Jeoloji Mühendisliği Nedir?

Jeoloji Mühendisliği Nedir?

Yerkürede yaşamın başlangıcından bugüne kadar geçirmiş olduğu yapısal değişmeleri, yerkabuğunun durumunu inceleyen, yerleşim alanlarının ve her türlü mühendislik yapılarının yer seçimi çalışmalarının yürütülmesiyle ilgilenen bilim dalıdır. Jeoloji alanı ile çalışmalar yapan kimselere jeolog denir. Jeolog olmak için, üniversitelerin dört yıllık Jeoloji Mühendisliği bölümünden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

Jeoloji Mühendisi Ne Yapar?

Dünyayı oluşturan tüm materyallerin incelenmesinden sorumludur. Bu durum geniş kapsamıyla toprağın, kayaların, minerallerin incelenmesi, yerkürenin uğradığı değişimler ve bu değişimlerin nedenleri, yer üstünde ve yer altında bulunan kaynakların tespiti ve ekonomik analizlerini yapmak jeolog ya da diğer adıyla jeoloji mühendislerinin çalışma alanıdır. Elde edilen bu veriler madencilik, inşaat, sondaj çalışmaları, arazi ıslah çalışmaları, nükleer çalışmalar gibi yine çok geniş bir yelpazede çok önemli ve değerli bilgilerin elde edilmesini sağlar.

 • Maden, petrol, doğalgaz, yeraltı suları gibi kaynakların birikimi ve dağılımına neden olan faktörleri inceler,
 • Jeotermik enerjiyi bilimsel ve teknik yöntemlerle inceler,
 • Doğal afetlerin  nedenlerini araştırır, zararlarını azaltmaya yönelik incelemeler yapar,
 • Yerkürede meydana gelen fırtına, kuraklık, kar, buz, dolu, yağmur, sel, su baskını gibi olayların yerküre üzerindeki etkilerini inceler ve bunlardan doğabilecek olumsuzlukların giderilmesini veya en aza indirilmesi için çözümler üretir,
 • Yeryüzünün jeolojik haritalarını çizer ve çizilmiş haritaları okuyarak yorumlar,
 • Yerüstünden ve yeraltından elde edilen fosillerin kimyasal analizlerini yapar,
 • Kent alanlarının, imar çalışmaları ve nükleer enerji santralleri köprü, baraj, liman, havaalanı, tünel, karayolu ve demiryollarının yapılacağı yerlerin en uygun jeolojik özelliklere göre seçilmesine çalışır, bu alanda araştırmalar ve incelemeler yapar,
 • Çalışma konularıyla ilgili olarak planlama, projelendirme, uygulama, denetleme ve değerlendirme görevlerini yürütür.
Jeoloji Mühendisliği Nedir?
Jeoloji Mühendisliği Nedir?

Jeoloji Mühendisliği Dersleri

Matematik, Kimya, Fizik gibi temel derslerin yanında jeoloji alanına özgü derslerde bulunmaktadır. Kurumsal mühendislik, ilerleyen sınıflarda laboratuvar çalışmaları ve arazi uygulamaları geniş bir şekilde yapılır. Diğer mühendislik dallarına nazaran biraz daha fazla sözel içerikli ders barındıran mühendislik dalıdır.

Jeoloji Mühendisleri Nerede Çalışabilir?

Geniş çalışma alanı olan bir bilim dalıdır. Madencilik, inşaat, çevre, şehir ve bölge planlamaya kadar çeşitli sektörlerde ve alanlarda çalışma olanakları bulunmaktadır. Baraj, gölet, köprü, tünel, yol ve insan yerleşimleriyle ilgili tüm altyapı ve inşaat projeleri, planlama faaliyetleri jeoloji mühendislerini düzenler. Bazı üniversitelerde uygulamaya konulan uydu teknolojileri (uzaktan algılama) ve coğrafi bilgi sistemleri jeoloji mühendisliği bölümü öğrencileri tarafından büyük ilgi görmektedir. Önümüzdeki yıllarda bu konuda yetişmiş elemana ihtiyaç olacağı dikkate alındığında bilgisayar uygulamaları ve mesleki bilgi ve becerileri gerektiren bu sektörde önemli iş potansiyeli bulunmaktadır.

