Hasan Sabbah Ve Dünyanın İlk Suikastçileri Haşhaşiler

Haşhaşiler, Sabbahîler ya da Suikastçılar, Şîʿa kolunun İsmâ‘îl’îyye mezhebine mensup din adamı Hasan  Sabbah tarafından 1090 yılının Eylül ayında Alamut Kalesi’ni zapt ettiğinde kurulmuş olan dinî tarikat ve siyasî örgüttür. 

İnternetten araştırdığınızda karşınıza çıkan ilk tanım genelde bu tarz oluyor. Böyle bakıldığında normal bir tarikatmış gibi gelebilir. Ama öyle değil..

Haşhaşiler Dünya üzerine kurulmuş, en acımasız en sistematik ve en korkusuz ajanlardan oluşan bir tarikattır. İşte bizde, bu yazımızda Haşhaşileri ve kurucuları Hasan Sabbah’ı anacağız..

Kİm Bu Haşhaşiler?

Onların kim olduklarını asla bilemezsiniz.

Onları tanıyamazsınız. Kim olduğunu anladığınız da artık ölüsünüz demektir.

Öyle bir düşman düşünün ki, isiminin anıldığın da korkunun tadı hissedilir. Başkalarına göre haşaşiler. Kendilerine göre Nizâriler.

 909-1171 yılları arasında Kuzey Afrika, Mısır, Küfe, Basra, İran’da hüküm süren bir Şii Devleti. Bu  Devletin Fatimi halifesinin imamet (idare etmek) tevcihini (makam rütbe vermek) büyük oğlu Nizârdan alarak küçük oğlu Mustali’ye vermesi üzerine yönetime baş kaldırmış, Nizâra sadık kalanların özerkliğini ilan ettiği bir anlamda hem sünni, hem şii, hemde İsmaililer ile sorunlu bir gruptur Haşhaşi oluşumu. İsmaili mezhebi de zaten o gün olduğu gibi bugün de İslam’a göre Batıni bir inanç, siyasi oluşum ve düşünce akımıdır.

Kurucuları Hasan sabbah

Hasan Sabbah 11.yüzyılın ortalarında İran’ın kum şehirinde dünyaya geldi. (Bu şehir aynı zamanda İran İslâm devriminin çıkış başlama noktasıdır) Sabbah 17 yaşına kadar astronomi, matematik, metafizik gibi birçok ilim dersleri alır. Hayatı boyunca hiç evlenmemiş.Küçük yaşlardan itibaren ileri zekalı biri olarak görülmüştür. Öyle hırslı, ego sahibi biridir ki, kendine ‘el- muntakım’ lakabını kullanmayı seçer. Bu “zarar veren, bedel ödeten” anlamına gelir. Bilindiğinin aksine bu oluşuma ‘haşhaşiler’ adını Sabbah değil, düşmanları vermiştir.

 Hasan Sabbah, önce kendisine dik yamaç ve yüksekliği 2000 metreyi aşan sarp kayalıkların zirvesinde bulunan bir kale seçer. Alamut kalesi. Burası kartal yuvası olarak da anılır. Burada genç yaştaki erkek çocuklara halen daha sırrını koruyan nitelikte eğitimler vermeye başlar. Bu eğitimler yakın dövüş, hançer, kılıç kullanımı, Din, Felsefe, Matematik gibi eğitimlerden oluşur. Sabbahın yetiştirmiş olduğu bu fedailerin görevi sadece suikast üzerine değil, aynı zamanda sızmış olduğu ülkelerde bazen sufi bezen de ordu içerisinde yükselecek niteliklerde bir asker olabiliyorlardı.

 Burada müritlerine uyuşturucu vererek onların beynini yıkadığı gibi düşmanları tarafından uydurulmuş birçok farklı aslı olmayan söylentiler vardır. Ama bu konuda hiçbir kanıt yoktur. Zira Alamut kalesi yıkıldığında da bahsi geçen ırmaklara, bahçelere falan da rastlanılmış değildir. Verilen eğitim tam bir disiplin ve öğreti üzerine kurulu felsefe içermektedir.

Suikastleri

Hikayelerden birine göre; Hasan Sabbah fedailerini, cennetine inandırmak için içkilerine afyon atıp ( ki isimlerini buradan alıyorlar) gizli bahçesine götürüyor ve orada etrafını saran kızlar, fedailere harika bir gün geçirtip, zevkten zevke koşarken cennette olduklarına inandırıyor. nasıl inanmasınlar ki; bal, şarap ve su akan nehirler, her milletten güzel kadınlar ( sözde huriler), şahane ve yaldızlı yapılar, ağaçlar ve çiçekler. ince ayrıntısına kadar düşünülüp, oluşturulmuş yalancı bir cennet.

Cennete kavuşma arzusu çeken bir kısım genç, yolu Hasan Sabbah’a inanmakta bulmuşlar. disiplinli ve her konuda verilen derslere katılıp suikastta hazır hale getirilirler. o kadar gözleri kararmış ve davalarına inandırılmışlardır ki; tutkuları gözlerini kör etmektedir. öldürdükleri kişinin karşısında huzura kavuşmuş gibi olurlar.

Hatta suikast sonrası öldürüldüklerinde dahi yüzlerine tebessüm yayılır. Hasan Sabbah’ın bu fedailerine, yakın arkadaşı Nizamülmülk’ü dahi öldürttüğü söylenmektedir. bu tarz suikastları inadına kalabalıkta ve insanların gözü önünde gerçekleştirerek bir nevi gövde gösterisinde bulunurlar. Nizamülmülk’ü öldüren öldüren fedai, onu öldürdükten sonra kalabalıktan ve kargaşadan faydalanıp kaçabileceği pozisyondayken, buna yeltenmemiş. çünkü o, görevini yerine getirdiği için Hasan Sabbah’ın meleklerine onu cennete almalarını emir vereceğine inanmıştır.

 

1092 Nizamülmülk’ü, 1103 Hums hükümdarını, 1108 Isfahan kadısını 1113 Musul valisini, 1121 Fatimi vezirini, 1126 Yine Musul valisini, 1127 Selçuklu vezirini, 1130 Fatimi halifesini,(kendi halifeleri) Kudüs kralı Kongrad’ı 1136 Abbasî halifesi, 1200 Harezm vezirini öldürürler. Hristiyanların ünlü tapınak şövalyeleri bile bu uzun listeye dahildir.

Hasan Sabbah 70li yaşlarda kalesinde ölmüş olsa da, örgüt faaliyetlerini Raşidüddin Sinan ile yine etkili bir şekilde yürütmeye devam eder. Sonrasında Alamut kalesi, o dönemlerinin en büyük gücü olan; Ülkeleri, kıtaları fetheden Moğol imparatorluğu, Cengizhan’ın torunu, Hülagü han tarafından yerle bir edilir.(1258) Böylece uzun yıllar süren Hâşhaşi oluşumu dağılır.

Üzerinden yüzlerce yıl geçmesine rağmen öğretileri ve suikast taktikleri hala öğretilen Hasan Sabbah ve fedaileri birçok filme ve kitaba konu olmuş dünyanın en bilinen tarikatı olmuştur. Bir sonraki yazımızda bu kitaplara da değineceğiz…

 


MEHMET TOPRAK

MEHMET TOPRAK

Kuruculuğunu ve genel yayın yönetmenliğini üstlendiği wikikultur.com'da makaleler ve içerikler üretiyor.
http://www.wikikultur.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.