Category: Sümer Mitolojisi

Bu kategori, Sümer Mitolojisi ile ilgili makale, yazı, video, içerik paylaşımı yapılmaktadır. Sümer Mitolojisi arşivleri için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Sümerlerde ve Diğer Toplumlarda Yazı

Tarihte yazıyı ilk olarak Sümerler icat etmiştir. Bu yazı sisteminde kullanılan semboller çiviye benzediği için çivi yazısı olarak isimlendirilir. Mezopotamya’da yaşayan Sümerler M.Ö. 3500 civarında yani günümüzden yaklaşık 5500 yıl önce çivi yazısını kullanılmaya başladılar.

Gılgamış Destanı | Tarihin En Eski Yazılı Destanı

Gılgamış Destanı | Tarihin En Eski Yazılı Destanı   Destan, tarihte bilinen en eski medeniyetlerden olan Sümerlerin yaşayışları hakkında bilgi verir ve kendisi de ilk yazılı destan olma özelliğini taşır. Destana konu olan kral Gılgamış MÖ. 3000 yıllarının ilk yarısında Mezopotamya’daki Uruk kentinde hüküm sürmüştür. Zaten hikaye gılgamış’ın etrafında şekil almaktadır. Gılgamış çok güçlü , zeki ve ...

Sümer Mitolojisi Nedir?

Sümer Mitolojisi Nedir? Sümer Mitolojisi Nedir? sorusundan önce Sümerlere bakalım. Sümerler mö. 2000 ile 4000 yılları arasında Irak’ın güneyindeki ,medeniyetler beşiği olarakta bilinen, mezopotamyada yaşamış , dönemin şartlarına göre en gelişmiş medeniyettir.Dünyadaki en eski uygarlık olarak kabul edilir. Sümer Devleti, Sami olmayan izole bir topluluk tarafından kurulmuştur. Mezopotamya’da yaşayan birçok farklı kavimden ilk öne çıkan ...

Sümerlerde Yaratılış Mitleri

Sümerler de Yaratılış Mitleri Nelerdir?  İlk görüşe göre tatlı su sembolü olan AP-SU ile tuzlu su sembolü olan TİAMAT adlı bir kadın devden, gök ve yer oluşur. Sonra ise gök tanrısı ANU, hava tanrısı EN-LİL ve deniz tanrısı Akad dilinde en-ki olan EA türer. EN-Kİ’nin yarattığı bu üç tanrının da, günü, ayı ve yıldızları yaratır. sümerlerin ...

Sümer Tanrıları

Sümer Tanrıları Sümerler insanlık tarihin de kuşkusuz en önemli payı olan medeniyetlerden bir tanesidir. Gerek yazıyı bulmaları, gerekse tekerleği icat etmeleri ve ilkel astronomik çalışmalarıyla o dönem insanlığına çağ atlatacak hareketler de bulunmuşturlar. Kendi toplumlarının yaşayış tarzları , kendinden sonraki toplumlara model olmuş yani örnek alinmıştır.Bu yazımızda Sümer toplumunun din ile arasındaki ilişkiyi inceleyip o ...

Tufan Nedir ? Tufan’ın Tarihi ve Toplumlardaki Yeri

Tufan Nedir? Tufan Efsanesi veya destanı hakkında ufak tefek bilgisi olmayan yoktur. Tarihte bir çok toplumun kendi “Tufan” ı vardır ve bunlara değineceğiz. Her toplumda farklı türde hikayeler var ve yeri gelecek güleceksiniz hatta. Başlarken tufan nedir? Tufan sözlükte , sel getiren şiddetli yağmur ve her yeri kaplayan su , diye tanımlanmıştır. Üstelik tufan sadece ...