Hera Kimdir? | Yunan Mitolojisi Tanrıçaları #1

Hera Kimdir? | Yunan Mitolojisi Tanrıçaları #1

Hera, Yunan mitolojisinde Zeus’un karısı ve kız kardeşi olan tanrıçadır. Roma’da Juno olarak bilinir. Babası Titanların Cronus’u ve annesi Rhea’dır. Olimpos tanrıları arasında kraliçe konumundadır ve evliliğin tanrıçası olarak adlandırılır. Eski inanışlara göre doğum sırasında olan kadının ve evliliğin koruyucusudur. Mitolojide Afrodit’ten sonra en güçlü, en cesur ve en güzel tanrıça olarak tanımlanır. Boğa gözü ve beyaz kollu Hera olarak da bilinir. Hera, Afrodit’ten sonra ikinci güzel tanrıça olduğunu bilmesine rağmen, kendisine aşık olan erkekleri her zaman reddeder ve kendini Zeus’a sunar. Sembolleri nar, zambak, inek, aslan, akrep ve en önemlisi tavus kuşudur. Sembollerin tasviri önemlidir. Sık sık tahtta oturur, kafasına bir polo giyer ve elinde nar tutar.

Antik Yunan tanrılarının kraliçesi Hera (Roma adı: Juno); kadın, evlilik, aile ve doğurganlık tanrıçasıdır. Ancak, en çok, kıskanç ve intikamcı doğasıyla tanınır. Ağırlıklı olarak kocasının sevgililerini ve onların gayri meşru çocuklarını hedef alır. Hera, tek eşliliği ve sadakati sembolize eder ve sevgilisine sadık birkaç tanrıçadan biridir. Ana tanrı Zeus’un karısı ve kız kardeşidir.

Yunanların gözünde Zeus ve Hera’nın düğünü yeryüzünde bereketin simgesidir. Bu evliliğe Hieros Gamos (Kutsal Evlilik) denir. Ares, Hebe, Angelos, Hephaistos, Heusha ve Eileithyia; Zeus ve Hera’nın evliliğinde doğdu. Olympus’a yerleşen Zeus ile tanrıça Hera egemenliğini paylaştı. Kendisi gibi hayata, dünya düzenine, fırtınalara, rüzgara ve yağmura, mevsimlerin değişimlerine hükmeder. En önemlisi, kadınlarla ilgilenir, hayatlarını düzenler ve her zaman anneleri ve bebekleri koruma tanrıçası olmuştur.

Hera Kimdir? | Yunan Mitolojisi Tanrıçaları #1
Hera Kimdir? | Yunan Mitolojisi Tanrıçaları #1

Başta Zeus’un sevgilisi ve çocukları olmak üzere kutsal evlilik düzenini ihlal eden herkes onun en büyük düşmanıdır. Sembolleri tavus kuşu, nar ve zambak olan Hera, her zaman dolgun vücutlu ve kalın saçlı güzel bir kadın olarak tasvir edilmiştir. Hera aynı zamanda açgözlü, hırslı, intikamcı ve tutkulu bir kadındır. Esas olarak düzen kurarak çalışır. Tipik bir Yunan tanrıçası olan Hera, Yunan yarımadasının ırkını, soyunu, dinini ve dünya görüşünü, Anadolu’daki ve Ege Denizi’ndeki çıkarlarını savunur. Argos, Hera’nın kutsal eyaletidir. En ünlü tapınağı Samos adasındadır. Demeter, Hestia, Zeus, Posedion ve Hades, Hera’nın kardeşleridir.

 

Hera Kimdir? | Yunan Mitolojisi Tanrıçaları #1
Hera Kimdir? | Yunan Mitolojisi Tanrıçaları #1

Hera, Argos’un koruyucusuydu ve MÖ 8. yüzyılın ortalarından itibaren tanrıça için bir tapınak inşa etti. Olympus’da (M.Ö.650-600) kendisine adanmış bir tapınak da vardır. M.Ö. 7. yüzyılda Tyrins, tanrıça için önemli bir ibadet merkeziydi. Bazı kaynaklara göre tanrıçanın doğum yeri olan Samos, MÖ 2. binyılın ortalarında Miken dönemine kadar tanrıça için bir ibadet merkezi olmuştur. Tanrıça Elis’te saygı görmüştür ve MÖ 5. ve 4. yüzyıllarda sikkeler üzerinde Hera’yı tasvir eden eserler bulunmuştur.

