Mars Gezegeni Ve Özellikleri | Gerçekten Su var mı?

Mars’ın Verileri

Mars gezegeni verileri

 •  Çap: 6792 km
 •  Yoğunluk: 3900 kg/m3
 •  Kütle: 0.639 x 1024 kg
 •  Albedo: 0.15
 •  Güneş’ten ortalama uzaklık: 227.9 milyon km
 •  Yörünge dönemi: 687 Dünya günü
 •  Kendi çevresinde dönme süresi: 24.62 saat
 •  Yüzey Sıcaklığı: –125°C to 25°C
 •  Ay sayısı: 2

 

Mars gezegeni  Güneş’ten sırasıyla dördüncü gezegendir ve güneş sistemindeki dört karasal dünyadan en dıştakini oluşturur. Dünya’nın yörüngesinin dışında yer alır.
Pas kırmızı/Kızıl renkteki Mars, Romalılara kan ve ateşi hatırlattığı için gezegene savaş tanrılarının adını verdiler. Sadece güçlü teleskoplarda görülebilen, Phobos (“korku”) ve Deimos (“terör”) olarak adlandırılan iki küçük uydusu vardır.

Bu kuru ve soğuk gezegen Dünya’nın yaklaşık yarısı büyüklüğünde ve Dünya’nın kütlesinin onda biri kadardır. Yüzeyi dev volkanlar, derin faylar, kaya dolu ovalar ve kurumuş nehir yatakları ile doludur. Dünya gibi, kutup buzları ve mevsimleri vardır. Mars’ın yörünge periyodu 1.88 yıldır ve bu nedenle Mars’taki mevsimler Dünya’daki mevsimlerin neredeyse iki katı uzun sürer. Mars’ın dönme ekseninin eğimi oldukça benzer olduğundan (Dünya’nın 23.6 ° ‘sine kıyasla 25.8 °) bu mevsimler Dünya’ya göre nitelik olarak benzerdir.
Dünya’nın kendisinden sonra güneş sisteminde yaşam için ikinci en misafirperver ortam olarak kabul edilmektedir,

Mars Yapısı

Mars Gezegeni Ve Özellikleri | Gerçekten Su var mı?
Mars Gezegeni Ve Özellikleri | Gerçekten Su var mı?

En dıştaki karasal gezegen olan Mars, bir kaya ve metal topudur. Genç ve erimiş olduğu zamanlarda malzemesi bir çekirdek ve katmanlar oluşturmak için farklılaşmıştır. Ağır demir merkeze batmış ve daha hafif silikat kayaları metalik çekirdeğin etrafında bir manto oluşturmuştur. Manto, geçmişte bir volkanik aktivite kaynağıydı. Manto üzerinde birkaç düzine km derinliğinde kayalık kabuk bulunur. En az yoğun malzeme kabukta bulunur.
Mars daha sonra soğumaya ve katılaşmaya başladı. Çekirdek muhtemelen katıdır çünkü Mars nispeten küçük boyutu ve Güneş’ten uzaklığı nedeniyle, Dünya’nın çekirdeğinden daha fazla soğumuş olabilir.

Mars Atmosferi 

Mariner ve Viking uzay araçlarının gezegene gönderilmesinden çok önce astronomlar, Mars atmosferinin oldukça ince ve esas olarak karbondioksitden oluştuğunu Dünya’dan yapılan spektroskopik ölçümlerden biliyorlardı.
1964’te Mariner 4 bu sonuçları doğruladı, atmosfer basıncının Dünya atmosferinin sadece 1/150’i kadar olduğunu ve karbondioksitin toplam atmosferin en az yüzde 95’ini oluşturduğunu doğruladı.
Viking uzay aracının varışıyla Mars atmosferinin daha ayrıntılı ölçümleri yapıldı.

Mars atmosferinin bileşimi:

• Yüzde 95.3 karbondioksit,

• Yüzde 2.7 azot,

• Yüzde 1.6 argon

• Yüzde 0.13 oksijen,

• Yüzde 0.07 karbon monoksit,

• Yüzde 0.03 su buharı (oldukça değişken).

