Bir Tufan Mitolojisi

Bir Tufan Mitolojisi


Çingene halkının inancına göre Altın Çağ olarak kabul edilen Birinci Dünya’da yaşayan insanlar hastalanmaz ve ölmezmiş. Ölümsüz ve sorunsuz bir hayat yaşarlarken bir gün yaşlı bir adam yaşlı bir çiftin kapısını çalmış.

Çift, bu yaşlı adamı en iyi şekilde misafir etmiş yaşlı adam evden ayrılmak üzereyken elindeki balığı bu çifte vermek istemiş fakat bir şartı varmış; ne olursa olsun dokuz gün sonra adam geri gelinceye dek balığı muhafaza etmeleri gerekiyormuş. Yaşlı adam gittikten bir süre sonra kadının aklına açlık düşmüş, verdiği sözden cayarak balığı kızartmaya davranmış. Ancak tam kızartmaya başlayacakken gökten gelen ilahi bir yıldırım kadının üzerine düşüp onu öldürmüş. Altın Çağ’da ölen ilk insan bu kadın olmuş. Ancak bununla kalmayıp gökyüzünü kaplayan bulutlar afet gibi yağmur yağdırmaya başlamış.

Balığı veren adam geri döndüğünde karısını yitiren adamdan yeniden evlenmesini, bir gemi yapmasını istemiş. Bu gemiyi bitki ve hayvanlarla doldurmasını söylemiş. Yaşlı adam söylenilenleri yapmış, bir yıl boyunca hiç durmadan yağmur yağmış ve gemide yaşayanların dışında bütün canlıları öldürmüş. Fırtına dindiğinde gemideki canlılar karaya çıkmış ve dünyada yaşam tekrar başlamış. Fakat insanlar artık ölümsüz değil ölümlü hale gelmiş…


Hint mitolojisinde tufan miti üç farklı şekilde anlatılır. Biz şimdilik bunlardan yalnızca birine yer vereceğiz. 
Çok iyi bir insan olan Manu, zamanı gelince bu iyiliklerinin karşılığını fazlasıyla almıştı.

Vaktiyle iyilik yaptığı bir balık (Tanrı Vişnu), kendisine gelerek başta yıkıcı tanrı Şiva olmak üzere tanrıların bir tufan yaratacağını ve yaşamak istiyorsa bir gemi yapması gerektiğini söylemişti. Manu büyük bir gemi yapmış, balığı da geminin burnuna bağlamıştı. Balık gemiyi tufanın erişemeyeceği bir noktaya götürerek suların tehlikesinden korumuştu.

Tufan bittikten sonra tek sağ kalan insan olarak Manu, tanrılara şükretmek için sulara süt ve yağdan oluşan hediyeler sundu. Bu olaydan bir yıl sonra sular Manu’ya bir kız verdiler. Böylelikle insanlar çoğalarak yeniden yeryüzünü doldurdular.

Çoğu birbirine benzer olan mitolojilerden bugün çingene mitolojisine biraz değindik.

Sonraki yazılarımızda görüşmek dileğiyle.

Sağlıcakla…


MEHMET TOPRAK

MEHMET TOPRAK

Kuruculuğunu ve genel yayın yönetmenliğini üstlendiği wikikultur.com'da makaleler ve içerikler üretiyor.
http://www.wikikultur.com


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.