İnşaat Mühendisliği Nedir?

İnşaat Mühendisliği Nedir?

İnşaat mühendisliği, medeniyeti mümkün kılan bir meslektir. İnşaat mühendisliği, binalar, yollar, köprüler, kanallar, barajlar ve diğerlerini içeren çok çeşitli insan yapımı yapıların tasarımını, yapımını ve bakımını içeren bir mühendislik şeklidir. Askeri mühendisliğin ardından ikinci en eski mühendislik biçimi olarak bilinir. Kamu sektöründeki belediye ve federal düzeylerden özel sektördeki bireysel ve uluslararası ticari projelere kadar toplumun her düzeyinde uygulanmaktadır.

İnşaat mühendisleri genellikle alanlarındaki uzmanlık ile lisans derecelerini ilerletmeye çalışırlar.

Yapı mühendisliğinden ulaştırma mühendisliğine kadar birçok inşaat mühendisliği alt bölümü vardır. Her disiplin topluma belirli bir şekilde katkıda bulunur, ancak genel olarak inşaat mühendisliğinin amacı, aynı zamanda estetik açıdan hoş olan işlevsel ve verimli yapılar oluşturmaktır. İnşaat mühendislerinin karşılaştığı en büyük zorluklardan bazıları yapısal sağlamlık, işlevsellik ve yerel inşaat yönetmeliklerine uyum ihtiyacına uygun yapılar yapmaktır.

İnşaat Mühendisliği Disiplinleri

 • İnşaat Mühendisliği: Bu mühendislik şekli, saha geliştirmeden taşımacılığa kadar çeşitli inşaat projelerinin planlanmasını ve yürütülmesini içerir.
 • Yapı Mühendisliği: Belirli bir yapının güvenli ve işlevsel olmasını sağlamak için inşaat projelerinin yapısal analizi ve tasarımı ile ilgilenen bir mühendislik dalı.
 • Kıyı Mühendisliği: Kıyı mühendisliği, kıyı boyunca yer alan yapıların inşasını içerir. Kıyı mühendisleri tarafından yönetilen bazı projeler arasında arazi ıslahı, sel ve erozyon kontrolü ve kıyı savunması bulunmaktadır.
 • Ulaştırma Mühendisliği: Ulaştırma mühendisliği, yollar, otoyollar, demiryolları, kanallar, havaalanları, toplu taşıma sistemleri ve diğerleri gibi yapıların tasarımı, inşası ve bakımı yoluyla insanların ve malların bir yerden bir yere verimli ve güvenli bir şekilde taşınmasını sağlar.
 • Çevre Mühendisliği: Çevre mühendisliği çevrenin iyileştirilmesine yönelik çalışır ve hava ve suyun saflaştırılmasını, kimyasal ve biyolojik atıkların arıtılmasını ve kontamine alanların giderilmesini içerir.
 • Ölçme: Ölçme, inşaat projelerinin boyutlarının ve konumlarının yanı sıra açısal sapma ve eğim mesafelerinin ölçülmesini sağlayan bir mühendislik sürecidir.

 

  İnşaat Mühendisliği Dersleri

Genellikle 1. ve 2. sınıfta matematik ve fizik ağırlıklı temel mühendislik dersleri öğrencilere verilirken, 3. ve 4. sınıfta da öğrencilerin yönelmek istedikleri alana göre özel dersler verilir. Bu özel derslerden bazıları üniversitelere göre değişiklik gösterebilir.

 •  Diferansiyel Denklemler
 • Engineering Mechanics I
 • Olasılık ve İstatistik
 • Malzeme Bilimi
 • Numerical Analysis
 • Mühendislik Matematiği
 • Yapı Malzemeleri
 • Mechanics of Materials I
 • Engineering Mechanics II
 • İnşaat Müh. İş Sağ. Güv. I
 • Int. to Structural Mech.
 • Fluid Mechanics
 • Soil Mechanics I
 • Ulaşım I
 • Structural Analysis
 • Reinforced Concrete
 • Hydraulics
 • Çelik Yapılar I
 • Foundation Engineering I
 • Su Kaynakları Mühendisliği
 • Construction Management
 • İş Hayatına Hazırlık
 • İnovasyon ve Proje Yönetimi
 • İnşaat Müh. İş Sağ. Güv. II
 • Bitirme Çalışması

     Not: Kocaeli Üniversitesi İnşaat mühendisliği bölümü dersleridir. Üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterebilir

 

İnşaat mühendisleri ne yapar?