 

Viking ve Mars Global Surveyor tarafından belirlenen Mars atmosferinin yapısı:
Mars atmosferi, hem yer yer hem de mevsimden mevsime değişen bir troposfer (konveksiyon ve meteorolojik olayların meydana geldiği en alt atmosfer katmanı) içerir. Yaklaşık 30 km’lik bir rakıma yükselen troposfer, bazen su buzundan bulutlar vedaha sık olarak her yıl meydana gelen gezegen çapındaki toz fırtınalarından kaynaklanan toz içerir.

Viking ve Mars Global Surveyor tarafından belirlenen Mars atmosferinin yapısı:
Mars atmosferi, hem yer yer hem de mevsimden mevsime değişen bir troposfer (konveksiyon ve meteorolojik olayların meydana geldiği en alt atmosfer katmanı) içerir. Yaklaşık 30 km’lik bir rakıma yükselen troposfer, bazen su buzundan bulutlar vedaha sık olarak her yıl meydana gelen gezegen çapındaki toz fırtınalarından kaynaklanan toz içerir.

Marsa’ta Mevsimler ve Mevsim Oluşumu

Viking ve Mars Global Surveyor tarafından belirlenen Mars atmosferinin yapısı:
Mars atmosferi, hem yer yer hem de mevsimden mevsime değişen bir troposfer (konveksiyon ve meteorolojik olayların meydana geldiği en alt atmosfer katmanı) içerir. Yaklaşık 30 km’lik bir rakıma yükselen troposfer, bazen su buzundan bulutlar vedaha sık olarak her yıl meydana gelen gezegen çapındaki toz fırtınalarından kaynaklanan toz içerir.

Mars Yüzeyi

Yörüngede dönen uzay araçlarının çıkardığı Mars yüzeyinin haritaları, çok çeşitli jeolojik özellikler göstermektedir.
Mars’ın yüzeyi tamamen kuru ve geniş ovaları, sığ kraterleri, devasa inaktif volkanları ve derin kanyonları, geniş kumul alanlarını ve diğer birçok jeolojik oluşumları bulundurur.
Yörünge araçları gezegen yüzeyinin büyük bir kısmını incelemiş ve yüzey araçları verileri bu çalışmaları ayrıntılı bilgilerle tamamlamıştır.

Mars araştırmalarının hem uzaydan hem de yüzeyden odak noktası, gezegenin yüzeyinde veya altında devam eden su arayışıdır.

Mars arazisinin çarpıcı bir özelliği, gezegenin kuzey ve güney yarıküreleri arasındaki belirgin farktır.
Kuzey yarımküre, büyük ölçüde aydaki denizler (lunar maria) gibi volkanik düzlüklerden oluşur. Yeryüzündeki veya Ay’daki muadillerinden çok daha büyük olan bu geniş lav düzlükleri, muazzam hacimlerde materyaller içeren volkan püskürmeleriyle oluştu.
Bunlar, volkanik kökenli ve çarpan göktaşlarının saçtığı kayalar ile doludur (Mars atmosferi, gelen meteorlara karşı çok fazla direnç sunmayacak kadar zayıftır.)
Güney yarımküre, kuzey seviyesinin yaklaşık 5 km daha yükseğinde üzerinde yer alan, yoğun olarak krateriçeren yüksek düzlüklerden (yaylalardan) oluşur. Dünyadan görünen koyu bölgelerin çoğu, güneydeki dağlık bölgelerdir.

Kuzey ovaları, güney dağlık bölgelerinden daha az kraterlidir.
Çoğu bilim adamı, güney arazisinin gezegenin orijinal kabuğu olduğunu varsayar. Kuzey yarımkürenin büyük kısmının yüksekliğinin nasıl azaldığı ve daha sonra lavla dolduğu henüz açıklanamamış bir gizemdir.

