Ginnungagap | İskandinav Mitolojisinde Büyük Belirsiz Boşluk

Ginnungagap

Ginnungagap, dokuz dünya ve kozmosun yaratılmasından önce var olan ve kozmosun “Tanrıların ve bütün varlıkların sonu olan Ragnarok sırasında bir kez daha çökeceği dipsiz uçurumdur. İskandinav mitolojisinde, evren yaratılmadan önce var olan dipsiz çukur. İskandinav mitolojisinde evrenin yok olması anlamına gelen Ragnarok olayı boyunca, evren yok olup yine geriye Ginnungagap kalacaktır. Eski İskandinav dilinde (Old Norse) gap, bugünkü İngilizce’de olduğu gibi, boşluk, sonsuzluk anlamlarına gelmektedir. Ginnung ifadesinin tam anlamı ise henüz belirlenebilmiş değildir.

İskandinav Mitolojisine göre, Dokuz Diyar yaratılmadan önceki büyük, belirsiz boşluk. Kendisinden oluşan dokuz diyar şunlardır:

Şiirsel Edda’nın ilk ve en iyi bilinen şiiri Völuspá!da da daha evren ortada yokken bu zamanı anlatır:

Hiçbir şeyin olmadığı zaman buydu;
Ne kum ne deniz, ne de soğuk dalgalar,
ne toprak, ne gökyüzü ne de çim vardı,
sadece Ginnungagap

 

Kaos ve Evren

Bu, kesintisiz sessizlik ve karanlıkla dolu belirsizlik durumu dünyanın dört bir yanından gelen diğer mitolojilerde de kendine yer bulmuştur. Buna yakın bir örnek vermek gerekirse Hristiyan-Yahudi mitolojisinde çok önemli bir yere sahip olan Genesis’in ilk bölümünde; Elohim’in müdahalesi öncesinde evrenin durumu şöyle tarif edilir:

“Ve yeryüzü oldu biçimsiz ve geçersiz; ve derinlerin yüzündeydi karanlık. ” Bir yandan iyi düzenlenmiş, adil ve yardımsever kozmos ile onu çevreleyen kanunsuz kaos arasındaki muhalefet belki de daha genel olarak din ve insan bilincindeki en yaygın temalardan biridir.

 

İskandinav öncesi, diğer Cermen halklarının Hristiyanlık dininde, bu kaos-kozmos bölünmesi , düzenli, medeni ve yasalara uyan innangard ile vahşi ve anarşik olan utangard arasında bir muhalefet olarak ifade edilir. Belli bir yer içerisinde bulunan ve yaşayan herşeyin huzur içinde yaşadığı innangard, ve innangard etrafını çevreleyen çitlerin ötesinde bulunan, devlerin evi olan utangard vahşi doğayı yönetiyor. Bu kozmik olmayan güçler sürekli olarak Aesir tanrılarını, işlerini ve ideallerini kaosa sürüklemeye çalışıyorlar (ve Ragnarok’ta başarılı olacaklar).

Varoluşçu Felsefede Hiçbir Şey ve Ginnungagap

Varoluşçuluk felsefesinin başlangıç ​​noktası olan varoluş; deneyimimizi alan bir hareket olan varoluşçulukla ilişkili birkaç modern filozof; felsefe ve psikolojinin daha düzensiz ve kişiliksiz dilini kullanarak benzer bir şemadan bahsetmiştir. Søren Kierkegaard, Martin Heidegger ve Jean-Paul Sartre gibi armatürlerin yazıları bu noktalarda önemli ölçüde farklılık gösterse de, olumsuzlama ve kaygı ile büyülenme, çalışmalarının odak noktasıdır. Varoluşçu görüşte “hiçlik”, kendisini, kişinin değerlerini ve/veya kişinin dünya görüşünü kişinin “kişisel kozmosunu” olumsuzlayan şeydir.

Nihai hiçlik ise ölümdür, çünkü bir tanesini kesinlikle reddeder, ancak kişinin zafer kazanamayacağı herhangi bir koşul, kişinin özlemlerinin, azaplarının, ve inançlarının yok olmasına neden olur. Bu olumsuzluk, kaygının köküdür, üstesinden gelemeyeceğimizin korkusu, sonunda “bizi elde etme” şansıdır.

Bu, kasten ve otantik bir şekilde yaşamaya çalışan herkesin uğraşması gereken hayatın temel gerçeklerinden biridir. Heidegger’in deyişiyle, “Belirli bir varlık olmak, hiçliğe dalmak demektir.” Bu filozoflar İskandinav’ın yaptığı gibi fiziksel bir boşluk ile hiçlik tanımlamak zorunda olmasalar da, ilke olarak aynı kalır.

Bu ilkel, yok edici kaos her zaman mevcuttur; karanlığın olduğu her yerde, sessizliğin olduğu her yerde, herhangi bir dilek veya inancın reddedildiği her yerde Ginnungagap vardır.


MEHMET TOPRAK

MEHMET TOPRAK

Kuruculuğunu ve genel yayın yönetmenliğini üstlendiği wikikultur.com'da makaleler ve içerikler üretiyor.
http://www.wikikultur.com


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.