Kuyruklu Yıldız Nedir? Nasıl Oluşur?

Kuyruklu Yıldız Nedir?

Kuyruklu Yıldız Nedir? | Asteroitler temel olarak kaya ve metalden oluşmakla beraber diğer uzay cisimleri kaya, metal ve diğer bileşiklerin buzları ile birlikte donmuş sudan oluşur.
Güneşin etrafında yörüngede dolanan buzlu küçük Güneş Sistemi cisimlerine kuyrukluyıldız (comet) denir. Güneş kuyrukluyıldızlara yeterince yakın olduğunda ince, bulanık, geçici bir atmosfer ve bazen de bir kuyruk görülür.
Gezegenler gibi kuyruklu yıldızlar da kendilerine ait görünür bir ışık yaymazlar, yansıyan güneş ışığıyla parlarlar.
Her yıl iç güneş sisteminden geçen birkaç düzinesi tespit edilir. 2011 itibariyle yaklaşık 4185 bilinen kuyruklu yıldız bulunmaktadır.

Kuyruklu yıldızlar genellikle Güneş’ten birkaç AU uzakta, gökyüzünde hafif soluk belirsiz cisimler iken keşfedilirler.
Son derece eliptik bir yörüngede seyahat eden kuyruklu Güneş’e yaklaştıkça parlaklaşır ve geniş bir kuyruk gelişir. Kuyrukluyıldız Güneş‘ten uzaklaşırken de, parlaklığı ve kuyruğu tekrar sönük bir ışık noktası haline gelene kadar azalır.

Yapıları

Tipik bir kuyruklu yıldızın çeşitli bölümleri vardır.
Bir kuyruklu yıldızın çekirdeği veya ana katı gövdesi küçüktür – yaklaşık 100 metreden 40 kilometreye kadar değişmektedir.
Kaya, toz, su buzu ve karbon monoksit, karbon dioksit, metan ve amonyak gibi donmuş gazlardan oluşurlar.
Kuyruklu yıldız çekirdekleri düşük kütleleri nedeniyle kendi yerçekimi altında küresel hale gelmez ve böylece düzensiz şekillere sahip olurlar.

Kuyruklu yıldızlarda yörüngesinin büyük bölümünde, Güneş’ten uzakta, sadece donmuş çekirdek vardır. Bir kuyruklu yıldız Güneş’e yaklaştığında, buzlu yüzeyi çok sıcak hale gelir, kuyruklu yıldızın bir kısmı gaz haline gelir ve uzaya doğru genişler, çekirdeğin etrafında dağınık bir gaz ve toz atmosferi oluşturur. Kuyrukluyıldızın etrafındaki bu büyük ama son derece hafif atmosfere kuyrukluyıldız saçı (coma) denir.
Güneş’in ışınım basıncı ve güneş rüzgârı ile kuyrukluyıldız saçına (coma) uygulanan güç, Güneş’ten uzak yönde büyük bir kuyruğun oluşmasına neden olur.
Kuyruklu yıldız Güneş’e yaklaştıkça kuyrukluyıldız saçı (coma) ve kuyruk daha büyük ve parlak hale gelir. Kuyruğun büyüklüğüne rağmen, ışığın çoğu kuyrukluyıldız saçından (coma) gelir. Bununla birlikte, kuyruklu yıldızın kütlesinin çoğu çekirdekte bulunur.

Kuyruklu yıldızların iki tür kuyruğu vardır. İyon kuyrukları yaklaşık olarak düzdür ve genellikle parlak, doğrusal akımlar içerir. Spektrumları çok sayıda iyonize molekülün emisyon çizgilerini gösterir. Toz kuyrukları genellikle geniş, dağınık ve hafifçe kıvrıktır. Güneş ışığını yansıtan mikroskobik toz parçacıkları bakımından zengindirler ve kuyruğu uzaktan görülebilir hale getirirler.
Kuyrukluyıldızların kuyrukları her durumda güneş rüzgarı ile Güneş tarafından itilerek Güneş’ten uzağa doğru oluşur. İyon kuyrukları güneş rüzgarından Güneş’in yer çekimine göre çok daha güçlü bir şekilde etkilenirler, bu yüzden bu kuyruklar her zaman doğrudan Güneş’ten uzaklaşır. Daha ağır olan toz parçacıkları, kuyruklu yıldızların toz kuyruklarının hafif eğimlİ şekilde kuyrukluyıldızın yörüngesini takip etme eğilimindedir.

Kuyruklu yıldız yörüngesi: Güneşe yaklaştıkça, bir kuyruklu yıldız her zaman Güneş’ten tam ters doğrultuda uzayan bir iyon kuyruğu geliştirir. Daha yakında Güneş’ten hemen hemen ters doğrultuda uzayan kavisli bir toz kuyruğu da görünebilir.

Mavi iyon kuyruğu, ağırlıklı olarak karbon monoksit içeren iyonize gaz moleküllerinden oluşur. Bu kuyruk, kuyrukluyıldızın çekirdeğinden gelen gazla hızlı güneş rüzgârı etkileşiminden oluşan parçacıklar tarafından oluşturulur. Mavi iyon kuyruğu doğrudan Güneş’ten uzağa bakar.
Beyaz toz kuyruğu, kuyruklu yıldızın çekirdeğinden çıkan ve Güneş’ten gelen ışığın baskısı ile itilen tanecikler tarafından oluşturulur. Bu kuyruk Güneş’ten yaklaşık olarak uzağa bakar.

