Müzik Nedir? Toplumlarda Müzik ve Müziğin Tarihi

Müziğin Tarihi

Müzik şüphesiz ki en eski sanat dallarından biri olarak bilinmektedir. Daha önceki devirlerde doğadaki seslerin yansımasından etkilenen ilk insanlar, içi boş bir kütüğe deri geçirip vurarak, boynuz, kemik ya da odundan boruları üfleyerek doğadaki sesleri taklit etmeye çalıştılar.

 

Başlangıçta işaret vermek amacıyla kullanılan bu sesler daha sonra hoşlarına gidecek bir hal aldı ve kendi ilkel seslerini yarattılar. Geçmişten günümüze dinsel törenlerde önemli bir yeri oldu. Şu an da elimizde bulunan en eski müzik yazmaları Hindistan’da 3000 yıl öncesinden kalma Veda ilahileridir.

Toplumlarda Müzik

bu konuyla ilgili ilk teorileri geliştiren eski Yunanlılardı. Müzik ve dansın insanların yaşamında önemli bir yer tuttuğu eski Yunan’da şairler lir eşliğinde destanlar söylerdi. Müzik kelimesi Eski Yunan’da sanatın esin kaynağı olduğuna inanılan Musaların adından türetilmiştir. Bununla birlikte o zaman da müzik sözcüğü Musaların koruması altındaki her sanat ya da bilim dalı için kullanılan genel bir terimdi. Pisagor m.ö 6.yüzyılda akustiğin temelini kurarak  matematiksel yoldan çözümleyerek bir sesin yüksekliği ile telin uzunluğu arasındaki ilişkiyi saptadı. Belirli uzunluktaki bir telde çalman notanın frekansının, iki kat uzunluktaki bir teldeki çalman notanın frekansından tam iki kat fazla olduğunu buldu.

 

Çinliler de tıpkı eski Yunanlılar gibi  insan vücudunda sevinç ve keder gibi duygular uyandırmakta ki gücünün bilincindeydiler. Müziğin tanrısal bir gücün dışa vurulmuş hali olduğuna inanıyorlardı. Bu inanç daha sonra da devam etti ve Hristiyanlığın ilk yıllarından başlayarak müzik etkili bir dinsel anlatım aracı oldu. Melodi ve ritim dinsel metnin aydınlatılmasına yardımcı oldu. Martin Luther de içinde olmak üzere önde gelen Hristiyan din adamları müziğin sade ve dindarlığı güçlendirici olmasından yanaydılar. Müziğin teorik gelişimi tarih boyunca çeşitli aşamalardan geçti.

Ortaçağda dinsel mzik bugün tonalite adı verilen major ve minör ses dizileri dışında kalan ses dizilerine yani morlara göre yazılıyordu. Tonalite ve oktav ise 17. yüzyılda geliştirildi.


Hanzala Dakes

Hanzala Dakes

Felsefe, müzik ve matematik üçlüsünü kendine yol kabul eden bir genç.

Leave a Reply

Your email address will not be published.