En Büyük 12 Antik Askeri Komutan

12 Antik Askeri Komutan

Eski askeri komutanlar, düşmanı yenmek için binlerce adamı savaş için toplar ve eğitirdi. Birçoğu bugün hala hatırlanmakta olan savaştan önceki konuşmaları, savaş alanında binlerce adama ilham verdi.

Eski savaş modern savaştan tamamen farklıydı. Genel olarak konuşursak, ordular,  bir savaşı kazanmak için büyüklüklerine ve güçlerine güvenirlerdi, ancak bazı komutanlar birçok tarihçi tarafından hala alkışlanan strateji ve taktikler kullandılar ve sayıca çok üstün olan birlikleri ve orduları yok ettiler.

 İşte en yetenekli 12 askeri komutanın listesi:

12. III. Tiglath-Pileser (Bilinmiyor – 727, Asur)

Tiglath-Pileser III, modern askeri gücün kurucusu ve Asur İmparatorluğu’nun siyasi sisteminin öncüsü olmuştur. Saltanatı boyunca, bir yüzyıl boyunca Orta Doğu’ya hükmetmesi için krallığı genişletti. Saltanatının ilk yılında, II. Sarduri tarafından yönetilen güçlü Urartu krallığını yendi. 

II. Sarduri krallığını Asya, kuzeybatı Mezopotamya, İran ve Suriye’yi içine alacak kadar genişletti. Bu  III. Tiglath-Pileser ‘ün en önemli zaferlerinden biriydi.

11. Chandragupta Maurya (MÖ 340 – MÖ 298, Hindistan)

Chandragupta, Maurya İmparatorluğu’nun kurucusu ve Kshatriya varna hükümdarıydı. Hindistan’ı tek bir merkez altına topladdı. Bu yüzden  Chandragupta Hindistan’ın ilk tarihi imparatoru olarak kabul edilir. Chandragupta’dan önce Hindistan küçük özel krallıklarla yönetiliyordu. Bütün bu küçük krallıkları fetheden komutan Chandragupta , birleşik merkezi bir krallık kurdu.

10. Leonidas (540–480, Yunanistan)

Leonidas, bir Sparta kralıydı. Spartalı Anaxandridas II’nin üçüncü oğlu olan Leonidas, çoğunlukla Thermopylae Savaşı’ndaki olağanüstü performansıyla hatırlanır, bizler ise 300 spartalı filminden tanırız. (Ne filmdi ama!)

 Küçük ama güçlü ordusu ile Xerxes’in ordusuna karşı savaştı. Gerçek sayının bu olmadığını ve biraz abartıldığını bilsek dahi 300 Spartalı adam cesurca savaştı. Diğer bir yandan karşı cephede ki pers komutanı Xerxes’in ordusunun ise milyonlarca askerden oluştuğu söylenir, lakin bu da gerçeği yansıtmaz birçok tarihçi gerçek sayının 100.000 ila 150.000 arasında olduğuna inanır.

300 Spartalı’dan oluşan küçük birlik savaşı yedi gün boyunca, pers ordusundan binlerce kişiyi geride tutarak savaştı. Savaşın beşinci ve altıncı gününde, Leonidas ve ordusu kabaca 20.000 Pers askerini öldürür. Yedinci günde, Leonidas bütün 300 Spartalı, 900 köpeği ve 700 Thespian’dan oluşan Yunan birliklerini gönderdi ama bir çıkmaz geçitte kapana kısıldı. Bir efsaneye göre ise Leonidas ve askerleri o kadar çok pers askeri öldürür ki sayıları on binleri aşar ve birikmeye başlar sonuç olarak cesetten bir dağ oluşur ve 300 spartalı ceset yığınlarının ortasında kalır…

Leonidas ve adamları şanlı bir ölüm geçirdi, onlar hakkında birçok efsane yaratıldı adlarına şarkılar yazıldı ve destanlara konu oldular.

 Ve isimleri hala hatırlanıyor…

9. Hammurabi (1810–1750, Babil)

Hammurabi, Amorite hanedanından ilk Babil kralıydı. Tahtını, MÖ 1792’de babası Sin-Muballit’ten devraldı. En çok tanındığı alan ise kendi adını taşıyan yazılı kanunlarıdır, geçmişten günümüze  pek çok tarihçi tarafından bir hukukçu olarak övgüyle karşılanmıştır.

