Kimya Mühendisliği Nedir?

Kimya Mühendisliği Nedir?

Kimya mühendisliği, ham maddelerin yaşam kalitemizi artıran ürünlere dönüştürülmesi çalışma ve uygulamasıdır. Kimya mühendisleri geleneksel olarak kimyayı laboratuvar ölçeğinden endüstriyel ölçeğe aktarma ve temel kimyasalların ve tüketici ürünlerinin seri üretimine izin verme görevine sahip kalite kontrol mühendisleridir.

Kimya mühendislerinin faaliyeti, birkaç örnekten bahsetmek gerekirse, doğrudan veya dolaylı olarak şunları içerir: musluklarımızdan çıkan suyun kalitesi, her gün kullandığımız kozmetik ve hijyen ürünleri, yediğimiz yiyecek ve içecekler, hastalandığımızda kullanmak zorunda olduğumuz ilaçlar , arabaların sağlayan yakıt, her zaman kullandığımız kağıt ve evlerimizde kullanılan boya, seramik, gözlük, plastik ve tekstil ürünleri..

Kimya mühendisliği, kimyasal süreçlerin ve ürünlerin tasarımı, geliştirilmesi, boyutlandırılması ve iyileştirilmesine odaklanmaktadır. Bu, bu süreçlerin yürütüldüğü endüstriyel birimlerin tekno-ekonomik analizini, işletilmesini, kontrolünü ve yönetimini ve bu alanlarda araştırma ve eğitimi içerir.

Kimya Mühendisliği Çalışma Alanları

 • Biyoteknoloji ve biyotıp

Moleküler biyoloji ve tıptaki ilerlemeler kimya mühendisleri için yeni teknolojiler ve fırsatlar yaratmıştır. Kimya mühendisleri, yapay organlar, teşhis testleri ve terapötik ilaçların tasarımı ve üretimi yoluyla insan sağlığına katkıda bulunurlar. Tarımda, insan ve veteriner ilaçlarının üretimi ve bitki hücre kültürü tekniklerinin büyütülmesi kimya mühendisleri tarafından yapılan atılımların bir sonucu olmuştur. Diğer katkılar, kimyasalların sentezi ve atıkların biyolojik arıtımı için genetik olarak tasarlanmış sistemlerin kullanımını içerir.

 • Elektronik, ve kayıt malzemeleri ve cihazları:

Modern toplumun bağlı olduğu bilgi teknolojileri, entegre devreler, fiber optik malzemeler, manyetik ortamlar, elektrik ve ara bağlantı cihazları  olmadan mümkün olmazdı. Kimyasal işlemler, bu malzeme ve cihazların fiziksel özelliklerinin ve yapısal özelliklerinin oluşturulması ve uyarlanması anlamına gelir. Kimya mühendisleri artık elektronik endüstrisinde proses tasarımı, optimizasyon ve kontrolde önemli bir rol oynamaktadır. Bu alana katkıları arasında süreç entegrasyonu, reaktör tasarımı ve mühendisliği, ultra saflaştırma, malzeme sentezi ve işleme, ince film biriktirme, matematiksel modelleme, kimyasal dinamikler olarak özetlenebilir.

 

 • Polimerler, seramikler ve kompozitler:

Kimya mühendisleri uzun zamandır malzeme bilimi ve mühendisliğine katkı ve katılım sağlamışlardır. Özellikleri mikroyapılarına ve işleme geçmişlerine bağlı olan yeni malzemeler geliştirildiğinden, bu katılım giderek artmıştır. Kimya mühendisleri, mikroyapının doğasını, yani malzemenin mikroskobik düzeyde nasıl göründüğünü, malzemelerde nasıl oluştuğunu ve onu kontrol etmede hangi faktörlerin yer aldığını öğrenmeye çalışır. Bu çalışma, geleneksel olarak ayrı materyal sentezi ve malzeme işleme alanları arasında yeni bir füzyon sağlamıştır. Kimya mühendisleri ayrıca karmaşık malzeme sistemlerinin imalat ve onarım problemlerine yeni çözümler getirmeye çalışır.

 

 • Enerji dönüşümü

Enerji, mineraller ve metaller teknolojik toplumumuzun üç temel yapı taşıdır. Kimya mühendisliği uzun zamandır doğal kaynakları enerjiye ve faydalı ürünlere dönüştürmek için kullanılan teknolojilerin bir parçası olmuştur. Kimya mühendislerinin uzmanlığı, gelişmiş yağ geri kazanımı, şeyl yağı üretimi, kömür dönüşümü, elektrokimyasal enerji depolama, güneş enerjisi, kirlilik kontrolleri, yakıt hücreleri ve atıkları faydalı bir enerji kaynağına dönüştürme gibi konularda ilerleme sağlamak için her zamankinden daha fazla gereklidir.

