Antik Bir İlim | Simya

Simya aslında Arapçadan Türkçe’ye geçmiş bir sözcüktür. Antik Çağ’da Mezopotamya toplumlarında ortaya çıktığı varsayılmaktadır. İnsanoğlu merakının bir sonucudur çünkü insan kendini ve çevresini anlayamaya çalışır , böylece yeni şeyler keşfeder. Simya sözcüğünün anlamı toplumlar arası farklılık gösterir : sihir,büyü ; sanat,değişim gibi.

Kimya, Metalurji, Fizik, Tıp, Astroloji, Semiotik, Mistisizm, Spiritüalizm ve Sanat… Simya tüm bu alanları barındıran bir uğraş olduğu iddiasında olmuştur. Bilimin temellerinin atıldığı Mezopotamya, Eski Mısır, İran, Hindistan, Çin’de uğraşılan simya, sonraki dönemlerde Yunanistan, Roma İmparatorluğu, İslam devletlerinde de görülmeye başlamıştır.

Simya bir bilim dalı değildir

Zaman içinde bilimsel bilgi birikimli olarak ilerler ve böylece kimya bilimini oluşmasına katkı sağlar her ne kadar kimya biliminin oluşmasına katkı sağlasa da simyada sistematik bilgi birikimi oluşmamıştır. Simyacıların yöntemleri rastgeleliğe dayanıyordu. Bilimsel çalışmalar yapmadılar , deneme-yanılma yöntemi kullandılar.

Simyacıların amaçları sonsuz zenginlik ve ölümsüzlüktür. Bunlardan ilkiyle ilgili olarak değersiz metalleri ve madenleri altına dönüştürmeye çalıştılar ”felsefe taşı” veya ezoterik olarak bilinen maddeyi aradılar ve başarısız olduklarını söylemeye gerek yok diye düşünüyorum. Ölümsüzlük çabaları ise sonsuz hayat iksirini bulma çalışmaşarından oluşur. Simyacıların ilk buluşları cıva, sönmüş kireç, nitrik asit ateş, tuz, barut, mürekkep, boya, seramik, cam ve esans üretimi örnek verilebilir. Bazı ayırma yöntemleri bulurak kimyaya katkı sağladılar bunlar : damıtma, kristallendirme, çözme, süzme, mayalandırma, akıcı hale getirme, süblimleşme’dir.

Empedocles bir alşimisttir ve temel maddenin yapısı 4 farklı unsurdan olşur demiştir. Bunlar hepimizin bidiği ; hava,su,ateş,tahta değil topraktır. Aristotoles ise bu fikri geliştirmiştir ve bazı temel unsurların birleşimlerini diyagramda görüldüğü gibi düşünmüştür.

Simya bir dönemin gözde uğraşlarından biri olsa da günümüzde etkisini yitirmiştir. Tarih boyunca simyacılara dolandırıcı gözüyle bakılmıştır. Pek çoğu böyle olsa da simya ile bir dönem Isaac Newton, Robert Boyle, Fizikçi Arnaldus de Villa Nova gibi bilim adamlarının da ilgilenmesi ilginç bir noktadır. Simya bilimden ayrı bir uğraş olarak kabul edilmelidir, tarih boyunca simyanın başarısı kanıtlanamamış, ulaşılmak istenen hedefler rivayetlerden öteye geçememiştir. Simyacıların çalışmalarını ehil olmayan kişilerden koruma istekleri sebebiyle arkalarında bıraktıkları karışık terim ve şekillerin deşifrelerinin zorluğu bu uğraşın incelenmesini de zorlaştırmaktadır.

 

Kaynak / Source

 


Paradigma

Paradigma

Kimya mühendisliği öğrencisiyim. astronomiyle ve tıpla ilgilenmek, satranç ve masa tenisi oynamak hobilerim arasında.

Leave a Reply

Your email address will not be published.