Edebiyat Nedir?

        EDEBİYAT NEDİR?                                                 

Edebiyat; kişinin duygu ve düşüncelerini kendine özgü bir dil kullanarak, estetik kurallar çerçevesinde yazılı veya sözlü olarak dile getirmesidir. Edebiyatın da bir yöntemi olduğundan o da bir bilimdir. Edebiyatın bir bilim olduğunu; anlama,yorumlama,değerlendirme,benzerleriyle karşılaştırma,yerleştirme adımlarını yapmasından anlayabiliriz.

Edebiyat’ı edebiyat yapan iki öge vardır.

1) Dil-üslup , 2)Estetik-güzellik.

Bunların ikisi de hem okuyucuya hem de yazara göre değişkenlik gösterir. Duygu, düşünce ve hislerimizi karşımızdakine aktarabilmek için edebiyatı bir aracı niteliğinde kullanırız. Dolayısı ile, edebiyatta içerikten çok o içeriğin nasıl aktarıldığı, dile getirildiği daha önem arz eder.

 

Edebiyat, diğer sosyal bilimlerle sürekli bir etkileşim ve iletişim içerisindedir. Hatta edebi eserlerin incelenmesi dolayısı ile de bir sosyal bilimdir. Yaratıcılık, öznellik ve kurmaca olması özellikleri ile öteki sosyal bilimlerden farklıdır edebiyat.

Edebiyat’ı ortaya çıkaran olayları şu şekilde sıralayabiliriz:

1)Savaşlar: Toplum ürünü olan edebiyatı da toplumu da derinden etkilemiştir.

2) Göçler ve tabii afetler: Bölgesel etkiler. Halkta derin izler bırakması nedeni ile edebiyata çok fazla malzeme oluşturmuşlardır.

3)Kültürel değişim: Kültür,toplumların kendilerine özgü ve gelecek nesile aktardıkları maddi ve manevi her şeydir. Kültür değişince, edebiyat da değişir.

4) Aşk,sevgi: Bireysel etkilerdir diyebiliriz.

5)Doğa: Doğa olayları farklı bakış açılarını teşkil eder bu nedenle de edebiyatı etkiler.

Edebiyat ile ilgili anlamlı,etkileyici,arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz güzel sözleri şu şekilde derledim:

Dostoyevski

Hiç kuşkusuz edebiyat olmasaydı,insanın pek çok yanı gizli,örtük kalacak,tutkularımız hayallerimiz ortaya çıkmayacaktı.

Peyami Safa

Aslında edebiyat,yalnız yazmak değil,aynı zamanda susmaktır.Edebiyatın güzelliği asıl sessizliğinden gelir.

Moliere

Ne kadar sıkıcı ve sönük olurdu edebiyatsız bir hayat! Ne kadar karanlık ve fakir,ne denli üzgün ve boş olurdu onsuz dünyamız!

Tahsin Yücel

Bozulmuş bir edebiyat sağlıksız bir toplumun ürünüdür.Bir toplum bütünüyle edebiyatına yansır. Edebiyat en etkili sanat olduğuna göre toplumdaki bozulmalara,yabancılaşmalara karşı da savaşım vermeli.

Oscar Wilde

Edebiyattan başka endişesi olmayan bir zeka,bilir ki hiç kimse başkasının kendisinden evvel düşünemediği bir şeyi düşünmekle öğünemez,bilir ki bir fikrin değeri yalnız şeklindedir ve eski bir fikre yeni bir şekil vermek,işte bütün sanat ve insanlığa nasip olabilecek tek eser budur.

Charles de Boses‘in de dediği gibi “Yazmak uınutmaktır. Edebiyat dünyayı hiçe saymanın en uygun yoludur”. Dünyayı bir süreliğine de olsa hiçe sayıp edebiyat ile daha çok iç içe olmanız dileği ile. Hoşça kalın..


Halime Uyğurlar

Halime Uyğurlar

Wikikultur.com'da editörlük yapıyorum ve sosyal medya içerikleri üretiyorum. Eğitim hayatımda ve şu an'a kadar ki edindiğim tecrübeler doğrultusunda takım çalışmasına ve birlikte üretebilmeyi öğrenme fırsatına wikikültür'de ulaştım.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.