İskandinav Mitolojisinde Hayatın Ve Yaratılışın Ağacı| Yggdrasil

İskandinav Mitolojisinde Hayatın Ve Yaratılışın Ağacı| Yggdrasil

Yggdrasil (Eski İskandinav dilinde Yggdrasill veya Askr Yggdrasils ), İskandinav kozmolojisinin merkezinde, gövdesi göğe  yükselen güçlü mitolojik ağaçtır.

Bütün İskandinav mitolojisinin içinde barındığı söylenen bu inanılmaz ağaç, ki buna ‘Dokuz Dünyalar’ da dahildir İskandinav evreninin geri kalanı etrafına dizilmiş ve kozmosun çeşitli kısımlarını birbirine bağlamış bunları sağlamlaştırmış ve bir arada tutmuştur. Bu nedenle, kozmosun iyi ve var olması Yggdrasil’in var olmasına bağlıdır. Ağaç titrerse, evrenin sonu olan Ragnarok’un gelişini gösterir.

Yggdrasil’in adındaki Yggr (“Felaket”) adlı ilk unsur, tanrı Odin’in sayısız isimlerinden biridir ve Vikinglerin onu nasıl algıladığının onlar için ne kadar güçlü ve korkulu olduğunu gösterir. Yggdrasildeki, drasill ise “at” anlamına gelir.  Bu yüzden Yggdrasil’in adı, Korkunç Olan’ın Runeleri keşfetmesi için kendini feda ettiği zamana atıfta bulunan “Odin’in Atı” anlamına gelir. 

Odin kendini feda ediyor

İskandinav mitolojisinin ve Paganizmin en büyük tanrısı olan Odin de o dillere destan atını yggdrasil ağacına bağlamaktadır. Odinin adı “tahrik” “hiddet” ve “şiir” anlamlarına gelmekte, “büyü”, “zafer” ve “av” tanrısı olarak bilinmektedir. Birçok İskandinav tanrısının babası olması sebebiyle, Odin tıpkı Zeus gibi, tanrıların tanrısı ünvanına sahiptir. Tahtına oturur ve dokuz diyarda olan bütün olayları sürekli gözetler. Tüm yeryüzüne ve gökyüzüne hakimdir, gerektiğinde kartala dönüşür, bazen de atı ile uçar. Tek gözlüdür ve bir gözünü “bilgelik kuyusu” ndan su içebilmek için feda etmiştir ve sonsuz bilgiye sahiptir. İnanışa göre; tanrı Odin, toplumun ileri gelenleri ve yöneticilerle her gün Yggdrasil ağacına giderek görüşürmüş ve en önemli kararlar burada alınır, direktifler burada verilirmiş. Tanrılar meclisi de bu ağaç çevresinde toplanmaktadır.

Odin’in Hugin ve Munin adında iki kuşu vardı düşünce ve duygudan oluşan. Bu kuşların kuzgun oldukları ve Odin’e sürekli bilgi taşıdıkları rivayet edilmektedir. Odin sürekli “bilgi” peşinde koşan bir tanrı idi ve bilgiye ulaşmak için bir gözünü feda ettiği gibi, kendisini 9 gün boyunca Yggdrasil ağacına asarak yazıyı keşfetmiş (rune alfabesi) ve halka hediye etmiştir. Elindeki mızrağın da Yggdrasil ağacından kurtulurken elinde kalan dal parçasından yapıldığı söylenmektedir.

Eski İskandinav edebiyatında, Yggdrasil yaygın bir kül ağacı olarak bilinir ama diğer zamanlarda, hiçbiri muhteşem ağacın gerçek türünü kimse bilmez. İskandinav mitolojisi ve dininin pek çok yönüyle olduğu gibi, Viking Çağı boyunca bu konuda da kabul görmüş ortak bir fikir yoktur.

Eski Norse şiiri Völuspá’nın sözleriyle Yggdrasil;

(Völuspa;  Kahin Edda’nın 60 kıtadan oluşan en bilinen şiirlerinden biridir. İçerisinde birçok kehanet bulunur)

 “Berrak gökyüzünün arkadaşı”

‘’Tacı bulutların üstünde olacak kadar uzun’’

‘’Yüksekliği karla kaplı dağlar gibi yüksek’’

‘’ve ‘cesaretlere düşen çiyler’ yapraklarından kayar.’’

İçerik: İskandinav Mitolojisinde Hayatın Ve Yaratılışın Ağacı| Yggdrasil

Yggdrasil’in kalın dalları ve kökleri arasında çok sayıda hayvanın yaşadığı söylenir. Ağacın üst tarafında ejderha Nidhogg ve köklerine ise o dalları kemiren korkunç yılanlar gizlenir. Bunun Yanında Adsız bir kartal ve üst dallarında tünemiş bir sincap, Ratatoskr (“Matkap-Diş”), ejderhanın hakaretlerini kartala iletip Ağacı aşındırmaktadır. Ayrıca dört geyik – Dainn, Dvalinn, Duneyrr ve Durathror – ağacın yaprakları üzerinde yaşar ve otlardan beslenir. Bunlar 4 rüzgarı temsil eder.

Bu hayvanların bazıları ve yaptıkları şeyler eğlenceli ve basit olarak görünse de daha derin bir öneme sahiptirler: Birkaç canavar ve hayvan tarafından yavaş yavaş kesilen ağacın görüntüsü, ölüm oranını ve bununla birlikte ona bağlı olan kozmosun ölümünü ifade eder. [Şu anlam derinliğine bakar mısınız?]

Eski İskandinav kaynakları, Yggdrasil’in gövdesinin altındaki kök ve kuyuların sayısının ve düzeninin ne anlama geldiklerini aktarır. Şimdi bunları birlikte inceleyelim.

Grímnismál şiirine göre, Yggdrasil’in üç ana kökü vardır. Bunlardan  biri insanlığın dünyası Midgard’a dikildi, biri devlerin dünyası Jotunheim’da ve biri  , yeraltı dünyası Hel’de dikilidi.

  Bu köklerin herbirinin dibinde 3 tane kuyu olduğuna inanılır: `mimir tarafından korunan bilgelik kuyusu mímisbrunnrnornlar tarafından korunan kader kuyusu urdarbrunnr ve tüm nehirlerin kaynağı olan hvergelmir` (kükreyen kazan). Bunlardan en önemli olan  Urd Kuyusu, tanrıların günlük konsey toplantılarını yaptığı yerdir.

Diğer yazılarda görüşmek üzere

Sağlıcakla


MEHMET TOPRAK

MEHMET TOPRAK

Kuruculuğunu ve genel yayın yönetmenliğini üstlendiği wikikultur.com'da makaleler ve içerikler üretiyor.
http://www.wikikultur.com


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.