Jeoloji Mühendisliği Maaşları

Her mühendislikte olduğu gibi maaş tecrübeye, bilgi birikimine ve mesleki yeteneğe göre değişiklik gösteriyor. Ayrıca mühendislerin çalıştığı şirket oldukça önemlidir. Aşağıda Türkiye şartlarında jeoloji mühendisliği maaşları listelenmiştir.

 • Yeni mezun bir jeoloji mühendisi: 2750 TL – 5000 TL
 • Alanında 2 yıllık tecrübeye sahip olan bir jeoloji mühendisi: 3500 TL – 6000 TL
 • Alanında 5+ yıllık tecrübeye sahip bir jeoloji mühendisi: 6500 TL – 10.000 TL

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Sayısal beceri
Jeoloji Mühendislerinin çalıştıkları alanlara baktığımızda sayısal beceri gerektiren problemler üzerinde yoğunlaştıkları için sayısal alanlarda kendilerini geliştirmeleri ve bu alana yatkın olmaları gerekir.

Bilişime yatkınlık
Gelişen ve sürekli kendini yenileyen dünyada artık tüm veriler dijital ortamda yer aldığı için Jeoloji Mühendislerinin de bilişim alanında kendilerini geliştirmeleri gerekir.

Yenilikçilik
Yenilenen ve gelişen dünyaya ayak uydurmak ve bunları kaçırmamak, ilerlemek için gereken önemli maddelerden biridir. Verimlilik üzerinde emek veren bir Jeoloji mühendisi dünyayı yakalamak ve gelişmek için yeniliklere açık olmalıdır.

Problem Analizi
Jeoloji mühendisleri mesleklerinin tanımı gereği ortaya çıkan problemleri hızlı, etkili ve en verimli şekilde çözmelidir. Bu bağlamda karşısına çıkan sorunları detaylı bir şekilde inceleyip çözüm üretebilmelidir.

Takım Çalışması:
Jeoloji mühendisi yer aldığı projelerde bir takımın parçası olmayı başarabilmeli ve ekip arkadaşları ile uyum içinde çalışabilmelidir.

Liderlik
Jeoloji mühendisi çalıştığı alanlar gereği ekip arkadaşlarını organize edebilmeli ve onlardan en iyi şekilde verim alabilmelidir.

Jeoloji Mühendisliği Nedir?

Jeoloji Mühendisliği Nedir?
Jeoloji Mühendisliği Nedir?

Jeoloji Mühendisliğinin Geleceği

Belediye, departmanları, kamu binaları, yollar, demiryolları ve diğer yapıların inşasına katkıda bulunabilirler.  Bazı inşaat mühendisleri ayrıca mühendislik araştırmalarına girmeyi veya üniversitelerde ve kolejlerde mühendislik öğretmeyi seçerler. Başarılı mühendisler kendi mühendislik danışmanlık şirketlerini de kurabilirler. Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler. İşyerlerinde yeterli aktivite ve başarıyı gösterenler, yönetici düzeyine kadar yükselebilirler. İşletme yöneticisi olabilir, İdari Hizmetler ve Teknik Hizmetlerde yönetim kadrolarında görev alabilirler.

Jeoloji Mühendisliği hakkında merak ettiğiniz bir şey mi var? Hemen bir soru sorun.

Görsel Kaynakları İçin Tıklayınız.

Meslek Tanıtım kategorisine ulaşmak için tıklayınız.

Etiketler

jeoloji müMeslhendisliğnımı
jeoloji mühendisliği kaç para alır
jeoloji mühendisliği nasıl olunur
jeoloji mühendisliği nasıl bir bölüm
jeoloji mühendisliği ne kadar maaş alır
jeoloji mühendisliği ne iş yapar
jeoloji mühendisliği ne iş yapar maaşları
jeoloji mühendisliği ne demek
jeoloji mühendisliği nerede çalışır
jeoloji mühendisliği bölümü

 


WİKİKÜLTÜR

WİKİKÜLTÜR

2019 Haziran ayında Paylaşmaya Değer Bilgiler! mottosuyla faaliyetlerine başlayan “wikikultur.com”, kendisine koymuş olduğu büyük hedefler doğrultusunda ilerleyen bir kültür/sanat platformudur.
https://wikikultur.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.