Birinci Dünya Savaşı


Birinci Dünya Savaşı

Birinci Dünya Savaşı insan tarihi içerisinde çok önemli bir olaydır. Yüzyılın çoğundaki karışıklık, çatışma ve ıstırap 1914-1918’deki büyük savaşa kadar izlenebilir.

 

Birinci Dünya Savaşı
Birinci Dünya Savaşı

 

Her iyi öğrencinin bileceği gibi, Birinci Dünya Savaşı Saraybosna’da Avusturya kraliyet ailesinden önemsiz birinin öldürülmesiyle başlamıştır. Yine de savaşın gerçek nedenleri 19. Yüzyıl ve 20. Yüzyılın başlarında Avrupa’nın jeopolitiklerindeydi. Birinci Dünya Savaşı çeşitli politik, ideolojik ve kültürel ebeveynlerin çocuğuydu:

 

  • Milliyetçilik güveni kibir noktasına kadar şişirdi ve Avrupalı rakipleri birbirine düşürdü.
  • Militarizm, Avrupa’da silahlanma yarışını körükleyen ve korkudan ziyade savaş beklentisi olan askeri güçle bir hayranlık yarattı.
  • İttifak sistemi, Avrupa’yı savaşan iki yarıya bölmüştür ve milletleri savaş taahhüdü altında birbirine kaynaştırmıştır.
  • Emperyalizm, Avrupa’nın büyük güçlerini sürekli azalan bölge ve kaynaklar için yarışa sürüklemiştir.

 

Balkan yarımadası ve onun kaçınılmazlığıyla, savaş ve devam eden krizler bu Avrupa gerilimleri, çekişmeleri ve düşmanlıkları için karıştırma kabı sağlamıştır.

Bu iç içe geçmiş faktörler, 1914’te Avrupa’nın kıvılcım bekleyen tehlikeli bir yer olduğu anlamına geliyordu. Arşidük Franz Ferdinand haziranda silahla öldürüldüğünde, kıtayı savaşa giden kaçınılmaz bir yola koydu.

Gelecek 4 yıl için, Avrupa bölünmüş, harap olmuş ve endüstriyel savaş hali korkusuyla yaralanmıştı.  Milyonlarca genç erkek askere alındı ve askere çağırıldı, eğitildi ve donatıldı ardından savaşa götürüldü.

 

Birinci Dünya Savaşı
Birinci Dünya Savaşı

 

Batı Cephesinde, erkekler, Ypres’teki makineli tüfek ateşi sonucu öldürüldü, Somme’de topçu silahlarıyla parçalandı veya Passchendaele’de çamurda boğuldu. Doğu Avrupa, Balkanlar, Orta Doğu, Güney Afrika, Asya-Pasifik ve açık denizler de dahil olmak üzere bir dizi başka bölgede çatışmalar şiddetlendi.

Savaş, genç adamlarından bir nesli soydu, aileleri yok etti ve milyonlarca vatansız, evsiz veya kalıcı olarak şekilsiz şekilde bıraktı. Bu savaş sayısız mal kaybına ve yıkımına sebep oldu. Ulusları gelecek nesiller boyunca borca soktu.  İmparatorlukları, hanedanları ve devletleri yok etti, devrimleri tetikleri ve siyasal radikalleri meydana getirdi.

Savaştan sonra galipler Avrupa’nın haritasını yeniden çizdi. Antlaşmalar, yenilmiş ve sürdürülen savaş nefretlerini çözmek yerine cezalandırıyordu. Bu savaşları sona erdirmek için savaşın sonuçlarından en felaketi, Alman demokrasisinin ölümü, Nazizm’in yükselişi ve ilkinden yirmi yıl sonra başlayan daha da ölümcül bir savaştı.

 

Kaynak / Source

World War I

Görsel Kaynakları / Image Credits

https://pixabay.com/tr/photos/1-d%C3%BCnya-sava%C5%9F%C4%B1-hendek-harp-bir-2187095/

https://pixabay.com/tr/photos/makineli-t%C3%BCfek-askerler-a%C3%A7%C4%B1k-asker-67470/

 

Melike Uncu’nun diğer yazılarına ulaşmak için tıklayınız.

Bizi Twitter’dan takip etmek için tıklayınız.


Melike Uncu

Melike Uncu

WİKİKULTUR.COM Çevirmeni
https://wikikultur.com/


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.