Yıllık Hierogami (kutsal evlilik), Yunanistan’ın her yerinde yapılır ve bu sırada çift, Zeus ve Hera’nın evliliğini yeniden yaratır. En önemli tanrıçalardan biri olan Hera, Antik Yunan sanatında, özellikle çatı katındaki kırmızı ve siyah vazo seramiklerinde önemli bir figürdür. Ancak, hiçbir özel niteliği olmadığı için diğer tanrıçalardan ayırt edilmesi zordur. Sık sık bir tahtta oturur, bazen bir taç (polo) giyer, bir kraliyet asası ve bir peçe tutar.

Bazen geleneksel bir doğurganlık sembolü olan bir nar tutarken tasvir edilir. Diğer çağrışımlar arasında tavus kuşu (gurur sembolü) ve guguk kuşu (Zeus’un Hera’ya kur yaptığında aldığı şekil) bulunur. Tanrıçanın bu iki evcil hayvanı Olimpos Dağı’nda büyüttüğü söylenir. Son olarak, zambaklar var. Bu tanrıça Roma kültüründe Juno olarak adlandırılır ve kıskanç ve sadakatsiz bir intikamcıdan ziyade iyi bir ailenin ve sadık bir evliliğin niteliklerini temsil eder.

Juno, Jüpiter ve Minerva kadar ünlü en önemli Roma tanrılarından biridir. Aynı zamanda Roma’nın koruyucusudur. Juno’nun Anneler Günü’nün yıllık anma töreni Haziran ayında yapılır ve bu aya onun adı verilir. Roma kültüründe Haziran, evlilik için en hayırlı zaman olarak kabul edilir.

Hera ve Herakles

Herkül, Zeus’un insan sevgilisi olan Kral Miken’in kızı Alcmene’nin oğluydu. Hera, Herkül’ü(Herakles) sevmiyordu.

Zeus‘un Alkmene’yi hamile bıraktığını öğrenen Hera, kıskançlığın yanı sıra Herakles’ten de nefret eder. Hera bu kıskançlıkla Zeus’tan; Perseus soyundan doğacak olan ilk çocuğun, insanlar üzerinde büyük bir egemenlik kuracağını sözünü alır.

O sırada Hera, Miken’e gider ve Perseus’un soyundan gelen Sthenelos’u bulur. Sthenelos’un karısının yedi aylık hamile olduğunu bilen Hera, ebe tanrıçası Eileithyia’dan bu kadını yedi ayda doğurmasını ister ve Alkmene’nin doğumunu da ertelettirir. Yedi aylık çocuk Eurystheus, Herakles’ten erken doğunca Tiryns’in kralı olur.

Hera, Eurysius’u erken doğurtunca Herakles’i haklarından mahrum etmiştir. Sadece bu değil, sekiz aylıkken Herakles ve ikizi İphikles’i boğmak için iki dev yılan göndermiştir. O gün ikiz İphekles’i aldı. Beşikte yattı. Yılanı gören İphikles ağlamaya başlar ama Herakles yılanı eliyle yakalayıp boğar. Hera’nın kıskançlığından korkan Alkmene, Herakles’i Thebes’in dışındaki tarlada bırakmıştır. Aynı zamanda Zeus’un isteği üzerine Athena, Hera’yı yürüyüşe çıkarmıştır.

Athena bebeği görünce şaşırmış gibi yapar, bebeği Hera’ya gösterir ve “Haydi, göğsünde süt var. Küçük canavar biraz emsin” der. Hera bebeği emzirmek için kucağına alır. Herakles tanrıçanın göğüslerini sertçe emer ve Hera bebeği acı içinde yere atar. Aynı zamanda göğsünden fışkıran süt gökyüzüne yükselir ve Süt Yolu, Milk Way, Samanyolu  adı verilen bir yıldız kümesi oluşturduğu yönünde bir efsane ortaya atılır.

Hera Kimdir? | Yunan Mitolojisi Tanrıçaları #1
Hera Kimdir? | Yunan Mitolojisi Tanrıçaları #1

Bazı hikâyelerde Zeus’un habercisi Hermes, Herakles’i bebekken Olympos’a getirdiğini, Hera uyurken Zeus onu tanrıçanın göğsüyle kendisi beslediğini, Hera uyandığında çocuğu ittiğini ve çocuğun ağzındaki fazladan dökülen sütün Samanyolu’nu oluşturduğu söyleniyor.

Herakles’in çıldırıp karısını ve çocuklarını öldürmesinde rol oynamıştır.

