Afrodit Kimdir? 10 Maddede Aşk Tanrıçası Afrodit

Afrodit Kimdir?

Afrodit, yunan mitolojisinde aşk, güzellik ve doğurganlık tanrıçasıdır. Tanrıça’nın çocuklarından biri olan Erotes istediği  ölümlülerin ve tanrıların her ikisine de tutku uyandırabiliyordu. Doyumsuz ve ulaşılamaz olarak gösterilen Aphrodit, Sithra sahiline yakın bir yerde doğdu. Hephaestus ile evli olmasına rağmen, en ünlü savaş tanrısı olan Ares, Zeus ve Hades dışındaki tüm Olimpiyatçılarla ilişkisi vardı. 

Afrodit Ne Demek?

Aphrodite’in adı genellikle, eski Yunan kelimesi  aphros’tan gelmektedir ve  doğum köpüğü anlamına gelir. Bu hikaye doğum hikayesine de güzel bir şekilde uyar. Bununla birlikte, modern tarihçiler hem Aphrodit’in hem de adının antik Yunanistan’ı öne sürdüğünü ve hikâyenin aslında tanrıçanın adı yüzünden geldiğini düşünür.

Apollon, Yunanlılar için kusursuz erkek bedeninin idealini nasıl temsil ediyorsa, Tanrıça da kesinlikle en uygun kadın meslektaşıydı. Güzel ve büyüleyici, simetrik olarak kusursuz biri olarak, tasvir edilirdi. Bazen Eros ile birlikte, bazen büyülü bir kuşak ile, ya da kabuk, güvercin, serçe, ve ya gül olarak temsil edilirdi.

Afrodit Neyi Temsil Eder?

Tanrıça yunan mitolojisinde aşk, güzellik ve doğurganlık tanrıçasıdır. Afrodit güzelliği ve aşkı temsil eder.

Afrodit’in Doğuşu

Homeros ve Hesiod, Afrodit’in kökeni hakkında iki farklı hikaye anlatır. Bunlardan birincisi yani Homeros’un görüşüne göre Aphrodit, Zeus ve Titaness Diona’nın kızıydı, bu hikaye onu Olimpiyatçılar gibi ikinci nesil bir tanrıça yapıyor. Ancak, Hesiod çok daha ünlü mitlerle anlatıyor olayı. Ona göre Aphrodit, oğlu Cronus tarafından hadım edildikten sonra Uranüs’ün cinsel organlarının denize düştüğü zaman doğdu. Aşk tanrıçası Afrrodit, deniz kabuğu üzerindeki sulardan, tamamen yetişkin, ve daha önce hiç kimsenin görmediği bir güzellikte ortaya çıktı.

Afrodit Heykeli

Praksiteles’in Knidos halkı için yaptığı,  bilinen Knidos heykeldir. Çıplak olarak da bilinen bu heykel (tahmini M.Ö 4.yy), dünyadaki ilk anıtsal nü heykelidir. 

Afrodit ve Poseidon

yunan mitolojisi
yunan mitolojisi

Herkesin tıpkı Poseidon ve Afrodit gibi karamsar ve kıskanç olduğu günleri vardır. Bu yüzden kendilerini bazı zor durumlara soktular. Benzer olsalar da farklılar. Afrodit ve Poseidon, hem karamsar olmaları hem de çok çocuk sahibi olmaları bakımından benzerler; ancak, kendilerini temsil eden farklı sembollere sahip olmaları ve farklı şeyleri kontrol etmeleri bakımından farklıdırlar.

Afrodit ve Poseidon benzer yönlerinden biri ikisinin de karamsar ve kıskanç olmasıdır. Yunan Deniz Tanrısı  Poseidon genellikle Zeus’un gücünü ve otoritesini kıskanıyordu.. Poseidon gibi, Aphrodit de “Aphrodit ve Ruh” daki gibi kıskançtır. “Afrodit, Psyche adlı ölümlü bir kadının güzelliğini kıskanıyordu” Bu, Aphrodit’in kıskanç ve karamsar olduğunu açıkça göstermektedir. Sonuç olarak Afrodit ve Poseidon kıskanç oldukları için benzerdir.

