şey doğa ötesidir. İşte tam bu noktada şöyle bir soru aklımıza gelir: Bilime pozitivist yaklaştığımızda, içinde yaşadığımız dönemin teknolojik ortam ve imkanlarına hapsolmuyor muyuz ya hu?

Mesela 14. yüzyılda “kara veba” hastalığı yüzünden milyonlarca insan hayatını kaybetti. O dönem doktorlar, bu hastalığa sebep olan bakteriyi gözlemleyecek herhangi bir teknolojik imkanlara sahip değillerdi. Peki bu durum söz konusu olan bakteriyi metafizik konusu mu yapıyordu? Yani “Böyle bir bakteriden bahsedemeyiz çünkü onu gözlemleyemiyoruz!” diyerek konu öylece kapatılmalı mıydı?

August Comte tıpkı Immanuel Kant gibi, sadece olguların bilinebileceği, kendinde olan şeylerin bilinemeyeceği ve insan bilgisinin göreli olduğu görüşündedir. İşte bu nedenle pozitivist bilim, maddeyi ya da ruhu açıklayamaz; sadece betimler diyebiliriz. Başka bir deyişle, hayata pozitivist bir gözlükle bakan insanlar; maddeyi, ruhu, kısacası özle ilgili kavramları açıklamaya çalışmazlar. Çünkü “Ruh nedir?”, “Gerçek nedir?”, “Taş nedir?” gibi sorular; teolojik veya metafizik dönemde kalmıştır ve pozitivizmin ruhuna da aykrıdır. Bu sorular kulağa felsefi gelebilir, ancak pozitivizmin felsefeye ihtıyacı yoktur çünkü, Pozitivizm başlı başına bir felsefedir.

Üç Hal Kanunu

İçerik: Pozitivizm Nedir? #Felsefi Akımlar

pozitivizm nedir? | edfu2.com

Comte’a göre, bilgi, tarihsel süreçte üç aşamadan geçerek günümüze kadar gelmiştir ve buna “Üç Hal Kanunu” denir. Peki nedir bu tarihsel evrimin üç aşaması?

 • Teolojik dönem: Putperestlikten monoteizme, yani tek tanrılı dinlere uzanan ilk çağlardır.
 • Metafizik dönem: Evreni iyilik, erdem, sevap, günah, ahlak, güzellik gibi soyut kavramların yönettiğine dair Orta Çağ felsefesini kapsar.
 • Pozitivist dönem: Bilgiyi somutlaştırma çağıdır diyebiliriz. Doğanın ispatlanabilir ya da çürütülebilir yasaları olduğunu, bilginin de bu yasalara göre oluştuğunu savunur.

Bugün pek çok bilimin üç hal kanunundan geçtiğini söyleyebiliriz. Mesela astronomi; Aristoteles ile teolojik, Kepler ile metafizik, Newton ile de pozitivist olmuştur. Gel gelelim matematiğe bakarsak, ta ilk günden beri pozitivist olduğunu görürüz. Kaldı ki matematik, pozitif bilimlerin zaten ana dili sayılır.
Comte’a göre tüm bilimler, ki bunların hepsi birer pozitif bilimdir, ve hiyerarşik dizilmişlerdir. Her bilim kendinden öncekinin bilgisine muhtaçtır.

En alt katmandaki aritmetik, geometri, ve mekanik, doğanın bize sunduğu saf, işlenmemiş bilgilerdir. Ve bizler, bu saf bilgileri işleyerek matematiği, astronomiyi. fiziği, kimyayı ve biyolojiyi elde ederiz. Sosyoloji ise bunların tamamından beslenir ve en önemli bilimdir. Bu noktada “sosyoloji” sözcüğünü tarihte ilk kullanan kişinin Comte olduğunu belirtelim.

Din ve Bilim Birbirine Ters Mi Veya Düşman Mı?

Comte, pozitivist felsefeyi bir adım daha ileri götürüp, Hristiyanlığı, Müslümanlığı veya Budizm’i yok edecek yeni bir din yarattığını öne sürer. İşte bu noktada bilim ve dinin çatışmasını alevlendirdiği için hala tepki çekmektedir. Comte’un önerdiği yeni dinin adı İnsanlık Dinidir. Bu din, tanrısal değil, elbette ki pozitivisttir. Yani uhrevi bir varlığa değil, toplumun ta kendisine tapma söz konusudur. Bu dinin tanrısı “İnsanlık” illkesi ise sevgidir. Kadınlar bu dinin adeta koruyucu melekleridir, çünkü onlar erkeklere göre çok daha sevgi dolu ve cefakardır. Ayrıca her bölgede bir tapınak kurulmalıdır. Tapınaklar “otuz yaşında bir kadının” tabloları ile süslenmeli ve bu kadın da Comte’un genç yaşta kaybettiği sevgilisi Clotilde De Vaux olmalıdır.