Herakles, dokuzuncu görevinde kemerini almak için Kraliçe Hippolyte ile bir anlaşmaya vardı, ancak Hera’nın kışkırtmasıyla Amazonlar Herakles’ saldırdı ve Herakles, kraliçeyi öldürmek zorunda kaldı. Herakles’in onuncu görevinde Jeronius, Atina’ya ait kırmızı boğayı Atina’ya geri getirdi. Hera’nın gönderdiği dev bir at sineği sığırları dağıttı. Tanrıça da yolda nehir suyunu kaldırdı. Herakles’in 12 görevinden biri Hesperides’in altın elmasını getirmektir. Bu elma ağacı, Tanrıça Gaia’dan Tanrıça Hera’ya bir düğün hediyesi. Herakles, Hera ile barışmak için Olympus’a geldikten sonra, Hera’nın kızı Hebe ile evlendi.

Hera Kimdir? | Yunan Mitolojisi Tanrıçaları #1
Hera Kimdir? | Yunan Mitolojisi Tanrıçaları #1

Hera ve Truva

“Truva savaşında Hera’nın davranışları savaşın lehini çevirmiştir.” şeklinde birçok düşünce olmuştur. Peki Hera neden bu savaşın lehini değiştirecek bir şey yaptı? Üç güzeller yarışması için Athena, Afrodit ve Hera, Paris’e vaatlerde bulundular. Athena ona askeri yetenek ve sonsuz bilgeliği; Afordit, dünyanın en güzel kadınını, Hera ise Asya ve Avrupa’nın krallığını yani o zaman için bilinen nerdeyse tüm haritanın krallığını sunmuştu. Paris’in Afrodit’i seçmesi ve Helen’in kaçması/kaçırılmasıyla başlayan hikâye Truva savaşıyla son bulur. Hera, bu savaşta Akhalar’ın tarafındadır. Truvalıların savaşı kaybetmesi için tanrı Zeus’u baştan çıkarır ve İda Dağı’ndan savaşı izleyen Zeus’la birlikte olur.

Hera Kimdir? | Yunan Mitolojisi Tanrıçaları #1
Hera Kimdir? | Yunan Mitolojisi Tanrıçaları #1

Hera ve İo

Zeus’un sevgilisi Io, onu Hera’dan korumak için Zeus tarafından ineğe dönüştürülür. Bunu fark eden Hera, Io’yu yakalar ve hapse atar. Çok gözlü dev Argos’u nöbetçi olarak başına yerleştirir. Dev, Hermes tarafından sarhoş edilir ve ölür. Hera da dev gözlerini tavus kuşu tüylerine çevirir. Io’yu at sinekleriyle enfekte eder. Io’yu Mısır’a kadar kovalamıştır. Io ayrıca Boğaz’ı geçerek boğaza “Bosphorus (İnek Geçidi)” adını vermiştir.

Hera ve Hephaistos

Athena’nın doğumuna kızan Hera, bir çocuk sahibi olmaya karar verir. Hephaistos’u doğurur. Tanrıça, çocuğun çirkinliğini görür ve onu Olimpos Dağı’ndan aşağı atar. Büyüdükten sonra, Hephaestus intikam almak için Hera için altın bir taht kurar. Tahtta oturan Hera aniden kelepçelenir. Tanrıça, Zeus’tan Hephaestus’un Aphrodite ile evlenip Olympos’ta yaşayacağı sözünü alana kadar kilitli kalır.

Hera ve Semele

Hera, Zeus’un Kral Cadmus’un kızı Semele’ye aşık olduğunu duyar ve intikam almaya karar verir. Yaşlı bir kadın kılığında Semele’nin karşısına çıkar ve Hera’ya kendisi gibi majesteleri ile karşısına çıkmasını istediğini söyler. Zeus, Semele’nin ne istediğini bilmemesine rağmen Styx’e söz verdiği için bir tanrı olarak sözünü tutmak zorunda kalır.

Gerçek haliyle ortaya çıkan Semele, Zeus’u görür görmez ölümcül yıldırım ateşi tarafından yok edilir. Hera’nın emriyle Titanlar, Semele’nin oğlu Dionysos’u kaçırıp küçük parçalara ayırıp büyük bir tencerede pişirirler. Ancak çocuğun büyükannesi Rhea onu kurtarır ve parçaları bir araya getirir.

hera kimdir| yunan mitolojisi tanrıçaları

Dionysos (iki kez doğmuş), Hera’dan kaçmak için çocuk önce kız kılığına girmiş, sonra Semele’nin kardeşi olan Ino Teyze’ye gönderilmiştir. Ama Hera bunu fark eder ve Ino’yu çıldırtır. Ino, oğlunu öldürmek için kaynar suya attığında, kocası onun bir geyik olduğunu düşünür ve oğlunu yanlışlıkla vurur.

Öte yandan Zeus, Dionysos’u kıskanç tanrıçanın elinden kurtarmış, onu bir keçiye çevirmiş ve Nissa Dağı’ndaki perilere göndermiştir.