Elamitler (bugünkü Irak), Mezopotamya’nın merkez ovalarını doğudan işgal ettiğinde Hammurabi, Larsa ile güçlerini birleştirdi ve onları yendi. Yenilgiden sonra, Larsa ile olan ittifakı bozdu ve bunun yerine Nippur ve Lagash ile ittifaklar kurarak Larsa’nın elindeolan Lsin ve Uruk şehirlerini işgal etti. Daha sonra Nippur, Lagash ve Larsa’yı fethetti. Bu taktiğiyle neredeyse fethedilmedik şehir bırakmadı.

 Parlak stratejisi, teslim oluncaya kadar şehirlere giden su kaynağını engellemekti.

Mükemmel dövüş tekniklerine ek olarak, Hammurabi halkı arasında çok popülerdi. Binalar ve kanallar inşa etti ve zamanında nadir görülen bir hukuk sistemi başlattı. Saltanatı boyunca, sıradan insanların hayatlarını iyileştirmeye çalıştı. Kral adammış vesselam 🙂

8. II. Ramses (1303–1213, Mısır)

II. Ramses, eski Mısır’ın en büyük ve en ünlü firavunu idi. Ramses her ne kadar öncelikle şehirler, tapınaklar ve anıtlar inşa ederek imparatorluğun gelişmesine odaklanmış olsa da, savaş alanındaki cesareti ve stratejisiyle de çok iyi tanınıyordu. Ramses, Mısır sınırlarını güvence altına almak için çok sayıda projeye imza attı ve onun saltanatı boyunca 100.000 kişilik ordusu, toprakları için Nubyalılar ve Hititlerle savaştı.

Aynı zamanda tarihin ilk yazılı antlaşmasına sebep olan Kadesh Savaşı, strateji, ordu oluşumu ve taktiklerin kullanımının fark edildiği ilk savaştı (M.Ö 1247). Savaş alanındaki bazı teknik hatalara rağmen, savaşa stratejik yaklaşımı ve ordusunun büyüklüğü ile tanınır.

7. Halid BinVelid (MS 592-642, Arabistan)

Halid bin Velid, peygamber Muhammed’in (PBUH) takipçisi idi ve savaşta yenilmez kalan üç askeri generalden biriydi. Askeri liderliği altında, Arabistan tarihte ilk kez tek bir siyasi varlık olarak birleştirildi. Kıskaç hareketini daha büyük bir üst rakibe karşı başarıyla yürüten Hannibal’ın dışındaki tek askeri komutandı.

Halid, Uhud Muharebesi’nde önemli bir rol oynamımıştır islam peygamberi Muhammed’in ölümünden sonra Ridda Muharebesi’nde Medinan kuvvetine komutanlık etmiştir. 

Üstün savaş taktikleriyle Arabistan’ı fethetti ve Arap kabilelerini bastırdı. Onun muhteşem taktiği, düşman birliklerini basitçe yenmek yerine yok etmek oldu. Eski Müslüman askeri doktrinlerin çoğunun mimarıydı.

6. Trajan (MS 53, MS 17, Roma)

Trajan hayatını farklı askeri fetihlere adadı. O, on yıl boyunca Romalıları rahatsız eden Dacia’yı (günümüz Romanya ve Moldova) fethi ile tanınıyordu.

 Dacia’dan sonra Trajan Partilerle bir savaş başlattı ve onları yendi. Mezopotamya’yı fethetti ve yeni bir il kurdu.

5. Sun Tzu (MÖ 544 – MÖ 496, Çin)

Çin Ordusu Generali, Savaş Stratejisti ve Savaş Sanatı’nın yazarı Sun Tzu, savaşın antik çağlarda savaşma şeklini tamamen değiştirdi. Savaş Sanatı birçok askeri komutan, insan ve entelektüel tarafından çalışıldı ve son 2000 yıl boyunca Asya’daki en önemli askeri tez olarak kaldı. 20. yüzyılda Savaş Sanatı, Avrupa ve Amerika’da kültür, politika, ticaret, spor ve modern savaş gibi çeşitli alanlarda etkili oldu.

4. Julius Sezar (MÖ 100–44, Roma)

Julius Sezar parlak bir askeri general, avukat, inşaatçı ve politikacıydı. Antik tarihin en ünlü isimlerinden biriydi ve antik ve modern dünya üzerinde çok önemli bir etkisi oldu. 