İnşaat mühendisleri altyapı tasarlar ve inşa eder ve daha güvenli malzemeler, enerji verimliliği ve kentsel dönüşümler yaratırlar. Problem çözücüler ve sivil fikirli olarak geleceği ve dünyamızı inşa ediyorlar.

 

İnşaat Mühendisliği Maaşları

Mühendislikte kazanacağınız ücret miktarı sizin bilginize ve tecrübenize  göre değişiklik gösterir. İnşaat mühendisinin özel sektörde kazandığı maaş Türkiye şartlarında aşağıdaki gibidir.

 • Yeni mezun bir inşaat mühendisi: 2500 TL – 5000 TL
 • Alanında 2 yıllık tecrübeye sahip olan bir inşaat mühendisi: 3500 TL – 6500 TL
 • Alanında 5+ yıllık tecrübeye sahip bir inşaat mühendisi: 4500 TL – 10.000 TL

             Not: Çalışılan yere bağlı olarak alınan maaş çok uçuk olabileceği gibi çok düşük de olabilir

Bu yukarıda verdiğimiz maaş aralıkları genelde çalışılan firmaların büyüklüğüne ve kişinin kendini geliştirmesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Devlet dairelerinde 1. kademeden işe giren bir İnşaat mühendisi de yaklaşık 5000-6000 TL tutarında bir maaş ile işe başlayabilir.

İnşaat Mühendisleri Nerelerde Çalışır?

İnşaat mühendisliği lisans derecesine sahip kişiler; Özel sektörde, danışmanlık firmalarında ve Devlet kurumlarında çalışabilir. Bu sektörde çalışacak mühendislerin işyeri bir tasarım ofisi veya bir şantiye olabilir.

İnşaat Mühendisliğinin Tarihi

İnşaat mühendisliğin tarihini incelemek oldukça zordur, çünkü bu mühendislik alanı insanlığın kendisi kadar eskidir. Ancak sanat nasıl insanlığın aynası olduğu gibi inşaat mühendisliği de öyledir. İnşaat mühendisliğinin gelişmişliği ile doğrudan bir toplumun gelişmişliği hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

İnşaat mühendisliği, insanlar göçebe bir yaşam tarzından uzaklaşmaya ve kalıcı yapılar inşa etmeye başladığında ortaya çıkmıştır. Eski Mezopotamya ve Mısır, inşaat mühendisliğini uygulayan ilk medeniyetler olabilir. İnşaat mühendisliğinin ilk büyük örnekleri büyük olasılıkla bu bölgelerin zigguratları ve piramitleridir ve kesme taşların hassas yapı malzemeleri olarak kullanılmasıyla dikkat çekicidir. MÖ 2550 civarında, ilk belgelenen inşaat mühendisi Imhotep, Saqqara Nekropolünde bulunan Kral Djoser için ünlü bir basamaklı piramit inşa etmiştir.

İnşaat mühendisliği çağlar boyunca ilerlemiş ve gelişmiştir ve bu eserlerin çoğu bugün hala ayaktadır. Birkaçını belirtmek gerekirse, Çin Seddi (General Meng T’ien),  Antik Yunanistan’da Parthenon (Iktinos), Appean Yolu ve su kemerleri, Machu Picchu, Peru şehri, İnka şehri, O zamanlar yapılan; insulalar, limanlar, köprüler, barajlar ve diğer binlerce mühendislik yapısı. Bu erken dönemde gelişmelerin yavaş olduğunu ve loncalar tarafından kontrol edildiğini belirtmek gerekir. Bu dönemde belirlenmiş bir inşaat mühendisliği okulu yoktur, bunun yerine, geometri ve matematik bilen rol usta inşaatçılar tarafından yapılmıştır.

İnşaat mühendisliğinin ingilizce karşılığı olan Civil engineering kelimesi, askeri olmayan mühendislik çalışmalarını, askeri olan mühendislik çalışmalarından ayırabilmek için  ilk olarak 18. yy da kullanılmaya başlamıştır. Yani askeri mühendislik terimine karşıt olarak sivil mühendislik denmiştir. İlk sivil mühendislik okulu olan Fransa Ulusal Köprüler ve Otoyollar Okulu, 1747’de açılmıştır.

Kendisini ilk İnşaat (sivil) mühendisi ilan eden John Smeaton, Eddystone Deniz Feneri’ni tasarlamanın yanı sıra Smeatonian İnşaat Mühendisleri Derneği’nin kurulmasına da yardımcı olmuştur. Bu, bir sosyal kulüpten biraz daha fazlası olmasına rağmen, mesleği kamu gözünde sağlamlaştırmaya yardımcı olmuştur.

