Kişinin Benlik Algısı

Kişinin Benlik Algısı

Benlik algısı, en temelde Freud’un yaptığı kimlik analizi çerçevesinde ele alınan bir konu olmakla birlikte kişinin günlük yaşamına katkı sağlayan önemli bir yapıdır. Benlik bilinci üzerinden anlatılmak istenen, kişinin kendisini dışarıdan bir gözle görebilme yetisi olarak açıklanabilir. Bu yetimiz bizi diğer canlılardan ayıran önemli bir farktır. Yaşamımız içerisinde yapıp ettiklerimiz üzerinde çok fazla düşünmeyiz ve hatta eylemlerimizi değerlendirmeyi göz ardı ederiz. Keza birçok eylemimiz alışageldiğimiz şekilde otomatik olarak gerçekleşir.

Ancak bu algımız sayesinde kendimizi fark edebiliriz ve aynı zamanda kendimiz yani ‘ben’ dediğimiz kişi ile dünya arasında bir zemin oluşturabiliriz.  Sosyal bir varlık olan bizler kimlik algımızı yani ‘ben’liğimizi çok erken yaşlarda oluştururuz. Oluşan kimliğimiz, bizim kültür dediğimiz öğrenerek davranış kalıplarına döktüğümüz alana işaret eder. Dolayısıyla insan, kültür ile kendi eylem ve düşünce yapısını inşa eden bir varlıktır.

Kişinin Benlik Algısı

Benlik algımız bize hem kendimizi kendimizden ayıran bir gözle bakmayı hem de insanlara başka bir gözden bakabilme imkanını tanır. Halk arasında çok kullanılan bir terim olarak empati işte bu noktaya değinir. Kişinin kendini tanıma imkanı, başka insanları da tanıma imkanını mümkün kılar. Bizler belli başlı bazı becerilerimizle biz oluruz.

Kişinin Benlik Algısı

İdeallerimiz, hassasiyetlerimiz, gerçekleri fark etmemiz, güzellik algımız ve arzularımız gibi farklı yönlerimizi kapsayan becerilerimiz bizi biz yapar. Bu yönlerimiz ve bunları kullanma şeklimiz algımızı değiştireceği gibi, benliğimize dair algımız üzerinde yaptığımız küçük ayarlar ile de yönlerimizi kullanma biçimlerimiz farklılık gösterebilir. Kişi kendinde neyi ‘ben… olarak tanımlıyorsa altında yatan belli bir algı dolayısıyladır. Bu algı egomuzu pekiştirir. Tıpkı belli şeyleri kategorileştirmemiz gibi. Algımız ve eylemlerimiz arasında karşılıklı ve etkileşimli bir ilişki vardır. Algımız eylemlerimizi pekiştirirken, değiştirdiğimiz eylemlerimiz de algımızı değiştirir.

Kişinin Benlik Algısı

Belirli bir şema üzerinden aktarmak gerekirse Freud temel olarak kişinin kimlik oluşumunu 3 kategoriye ayırır: Birincisi İd (içgüdü-haz). Bu dönem bebeklik dönemine ait en ilkel dürtülerimizin olduğu evredir. Tüm eylemlerimizin kaynağı arzu ve dürtülerimizdir. Örneğin; bebeğin anne memesini istemesi. İkincisi Ego. Ego, erken çocukluk döneminde ait gelişime açık olan evredir. Çocuk bu dönemde gözlem yaparak belli davranış formlarını kendine uygun görür ve onu yansıtmaya çalışır. Edindiği tüm bilgiler, etrafında onu saran davranışlarla ilişkilidir.

Kişinin Benlik Algısı

Ego ile benlik algısı iç içedir. Benlik algısının özünü ego oluşturur. Üçüncü ise: Süper ego’dur. Kişi olarak yaşamımızı ahlaki yönden donatan bizi toplumun normlarına uygun bir yaşama yönlendiren evredir. Sosyal çevremizin bizi  kabul etmesini, onaylamasını bekleriz. Bu en temel ihtiyaçlarımızdan biridir. Toplum tarafından dışlanmak bir kişinin isteği olamaz. Bu nedenle de sosyal ihtiyaçlarımızı karşılamak ve de bunu toplumsal norm kalıplarına uygun gerçekleştirmek de bizi biz yapan yönümüzden biridir.

Tüm bunlar kişinin kimlik oluştururken çıktığı basamaklardır. Gelişmiş benlik algısı, gelişmiş bir ego demektir. Kendimiz ve dış dünya ile kurduğumuz bağı ne kadar güçlü tuttuğumuz egomuz ile derinleşir.

 

Ecem Aksungur’un diğer yazılarına ulaşmak için tıklayınız.

Bizi Twitter’dan takip etmek için tıklayınız.

Sosyoloji kategorisine ulaşmak için tıklayınız.


Leave a Reply

Your email address will not be published.