Poseidon ve Aphrodit gibi tüm tanrılar farklı şeyleri kontrol eder. Aphrodit, Aşk ve Güzellik Tanrıçasıdır. Ama Poseidon’a gelince, o Deniz Tanrısıydı. “Poseidon deniz, nehirler, sel ve kuraklık, depremler ve atların büyük Olimpiyat tanrısıydı”. Bu sadece onun deniz tanrısı olduğunu kanıtlamakla kalmıyor, aynı zamanda birçok şeyi kontrol ettiğini de kanıtlıyor. Sonuç olarak, Aphrodit ve Poseidon farklıdır çünkü aynı şeyleri kontrol etmezler. Aphrodit ve Poseidon benzer olsalar da pek çok farklılıkları vardır. İkisinin de çok çocuğu olduğu gibi, ama farklı şeyleri kontrol ediyorlar. Ya da, ikisi de karamsar ve kıskanç oldukları için, ancak onları temsil eden farklı sembollere sahip oldukları için. Tüm tanrılar farklıdır, ancak yine de Poseidon ve Aphrodit gibi bazı ortak yönleri vardır.

 

Afrodit ve Hades

yunan tanrısı
yunan tanrısı

Bazı insanlar Hades ve Afrodit’in tamamen zıt olduklarını düşünebilir, biri yeraltı dünyasının hükümdarı, diğeri ise aşk ve güzellik tanrıçasıdır. Tesadüfen, hala farklılıkları olsa da düşündüğünüzden daha benzerler. Herkes Aphrodit ve Hades’in güçlerini onları sinirlendiren insanlara karşı kullandıklarını bilir, ancak her iki tanrının da onları benzer yapan bir yolu vardır.

Hades ve Aphrodit benzerdir çünkü ikisi de kendilerini memnun etmeyen insanlara kızarlar ve her ikisi de insanları manipüle etmeyi severler; ancak, Aphrodit ‘in kendi çocuklarına sahip olabilmesi açısından farklıdırlar, ancak Hades olamaz ve ikisi de mutlu bir şekilde evli değildir. 

Hades ve Aphrodit ‘in aynı olmasının bir yolu, ikisinin de onları memnun etmeyen insanlardan intikam almaktan hoşlanmalarıdır. Afrodit, sevgi güçlerini ona meydan okuyanlara karşı kullanmayı sever, onlara sahip olamayacakları bir şeyi sevmelerini sağlar ya da bu durumda biri onları sevmemesi gereken bir şeyi sever. Aphrodite’e tapmayan ve övmeyen ve Aphrodit ‘i görmezden gelen Troizenos Prensi Hippolytos, Afrodit üvey annesini ona aşık ettiğinde bunun bedelini ödedi. Babası Theseus, karısının oğlunu sevmesinden hoşlanmadığı için onu lanetledi ve sonunda Hippolytos öldü. 

Bu, Aphrodit ‘in kendisini memnun etmeyen insanlara kızdığını kanıtlıyor, tıpkı Hades’in Pirithous’tan intikamını Hades’in hoşuna gitmeyen bir şey yaptığında aldığı gibi. Pirithous bir eş arıyordu ve Hades’in sevimli karısı Persephone’nin söylentilerini duymuştu, bu yüzden onu aramak için yeraltı dünyasına gitti. Hades planlarını duydu ve onu sarayında bir ziyafete davet etmeye karar verdi. Pirithous, Hades’in kendisi için planladığını bilmiyordu, Pirithous sandalyesine oturmak için gittiğinde bedeni sonsuza kadar sandalyeye yapışmıştı. Kahraman Pirithous, Hades’in gelini Persephone’yi kaçırmaya çalıştı. Ceza olarak tanrı onu taş bir sandalyeye ve sonsuz işkenceye hapsetti. Seferde kendisine eşlik eden Theseus, Herakles’in isteği üzerine serbest bırakıldı.

Sonuç olarak, birbirlerinin tam zıttı olduğu düşünülen tanrılar, düşündüğümüzden daha çok birbirine benziyor. Hades ve Aphrodit , her ikisi de onları memnun etmeyen insanlardan intikam almak için aynıdır ve insanları kendi yollarını bulmaları için manipüle etmeyi severler. Farklılar çünkü sadece Aphrodit kendi çocuklarına sahip olabilir ve sadece Hades mutlu bir şekilde evlidir.

 

Afordit ve Hephaestus 

Aphrodit o kadar güzeldi ki, sadece Artemis, Athena ve Hestia gibi üç bakire tanrıça büyülüğüne ve gücüne karşı koyma gücü kazandılar. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Olympus’a çıktığı  an, istemeden ve elinde olmadan her biri kendisinin olmasını isteyen diğer tanrılar arasında hasara ve tartışmaya yol açtı. Bunu engellemek isteyen  Zeus, aceleyle Olimpiyatlar arasındaki en çirkin olan olimpiyat ile yani Hephaestus ile evlendirdi. Tabii ki, bu sorunu ortadan kaldıramadı. Afrodit sadık kalmayı planlamıyordu.

