Güneş Sistemi -I |Dünya ve Ay

I. Dünya

Genel özellikler

 • Çap: 12756 km
 • Güneş’ten ortalama uzaklık: 149,6 milyon km
 • Yörünge Dönemi : 365.26 Dünya Günü
 • Kendi çevresinde dönme süresi: 23.93 saat
 • Ortalama yüzey sıcaklığı: 15 ° C
 • Uyduların sayısı: 1 (Ay)
 • Kütle: 5.9736 × 1024 kg
 • Ortalama yoğunluğu: 5.515 g / cm3
 • Albedo : 0.367
 • Dünya, uzayda nadir bulunan mavi ve beyaz bir mücevher gibi parlar.
 • ~% 70’i sıvı su ile kaplıdır (Güneş sisteminde benzersizdir.)
 • Dünyadaki en yüksek dağ, Asya’da ki Everest Dağı, deniz seviyesinin yaklaşık 9 km üzerindedir.
 • Pasifik Okyanusu’nun yüzeyinin 11 km altında olan Mariana çukuru en derin su altı noktasıdır.
 • Dünya’nın kütlesi yaklaşık 6 × 1024 kg.
 • Dünya dinamik bir gezegendir ve yüzeyi sürekli değişime uğrar.
Dünyamız wikikultur.com
Uzaydan Dünya
 • Güneş Sistemindeki sekiz gezegenden, Dünya:
 • Güneş’ten sırasıyla üçüncü gezegen,
 • En yoğun gezegen,
 • Beşinci en büyük gezegen,
 • Yaşam bulunan bilinen tek gezegen
 • Dört kayalık gezegenin en büyüğü

İç Yapı

Yaklaşık 4,6 milyar yıl önce, Dünya, Güneş’i ve diğer gezegenleri oluşturan aynı gaz ve toz bulutu ile birlikte oluştu.
O zamandan beri maddesi katmanlara ayrıldı.
Jeologlar doğrudan incelemek için Dünya’nın içine giremezler. Bunun yerine yapısını ve bileşimini, sismik dalgalar, depremler ve patlamaların Dünya‘nın içi ve yüzeyindeki iletiminden belirlerler.

dünya iç yapısı wikikultur.com
Dünyanın İç yapısı

Başlangıçta, gezegenler kısmen eriyik durumdayken, maddeler yoğunluklarına göre ayrıldı.
Gezegensel farklılaşma denilen bir olayla ağır elementler (metaller) merkeze battıvedaha hafif olanlar (silikatlar) yüzeye yöneldi.
Gökcisimleri soğudukça, daha hafif materyaller, gezegenlerin ve uyduların kayalık kabuklarını oluşturmak için katılaşmıştır.

Dünya’nın üç ana katmanı vardır:
1)Kabuk, en dıştaki katı tabakadır. Ortalama kalınlık 35 km’dir (Okyanusların altında ince ve kıtaların olduğu yerlerde daha kalındır). Temel olarak granit ve bazalt gibi hafif kayalardan oluşur.
2) Manto, kabuğun altındaki tabakadır. Yaklaşık 2880 km’dir. Yoğun silikat kayadan oluşur – sabit basınca dayanır ancak darbe aldığında kırılır.
3) Çekirdek, 3470 km kalınlığındadır. Burada, Yaklaşık 2100 km kalınlığındaki erimiş metalik tabaka muhtemelen katı olan bir merkezi çevreler. Çekirdek muhtemelen yaklaşık 6400 K sıcaklıkta yoğun demir ve nikelden oluşmuştur.

Yüzey

• Çok sayıda kanıt Dünya’daki tüm kıtaların yaklaşık 200 milyon yıl önce Pangea adında devasa bir kıtada bir arada olduğunu vedaha sonra ayrıldıklarını gösterir.
• Levha tektoniği (kıtasal sürüklenme teorisi) teorisine göre, kıtalar ve okyanus tabanı, birkaç bin kilometre boyutunda kaya plakaları (levhalar) üzerinde bulunur.
• Plakalar altındaki manto üzerinde yavaşça hareket eder. Yerkabuğunun plakaların birleşim yerlerinde yeniden şekillenir. Levhaların birbirinden ayrılma yerlerinde, kıtalar yılda yaklaşık 2,5 cm hızla birbirinden ayrılır. Bu 200 milyon yılda 5000 km eder.

