Ağrı Nedir?

Ağrı Nedir? IASP (Uluslararası Ağrı Araştırmaları Derneği) ağrıyı, “Gerçek veya potansiyel doku hasarı ile ilişkili veya buna benzeyen hoş olmayan bir duyusal ve duygusal deneyim.” olarak tanımlamaktadır. Burada dikkate değer olan, ağrı her zaman hasarlı dokulardan kaynaklanan bir his değil beyinde üretilen bir algıdır. Ağrı, biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörlerden değişen derecelerde etkilenen kişisel bir ...

Meme Kanserini Ne Kadar İyi Tanıyoruz?

Meme Kanserini Ne Kadar İyi Tanıyoruz? Küresel olarak, meme kanseri hem en sık görülen kanser hem de kadınlar arasında kansere bağlı ölümlerin en yaygın nedenidir. Mevcut veriler, yüksek kaynaklı ülkelerde insidans (görülme sıklığı) ve mortalitenin (ölüm oranı) düştüğünü, düşük kaynaklı ülkelerde ise insidans ve mortalitenin arttığını göstermektedir. Bu modelin, değişen risk faktörü profillerinden ve meme ...

Meme Kanserinde Tarama Yöntemleri, Erken Teşhis, Kendi Kendine Meme Muayenesi Ve Meme Kanseri Belirtileri

Meme Kanserinde Tarama Yöntemleri, Erken Teşhis, Kendi Kendine Meme Muayenesi Ve Meme Kanseri Belirtileri Niçin Tarama? Tarama, meme kanserinin erken belirtilerini tespit etmenin en etkili yollarından biridir. Erken teşhis sonrasında tedavi sonuçları çok daha iyidir. Erken teşhis ve uygun tedavi meme kanseri sağkalımını önemli ölçüde iyileştirebilir. Tarama Mamografi, meme kanserinin erken teşhisi için önerilen tarama ...

Meme Kanserinde Risk Faktörleri ve Epidemiyoloji

Meme Kanserinde Risk Faktörleri ve Epidemiyoloji Meme dokusu, süt üretiminde yer alan bezler olan lobüller, lobülleri meme ucuna bağlayan kanallardan ve bağ dokusundan, yağ dokusundan ve lenf dokusundan oluşur. Meme kanseri, memenin herhangi bir bileşeninde düzensiz bir hücre büyümesi olduğunda ortaya çıkar, ancak bu en yaygın olarak lobüllerde meydana gelir. Önemli ölçüde daha az yaygın ...