Epiküros Kimdir? Hedonizm Nedir? Epiküros’un Hedonizm’e Katkıları Nelerdir?

Bu yazımda Epiküros’un Hedonizm’e bakış açısını ve bu felsefi görüşe katkılarını irdelemek istiyorum.

Epiküros (M.Ö.341-M.Ö.270) hellenistik felsefe döneminde yaşamış en büyük filozoflardandır. O dönemin diğer filozofları gibi o da daha çok ahlak felsefesiyle ilgilenmiştir. Helenistik döneme damgasını vurmuş dört okuldan biri olan Epikürcü okulu kurmuştur ve burada öğrencilerini yetiştirmiştir. Onun izinde ortaya çıkmış olan felsefi akıma Epikürosçuluk (Epikürcülük), ve bu akımın takipçilerine de Epikürosçular (Epikürcüler) denir. Bu felsefi akımın temel özelliği, felsefeyi din ve tanrı düşüncesinden uzaklaştırmaya çalışmış olması sebebiyle, daha çok materyalist bir bakış açısına sahip olmasıdır.

Epiküros Kimdir? Hedonizm Nedir? Epiküros’un Hedonizm’e Katkıları Nelerdir?
Epiküros Kimdir? Hedonizm Nedir? Epiküros’un Hedonizm’e Katkıları Nelerdir?

Duvara Karşı: Toplumsal Dayatmaların Formalitesinde Yeşillenen Bir Aşk Öyküsü

Ayrıca epikürcü felsefede atomculuk ve şüphecilik fikirleri de ön plana çıkmaktadır. Epiküros, atomcu düşünceyi ortaya atan Demokritos’tan etkilenmiş olmasına rağmen hellenistik dönemin getirmiş olduğu etik ve dini kaygılardan da tam olarak sıyrılamadığından, onun atomcu düşüncesi Demokritos’un atomcu düşüncesinden farklıdır. Epiküros kendi atomcu düşüncesini tanrı korkusundan, ölüm korkusundan ve kader korkusundan kurtarmayı amaçlayan bir temele dayandırmıştır. Bunlardan korkmanın anlamsız olduğunu ve insanın ancak bu düşüncelerden sıyrıldığında mutluluğa erişebileceğini bildirmiştir.

‘’Yaşadığımız sürece ölüm yoktur, ölüm geldiğinde de biz yokuz.’’

-Epiküros

Hedonizm bilinen diğer adıyla hazcılık, Sokrates’in öğrencisi olan Aristippos (M.Ö.435-M.Ö.355) tarafından ortaya atılmış bir felsefi görüştür. Bu felsefi görüşün savunduğu düşünceler, yaşamın temel nedeninin haz olduğu ve bu yüzden insanın kendine haz sağlayacak davranışlara ve düşüncelere yönelmesi gerektiğidir. Acıdan uzaklaşmayı öğütleyen Aristippos ayrıca bedene haz veren duyguların gerekliliğine de değinir. Bir diğer deyişle Aristippos’a göre mutluluğun kaynağı hazda yatar.

‘’Zevke esir olan değil hakim olan mesuttur.’’

-Aristippos

Şimdi genel bilgilerden sonra, Epiküros ile Hedonizm arasındaki ilişkiye ve onun fikirlerinin Aristippos’un fikirlerinden farklılığına değinelim.

Epiküros da kendi etik anlayışında hazcılığa başvurmuştur. Fakat o hazcı görüşünde Aristippos’tan farklı olarak hazzın sadece bedeni değil maneviyatı da kapsaması gerektiğini belirtir. Epiküros ile Aristippos hazcılığını birbirinden ayıran özellikler arasında süreklilik durumunun var olup olmadığı da yer alır. Aristippos’un hazcı görüşü anlıktır oysa Epiküros’un hazcı görüşünde süreklilik vardır ve bu sürekliliğe ancak bilgelikle ulaşılır. Aristippos’un aksine Epiküros her acıdan uzaklaşmaya çalışmanın gerekli olmadığı görüşündedir. Her hazzın değerinin de aynı olmadığı gibi insan doğasında var olmayan hazların da gereksiz olduğuna değinir.

Epiküros Kimdir? Hedonizm Nedir? Epiküros’un Hedonizm’e Katkıları Nelerdir?
Epiküros Kimdir? Hedonizm Nedir? Epiküros’un Hedonizm’e Katkıları Nelerdir?

Buna örnek olarak arzuları üçe ayırmıştır; 1-doğal ve zorunlu arzular (örn. beslenmek, barınmak), 2-doğal ama zorunlu olmayan arzular (örn. fazla yemek içmek, cinsellik), 3- ne doğal ne de zorunlu olmayan arzular (örn. Lüks ve zengin bir hayat yaşama arzusu). Epiküros bedensel hazların insanları mutluluğa götüremeyeceğini ve mutlu insanın ancak ruhsal sakinliğe kavuşmuş olan insan olduğunu belirtir. Yani ona göre en büyük haz ruh dinginliğidir.

‘’Evrende her şey insan için haz objesidir. Ancak erdemle gelen bilgi arttıkça haz da artar. Bu nedenle yönelim hazza değil bilgiye olmalıdır.’’

-Epiküros

Yeditepe İstanbul: Türk Dizilerindeki Hüzün Ekolünün Temsilcilerinden

Bizi Twitter’dan takip etmek için tıklayınız.Comments

  1. Epiküros ve özellikle hedonizm. Felsefede en merak ettiğim konular ancak pek içerik yok bu konuda gördüğüm kadarıyla, yazınız güzel olmuş emeğinize sağlık

  2. Epiküros kimdir diyorum ve hedonizim nedir diye sordum google’a ve sizin sitenize ulaştım. Bu ve diğer içerikleriniz çok güzel teşekkürler.

Leave a Reply

Your email address will not be published.