İçinde Yaşadığımız Kültür Nedir?

İçinde Yaşadığımız Kültür Nedir?

 

Kültür kavramı, kelime kökeni olarak çok eski zamana dayanır. Etimolojik olarak, Latince ‘cultura’ sözcüğünden türemiştir. Bu sözcük kelime anlamı olarak, bir şey yetiştirmek olarak kullanılmıştır. Daha sonraları ise yine Latince bir kelime olan ‘civilis’ yani iç içe geçmiş anlamında bir kelime olan ‘cultura’ kelimesini de kapsamış ve bugünkü kullanımına dönüşmüştür. Anlam, toplum içinde iç içe yaşayan ve bir şey yetiştiren bireyleri kapsamaktadır. Buradan bakıldığında, aslında kültür kelimesinin ne anlatmak istediği daha açık bir hal almaktadır.

 

Toplum, dediğimizde içinde birlikte yaşayan ve aynı zamanda topluma katkı sağlayarak, belli yaşam standartları oluşturan kişileri anlıyoruz. İşte kültür bu şekilde kendini toplumun içinde var eden bir oluşum olarak ortaya çıkarmıştır. Bireylerin yaşamı ve yaşam kalitesi aynı zamanda kültürün oluşumunu ve gelişimini etkileyen temel etkendir. Entelektüel, maddi ve manevi tüm gelişim kültürün basamaklarıdır. Bu gelişimin niteliği ve yönelimi ise değişen toplumsal grupların yapıları baz alınarak yapılabilir. Örneğin; farklı yaşam tarzları, inançları ve yapıp ettikleri o toplumun içinde bulunduğu kültüre ait birer veri sağlamaktadır. Dolayısıyla kültürün nasıl olduğunu anlamak için toplumların ve/veya toplulukların varlığı esastır.

 

İçinde Yaşadığımız Kültür Nedir?
İçinde Yaşadığımız Kültür Nedir?

 

Kültürün oluşumunda, bireylerde iç içe geçmiş olarak bulunan bir kolektif kimlikten söz etmek mümkündür.

’Kültür, kolektif kimliğin sonucu ve ürünüdür.’ (Bourse, 2017: 129)

Bu kimlik aracılığıyla düşünceler oluşur, bu düşünceler deneyimlenir ve daha sonra gelecek nesillere aktarımı gerçekleşir. Burada sözü edilen zaman içerisinde oluşan sürece bağlı düşünceler olduğu için bir sonraki nesil tarafından ‘hayat görüşü’ olarak da nitelendirilebilir. Bu düşüncelerin deneyime geçtiği alanda, üstü örtük biçimde deneyimin diğer bireyler tarafından onaylanması ve herkes tarafından kabulü yatar. Düşüncenin, kolektif alt yapısı oluşturduğuna bir kanıttır.

Bireyler deneyimledikleri düşünceleri doğru kabul ederlerse kültürel oluşuma zemin hazırlarlar, böylece toplumsal kültürün aşaması gerçekleşmiş olur. Toplum içindeki bireylere yine bireyler aracılığıyla, deneyimlenen bilgi aktarımı gerçekleşmiş olur ve onaylanan bir yaşam tarzı meydana gelir. Her dönemin deneyimlediği düşünceler ayrı olmakla birlikte, her toplumun kabulleri de birbirinden farklı olmuştur. Yaşanan dönem ve koşullar, bireyleri çevreleyen etkiler hepsi birer sebep olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Dolayısıyla da kültür; tarihe, coğrafyaya, bireylerin yaşam kalitesine bağlı olarak çeşitlilik göstermektedir. Kültür, bireylerin koşullarını meydana getirirken aynı zamanda bireyler de kültürü oluşturmaktadır. Bu sistemde bireyler hem etkileyen hem etkilenendir. Aynı zamanda gelişen dinamik yapı içinde bireyler, kültürü beslerken ondan beslenmektedir.

İçinde Yaşadığımız Kültür Nedir?
İçinde Yaşadığımız Kültür Nedir?

Sonuç olarak kültür, bir topluluk üzerinde veya toplumdaki bireyler tarafından düşüncelerin deneyimlendiği bir alanı ifade etmektedir (siyasi, iktisadi). Bu alan içerisinde bir taraf görüşleri kabul ederken diğer taraf reddedebilmektedir. Bu dinamik yapı içerisinde çatışma ve dayanışmanın varlığını sürdürmesi fikirsel zemini yani hayat görüşünü oluşturmaktadır. Bu yapı, kabul edilen düşüncenin üzerinden kendini inşa ederek varlığını sürdürür. Kültürün bu şekilde yapılanması zaman içerisinde değişebilir ve dönüşebilir. Kültürün varlığını anlamak için, kültürün değişkenliği göz ardı edilmemelidir.

 

 

KAYNAKÇA:

Bourse, M.,’ Kültürel Çalışmaları Anlamak, İletişim Yay.,İstanbul, 2017.

https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BClt%C3%BCr

 

 

Ecem Aksungur’un önceki yazısına ulaşmak için tıklayınız.

Bizi Twitter’dan takip etmek için tıklayınız.Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.