Türk Mitolojisi | Bay Ülgen

Bay Ülgen, Türk mitolojisinde (Tengricilik döneminde) Türklerin iyilik tanrısıdır. Tek Tanrı inancında Göktanrının oğlu ve Gök…

Tanrıların Tanrısı: Kayra Han Türk Mitolojisi

  Kara Han (Kayra Han) – Türk Mitolojisi Tanrıların en büyüğü ve en önde gelenidir. Her…