Nasıl ki Katolikler her gün bir ermişini anıyorsa, İnsanlık Dini de her gün bir dehasını anmalıdır. Yani tapınakların duvarlarına, Aziz Sancar’ın, İlber Ortaylı’nın, Celal Şengör’ün dev fotoğrafları asılmalıdır. (Tabi bu verdiğim isimler örneklendirmek amaçlıdır.) Bu dine göre birey, tek başına hareket etmemeli, toplumun kurallarına harfiyen uymalıdır ki ancak bu şekilde özgür olabilecektir. İbadet ise, şarkılar türküler söyleyerek, kutlamalar yaparak ve kamusal tartışmalar yürüterek icra edilecektir.

Comte’un dinine inanan pek fazla kişi çıkmasa da “pozitivizm” felsefesi, insanlığın ilerlemesine büyük katkılar sunmuştur.
Kimileri pozitivizmin artık miadını doldurduğunu, kimileri böyle bir şeyin hiç var olmadığını, kimileri ise onun totaliter bir sekülarizm anlayışının silahı olduğunu söyler. Eh tabii bundan sonra karar sizin sevgili okurlar…

“Dünyada kesin olan tek şey geçmiştir. Fakat üzerinde çalışmak zorunda olduğumuz HER ŞEY GELECEKTİR.”

                                                                                              –August Comte

Bir sonraki yazımızda görüşmek dileği ile… Wikikültür ile kalın efendim…

Okumaya Devam Et

Felsefe

Stoa ve Stoacılık Nedir? | 5 Maddede Stoacılık Felsefesi ve Stoa

Paylaşılma Tarihi :

,

Yazar :

İçerik: Stoa ve Stoacılık Nedir? | 5 Maddede Stoacılık Felsefesi ve Stoa

Stoacılık Nedir?

Stoacılık Nedir? wikikultur.com

Stoacılık Nedir? | Atina halkı

Stoacılık nedir sorusuna geçmeden önce bu helenistik felsefe okulu hakkında kısa bir özet ve tanım yapalım: Stoacılk, MÖ 3. yüzyılın başlarında Citium Zeno tarafından Atina’da kuruldu ve zamanla gelişip  Epictetus , Seneca ve hatta imparator Marcus Aurelius gibi ünlü düşünürler tarafından da uygulandı. Bu felsefe, erdemin (bilgelik gibi) mutluluk olduğunu ve yargılamanın kelimelerden ziyade davranışa dayandırılması gerektiğini iddia eder.

Zenon, Stoalılar tarafından benimsenen temel ilkeleri belirlemiştir. Ona göre, gerçek olan her şey maddidir. Fakat evren, pasif bir maddeden oluşmamıştır. Stoacılk ise helenistik felsefenin en önemli akımlarındandır. Zenon aldığı eğitimi yeterli olduğunu düşündüğünde kendi okulunu açmaya karar vermiş en nihayetinde  okulunu Atina’da bir resim galerisinde (Stoa Poikile) kurmuştur.

Stoacılıkta Amaç ve Erdem

Stoacılar için insanın temel amacı mutluluktur. Mutluluğa ulaşmak içinse doğaya uygun yaşamak gerekir. Dolayısıyla doğaya uygun yaşamayı felsefi olarak benimsemişler ve dünya vatandaşlığını savunmuşlardır. “Mutluluk, dış koşullara bağlı olmamalıdır” önermesini dile getirmişlerdir. Öğretilerine göre, sosyal varlık olarak insanlar için mutluluğa giden yol şunlarda bulunur: Hayatta sana verileni kabul etmek, zevk arzumuz veya acı korkumuz tarafından kontrol edilmemize izin vermemek, etrafımızdaki dünyayı anlamak için aklımızı kullanmak ve tabiatın planındaki kendimize düşen görevi yapmak ve beraber çalışıp başkalarına karşı dürüst ve adil olmak.

