Kişinin Benlik Algısı

Kişinin Benlik Algısı Benlik algısı, en temelde Freud’un yaptığı kimlik analizi çerçevesinde ele alınan bir konu olmakla birlikte kişinin günlük yaşamına katkı sağlayan önemli bir yapıdır. Benlik bilinci üzerinden anlatılmak istenen, kişinin kendisini dışarıdan bir gözle görebilme yetisi olarak açıklanabilir. Bu yetimiz bizi diğer canlılardan ayıran önemli bir farktır. Yaşamımız içerisinde yapıp ettiklerimiz üzerinde çok ...

Bilinç ve Toplumsal Bilinç Üzerine

Bilinç ve Toplumsal Bilinç Üzerine Bilinç kavramının TDK tanımı: “İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, şuur.” dur. Psikolojide ele alınışı: “Algı ve bilgilerin anlıkta duru ve aydınlık olarak izlenme sürecidir.” Dolayısıyla bilinç; bir tür uyanıklık durumu, olan bitene tanık olma, onları algılama, duyumsama, müdahalede bulunma şuurudur. Beyin, duyusal verilere dayanarak dünyadaki nesnelerin ve olayların basitleştirilmiş ...

Virginia Woolf ‘Kendine Ait Bir Oda’

Virginia Woolf ‘Kendine Ait Bir Oda’ Virginia Woolf’a ait olan ‘ Kendine Ait Bir Oda’ adlı eserin feminist düşünce içerisinde değeri büyüktür. Feminist düşüncenin ait olduğu toplumsal ve bireysel olarak cinsiyet eşitliği talebi edebi açıdan ele alınmıştır. V. Woolf eseri aracılığıyla hem kendi düşüncelerine yanıt aramak hem de tüm kadınlara örnek olarak onları kendi hayatları ...

İçinde Yaşadığımız Kültür Nedir?

İçinde Yaşadığımız Kültür Nedir?   Kültür kavramı, kelime kökeni olarak çok eski zamana dayanır. Etimolojik olarak, Latince ‘cultura’ sözcüğünden türemiştir. Bu sözcük kelime anlamı olarak, bir şey yetiştirmek olarak kullanılmıştır. Daha sonraları ise yine Latince bir kelime olan ‘civilis’ yani iç içe geçmiş anlamında bir kelime olan ‘cultura’ kelimesini de kapsamış ve bugünkü kullanımına dönüşmüştür. ...

Güzelliğe Dair Algımız ve Anlam Bütünlüğü

Güzelliğe Dair Algımız ve Anlam Bütünlüğü   Yüzyıllardır süre tartışmaların biri de; güzelliğin ne olduğu ve algılanması üzerinedir. A. Schopenhauer’da bu konuda düşünmüş ve eser ortaya koymuş bir düşünürdür. Onun düşüncesine göre; güzel olanın ne olduğu ve güzeli kavrayışımız, güzellik algımızı tarif etmemizde önemli rol oynar. Bu konuya dair derinlikli düşüncelerini ‘Güzelliğin Metafiziği’ adlı eserde ...

‘Biz’ Kimin Yabancısıyız ?

‘Biz’ Kimin Yabancısıyız ?   Bizler, sürdürdüğümüz hayat içerisinde kendimizi bulmaya çalışmışızdır. Aynı zamanda hayata dair de anlam arayışımızı sürdürmüşüzdür. Yaşadığımız zorluklar ve zorlukların üstesinden gelmemiz de bizleri arayışın sularına bırakmıştır. Bu arayış yaşayan ve gözlemleyen ‘biz’ in ‘ben’i anlamaya ve idrak etmeye çalışmasını ifade eder. Biz kimiz? Dolayısıyla ben kimim? Biz insanlar, diğer insanları ...

Ekofeminist Perspektifte Kadın-Doğa İlişkisi

Ekofeminist Perspektifte Kadın-Doğa İlişkisi Feminizm, çeşitli alanlarda kadınların durduğu yeri anlamlandırmak ve haklı talepleri gerçekleştirmeleri için zemin oluşturmaktadır. Feminist düşünce, ortaya çıktığı dönem itibariyle, kadının kamusal alanda erkeklerle aynı siyasal ve ekonomik haklara sahip olması gerektiği talebi ile oluşmuştur (19.yy). Bu düşüncenin temel argümanı ise ‘eşitlik’ üzerinden şekillenmektedir. Eşitlik düşüncesi başta olmak üzere çeşitli kollara ...

Kierkegaard Düşüncesinde ‘Korku ve Titreme’

Kierkegaard Düşüncesinde ‘Korku ve Titreme’ Kierkegaard ve sistem olarak düşünce eleştirisinin temelini oluşturan varoluşçu felsefe alanında bilinen önemli bir filozoftur. Varoluşçuluk felsefesi, yaşamın anlamını, yaşam anlamlı ise bunun nasıl ve ne şekilde mümkün olduğunu inanç, etik ve epistemoloji gibi alanlardan yola çıkarak anlamaya çalışır. Kierkegaard ise düşüncesini inanç temelinde şekillendirerek varoluşçu felsefede yerini almıştır. Kierkegaard, ...