İskandinav Mitolojisi Nedir?

İskandinav Mitolojisi Nedir?

İskandinav (diğer adıyla Viking) Orta Çağ boyunca Hristiyanlığa dönüşmeden önce İskandinav manzarası kadar güzel olan, yakından bağlantılı olan  kendi yerli pagan dinine sahiptiler.İskandinav Mitolojisi Nedir?İskandinav mitolojisi olarak adlandırdığımız bu mitolojinin merkezinde, Vikinglerin yaşamlarına anlam veren dini hikayeler, Odin, Thor,  Freya ve Loki gibi etkileyici ve oldukça karmaşık karakterlerle tanrı ve tanrıçalar yer alır.

Bu efsaneleri içeren İskandinav dininin ise hiçbir zaman gerçek bir adı olmadı. Bu ibadetleri yapar dinlerine bağlı olurlardı lakin buna din demezlerdi. Bunun yerine sadece gelenek derlerdi. Buna karşın Hristiyanlığın gelişinden sonra eski yöntemleri izlemeye devam edenlere Putperestler (Pagan) denmeye başlandı. Kırsal kesimde  yerleşim halinde olanlara ise  “Sağlıksız bölgelerde yaşayan putperest insanlar” denmeye başlandı.

Dinler, insanoğlunun gizeme ve doğa üstü olaylara ulaşma ve anlama girişimleridir ve İskandinav dini de elbette bunlardan biriydi. Dinleri vikinglerin adetlerini zamanına ve yerine uygun yapmalarını sağladı. Bazı yönleriyle biz modern okuyuculara anlaşılmaz ve tuhaf görünse bile, hak ettiği gibi gerektiği şekilde yaklaşırsak, içerisinde aşkın, savaşın, kutsalın, öfkenin ve barışın varlığında ortak insan arayışının yer aldığını rahatlıkla görebiliriz. 

Ve son vikinglerin kılıçlarını bıraktıklarından bu yana binlerce yıl geçmesine rağmen, insanlar bugün bile İskandinav mitlerinin ve onlarda yaşayan hikayelerinin içerisinde yaşayıp onlardan ilham almaya devam ediyorlar.

Vikingler İçin En Kötü Şey

Vikingler için hiçbir şey unutulmaktan daha kötü olamaz. Başkalarının saygısını kazanmak vikingler için servetlerin en değerlisidir. vikingler tanrılarına tapmıyorlardı onların gözünde tanrılar da kendilerininkine benzer sıkıntılarla başa çıkma gayreti içindeydiler. Onların ideali kendi kendine yetmeyi bilmekti, güçlükler karşısında direnmek, sarsılmamak, yıkılmaz olmaktı.

Vikinglerde Cenaze ve Gelenek Kavramı

Vikingler cenaze törenlerini de ölülerini tahtadan ve içi toprakla doldurulmuş bir kayığa koyup yakarak gerçekleştirirlerdi. Vikingler, İskandinavya’dan çok uzak ülkelere yaptıkları gemiler sayesinde keşifler ve baskınlar yapmışlardır. Ayrıca birçok uzak ülkeyle ticaret yapmışlardır.

“Viking” kelimesi eski Nors dilindeki “Korsan baskını” anlamına da gelmektedir. Kristof Kolombtan 500 yıl önce kadar yeni kıta Amerikayı keşfetmeyi başarmışlardır. Kanadayı M.S. 1000 yıllarında keşfetmişlerdir.

Vikingler “marjinal” olmaktan kıvanç duyan ilk insan topluluğu idi. Vikingler tüm korkulara meydan okumayı başarmıştı çünkü asi bir halk olarak öngörülemeyen karşısında duyulan korkuyu doğal bir esin kaynağına çevirmenin yolunu keşfetmişlerdi.

Çok tanrılı dinleri olmasına karşın esas olarak Thor’a yani Yıldırım Tanrısı’na inanırlardı ve onun tam zıttı olan her türlü hayvanın kılığına girebilen şekil değiştiren kötü tanrı Loki’ye inanırlardı. Vikingler özellikle denizcilik ve gemi yapımında ustalaşmışlardı. 16 ila 37 metre arasında manevra kabiliyeti yüksek gemiler inşa ettiler. Bu gemileri suyun üzerinde kolayca yol alabilecek ve kıyıya kolayca çıkabilecek şekilde tasarladılar.

 

Vikingler 

Vikingler;  akıncılar, fatihler,  kaşifler, yerleşimciler ve tüccarlardan oluşan Viking Çağı dediğimiz  793-1066 yılları arasında  günümüz Norveç, İsveç, Danimarka ve İzlanda çevrelerinde yaşamış cesur savaşçı bir halktı.

 Vikingler Bağdat kadar doğuda Kristof Kolomb’tan beş yüz yıl önce keşfettikleri  Kuzey Amerika kadar batıda seyahat ettiler. Eski İskandinav dilini konuşan Vikingler, runeler (Runik yazı) yazıyor ve atalarının dinlerini uyguluyorlardı.

Vikingler, çoğu zaman ana vatanlarından uzaklarda servet, prestij ve güç peşindeydi. Çoğu insan toplumunda olduğu gibi, bu amaçlar vikingler için de iç içe geçmişti; daha fazla servete sahip olanlar tipik olarak daha fazla prestije ve güce sahiplerdi; Vikingler altın, gümüş, değerli taşlar ve benzerleri şeklinde servet aradıkları gibi toprağa sahip olmanın da büyük bir servet olduğunun bilincindeydiler.

Özgün ve özel bir topluluk olan Vikingler halen birçok yayın ile incelenmekte; geçmişten günümüze gelen kültürleri, mitleri, efsaneler çağımızda da yaşamaktadır. Tarihe damga vurmuş, cesaretin temsilcileri her dönem saygı ile anılmıştır. 

Siz de İskandinav mitolojisini seviyor ve bu konu hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyorsanız bu kategorideki film ve dizileri izleyebilirsiniz.  Bu konu hakkında yapılmış en detaylı ve en maliyetli yapım halihazırda The Vikings dizisidir. Ana karakteri Ragnar olan dizide Ragnar karakterini ise usta oyunculuğuyla Travis Fimmel  oynuyor. Kesinlikle izlenilesi bir yapım olan The Vikings 6 sezon uzunluğunda.

Bizler de savaşçı kavim Vikingleri anacağız… 

Kaynak/Source

Sağlıcakla…


MEHMET TOPRAK

MEHMET TOPRAK

Kuruculuğunu ve genel yayın yönetmenliğini üstlendiği wikikultur.com'da makaleler ve içerikler üretiyor.
http://www.wikikultur.com


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.