Category: Sosyoloji

Bu kategori, sosyoloji ile ilgili yazı, makale, video içerikleri içermektedir. Sosyoloji içerikleri için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Kişinin Benlik Algısı

Kişinin Benlik Algısı Benlik algısı, en temelde Freud’un yaptığı kimlik analizi çerçevesinde ele alınan bir konu olmakla birlikte kişinin günlük yaşamına katkı sağlayan önemli bir yapıdır. Benlik bilinci üzerinden anlatılmak istenen, kişinin kendisini dışarıdan bir gözle görebilme yetisi olarak açıklanabilir. Bu yetimiz bizi diğer canlılardan ayıran önemli bir farktır. Yaşamımız içerisinde yapıp ettiklerimiz üzerinde çok ...

Bilinç ve Toplumsal Bilinç Üzerine

Bilinç ve Toplumsal Bilinç Üzerine Bilinç kavramının TDK tanımı: “İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, şuur.” dur. Psikolojide ele alınışı: “Algı ve bilgilerin anlıkta duru ve aydınlık olarak izlenme sürecidir.” Dolayısıyla bilinç; bir tür uyanıklık durumu, olan bitene tanık olma, onları algılama, duyumsama, müdahalede bulunma şuurudur. Beyin, duyusal verilere dayanarak dünyadaki nesnelerin ve olayların basitleştirilmiş ...

Virginia Woolf ‘Kendine Ait Bir Oda’

Virginia Woolf ‘Kendine Ait Bir Oda’ Virginia Woolf’a ait olan ‘ Kendine Ait Bir Oda’ adlı eserin feminist düşünce içerisinde değeri büyüktür. Feminist düşüncenin ait olduğu toplumsal ve bireysel olarak cinsiyet eşitliği talebi edebi açıdan ele alınmıştır. V. Woolf eseri aracılığıyla hem kendi düşüncelerine yanıt aramak hem de tüm kadınlara örnek olarak onları kendi hayatları ...

İçinde Yaşadığımız Kültür Nedir?

İçinde Yaşadığımız Kültür Nedir?   Kültür kavramı, kelime kökeni olarak çok eski zamana dayanır. Etimolojik olarak, Latince ‘cultura’ sözcüğünden türemiştir. Bu sözcük kelime anlamı olarak, bir şey yetiştirmek olarak kullanılmıştır. Daha sonraları ise yine Latince bir kelime olan ‘civilis’ yani iç içe geçmiş anlamında bir kelime olan ‘cultura’ kelimesini de kapsamış ve bugünkü kullanımına dönüşmüştür. ...

Ekofeminist Perspektifte Kadın-Doğa İlişkisi

Ekofeminist Perspektifte Kadın-Doğa İlişkisi Feminizm, çeşitli alanlarda kadınların durduğu yeri anlamlandırmak ve haklı talepleri gerçekleştirmeleri için zemin oluşturmaktadır. Feminist düşünce, ortaya çıktığı dönem itibariyle, kadının kamusal alanda erkeklerle aynı siyasal ve ekonomik haklara sahip olması gerektiği talebi ile oluşmuştur (19.yy). Bu düşüncenin temel argümanı ise ‘eşitlik’ üzerinden şekillenmektedir. Eşitlik düşüncesi başta olmak üzere çeşitli kollara ...

Meraklılarına Mutlaka Okunması Gereken Sosyoloji Kitapları | 15 Sosyoloji Kitabı

Meraklılarına Mutlaka Okunması Gereken Sosyoloji Kitapları Sosyoloji’ye ilgi duyanların ve sosyoloji lisans öğrencilerinin okuması gereken önemli kitapları sizler için derledim. Bazı künyeleri elimde olan kitaplara göre yazdığım için bu kaynakları başka yayınevlerinden de temin etmeniz mümkündür. Keyifli okumalar dilerim. 1) İntihar -Emile Durkheim Dorlion Yayınevi Çevirmen: Figen Kıyak Sayfa Sayısı: 400 Modern sosyolojinin kurucusu Emile ...