VİKİNGLER | Avrupalıların Başına Bela Olmuş Bir Kavim

Vikingler

Yüzlerce yıl önce, İskandinavya’nın engebeli topraklarında tarım yapan bir halk bir çağ başlatmak üzereydi. Bu halk Vikingler olarak bildiğimiz savaşçı bir kavimdi. Daha sonraları Hristiyanlar tarafından pagan olarak anılacak bu İskandinavya halkı, Avrupa üzerine büyük bir korku salacak, Hristiyan papazların dilinde ‘’Tanrının Gazabı’’ olarak anılacaktı.

Viking Çağı ve Vikingler

Tarihçiler, Viking Çağının 793’te başladığı konusunda hemfikir. Bu çağı teknik olarak başlatan şey ise bir baskın, büyük bir baskın…

İngiltere’nin Lindisfarne kentindeki bir manastırı hedef alan bu baskında Vikingler, çok sayıda papaz ve keşişi öldürmüş bazılarını da köle olarak kullanmak için kendileriyle götürmüşlerdir. Bu kadar değerli şeyin niye bu ‘’Manastır’’ denilen yerde korumasız tutulduğunu anlamayan Vikingler hem şaşırmış hem de buna sevinmişlerdir. Evlerine sağ salim ve zengin döndüklerini gören diğer Viking halkları da yeni akınlar için hazırlıklara başlamıştır. İşte tam olarak yaşanan bu olaylar silsilesi, kara Veba’dan sonra Avrupalıların başlarına gelecek en dehşetli şey olan Viking Çağı’nı beraberinde getirir.    

Peki Kim Bu Vikingler Halkı?

Vikingler, İskandinavyalı korsan ve tüccar kavim. Yılın büyük kısmını denizlerde geçirmiş olan savaşçı bir halktır. 8- 11. yüzyıllar arasında kuzeybatı Avrupa’da birçok yeri fethetmişlerdir. Viking akınları ile birlikte birçok manastır yok olmuştur. Olaya tanıklık eden ve hayatta kalarak Avrupa’nın çeşitli bölgelerine dağılan keşişlerin dramatik ve trajik anlatımları, yüzyıllarca sürecek bir Viking korkusu ve düşmanlığı yaratmıştır. Vikingleri kaba, ilkel, medeniyetten uzak bir kavim olarak betimleyen bu anlatımların etkisiyle, Avrupalıların Viking kültürüne uzun süre kayıtsız kaldıkları anlaşılmaktadır. Göçebe ve savaşçı bir kavim olan Vikinglerin yazılı geleneği olmayışı, kültür izlerinin sürülmesini güçleştirmektedir. Yazılı kaynakların zayıflığına ve Batılı kaynaklardaki olumsuz Viking imajına karşılık, arkeolojik veriler, incelikli bir Viking maddi kültürünün varlığına işaret etmektedir.

Vikinglerin Nasıl Bir Kültürü Vardı?

Sanılanın aksine Vikingler başlarına boynuzlu ya da kanatlı kasklar takmamışlardır. Aslında Vikingler’in hemen hemen yarısı savaş meydanlarında kask bile takmamışlardır ve başları korumasız savaşmışlardır. Kask kullanan Vikingler ise muhtemelen rütbeli ve zengin olanlarıdır ve taktıkları kasklar herhangi bir ayırt edici özelliği olmayan kubbelli ve konik kasklardır. Bunların sayısı da oldukça sınırlı olduğundandır ki günümüze kadar ulaşabilen Viking kasklarının sayısı bir hayli azdır.

İsveç, Norveç, Danimarka, İzlanda, Faroe Adaları, İskoç halkı ve Rus halklarının bir kısmı Viking kökenlidir. Viking ve Frenk soyundan gelen Normanlar 11.YY.’da Britanya’yı fethetmiş ve İngiltere’nin en güçlü hanedanı olmuşlardır. Norman fethi, Britanya’nın son fethidir.

Vikingler cenaze törenlerini de ölülerini tahtadan ve içi toprakla doldurulmuş bir kayığa koyup yakarak gerçekleştirirlerdi. İskandinavya’dan çok uzak ülkelere yaptıkları gemiler sayesinde keşifler ve baskınlar yapabilmişlerdir. Ayrıca birçok uzak ülkeyle ticaret yapmışlardır. “Viking” kelimesi eski Norse dilindeki “Korsan baskını” anlamına da gelmektedir. Kristof Kolomb’dan 500 yıl önce kadar yeni kıta Amerika’yı keşfetmeyi başarmışlardır. Kanada’yı M.S. 1000 yıllarında keşfetmişlerdir.

Çok tanrılı dinleri olmasına karşın esas olarak Thor’a yani Yıldırım Tanrısı’na inanırlardı ve onun tam zıttı olan her türlü hayvanın kılığına girebilen şekil değiştiren kötü tanrı Loki’ye inanırlardı. Vikingler özellikle denizcilik ve gemi yapımında ustalaşmışlardı. 16 ila 37 metre arasında manevra kabiliyeti yüksek gemiler inşa ettiler. Bu gemileri suyun üzerinde kolayca yol alabilecek ve kıyıya kolayca çıkabilecek şekilde tasarladılar.

Vikingler doğayla yaşamayı öğrenmişlerdi. Evlerinin çatıları çimenlik olurdu ve bu, ısıyı içerde daha çok tutmaya yarıyordu. Önemli bir şahıs öldüğü zaman Vikingler onu kişisel serveti, kıyafetleri ve hatta hayvanlarıyla bir gemiye koyarlar. Bu gemilere mezar da denir. Üzeri çam ağaçlarının yapraklarıyla kaplanan bu gemi ateşe verilerek denize salınırdı.


MEHMET TOPRAK

MEHMET TOPRAK

Kuruculuğunu ve genel yayın yönetmenliğini üstlendiği wikikultur.com'da makaleler ve içerikler üretiyor.
http://www.wikikultur.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.