Category: Felsefe

Bu kategori, felsefe ile ilgili makale, yazı, video, içerik paylaşımı yapılmaktadır. Wikikultur.com felsefe arşivleri için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Presokratiklerde Arkhe

Presokratiklerde Arkhe Antik Yunan toplumunda, felsefenin, tragedyanın ve bilimsel bilginin doğmasının çeşitli nedenleri vardır.  Antik Yunan düşünürlerinin ilk dönemlerinde evreni ve insanı doğa üzerinden açıklamaya çalışmaları bunun en önemli nedeni olmuştur. Teorik bilginin önemsenmesi, coğrafya ve jeopolitik konum, köleci sistem ve “özgür” insanların gündelik faaliyetlerin dışında çok fazla boş zamanının olması, denizcilik ve ticaret alanında ...

Akıl Almaz Paradokslar 1

Akıl Almaz Paradokslar 1 Paradoks Tanımı Paradoks kelime anlamı olarak, kökleşmiş inançlara aykırı olan düşünce, aykırı kanı demektir. Bilimsel olarak makalelerde de kullanılan anlamı ise görünüşte doğru olan bir ifadeyi biraz beyin yorulması sonucu bir çelişki oluşmasıdır. Paradoks Örnekleri: Dede Paradoksu Paradoks denildiğinde akla gelen ilk şey çoğunlukla budur. Bu  çelişki zaman yolculuğu ile ilgilidir. ...

Çoğunluğa Uyma Problemi

Çoğunluğa Uyma Problemi “Bu kadar insan böyle düşünüyor da, bir sen mi doğruyu söylüyorsun?” Ne kadar da tanıdık bir cümle değil mi? Sıkça duymuşsunuzdur hayatınızda. Kafasını duvarlara vurası gelir insanın. O kadar çıldırtıcıdır. Herhangi bir konuda fikir belirtirsiniz, toplumdan ayrı düşünüyorsunuz diye dışlanırsınız. Neden? Çünkü çoğunluk sizin gibi veya siz çoğunluk gibi düşünmüyorsunuzdur. Bu yüzden ...

Güzelliğe Dair Algımız ve Anlam Bütünlüğü

Güzelliğe Dair Algımız ve Anlam Bütünlüğü   Yüzyıllardır süre tartışmaların biri de; güzelliğin ne olduğu ve algılanması üzerinedir. A. Schopenhauer’da bu konuda düşünmüş ve eser ortaya koymuş bir düşünürdür. Onun düşüncesine göre; güzel olanın ne olduğu ve güzeli kavrayışımız, güzellik algımızı tarif etmemizde önemli rol oynar. Bu konuya dair derinlikli düşüncelerini ‘Güzelliğin Metafiziği’ adlı eserde ...

‘Biz’ Kimin Yabancısıyız ?

‘Biz’ Kimin Yabancısıyız ?   Bizler, sürdürdüğümüz hayat içerisinde kendimizi bulmaya çalışmışızdır. Aynı zamanda hayata dair de anlam arayışımızı sürdürmüşüzdür. Yaşadığımız zorluklar ve zorlukların üstesinden gelmemiz de bizleri arayışın sularına bırakmıştır. Bu arayış yaşayan ve gözlemleyen ‘biz’ in ‘ben’i anlamaya ve idrak etmeye çalışmasını ifade eder. Biz kimiz? Dolayısıyla ben kimim? Biz insanlar, diğer insanları ...

Kierkegaard Düşüncesinde ‘Korku ve Titreme’

Kierkegaard Düşüncesinde ‘Korku ve Titreme’ Kierkegaard ve sistem olarak düşünce eleştirisinin temelini oluşturan varoluşçu felsefe alanında bilinen önemli bir filozoftur. Varoluşçuluk felsefesi, yaşamın anlamını, yaşam anlamlı ise bunun nasıl ve ne şekilde mümkün olduğunu inanç, etik ve epistemoloji gibi alanlardan yola çıkarak anlamaya çalışır. Kierkegaard ise düşüncesini inanç temelinde şekillendirerek varoluşçu felsefede yerini almıştır. Kierkegaard, ...

Erdemli Ve Mutlu Bir Hayat Mümkün Mü? 

Erdemli Ve Mutlu Bir Hayat Mümkün Mü?    PLATON ve ARİSTOTELES KARŞILAŞTIRMASI PLATON’A GÖRE ERDEM Platon’a göre erdem, bilgidir (episteme).  İyi olanın bilgisidir. İyi ise yeteneklerin en üst düzeyde kullanılma durumudur. Sadece insanın değil canlı cansız bütün varlıkların bir erdemi (aretesi) vardır. Bir kılıcın aretesi yani erdemi keskin olmaktır. İnsanın aretesi yani erdemi ise erdemli ...

Sokrates’in Savunması: Felsefeyle Tanışmamı Sağlayan Kitap

  Sokrates’in Savunması: Felsefeyle Tanışmamı Sağlayan Kitap Herkesin felsefe bilimiyle bir tanışma hikayesi vardır. Benim serüvenim on iki yaşında Sokrates’in Savunması adlı kitabı okumamla başladı. O zamanlar beni fazlasıyla etkileyen, bana farklı bakış açıları kazandıran bu kitaptan sonra küçük yaşlarda ortaya çıkan felsefeye ilgim sayesinde, hayatta olaylara hep farklı yönlerden bakabildiğimi düşünüyorum. İlerleyebilmek için önümde ...