Stoacılk, dünyayla ilgili karmaşık teorilerle ilgilenmez, ancak yıkıcı duyguların üstesinden gelmemize ve neyin harekete geçebileceğine karşı yardımcı olur. Stoacılk sonsuz bir tartışma için değil, eylem için tasarlanmıştır.

Stoacılık Kitap Önerisi

Stoacılık ile ilgili kitaplar konu stoa felsefesi olduğunda her zaman merak konusu olmuştur. Bu başlık altında sizinle Stoacılk kitaplarını paylaşacağız.

İşte Stoa felsefesiyle ve Stoacılık ile ilgili kitaplar.

 • Epiktetos – Klavuz
 • Marcus Aurelius –Kendime Düşünceler
 • Epiktetos – Söylevler
 • Lucius Annaeus Seneca – Ahlâki Mektuplar
 • Lucius Annaeus Seneca – Tanrısal Öngörü
 • Cicero – Tanrıların Doğası
 • Seneca – Phaedra

Ampirizm Nedir? #Felsefi Akımlar

Stoacılık Felsefesinin Uygulayıcıları

Seneca'dan derlser - Stoacılık — stoacılık nedir? | wikikultur.com

Seneca’dan derlser – Stoacılık Nedir?

Dünyanın en güçlü adamı olan Roma İmparatorluğu’nun imparatoru Marcus Aurelius, köleliğin dehşetine ve hayatını eğitime adamış olan Epictetus ve Romalı düşünür, devlet adamı, oyun yazarı Lucius Annaeus Seneca.

 • Ama bu felsefenini benimseyicileri sadece üçü değildi – Stoacılk, krallar, cumhurbaşkanları, sanatçılar, yazarlar ve girişimciler tarafından uygulandı. Hem tarihi hem de modern insanlar Stoacılığı bir yaşam biçimi olarak gördüler.
 • Prusya Kralı, Büyük Frederick, heykellerindeki Stoacıların eserleriyle birlikte sürdüğü söyleniyordu, çünkü sözleriyle “sizi talihsizlik içinde sürdürebilirler”. Bu arada, politikacı ve denemeci Montaigne, zamanının çoğunu geçirdiği çalışmanın üzerindeki kirişe Epictetus’tan bir çizgi oydu.
 • Amerikanın kurucuları da bu felsefeden ilham aldı. George Washington, on yedi yaşında komşuları aracılığıyla Stoacılkla tanıştı ve bu felsefeye sıkı sıkıya bağlandı Amerika Birleşik Devletleri’nin üçüncü başkanı Thomas Jefferson ise, öldüğünde komodinin üstünde Seneca’nın bir kopyası bulunmuştu.
 • Ekonomist Adam Smith’in dünyanın kapitalizmi hakkındaki birbirine bağlı teorileri, Marcus Aurelius’un eserlerini tercüme ederek öğrenmişti.
 • Siyasi düşünür John Stuart Mill ise, Marcus Aurelius ve Stoacism’i ünlü Liberty adlı kitabında “eski aklın en yüksek etik ürünü” olarak nitelendirdi.
 • Stoacılk, mevcut okulların çoğundan önemli anlamda farklıdır: Amacı pratik bir uygulamadır. Tamamen entelektüel bir girişim değildir.

Stoacıların erdemleri

 • Bilgelik
 • Adalet
 • Yiğitlik
 • Ölçülülük
 • Dürüstlük

Sanat Tarihi Nedir? Yıllara Göre Sanat Anlayışı ve Sanatın Evrimi

Bir felsefe olarak Stoacılık ve Cato Stoacılık Nedir?

Bir felsefe olarak Stoacılk, örgütlü bir hareket olarak yaklaşık beş yüzyıl sürdü. Bu dönem boyunca Stoacılıkla birlikte batı felsefesi, Yunan olmaktan çıkarak uluslararası hale geldi. Yunan kültürünü, uygar denen dünyanın her köşesine yayan Büyük İskender’in fetihlerinin doğrudan sonucuydu bu. İlk Stoacı filozoflar, çoğunlukla Suriyeli, sonrakilerin büyük bölümü de Romalı idi. En ünlülerinin sesleri, toplumsal hiyerarşinin tüm katlarında duyuldu; hatta bunlardan biri (Epiktetos) köle, bir diğeri Roma imparatoruydu (Marcus Aurelius).Stoacılık Nedir?