Fiziksel Özellikler

Tahminler, kuyruklu yıldızların kütlelerinin küçük asteroitlerin kütleleriyle karşılaştırılabilecek 1012 ila 1016 kg arasında değişen düzeyde olduğu yönündedir. Bir kuyrukluyıldızın kütlesi zamanla azalır çünkü kuyruklu yıldız Güneş etrafında her döndüğünde, malzeme yüzeyinden buharlaştıkça bir miktar malzeme kaybolur.
Kuyrukluyıldız çekirdeğinin büyük oranda metan, amonyak, karbondioksit ve sıradan su buzu karışımı içinde hapsedilmiş toz parçacıklarından oluştuğu düşünülmektedir.
Şaşırtıcı bir şekilde kuyrukluyıldız çekirdekleri Güneş Sistemi’nde bulunan en az yansıtıcı nesneler arasındadır, albedo genellikle 0.04’ten azdır.

Kuyruklu Yıldızların Kökeni

Güneş sisteminin, iki kuyruklu yıldız deposu/kaynağı içerdiği düşünülmektedir:

  1. Kuiper kuşağı.
  2. Oortbulutu.

Kuiper kuşağı ve Oort bulutundaki kuyruklu yıldızlar Güneş’ten uzak olduğu için tamamen donmuş durumdadırlar.

Sonunda iç güneş sistemine giren kuyruklu yıldızların çoğunun, Neptün yörüngesinin ötesinde Kuiper kuşağı denen bir bölgeden geldiğine inanılır.
Kuiper kuşağı, ekliptik düzleminde bulunur. Ana bölümü, Güneş’ten 50 AU uzağa uzanır. Şimdiye kadar, en az 1277 Kuiper Kuşağı Cismi gözlenmiştir.

Kuiper kuşağında bilinen nesneler.

Ana kemerdeki nesneler yeşil renktedir, dağınık nesneler ise turuncu renktedir. Dört dış gezegen mavidir. Eksenlerdeki sayılar AU cinsinden mesafeyi gösterir

Kuyruklu yıldızların büyük çoğunluğunun Güneş’ten daha da uzakta bulunduğuna inanılıyor. Bu parçaların Güneş etrafında Oort bulutu olarak adlandırılan küresel bir dağılıma sahip olduğuna inanılmaktadır.
Gökbilimciler, Oort bulutunun en az 50.000 AU’ya, yani en yakın yıldıza olan mesafenin beşte biri kadar uzaklığa uzandığını hesaplamıştır. Bu kuyruklu yıldızların çoğu dairesel yörüngeleri nedeniyle Güneş’e hiç yaklaşmadıkları yörüngeye sahiptir. Bununla birlikte zaman zaman iki kuyruklu çekirdeği arasındaki çarpışma veya geçen bir yıldızdan gelen yerçekimi etkisi ya da dev moleküler bir bulutun geçişi, iç güneş sistemine doğru uzak bir kuyrukluyıldızı hareketlendirir. Bunun sonucunda Oort kuyrukluyıldız bulutundan gelen kuyruklu yıldızlar çok eliptik, parabolik veya hafif hiperbolik yörüngeye sahiptir.
Oort Bulutu hiçbir zaman doğrudan gözlenmemiştir – cisimler büyük teleskoplarla görebildiğimiz en sönük cisimlerden bile daha sönüktür.

Kuiper kuşağı kuyruklu yıldızları:

  • 10 km’den daha büyük yaklaşık bir milyar kuyruklu yıldız
  • 100 km’den daha büyük 100.000’den fazla kuyruklu yıldız
  • Kuiper kuşak kuyruklu yıldızları Güneş etrafında gezegenlerle aynı yönde döner.
  • Kuiper kuşak kuyruklu yıldızları gezegenlerin düzlemine yakındır

Oort bulut kuyruklu yıldızları:

  • Tahminen bir trilyon kuyrukluyıldız içerir
  • Oort bulut kuyrukluyıldızları Güneş etrafında gezegenlerle aynı yönde dönmez, yörüngeler herhangi bir yönde olabilir.
  • Yörüngeler 50.000 AU’ya kadar çıkabilir

 

Kaynak

https://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Comet-Hale-Bopp-29-03-1997_hires_adj.jpg

Kuyruklu Yıldız Nedir?  Kuyruklu Yıldız Nedir?  Kuyruklu Yıldız Nedir?  Kuyruklu Yıldız Nedir? Kuyruklu Yıldız Nedir? Kuyruklu Yıldız Nedir?  Kuyruklu Yıldız Nedir?  Kuyruklu Yıldız Nedir?  Kuyruklu Yıldız Nedir? Kuyruklu Yıldız Nedir?


WİKİKÜLTÜR

WİKİKÜLTÜR

2019 Haziran ayında Paylaşmaya Değer Bilgiler! mottosuyla faaliyetlerine başlayan “wikikultur.com”, kendisine koymuş olduğu büyük hedefler doğrultusunda ilerleyen bir kültür/sanat platformudur.
https://wikikultur.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.