 

Ölümlülerin Arasındaki Afrodit

Başkalarının aşık olmasını sağlamakla meşgul olmadığında, Aphrodit kendine aşık olur böyle zaman geçirirdi. Peki ölümlülerin hiç mi şansı yoktu?

Afrodit ve Adonis

persephone ve hades
persephone ve hades

Bir keresinde, bir masal ağacının yanında bulduğu bir erkek çocuğunu Yeraltı Dünyası’na götürdü Afrodit ve yeraltı Dünyasından Persephone’ye çocuğa iyi bakmasını istedi. Ancak, yıllar sonra onu ziyarete gittiğinde, O anda çocuğun büyümüş olduğunu ve  olağandışı yakışıklı olduğunu gördü Adonis’e anında aşık oldu. 

Bu yüzden, Adonis’in onunla olmasını. Persephone buna izin vermezdi. Zeus , Adonis’in zamanını iki tanrıça arasında bölerek kavgayı çözdü . Ancak, Adonis Aphrodit’i tercih etti ve zamanı geldiğinde Yeraltı dünyasına geri dönmek istemedi.  Persephone onu öldürmek için bir yaban domuzu gönderdi ve Adonis yaralanıp ölümüne kan kaybetti. Afrodit’in kolları kandan kıpkırmızı olmuştu. Çiftin iki çocuğu vardı: Beroe ve Golgos.

 

Afordit ve Anchises

Başka bir zamanda ise, Afrodit Anchises adlı bir Truva prensine aşık oldu. Kendisi bir prenses gibi göstererek onu baştan çıkardı ve onunla yattı.  Ancak onunla yattıktan  sonra gerçek kimliğini ortaya çıkardı, ve ona soylu bir oğul vaat etti ayrıca bunu kendine saklaması için onu uyardı.

Ne yazık ki Anchises bunu başaramadı, bu yüzden Zeus yıldırımıyla onu cezalandırdı ve kör ettti. Daha fazla dayanamayıp hayata gözleri yuman Anchises, oğlu Aeneas’ın görkemli Roma İmparatorluğu’nu görme fırsatına erişemedi.

 

Afrodit ve Paris

Paris, Afrodit’i görmekle kutsanmış üçüncü ve son ölümlü idi. Bu, Afrodit Hera ve Athena’nın üç tanrıçadan hangisinin en iyisi olduğuna karar vermekle görevlendirildiğinde gerçekleşti. Afrodit, onu seçtiği takdirde Paris’e dünyanın en güzel kızını vaat ederek söz verdi. Sözünü tuttu elbette. Aphrodit, kanlı yıllarca sürecek olan Truva Savaşı‘nı başlatan Spartalı kraliçe Helen’i seçmişti Paris’e.

https://wikikultur.com/2019/07/21/yunan-mitolojisinde-kanatli-at-pegasus/


MEHMET TOPRAK

MEHMET TOPRAK

Kuruculuğunu ve genel yayın yönetmenliğini üstlendiği wikikultur.com'da makaleler ve içerikler üretiyor.
http://www.wikikultur.com


Comments

  1. afrodit.. her ne kadar güzel bir kadın olarak simgelenmiş olsa da, yazıda da aşkın her türlü halini içinde barındırdığını görüyoruz.. yazı için de teşekkürler..

  2. Afrodit hakkında öğrenebileceğimiz her şey Afrodit Kimdir ? yazısında gerçekten güzel bir şekilde anlatılmış. Yazı için çok teşekkürler

  3. Mitolojide afrodit hep ilgimi çekmiştir. Bu yazınızda bizleri ‘afrodit kimdir’ konusunda bilinçlendirdiğiniz için çok teşekkür ederim.

  4. Afrodit kimdir diye araştırma yaptım ve sitenizdeki bu güzel yazıyı buldum. Zaten diğer içeriklerinizi de takip ediyordum. Fazlasıyla açıklayıcı bir metin olmuş. Teşekkürler.

  5. Afrodit Kimdir adlı yazınızda Afrodit’in temsil ettiğinin dışında farklı bilgiler verdiğiniz için teşekkürler, iyi çalışmalar 🙂

  6. Afrodit kimdir adlı yazınızı ödevimde kullanıp kaynağımı belirttim ve güzel bir not aldım. Teşekkür ederim iyi ki bu siteyi bulmuşum.

Leave a Reply

Your email address will not be published.