İmparator kelimesi sık sık isminin Almancadaki “kaiser” ve Rusça “tzar”  gibi farklı dillerde varyasyonlarından kaynaklanmaktadır. Daha önce Roma’da Quintilis olarak bilinen Temmuz ayı ondan sonra seçildi. (Isimlerinden biri de Julius olduğundan dolayı bu ismini yılın bir ayına vererek ismini sonsuza kadar yaşatmak istedi. |Ç.N:İngilizce temmuz ayı july demektir.) 

Kesinlikle yenilemez denilen Galya’yı fethetti (günümüz Fransa, İsviçre, Belçika ve kuzey İtalya) ve aynı zamanda İngiltere’ye askeri bir sefer başlatan ilk Roma imparatoru oldu.

3. Büyük Cyrus (MÖ 600-530, İran)

Büyük Cyrus, Medes’i fethedip İran’ın tamamını tek bir yönetici altında birleştiren tarihteki ilk Pers lideri oldu. Cyrus, Pers İmparatorluğu’nun ilk kralı oldu ve dünyanın en büyük imparatorluklarından birini kurdu. Bölgesini bugünün İran’ın batı kısmına kadar genişletti ve İran’ın doğu kesiminde yaşayan büyük bir göçebe kabileleri ele geçirdi. Lidya ve Yunanistan krallıklarını istila etti ve onları Akdeniz’in deniz limanlarına erişmesine izin veren Antonia kıyıları ile birlikte fethetti.

İmparatorluğun tüm sakinlerinin kendi dinlerini ve sosyal geleneklerini uygulamada özgür olduğunu belirten antik dünyanın ilk insan hakları bildirisini yayınladı. Her türlü köleliği yasa dışı kıldı ve herhangi bir çiftçinin toprağının veya mülkünün ele geçirilmesini yasakladı.

2. Hannibal Barca (MÖ 247–183, Kartaca)

Hannibal ,üstün askeri taktik ve strateji zekasına sahip olan cesur bir askeri komutandı. Hannibal’ın Roma’ya olan nefreti, Genç Piskopos Savaşı’nda Roma’ya karşı savaşan babası Hamilcar tarafından genç yaşta kendisine aşılandı. Hannibal’ın ustaca askeri taktikleri ve risk alma davranışı, ona tarihçilerden büyük beğeni topladı.

Hannibal, o zamanlar imkânsız olduğu düşünülen 50.000 piyade, 9.000 süvari ve 37 fil ile Alpleri geçmeye cesaretli girişimi ile cesaretini ortaya koydu. Roma ile Kartacalar arasındaki bitmeyen çatışma, Hannibal’in mükemmel askeri taktiklerini gösterdiği İkinci Pön Savaşı ile sonuçlandı . Bütün çabalarına ve büyük askeri stratejilerine rağmen, Roma’yı fethetme hayalini gerçekleştiremedi ve o cesur ruhunu Roma’nın ellerine düşmemesi için intihar ettiğinde teslim etti.

1. Büyük İskender (MÖ 356-323, Makedonya)

Askeri dahi ve Makedon Kralı İngilizce Alexander adıyla bilinen büyük İskender, tüm zamanların en saygın askeri komutanlarından biridir. Babasının öldürülmesinden sonra, İskender tahtı devraldı ve 20 yaşında olduğu halde babasının krallığı genişletme görevine devam etti. Bölgesini genişletmek amacıyla 12 yıllık savaş süresi boyunca Krallığı Adriyatik Denizi’nden Hindistan’daki İndus Nehri’ne ve Tuna’dan Nil’in üst kesimlerine kadar büyüttü.

Sonuç

Kuşkusuz, Büyük İskender ve Hannibal, antik dünyanın en büyük iki askeri komutanıdır.

 Buradaki liste yalnızca eski liderleri içerir ve bu nedenle Napoléon Bonaparte ve Cengiz Han gibi diğer büyük komutanlar listenin dışında tutulmuştur.

Diğer yazılarımızda görüşmek dileğiyle.

Sağlıcakla…


MEHMET TOPRAK

MEHMET TOPRAK

Kuruculuğunu ve genel yayın yönetmenliğini üstlendiği wikikultur.com'da makaleler ve içerikler üretiyor.
http://www.wikikultur.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.