 • Çevrenin korunması, ve tehlikeli atık yönetimi

Kimya mühendisleri, toplumu çevreyi koruma ve iyileştirme zorunluluğu ile ilgili önemli zorluklarla yüzleşmede buldukları çözümlerle yardımcı olmaktadır. Bu zorluklar, doğal olarak daha güvenli ve daha az kirleten tesis ve süreçlerin tasarlanması, yanma ve hava kirliliğine yol açan faktörler üzerine araştırmalar yoluyla hava kalitesinin iyileştirilmesi, tehlikeli atıkların sorunsuz bir şekilde yönetilmesi, çevredeki kirleticilerin araştırılması ve kontrolü için yeni yaklaşımlar geliştirilmesi ve insan sağlığı veya çevre için kimyasal risklerin yönetilmesi örnek olarak verilebilir.

 • Süreç kontrol mühendisliği

Bilgisayarlar ve hesaplama yöntemleri, kimya mühendislerinin tasarım, kontrol ve operasyonlardaki sorunlara nasıl yaklaşabilecekleri üzerinde önemli bir etkiye sahip oldukları noktaya ilerlemiştir. Bilgisayarın daha karmaşık matematiği ele alma ve ayrıntılı modellerin kapsamlı çözümüne izin verme yeteneği, kimya mühendislerinin proses fiziği ve kimyasını moleküler ölçekten gezegen ölçeğine kadar modellemesine, bir sürecin tüm ilgili fenomenlerini içeren modeller oluşturmasına ve tasarlamasına imkan sağlar.

 • Yüzeyler, arayüzler ve mikro yapılar

Yüzeyler, arayüzler ve mikroyapılar, sıvı-katı kimyasal reaksiyonlar, elektrokimya ve korozyon, mikro devrelerin, kolloidlerin ve yüzey aktif cisimlerin, gelişmiş seramiklerin, çimentoların ve membranların üretimi için süreçlerin daha iyi anlaşılması için anahtardır. Kimya mühendisleri termodinamik, taşıma fenomenleri, kinetik ve proses modelleme bilgilerini bu araştırma sınırlarını keşfetmek için kullanırlar.

 

Bunlar, belirtilen fiziksel ve kimyasal yüzey özelliklerine sahip malzemelerin üretimini yönlendirmek için moleküler düzeyde yapı-özellik ilişkilerinin geliştirilmesini; faz sınırlarında meydana gelen temel kimyasal ve fiziksel dönüşümler hakkında daha iyi bir anlayış geliştirilmesi; ve süreç tasarımı ve değerlendirmesi için kullanılabilecek gerçekçi süreç operasyon modelleri elde etmek için temel bilgilerin entegrasyonu olarak gösterilebilir.

 Kimya Mühendisliği Dersleri

Genellikle 1. ve 2. sınıfta matematik ve kimya ağırlıklı temel mühendislik dersleri öğrencilere verilirken, 3. ve 4. sınıfta da öğrencilerin yönelmek istedikleri alana göre özel dersler verilir. Bu özel derslerden bazıları üniversitelere göre değişiklik gösterebilir.

 • Matematik
 • Genel Kimya
 • Kimya Laboratuvarı
 • Mekanik ve Termodinamiğe Girş
 • Matris Kuramı
 • Fizik
 • Diferansiyal Denklemler
 • Malzeme Bilimi
 • Fizokimyasal Sistemler
 • Biyosisteme Giriş
 • Kütle ve Enerji Denklemleri
 • Kimya Mühendisliğinde Termodinamik Isı Aktarımı
 • İstatistik
 • Kimyasal ve Biyokimyasal Süreçler.

Kimya Mühendisliği Tarihi

Kimya mühendisliği dört ana mühendislik dalından biridir aynı zamanda bunların en yenisidir. İnşaat ve Makine mühendisliği gibi diğer ana mühendisliklerden 100 yılı aşkın bir süre sonra resmi olarak kurulmuştur. Kimya mühendisliği, 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başı arasında farklı bir meslek olarak ortaya çıktı. Kurulduktan sonra yükselişi ve gelişimi çok hızlı oldu , 1920’lerin sonunda tanınmış bir mühendislik disiplini haline geldi.