1818 Londra’da kurulan İnşaat Mühendisleri Enstitüsü’ne nihayet 1828’de alanı resmi olarak tanımlayan bir kraliyet tüzüğü verildi: “İnşaat mühendisliği fiziksel ve bilimsel ilkelerin uygulanmasıdır, ve tarihi karmaşık bir şekilde tarih boyunca fizik ve matematik anlayışındaki ilerlemelerle bağlantılıdır. İnşaat mühendisliği, birkaç ayrı uzmanlık disiplini içeren geniş kapsamlı bir meslek olduğundan, tarihi yapılar, malzeme bilimi, coğrafya, jeoloji, toprak, hidroloji, çevre, mekanik ve diğer alanların bilgisiyle bağlantılıdır.”

İnşaat Mühendisliği Kariyer Seçenekleri

İnşaat mühendisliği diploması olanlar, çok çeşitli kariyer seçeneklerine sahiptir. Belediye, departmanlarları, kamu binaları, yollar, demiryolları ve diğer yapıların inşasına katkıda bulunabilirler. Alternatif olarak, özel gayrimenkul ve inşaat şirketlerinde proje yöneticisi olarak çalışabilir ve konut ve ticari binalar inşa edebilirler. Bazı şirketler ayrıca endüstriyel yapılar inşa etmek için inşaat mühendislerine ihtiyaç duyarlar.

Binalar ve yapılar inşa etmenin yanı sıra, inşaat mühendisliği mezunları binaları analiz etme ve tasarlama, diğer mühendisleri denetleme ve karmaşık inşaat projelerini yönetme gibi görevleri de yerine getirebilirler. Bazı inşaat mühendisleri ayrıca mühendislik araştırmalarına girmeyi veya üniversitelerde ve kolejlerde mühendislik öğretmeyi seçerler. Başarılı mühendisler kendi mühendislik danışmanlık şirketlerini de kurabilirler.

 

 

Etiketler

İnşaat Mühendisliği Nedir? İnşaat Mühendisi Ne İş Yapar ve Ne kadar maaş alır? İnşaat Mühendisliği Nedir? İnşaat Mühendisi Ne İş Yapar ve Ne kadar maaş alır? İnşaat Mühendisliği Nedir? İnşaat Mühendisi Ne İş Yapar ve Ne kadar maaş alır? İnşaat Mühendisliği Nedir? İnşaat Mühendisi Ne İş Yapar ve Ne kadar maaş alır? İnşaat Mühendisliği Nedir?   Ne kadar maaş alır? İnşaat Mühendisliği Nedir? İnşaat Mühendisi Ne İş Yapar ve Ne kadar maaş alır? İnşaat Mühendisliği Nedir? İnşaat Mühendisi Ne İş Yapar ve Ne kadar maaş alır? İnşaat Mühendisliği Nedir? İnşaat Mühendisi Ne İş Yapar ve Ne kadar maaş alır? İnşaat Mühendisliği Nedir? İnşaat Mühendisi Ne İş Yapar ve Ne kadar maaş alır? İnşaat Mühendisliği Nedir? İnşaat Mühendisi Ne İş Yapar ve Ne kadar maaş alır? İnşaat Mühendisliği Nedir? İnşaat Mühendisi Ne İş Yapar ve Ne kadar maaş alır? İnşaat Mühendisliği Nedir? İnşaat Mühendisi Ne İş Yapar ve Ne kadar maaş alır? İnşaat Mühendisliği Nedir?   Ne kadar maaş alır? İnşaat Mühendisliği Nedir? İnşaat Mühendisi Ne İş Yapar ve Ne kadar maaş alır? İnşaat Mühendisliği Nedir? İnşaat Mühendisi Ne İş Yapar ve Ne kadar maaş alır? İnşaat Mühendisliği Nedir? İnşaat Mühendisi Ne İş Yapar ve Ne kadar maaş alır?

Görsel Kaynakları İçin Tıklayınız.

 

Meslek Tanıtım kategorisindeki diğer içeriklerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

 


WİKİKÜLTÜR

WİKİKÜLTÜR

2019 Haziran ayında Paylaşmaya Değer Bilgiler! mottosuyla faaliyetlerine başlayan “wikikultur.com”, kendisine koymuş olduğu büyük hedefler doğrultusunda ilerleyen bir kültür/sanat platformudur.
https://wikikultur.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.