Stoacı felsefeyi benimseyenler, yaşamın iniş çıkışlarına çoğu zaman serinkanlılık ve vakarla katlanma gücünü gösterebilmişlerdir. Fakat, onlar için bile örneğin kişisel bir yıkım ya da utanç veya ölümcül bir hastalığın verdiği ıstırap gibi artık yaşamı sürdürmek istemeyebilecekleri bir an gelebilirdi. Bu gibi durumlarda yapılacak en ussal şeyin, acısız bir yoldan yaşama son vermek olduğuna inanıyorlardı. Pek çoğunun yaptığı da buydu. Tanınmış Stoacıların büyük çoğunluğu, intihar ederek yaşamlarına son vermişlerdir. Stoacılk Nedir?  

Bu Stoacılardan biri de Sezar zamanında cumhuriyetçi düşünceleriyle ile imparatorluk yönetimine muhalefet olan ve tarihte Genç Cato olarak bilinen kişiydi. Sezar’la yaptığı savaşı kaybetmesinin verdiği utanç ve Sezar’ın eline düşmemek adına Utica’da intihar etmiştir. Stoacılık Nedir?

 

İçerik: Stoa ve Stoacılık Nedir? | 5 Maddede Stoacılık Felsefesi ve Stoa

Cato’nun İntiharı / Giambattista Langetti 1662 / Stoacılık Nedir?

Okumaya Devam Et

Yazarımız

Ekibimize Katıl!

yazar

Son Yazılar

Hasret Gültekin: Hasret Gültekin:
Müzik2 gün Önce

Hasret Gültekin: Şans Tanımanız Gereken Sanatçı #16

Hasret Gültekin Şans tanımamız gereken sanatçılar listesinde sanatçı olan Hasret Gültekin var. Geçen yazımızda Kesmeşeker yer almıştı. Bu yazımızda ise...

WK HAFTALIK GENEL KÜLTÜR TESTİ #11 WK HAFTALIK GENEL KÜLTÜR TESTİ #11
Quiz&Test3 gün Önce

WK HAFTALIK GENEL KÜLTÜR TESTİ #11

Haftalık Genel Kültür Testi ile tekrardan karşınızdayız. Her konudan genel kültür soruları için bağlantıya tıklayın ve kültür seviyenizi ölçün.   Genel kültür testi...

Steam Ödülleri 2020 Steam Ödülleri 2020
Teknoloji4 gün Önce

Steam Ödülleri 2020

Steam Ödülleri 2020 Adaylık Komitesi Steam artık bir gelenek hâline gelen ödüllerini her zaman olduğu gibi bu sefer de kullanıcılarına...

Mısır Mitolojisi: Yaratılış, Tanrılar, Tanrıçalar ve Yaratıklar Mısır Mitolojisi: Yaratılış, Tanrılar, Tanrıçalar ve Yaratıklar
Mısır Mitolojisi4 gün Önce

Mısır Mitolojisi: Yaratılış, Tanrılar, Tanrıçalar ve Yaratıklar

Mısır Mitolojisi: Yaratılış, Tanrılar, Tanrıçalar ve   Mısır Tanrıları ve Tanrıçaları Tüm eski insanlar için dünya gizemle doluydu. Çevrelerindeki dünyada deneyimlediklerinin...

İçerik: Mitolojik Hikaye: Persephone ve Hades Hikayesi İçerik: Mitolojik Hikaye: Persephone ve Hades Hikayesi
Yunan Mitolojisi4 gün Önce

Mitolojik Hikaye: Persephone ve Hades Hikayesi

Persephone ve Hades Persephone ve Hades | Persephone, Demeter ve Zeus‘un kızıydı. Persephone büyüdükçe güzelliği de arttı. Yeraltı tanrısı Hades...

İçerik: Fransız Devrimi Nedir? Fransız Devrimi Nasıl ve Ne Zaman Başlamıştır? İçerik: Fransız Devrimi Nedir? Fransız Devrimi Nasıl ve Ne Zaman Başlamıştır?
Tarih5 gün Önce

Fransız Devrimi Nedir? Fransız Devrimi Nasıl ve Ne Zaman Başlamıştır?

Fransız Devrimi Fransız Devrimi, devrimle bağdaştırdığımız neredeyse her şeye sahipti; açgözlü hayaller, hırslı aristokratlar, yüksek vergiler, başarısız hasatlar, gıda kıtlıkları,...

