İlluminati Gerçek mi?

İlluminati, çoğul bir sözcük olup Latince illuminatus, Türkçe karşılığı ise aydınlanmışlar anlamına gelir.

Batıl inanca, ön yargıya, dinin sosyal hayat üzerindeki etkisine, iktidarın kötüye kullanımına karşı Aydınlanma Çağı döneminde 1 Mayıs 1776’da kurulmuş bir topluluk olup modern illuminati; zihin kontrolü uygulayarak, hükümetleri ve kuruluşları ele geçirerek Yeni Dünya Düzeni’ni sağlamak amacıyla hareket ettiği iddia edilen, monarşileri yıkmayı, dini inançları yok etmeyi, ulus devletleri ve vatanseverliği sonlandırarak sosyal düzeni altüst etmeyi planladığı öne sürülen; ancak faaliyeti ve varlığı kanıtlanamamış bir yapılanmadır.

Peki Asıl Olayları Nedir? Ne zaman Kurulmuştur? ve Amaçları Nelerdir?

Yıl 1776, Bavaria’da akılcılığın, din özgürlüğünün ve evrensel insan  haklarının yeni idealleri Katolik Kilisesi’nin kamu işlerindeki ağır etkisiyle karşı karşıydı. Atlas Okyanusu’nun ötesinde yeni bir millet bu ideallere dayanarak bağımsızlık hakkını iddia etti.

Ama Bavaria’da hukuk profesörü Adam Weishaupt’un seküler felsefeyi öğretme çabaları boşa çıkmaya devam etti. Weishaupt, kilisenin ideolojisinin  eksikliklerine ışık tutacak gizli bir cemiyet aracılığıyla  fikirlerini yaymaya karar verdi. Gizli cemiyetine Illuminati adını verdi.

Weishaupt, gizli cemiyetinin görüşlerini Mason denen bir gruptan örnek aldı. Aslen Orta Çağ’ın sonlarında seçkin taş işçilerinin cemiyeti olan Masonlar masonluk zanaatını aktarmaktan çoğunlukla bilgi ve aklın ideallerini  desteklemeye geçtiler.

Zaman içinde gösterişli,  gizli tekris törenleriyle birçok varlıklı ve etkili bireyleri içeren yarı gizli, seçkin bir cemiyete dönüştü. Masonlara da katılıp  onlardan üye toplarken

Weishaupt kendi  paralel cemiyetini yarattı.  Kendisi için Roma köle isyanının meşhur
lideri olan Spartacus kod adını aldı. İlk üyeler Illuminati’nin yönetim kurulu
ya da diğer bir adıyla Areopagus’u oldu.

Bu üyelerden biri olan Baron Adolph Knigge aynı zamanda bir Masondu ve etkili bir üye toplayıcı oldu. Knigge’nin yardımıyla  Illuminati, sayısını arttırdı, birçok Mason toplantılarında  yankı uyandırdı ve Mason ayinlerini de dâhil etti.

1784 yılında etkili bilginler  ve politikacılar da dâhil olmak üzere 600’den fazla üyesi vardı. Illuminati’nin üyeleri arttıkça Amerikan Devrimi de  aynı zamanda hız kazandı. Thomas Jefferson sonrasında Weishaupt’dan bir ilham olarak bahsedecekti.

Avrupalı hükümdarlar ve ruhban sınıfı kendi topraklarında  benzer bir isyan olmasından korkuyordu. Bu sırada Illuminati’nin varlığı  herkesçe bilinen bir sır hâline gelmişti.

Hem İlluminati hem de Masonlar özellikle toplumun varlıklı seçkinlerini çekiyordu ki bu, dinî ve siyasi kurumların üyeleriyle sürekli haşır neşir  oldukları anlamına geliyordu.

Hükûmetteki ve kilisedeki birçok kişi, her iki grubun da insanların dinî inancını zayıflatmaya kararlı olduklarına inanıyordu. Ancak bu gruplar ille de  dine karşı çıkmıyordu— sadece dinin yönetimden  ayrılması gerektiğine inanıyorlardı.

Yine de şüphelenen Bavaria hükûmeti Illuminati üyesi olduğu öne sürülen kişilerin kayıtlarını tutmaya başladı. Illuminati üyeleri, yerel yönetimde ve üniversitelerde önemli makamlar elde etmeye başladığında Bavaria Dükü Karl Theodor tarafından  verilen 1784 kararnamesi tüm gizli cemiyetleri yasakladı.

Görünürde gizli olan bir şeyi yasaklamak uygulamada zor görünse de bu durumda işe yaradı. Kuruluşundan sadece 9 sene sonra grup dağıldı, kayıtları ele geçirildi ve Weishaupt sürgün edildi. Illuminati, daha sonra, kısa varoluşunda olduğundan daha çok adlanacaktı.

10 yıl sonra,  Fransız Devrimi sonrasında, muhafazakâr yetkililer, Illuminati’nin sürgünden kurtulduğunu ve monarşinin yıkılışını  planladığını iddia ettiler.

Amerika Birleşik Devletleri’nde vaiz Jedidah Morse devlete karşı olan Illuminati komplosunun benzer bir fikrini ileri sürdü. Ama gizli bir cemiyetin  siyasi bir devrimi planladığı düşüncesi günümüzde hâlâ var olsa da Illuminati’nin hayatta kaldığı, büyüdüğü ve faaliyetlerini gizli olarak  sürdürdüğünün bir kanıtı yok.

Iluminati’nin kısa süreli varlığı Bavaria hükûmetinin kayıtlarında, hâlâ aktif olan Masonların kayıtlarında ve özellikle de bu iki kaynağın  arasındaki kesişimde iyice belgelenmiş, o zamandan beri sesleri çıkmadı da.

Iluminati’nin benimsediği  akılcılık ruhuna bakarsak artık var olmadıkları sonucuna varmalıyız.

Ancak Weishaupt’u, Iluminati’yi kurmaya teşvik eden fikirler yine de yayıldı, günümüzdeki birçok Batı devletinin temelini oluşturuyor.

Bu fikirler Illuminati ile  başlamadı veya sona ermedi— aksine,  kurulduğunda yapım aşamasında olan ve o dağıldıktan çok sonra da devam eden bir değişim dalgasını temsil eden bir topluluktu.

wikileaks.com

Ted ed


MEHMET TOPRAK

MEHMET TOPRAK

Kuruculuğunu ve genel yayın yönetmenliğini üstlendiği wikikultur.com'da makaleler ve içerikler üretiyor.
http://www.wikikultur.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.