DEMOKLES`İN KILICI

Günümüzde deyim haline gelmiş belki doğru, belki hayal olan Demokles`in kılıcı hikayesi.

 M.Ö 4. yüzyılda yaşamış Syrakusal yönetimini zorla ele geçirmiş olan Dionysios, ortalama bir aileden gelmiş olsa da cesareti ve kurnazlığı ile yaşadığı çağın önemli hükümdarlarından biri olmuş.

Kartaca ile yaptığı savaşlardan sonra devletini, bulunduğu alanının en güçlü devletlerinden biri haline getirmişti. Demokrasiyi savunan ve zenginlere karşı halkın yanındaymış gibi görünen bu kurnaz diktatör, her yere acımasız olduğunu göstermişti.

Artık gaddarlığıyla ünlenmiş bu devlet adamının Demokles adında bir yardımcısı varmış. Yardımcı Demokles, her yerde krallığın çok olay olduğunu abarta abarta söylermiş.

Kralına da bunu söylemekten çekinmezmiş. Zamanla Kral Dionysios, bu söylemlerden sıkılmış ve bir gün yardımcısına ders vermek istemiş ve bir akşam onu yemeğe davet etmiş.

Ardından Dionysios, tahtını Demokles’e bırakmış ve Demokles de tahta sevine sevine oturmuş. Fakat gelgelelim tahtın üzerinde çok ince bir sicimle tavana bağlanmış ağır bir kılıç asılıymış. Kılıç, bazen düşecekmiş gibi oluyor ve Demokles de bu durumdan korkuyormuş.

Bu da Demokles’in tahtta sürekli huzursuzluk ve endişe içinde oturmasına neden oluyormuş. Kral Dionysios, yardımcısına yönetimin uzaktan bakıldığında çok kolay ve rahat görünen iktidarın aslında ne kadar zor olduğunu ve her an bir tehlikeyle karşılaşabileceğini anlatmış.

İşte “Demokles’in kılıcı”nın da hikayesi böyledir. Bu deyim günümüzde, “önemli ve yüksek mevkilere yönelik tehditleri” vurgulamak için  kullanılır.


Merve alessia

Merve alessia

Sanat Tarihi okuyor.. Vaktinin çoğunu kahveyle ve kitap okumakla geçiriyor. Rönesans sanatçılarına özel bir ilgisi var.  Kedisever.

Leave a Reply

Your email address will not be published.