Kimya mühendisliğinin kökenleri, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 18. ve 19. yüzyılın sanayi devrimine ve Fransa ve Almanya’daki 1848 devrimini izleyen değişikliklere kadar uzanmaktadır. 19. yüzyılın başında Kimya bilimi ve Kimya mühendisliği Almanya’da gelişti. Bazı öncü kimyacılar yeni kimyasalların keşfedilme, sentezlenme ve pazarlanmasında devrim niteliğinde icraatlar yaptılar. Bunların en önemlisi, Frankfurt’un 50 km kuzeyindeki küçük bir kasabada Giessen Üniversitesi’nde küçük bir kimya laboratuvarı kuran Justus von Liebig idi. Prof. von Liebig’in en büyük katkısı, devrim niteliğindeki yeni bileşiklerin keşfi değildi; Liebig’in asıl mahareti, geleceğin ünlü bilim adamları olacak öğrencileri eğitmek için var olan eşsiz yeteneğiydi. 20. yüzyıldan sonra yeni bilim adamlarının eşsiz buluşlarıyla kimya mühendisliği bugünkü konumuna yükseldi.

 

Kimya Mühendisliği Maaşları

Mühendislikte kazanacağınız ücret miktarı sizin bilginize ve tecrübenize  göre değişiklik gösterir.

Kimya mühendisinin özel sektörde kazandığı maaş Türkiye şartlarında aşağıdaki gibidir.

 • Yeni mezun bir kimya mühendisi: 2500  – 5000 Türk Lirası
 • Alanında 2 yıllık tecrübeye sahip olan bir kimya mühendisi: 3000 – 6500 Türk Lirası
 • Alanında 5+ yıllık tecrübeye sahip bir kimya mühendisi: 4500  – 10.000 Türk Lirası

Kamu Personeli Olan Kimya Mühendisi Maaşları

 • Yeni başlayan bir kimya mühendisi :  5650-5750 Türk Lirası
 • 5 yıllık tecrübeye sahip olan bir kimya mühendisi:    5750-5850 Türk Lirası
 • 10 yıllık tecrübeye sahip olan bir kimya mühendisi:   6000-6100 Türk Lirası
 • 15 yıllık tecrübeye sahip olan bir kimya mühendisi:   6200-6400 Türk Lirası
 • 20 yıllık tecrübeye sahip olan bir kimya mühendisi:  6350-6450 Türk Lirası
 • 25 yıllık tecrübeye sahip olan bir kimya mühendisi:   6400-6600 Türk Lirası 

 Not: Çalışılan yere bağlı olarak alınan maaş çok uçuk olabileceği gibi çok düşük de olabilir.

 

Meslek Tanıtım kategorisindeki diğer içeriklerimize buradan ulaşabilirsiniz.

Görsel Kaynakları İçin Tıklayınız.

 

Kaynak ve İleri Okuma

 1. J.-C. Guedon, in History of Chemical Engineering, edited by W.F. Furter, Advances in Chemistry Series 190, American Chemical Society, Washington, DC (1980).
 2. http://chem.eng.ankara.edu.tr/?page_id=43
 3. https://www.tercihiniyap.net/maas/kimya-muhendisi-maaslari-2020-ne-kadar-h9958.html
 4. pexels.com
 5. pixabay.com

 

Kimya Mühendisliği Nedir? Kimya Mühendisliği Nedir? Kimya Mühendisi Ne İş Yapar Ve Ne Kadar Maaş Alır? Kimya Mühendisliği Nedir? Kimya Mühendisi Ne İş Yapar Ve Ne Kadar Maaş Alır? Kimya Mühendisliği Nedir? Kimya Mühendisi Ne İş Yapar Ve Ne Kadar Maaş Alır? Kimya Mühendisliği Nedir? Kimya Mühendisliği Nedir? Kimya Mühendisliği Nedir?  Kimya Mühendisliği Nedir? Kimya Mühendisliği Nedir? Kimya Mühendisliği Nedir?  Kimya Mühendisliği Nedir?  Kimya Mühendisliği Nedir?  Kimya Mühendisliği Nedir?  Kimya Mühendisliği Nedir?

 


WİKİKÜLTÜR

WİKİKÜLTÜR

2019 Haziran ayında Paylaşmaya Değer Bilgiler! mottosuyla faaliyetlerine başlayan “wikikultur.com”, kendisine koymuş olduğu büyük hedefler doğrultusunda ilerleyen bir kültür/sanat platformudur.
https://wikikultur.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.