Astronomik Gözlem |Astronomik Cisimler Arası Mesafe

 

Astronomik Cisimler Arası Mesafe Kavramı

Bir astronomik birim (AU) Dünya ile Güneş arasındaki ortalama
mesafedir (~ 149.600.000 km).
Bir ışık yılı (ly) bir uzunluk birimidir, ışığın uzayda bir yılda katettiği
mesafeye eşittir.
1 ışık yılı ≈ 9.46 x 1012 km
Bir parsec (pc), paralaksı 1 arksaniye olan hayali bir yıldıza olan
uzaklığa denir.
1 parsec ≈ 31 x 1012 km ≈ 3.26 ışıkyılı.
1 megaparsec (mpc) = 103 kiloparsec (kpc) = 106 parsec

Astronomi serimize buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz…

Astronomik Mesafelerin Hesaplanması

Gökbilimciler, gökyüzünde gördüğümüz nesnelerin
uzaklıklarını belirlemek için çok çeşitli teknikler geliştirdiler.
Gökcisimlerinin uzaklığının tespitinde ölçeğe bağlı olarak farklı
yöntemler kullanılır.

Radar İle Mesafe Ölçme

Radar, ışık hızında hareket eden mikrodalga elektromanyetik
radyasyondur.
Gezegenlerin uzaklıklarını ölçmenin en doğru yollarından biridir.
Radarı bir gezegene yöneltip gezegen yüzeyinden geri seken
dalgaları yakalar ve radar sinyalinin oraya gidip gelmesi için
gereken süreyi ölçersek, gezegenin uzaklığını hesaplayabiliriz;
mesafe = zaman x ışık hızı
Alternatif olarak, uzaklığı ölçülecek gezegene Dünya’ya geri radyo
sinyali yollayabilecek bir uzay aracı da gönderilebilir.
Bu yöntem güneş sisteminin ötesinde mesafeler için kullanılamaz.

Ters kare yasası

Ters kare yasası: Ters kare yasası, ışık saçan bir nesneden (yani bir
yıldızdan) gelen ışık akısının (görünür parlaklık), bizden olan
mesafesinin karesiyle orantılı olarak azaldığını belirtmektedir.
Bir yıldızın mesafesini (örneğin paralaks ölçümü ile) biliyorsak ve bu
tipteki tüm yıldızlar için parlaklık aynıysa, bu türdeki herhangi bir
yıldızın görünen parlaklığını ölçebiliriz ve mesafesi bilinen yıldızın
parlaklığıyla karşılaştırarak bilinmeyen mesafeyi hesaplayabiliriz.

Hubble Yasası

Tipik bir gökadanın (galaksi) görünen spektrumu, gökada içinde bol
miktarda gaz (hidrojen dahil) tarafından belirlenen çok özel dalga
boylarında bazı karanlık emme çizgileri ile, neredeyse tüm dalga
boylarına uzanan geniş bir ışık şeridi olarak görünür.
Bir galaksi bizden uzaklaşırsa, spektrumda gördüğümüz emilim
çizgileri, ışığın daha uzun olan kırmızı dalga boylarına doğru kayar
(kırmızıya kayma). Bir galaksi bize doğru hareket ederse, spektrumu
daha mavi olur (maviye kayma).

Kırmızıya Kayma

Edwin Huebbl, 1925’te tüm galaksilerin spektrumlarının kırmızıya kaydığını yani hepsinin bizden uzaklaştığını keşfetti.
Hubble yasasına göre bir gökcisminin bizden uzaklaşma hızı bizden
olan uzaklığıyla orantılıdır. Işık spektrumundaki kırmızıya kayma
ölçülerek galaksilerin bizden uzaklığı tahmin edilebilir.
Hubble yöntemi gözlemlenebilir evrenin sınırlarına kadar olan
astronomik nesnelerin mesafelerini bulmak için kullanılabilir.

 

 


MEHMET TOPRAK

MEHMET TOPRAK

Kuruculuğunu ve genel yayın yönetmenliğini üstlendiği wikikultur.com'da makaleler ve içerikler üretiyor.
http://www.wikikultur.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.