10 Soruda Mitoloji Bilgini Ölçüyoruz!

{“questions”:{“iinln”:{“id”:”iinln”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/wikikultur.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/cerberus.jpg”,”imageId”:”1466″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Efsaneye g\u00f6re kafas\u0131n\u0131 keserseniz, iki tane daha kafas\u0131 \u00e7\u0131kar. Bu hangi hayvand\u0131r?”,”desc”:””,”hint”:””,”answers”:{“e5t76”:{“id”:”e5t76″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Hidra”},”jfhvw”:{“id”:”jfhvw”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Gorgon”},”n45m1″:{“id”:”n45m1″,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Kuruntu”},”3of1o”:{“id”:”3of1o”,”image”:””,”imageId”:””,”title”:”Cerberus”,”isCorrect”:”1″}}},”g52io”:{“id”:”g52io”,”mediaType”:”image”,”answerType”:”text”,”imageCredit”:””,”image”:”https:\/\/wikikultur.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/labyrinth.jpg”,”imageId”:”1467″,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”imagePlaceholderId”:””,”title”:”Efsaneye g\u00f6re bu adam, Kral…

DEMOKLES`İN KILICI

Günümüzde deyim haline gelmiş belki doğru, belki hayal olan Demokles`in kılıcı hikayesi.  M.Ö 4. yüzyılda yaşamış…

LİLİTH | Feministler için bir ikon olan ve kadın erkek eşitliğini savunan ilk kadın

Feministler için bir ikon olan ve kadın erkek eşitliğini savunan ilk kadın. LİLİTH Efsanelere göre, Tanrı…

Türk Mitolojisi | Bay Ülgen

Bay Ülgen, Türk mitolojisinde (Tengricilik döneminde) Türklerin iyilik tanrısıdır. Tek Tanrı inancında Göktanrının oğlu ve Gök…

YUNAN MİTOLOJİSİNDEN DİLİMİZE GEÇEN KELİMELER

Fayton: Güneş Tanrısı Helios’un oğlu. Babasının güneşi çeken at arabasıyla dünyayı yakar. Atlas: Gökkubbeyi sırtında taşıyan…

Tanrıların Tanrısı: Kayra Han Türk Mitolojisi

  Kara Han (Kayra Han) – Türk Mitolojisi Tanrıların en büyüğü ve en önde gelenidir. Her…

Bir Tufan Mitolojisi

Bir Tufan Mitolojisi Çingene halkının inancına göre Altın Çağ olarak kabul edilen Birinci Dünya’da yaşayan insanlar…

Pegasus | Yunan mitolojisinde Kanatlı At

Yunan mitolojisinde Kanatlı At | Pegasus Pegasus yani yunan mitolojisinin kanatlı atı ile kardeşi Khrysaor, Medusa…

İskandinav Mitolojisinde Yaratılış | Kaos Ve Düzen

İskandinav yaratılış efsanesi veya kozmogoni (kozmosun kökeninin bir açıklaması) belki de dünya edebiyatının en zengin mitlerinden biridir. Öncelikle,…

Yunan Tanrıları|4 Ares

Ares , Olimpiyat savaş tanrısıdır. Kendisi  Athena‘nın aksine, sadece yıkıcı kapasiteyi  temsil ediyordu. Dolayısıyla Ares  şiddet ve vahşiliğin…

Şiirin ve Bilgeliğin Tanrısı Apollon

Şiirin ve Bilgeliğin Tanrısı Apollon Apollon  güneş, ışık, müzik, şiir, şifa, veba, kehanet, bilgi, düzen, güzellik,…

Uykudayken Bile Birkaç Gözü Açık Olan Yüz Gözlü Canavar | Argus Panoptes

      Argus Panoptes Argus Panoptes veya Argus olarak bilinen bu yaratık, Yunan mitolojisinde yüz gözlü bir…

Bir Öze Dönme Hikayesi |Simurg Destanı

Simurg Avesta’daki Saêna kuşu, kuşların sultanı Simurg; Bilgi Ağacı’nın dallarında yaşayan ve her şeyi bilen bir…

Arion | Yunan mitolojisinde konuşabilen ve inanılmaz derecede hızlı koşan bir at

Arion, (Antik Yunanca: ‘Ἀρίων, Ἀρείων, gen.: Ἀρίωνος, Ἀρείωνος) Yunan mitolojisinde, tanrılar tarafından yetiştirilen çok hızlı, ölümsüz…

Sümer Mitolojisi Nedir?

Sümer Mitolojisi Nedir? Sümer Mitolojisi Nedir? sorusundan önce Sümerlere bakalım. Sümerler mö. 2000 ile 4000 yılları…

Kafkavari ne demek? Franz Kafka ve Kavramlar

Birçoğumuz Franz Kafka ve eserlerini duymuşuzdur. Kendisi yalnızca kitaplar yazmakla kalmamış aynı zamanda yeni kavramlar üretilmesine…

:)