Epiküros Kimdir? Hedonizm Nedir? Epiküros’un Hedonizm’e Katkıları Nelerdir?

Bu yazımda Epiküros’un Hedonizm’e bakış açısını ve bu felsefi görüşe katkılarını irdelemek istiyorum. Epiküros (M.Ö.341-M.Ö.270) hellenistik felsefe döneminde yaşamış en büyük filozoflardandır. O dönemin diğer filozofları gibi o da daha çok ahlak felsefesiyle ilgilenmiştir. Helenistik döneme damgasını vurmuş dört okuldan biri olan Epikürcü okulu kurmuştur ve burada öğrencilerini yetiştirmiştir. Onun izinde ortaya çıkmış olan felsefi ...

Ampirizm Nedir? #Felsefi Akımlar

Ampirizm (empirizm, deneycilik), bilgimizin kaynağında, yalnızca deneyin bulunduğunu söyleyen felsefe akımıdır. Bir diğer adı deneycilik ya empirizmdir.

Pozitivizm Nedir? #Felsefi Akımlar

Pozitivizm Nedir?   Bu yazımda pozitivizm nedir, din ile ilişkisi nasıl işler sorularına yanıt vermek istedim. Keyifli okumalar dilerim… August Comte, Fransız Devrimi’nin ardından çıkan kargaşa ortamında, yepyeni bir düşünce sistemi geliştirmiştir. Pozitivizm adı verilen bu düşünce sistemine göre, doğru bilgi sadece deneysel bilimler tarafından sağlanabilir. Pozitivizme göre, “Doğanın mutlak ve yüce bir amacı olduğu” ...

Stoa ve Stoacılık Nedir? | 5 Maddede Stoacılık Felsefesi ve Stoa

Stoacılık Nedir? Stoacılık nedir sorusuna geçmeden önce bu helenistik felsefe okulu hakkında kısa bir özet ve tanım yapalım: Stoacılık, MÖ 3. yüzyılın başlarında Citium Zeno tarafından Atina’da kuruldu ve zamanla gelişip  Epictetus , Seneca ve hatta imparator Marcus Aurelius gibi ünlü düşünürler tarafından da uygulandı. Bu felsefe, erdemin (bilgelik gibi) mutluluk olduğunu ve yargılamanın kelimelerden ...

Andy Weir – Yumurta | Yaşam, Ölüm ve Evren Hakkında Kısa Bir Hikaye

Bugün manası çok derin olan Andy Weir tarafından yazılmış yaşam, ölüm ve evren hakkında kısa bir hikayeyi işleyeceğiz. Yumurta Amerikalı yazar Andy Weir’in 15 Ağustos 2009 tarihinde Galactanet web sitesinde yayınlanan kısa bir öyküsüdür. Weir’in en popüler kısa öyküsüdür ve okuyucular tarafından 30’dan fazla dile çevrilmiştir.     Yumurta – Andy Weir  Öldüğünde eve gitmek üzere ...

Hayat Nedir? Ölüm Gerçek Midir?

Erwin Schrödinger adlı fizikçi, yaşamı şöyle tanımlamış: Canlılar, düzensizliğe bozunup dengeye ulaşmaktan kaçınır. Bu ne anlama geliyor? Diyelim ki "İndirilenler" dizininiz,  evren olsun. Dizin, başta gayet düzenliyken gittikçe  karman çorman hale gelivermiş. Düzeni, enerji harcayarak oluşturabilir ve toparlayabilirsiniz. Canlıların yaptığı da budur.

Felsefe nedir? Felsefe neden vardır? Felsefenin gelişimi

Felsefe Nedir? Kelimenin tam anlamıyla, “felsefe” terimi, “bilgelik sevgisi” anlamına gelir. Geniş anlamda felsefe, insanların kendileri, yaşadıkları dünya ve dünya ile birbirleriyle olan ilişkileri hakkındaki temel gerçekleri anlamaya çalıştıklarında üstlendikleri bir faaliyettir. Akademik bir disiplin olarak felsefe aynıdır. Felsefe okuyanlar sürekli olarak hayatın en temel konularına sorular sormak, cevaplamak ve tartışmakla meşgul olurlar. Böyle bir arayışın daha sistematik ...

Platon’un Mağara Alegorisi Neyi Anlatıyor? 5 Maddede Mağara Alegorisi

Gerçek formunu hiç görmemiş bu insanlar için tek gerçeklik bu gölgelerdir. Hapis olan kişilerden biri bir gün aniden serbest kalır. Mağaranın dışındaki dünya ile karşılaşır. Tamamen ışık ile yani gerçek ile tanışan bu kişinin gözleri neredeyse körlük yaşar. Zamanla şimdiye kadar gerçek sandığı gölgelerin aslında gerçek olmadığını ve gerçeklerin birer karanlık yansıması olduğunu anlamaya başlar.. ...