 

Atmosfer

Dünyanın atmosferi, bir gaz karışımından oluşur:

Nitrojen (N2) 78 %, Oksijen (O2) 21 %, Argon (Ar) 0.9 %, Karbondioksit (C02) 0.03 % Su buharı (H20) 0.1 – 3 % (yere ve iklime bağlı olarak) iz miktarda CH4 (metan) ve asal gazlar (Ne, He, Kr, Xe)

Hidrojen ve Helyum, Evrende en bol bulunan elementlerdir, ancak Dünya atmosferinde çok nadirdirler. Çünkü, küçük ve hafif olan H ve O, atmosferden uzaya kaçar (Dünya’nın yer çekimi, atmosferik H & He’yi tutmaya yetmez).

Atmosfer

İnsan bakış açısından dünya atmosferinin muhtemelen en önemli yanı onu soluyabilmemizdir.
Çok miktarda oksijenin varlığı, atmosferimizi güneş sisteminde benzersiz kılar ve gezegenimizde az miktarda su ve karbondioksit bulunması bile hayati rol oynar.

Dünya’nın genel boyutları ile karşılaştırıldığında, atmosferin kalınlığı fazla değildir. Atmosferin % 50’si yüzeyden 5 km yüksekliğin altında ve% 99’u 30 km’nin altındadır.
Atmosfer birkaç katmana sahiptir: • Atmosferin yaklaşık 12 km altındaki kısmı troposfer olarak adlandırılır.
• Üzerinde, 40 ila 50 km yüksekliğe kadar uzanan, stratosfer vardır. • Yüzeyden 50 ila 80 km yükseklikte mezosfer vardır. • Yaklaşık 80 km’nin üzerinde iyonosfer bulunur, atmosfer burada ultraviyole ışınları ile kısmen iyonize edilir.

Manyetosfer

Manyetosfer, bir gezegen etrafında bulunan vegezegenin manyetik alanından etkilenen bölgedir. Dünyanın manyetik alanının, gezegen dönerken dev bir jeneratör gibi davranan sıvı demir-nikel çekirdeği tarafından üretildiğine inanılıyor. Alanın genel şekli çubuk mıknatıs tarafından üretilen alana benzer.

dünya manyetosferi wikikultur.com
Manyetosfer

Uzaydan yol alan nötr parçacıklar ve elektromanyetik radyasyon, Dünya’nın manyetizmasından etkilenmez ancak elektrik yüklü parçacıklar (çoğunlukla güneş rüzgarıyla gelen) manyetik alan tarafından tutulur.
Dünyanın manyetik alanı, bu parçacıklar üzerinde elektromanyetik kontrol uygular ve onları Van Allen kemeri olarak adlandırılan bölgelere gönderir. Kemerin dış kısmı çoğunlukla elektron içerir; iç kısımda daha ağır protonlar birikmektedir.

 

 

Van Allen kuşaklarının alt bölgeleri Dünya’nın yaklaşık 4,000 km üzerindedir ve esas olarak proton içerir. Üst bölgeler elektronlar tarafından doldurulur ve Dünya’nın yaklaşık 16.000 km üzerinde bulunur.
Bazen bu parçacıklar Van Allen kuşaklarından kaçar ve dünyanın atmosferine Kuzey veya Güney Kutbuna yakın bir yerden girerler. Bu yüksek hızlı parçacıkların atmosfere girişi Aurora denen parlamalara sebep olur.
Dünyanın manyetik alanı zamanla değişir. Zayıflar, KuzeyGüney kutupları tersine döner vetekrar güçlenir. Bu döngü yaklaşık 105 yıllık zaman ölçeğinde tekrarlar. Zamanımızda manyetik alan zayıflamaktadır.

Dünya Hayatı Nasıl Koruyor?

Manyetosfer – Güneşten gelen hayatı yok edebilecek yüksek enerjili yüklü parçacıklara karşı korur.
Atmosfer – Ozon tabakası güneşten gelen hayatı yok edebilecek UV radyasyonuna karşı korur veDünya yüzeyinin sıcaklığını düzenler. Mikrometeoroidlerin bombardımanına karşı korur.
Okyanuslar – atmosfer gibi, hayatı tahrip edebilecek radyasyona karşı koruma sağlar vesıcaklığı düzenler.

Daha Fazla Detay için Tıklayın!

Diğer Astronomi Yazıları İçin Buraya Tıklayın!


MEHMET TOPRAK

MEHMET TOPRAK

Kuruculuğunu ve genel yayın yönetmenliğini üstlendiği wikikultur.com'da makaleler ve içerikler üretiyor.
http://www.wikikultur.com


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.