Mahir: Kısa Hikaye Mahir: Kısa Hikaye
Edebiyat5 gün Önce

Mahir: Kısa Hikaye

Mahir: Kısa Hikaye – Yüzüğü alınca “Evet!” der sandım. – “Hayır” mı dedi? – Hayır. Yani hayır demedi. Evet de...

Hayat: Zinciri Atmış Bisikleti Sürmek Hayat: Zinciri Atmış Bisikleti Sürmek
Deneme6 gün Önce

Hayat: Zinciri Atmış Bisikleti Sürmek

Raziye Ayhan’ın Hayat: Zinciri Atmış Bisikleti Sürmek İki kişilik bir masada yalnız başıma oturuyordum , kimi zaman bu sayı çoğalıyor,...

Okunması Gereken Kitaplar #1 Okunması Gereken Kitaplar #1
Edebiyat7 gün Önce

Okunması Gereken Kitaplar #1

Okunması Gereken Kitaplar listemiz zamanla güncellenecektir. Bu listedeki kitaplar tamamen yazarın istediği sırayla düzenlenmiş ve herhangi bir “en iyi” sırasını...

Ülkü Tamer: Şans Tanımamız Gereken Şair #8 Ülkü Tamer: Şans Tanımamız Gereken Şair #8
Edebiyat1 hafta Önce

Ülkü Tamer: Şans Tanımamız Gereken Şair #8

Ülkü Tamer: Şans Tanımamız Gereken Şair Şans Tanımamız Gerekenler listesinde artık şairlerimizde var. Biliyorsunuz ki Şans Tanımamız Gereken Şair listemizin...

yunan Tanrıları - wikikultur.com yunan Tanrıları - wikikultur.com
Yunan Mitolojisi1 hafta Önce

Yunan Tanrıları: Yunan Mitolojisinde 30 Yunan Tanrısı Listesi

Yunan Mitolojisinde Yunan Tanrıları Listesi Yunan Mitolojisi hayal gücümüzü her zaman heyecanlandırmıştır. Güçlü Yunan Tanrılarının destansı hikayeleri, yıllar boyunca sayısız...

Arkeoloji1 hafta Önce

Lirik Şiirin Kraliçesi Sappho ve Sappho’yu Bizimle Tanıştıran Cevat Çapan

Bu yazımızda Lirik Şiirin kraliçesi Sappho’yu ve onun “Nedir Gene Deli Gönlünü Çelen” isimli şiir kitabının çevirmeni Cevat Çapan’ı ele...

Kesmeşeker: Şans Tanımanız Gereken Sanatçı #15 Kesmeşeker: Şans Tanımanız Gereken Sanatçı #15
Müzik1 hafta Önce

Kesmeşeker: Şans Tanımanız Gereken Sanatçı #15

Şans tanımamız gereken sanatçılar listesinde sanatçı topluluğu olan Kesmeşeker var. Geçen yazımızda Grup Seksendört yer almıştı. Bu yazımızda ise güzel...

Sosyal Mesafeli Banka Kuyrukları Sosyal Mesafeli Banka Kuyrukları
Blog1 hafta Önce

Sosyal Mesafeli Banka Kuyrukları

Sosyal Mesafeli Banka Kuyrukları Salgın, virüs, maske, karantina, önlem, ellerimizle özdeşmiş dezenfektan kokusu ve nicesi… Pandemiye Özel Uzaktan Tatil isimli...

24 Kasım Öğretmenler Günü 24 Kasım Öğretmenler Günü
Deneme1 hafta Önce

24 Kasım Öğretmenler Günü

24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel yazımız sizlerle. Sınıfları boş tarlalara benzetiyorum. Öğretmenler birer çiftçi, öğrenciler ise tohumları. İlk önce ekiyorlar...

İçerik: Perseus: Yunan Mitolojisinde Perseus Kimdir? İçerik: Perseus: Yunan Mitolojisinde Perseus Kimdir?
Yunan Mitolojisi1 hafta Önce

Perseus: Yunan Mitolojisinde Perseus Kimdir?

Perseus: Yunan Mitolojisinde Perseus Kimdir? Perseus, Yunan Mitolojisinin en büyük kahramanlarından biridir. O, Zeus ve ölümlü Danae’nin oğluydu. Korkunç bir...