Hint Mitolojisi Nedir?

Hint Mitolojisi Nedir?

Birçoğumuz, Hint mitolojisinin bir parçasını oluşturan birkaç anlatının farkındayız, fakat özünün ne olduğunu biliyor muyuz? 

Kısaca, Hint mitolojisi, Hint kültürünün ayrıntılı öykülerini, ritüellerini ve sembollerini anlatan ve yaşam boyunca okuyanlara rehberlik eden edebiyat, şiir ve oyunlar ve masallar bütünüdür.

Yaygın olarak bilinen kutsal kitaplardan bazıları, Hindu mitolojisinin destanları olarak adlandırılan Ramayana ve Mahabharata’dır.

 Ramayana ve Mahabharata, binlerce yıldır birçok toplum arasında yaygın ve popülerdir. En popülerleri bunlar olsa da en eskileri bunlar değildir. Tarihte bilinen ilk kutsal kitap, Vedizm dininin kitabı olan Rigveda‘dir. m.ö. 2000 yılında hindistan’da yazılmıştır. Bu kitapta tanrılara birçok şiir ve şarkı adanmış onlar hakkında birçok efsane yer bulmuştur. Hakkında şarkı yazılan tanrılardan bazıları , indra, mithra ve varuna’dır.

Kısaca Rigved On bölümden oluşan, Hint tanrılarına hitap edip, onların güç ve kudretiyle ilgili bilgi veren, Hint düşüncesinin en eski ve en klasik kutsal metni kabul edilen eserdir.

Rigveda’yı açıklayan ilk düşünürler, kitabın tanrıları üç gruba ayırdığını söylemişlerdir: Gökyüzünde yaşayanlar, havada ama yeryü­züne yakın yaşayanlar ve yeryüzünde yaşa­yanlar.

Yeryüzünde yaşayan en önemli tanrı, ateş tanrısı Agni’ydi. Fırtına tanrısı İndra ha­vada, Güneş tanrısı Surya gökyüzünde yaşar­dı. Bir başka tanrı da gökyüzünün kendisi olan Dyaus’tu.  Dyaus adı ile Yunan tanrısı Zeus’un adı arasında bir bağlantı vardır; Zeus gibi bu tanrı da tüm tanrıların babasıydı.

Halen günümüzde dahi Hintli ebeveynleri arasında yaygın olarak kullanılan bir uygulama, çocuklarına mitolojik hikayeler anlatmakta ve onlara Ram ve Krishna’nın kahramanca hikayelerini anlatmaktadır. 

Bu öykülerden bazılarının çocuğun sosyalleşmeye doğru ilk adımları olduğuna inanan Hintliler bu mitolojik hikâye ve masalların çocuklarının zihinlerini şekillendirebileceğine inanmaktadır. Özellikle Ramayana çok fazla okutulur ve buradaki hikayeler önemle sonraki nesillere aktarılır.

Hint Mitolojisinde Hintliler, Jainizm Budizm ve Hinduizmi birbirine bağlayan ‘’Satvana’’ denilen bir inanca sahiptirler. Satvana zamansızdır, arkasındaki gerçek anlamı anlayana kadar her şeyin olduğu gibi kendini tekrarlamaya devam ettiği bir sonsuzluktur. Başka hiçbir kültür bu kavram ile ortaya çıkmamıştır, daha sonra Budizm aracılığıyla Çin’e yayılması da ilk kez Hintliler tarafından gerçekleşir. Bu kavram, Doğu Hint toplumuna bugün sahip olduğu şekli verir. 

Her şeyin sınırsız olduğu ve ölümün bir son olmadığı, sadece yaşayanlar için değil, ölen kişiler için dahi her zaman yeni bir şeyin başladığı bu düşünce, Hint toplumunun döngüsel doğasını açıklar. Her yerde görülebilen kaotik yollarda dahi affetmeyi ve sonsuz bir rahatlığı aşılar bu düşünce. Bu düşünce iki temel öğretiyi içerir;

Yaratma ve sürdürme…


MEHMET TOPRAK

MEHMET TOPRAK

Kuruculuğunu ve genel yayın yönetmenliğini üstlendiği wikikultur.com'da makaleler ve içerikler üretiyor.
http://www.wikikultur.com


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.