Hera’nın Diğer Tanrı ve Tanrıçalarla Yaşadığı Olaylar

Argos’un ana tanrısı olmak için tanrı Poseidon ile yarıştı ve oyunu kazandı.

Evliliklerinin Zeus ve Hera’dan daha mutlu olduğunu söyleyen bir çifti cezalandırdı ve aralarında rekabet başlattı.

Zeus’un yasak aşkı, Maia, zekasıyla tanınır ve Hermes’in annesidir. Bebek Hermes, bebek Ares’in yerini alır ve tanrıça Hera’nın onu emzirmesine izin verir. Hera bunu fark eder ve başta kızar ama hemen Hermes’i oğlu gibi görür ve Zeus’un diğer çocuklarına yaptıklarını yapmaz.

Leto’nun, Zeus’un çocukları Artemis ve Apollon’u doğuramaması için çocuk doğurmaya izin veren her bir toprağı lanetledi. Bunu gören Poseidon, yabasını kaldırdı ve Delos adası açıklarında denize çarptı. Dalgalarla sıvı bir kubbe oluşturdu, sızdırmaz hale getirdi. Leto burada doğurdu. Doğduklarında Hera onlara ejderha pitonları yollamış ve bin bir zahmete katlanmalarına neden olmuştur.

Zeus ile Callisto’nun ilişkisini duyan Hera, Callisto’yu ayıya çevirir. Oğlu Alkas, 15 yaşına geldiğinde ormanda avlanırken annesiyle karşılaşır ve yayını gerer O anda Zeus hepsini göğe yerleştirir. (Callisto Büyük Ayı takımyıldızına, Arkas ise Arkturos-ayı çobanı yıldızına dönüşür.) Hera da öfkelenir ve deniz tanrısı Oceanus ve Tethys’ten yardım ister ve yıldıza dönüşmüş ayının artık denizde yıkanmamasını söyler. Bu yüzden Büyük Ayı asla batmaz.

Hera Zeus’un ilişkisine kızmış, Athena, Poseidon ve Apollon’un desteğini almış ve Zeus’u devirmiştir. Ancak Thetis’in yardımıyla kurtarılan Zeus, ceza olarak Hera’yı yüksek bir yere astı ve ayağına ağır eşyalar bağladı.

Hera Kimdir? | Yunan Mitolojisi Tanrıçaları #1 | Nike Hera and Aphrodite
Hera Kimdir? | Yunan Mitolojisi Tanrıçaları #1 | Nike Hera and Aphrodite

Ixion, Deioneus’un kızı Dia’ya taliptir ve babasına armağanlar vermeye yemin etmiştir. Evlendikten sonra armağanları vermemek için Deioneus’u kor kömürlerin içine atarak öldürmüştür. Yemin bozma suçuna ailesinden birini öldürme suçu da eklenince, kimse İksion’a yanaşmamıştır. Zeus, Lapis kralı Ixion’a acır ve onu Olympus’taki tanrıların masasına davet eder. Ancak Ixion ihanet eder ve Hera’ya bu masada kur yapmaya başlar. Bunu fark eden Zeus, buluttan Hera’ya benzer bir görüntü yapar ve Ixion onunla birleşir. Bu kombinasyondan centaur soyu(yarı at- yarı insan görünümlü yaratıklar) türedi.

hera kimdir| yunan mitolojisi tanrıçaları

Kaynakça

Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü

Not!

Farklı farklı kaynakların birleşiminden oluşmuş bu yazının doğruluğu için lütfen siz de başka kaynakları okuyunuz. Zaten tek bir yerden bilgi almak yanlış, bilgiyi farklı kaynaklardan doğrulamak her zaman daha doğru olmuştur.

Hera Kimdir? Hera Ne Demek? Hera Kimdir Ve Zeusla İlgisi Nedir? Hera’nın olay yaşadığı tanrıçalar ve tanrıları gibi birçok bilgi bu yazı içerisinde verilmeye çalışılmıştır.

 

Görsel Kaynakları:

Öne çıkan görsele ulaşmak için tıklayınız.

Yazı içindeki görsele ulaşmak için buraya tıklayınız.

Yazı içindeki görsele ulaşmak için buraya tıklayınız.

 

 

Mitolojik İsimler adlı yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Twitter hesabımız için tıklayınız.

Instagram’dan bizi takip etmeyi unutmayın.

Youtube’a kanalımıza abone olmak için tıklayınız.


WİKİKÜLTÜR

WİKİKÜLTÜR

2019 Haziran ayında Paylaşmaya Değer Bilgiler! mottosuyla faaliyetlerine başlayan “wikikultur.com”, kendisine koymuş olduğu büyük hedefler doğrultusunda ilerleyen bir kültür/sanat platformudur.
https://wikikultur.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.