Gezegendeki en büyük jeolojik özellik Tharsis çıkıntısıdır. Kabaca Kuzey Amerika’nın büyüklüğünde olan Tharsis, Mars ekvatoru boyunca uzanır ve Mars yüzeyinin geri kalanından yaklaşık 10 km daha yüksektir.

Güney yaylalarında ise neredeyse tamamen karşıt noktada Mars’taki en düşük noktayı içeren Hellas Havzası bulunur

Olympus dağı, güneş sisteminde bilinen en büyük volkandır. Olympus dağı, Dünya’daki Everest Dağı’ndan yaklaşık üç kat daha yüksektir (25 km). Bu volkan şu anda aktif değil gibi görünüyor ve en az birkaç yüz milyon yıldır inaktif olabilir.

Kuzeydeki geniş ovaya Vastitas Borealis denir. Güneydeki dağlık arazilerden yaklaşık 5 km alçaktır. İki yarıkürenin yüksekliğindeki anlamlı farkın nedeni bilinmemektedir, ancak erken tektonik aktiviteden veya eski güçlü bir çarpışmadan kaynaklanabilir.

Mars volkanlarının büyük yüksekliği, gezegenin düşük yüzey yer çekiminin doğrudan bir sonucudur.
Lav akarken ve bir yanardağı oluşturacak şekilde yayılırken, nihai yüksekliği yeni dağın kendi ağırlığını destekleme yeteneğine bağlıdır.
Yer çekimi ne kadar düşük olursa, ağırlık o kadar az olur ve dağ o kadar daha yüksek olur.

İki yarım küre arasında, Mariner 9, Mars ekvatoruna yaklaşık olarak paralel uzanan Valles Marineris adında büyük bir kanyon keşfetti. Valles Marineris, Mars’ın çevresinin yaklaşık beşte biri boyunca 4000 km uzanır. 120 km genişliğinde ve 7 km derinliğindedir.

Viking I uzay aracının çektiği Mars yüzeyi. İnce taneli toprak ve ufka doğru uzanan kırmızımsı kayalar, önemli miktarda demir cevheri içerir.

Marsta su var mı?

Mars Gezegeni Ve Özellikleri | Gerçekten Su var mı?
Mars Gezegeni Ve Özellikleri | Gerçekten Su var mı?

Mars yörüngesindeki uzay araçları birçok kurumuş nehir yatağı, göl, nehir deltası gibi su akışıyla ortaya çıkan çökelme; ve diğer su ile ilgili özellikler ortaya çıkardı.
Yüzey araçları Spirit ve Opportunity suların gerçekten de bu özelliklerin birçoğunu yarattığına dair güçlü kanıtlar bulmuşlardır. Bunlar arasında suyla oluşan hematit zengini kayalar ve daha önce suda çözünmüş olan çok yüksek seviyede tuzlar içeren kayalar bulunmaktadır.
Bu tür tuzların bulundukları miktarlarda kayalara sızması milyonlarca yıl alır ve bu da suyun en azından bu süre boyunca gezegenin yüzeyinde olduğunu gösterir.
Bugün, Mars’taki suyun çoğu, kutup bölgelerinde ve Mars yüzeyinin altında yer alan donmuş toprak tabakasında hapsolmuştur.

Manyetosfer

Mars zayıf bir manyetik alana (Dünya’nın yaklaşık 1/800 katı) sahiptir. Bu alan vegezegenin kendi çevresinde hızlı dönüşü, çekirdeğinin metalik ve/veya sıvı olmadığı anlamına gelir.
Mevcut volkanik faaliyet yokluğu, önemli bir manyetik alanın yokluğu, gezegenin göreceli olarak düşük yoğunluğu ve yüksek miktarda yüzey demirinin varlığı Mars’ın hiç bir zaman tam olarak sıvı olmadığı ve Dünya‘da olduğu gibi kapsamlı bir şekilde katmanlar arası farklılaşma olmadığını gösteriyor.
Mars’ın iç mekanlarındaki konveksiyon, gezegenin hızla soğuyan ve katılaşan mantosuyla 2 milyar yıl önce bitmişgibi görünüyor.

Marsın Uyduları

Mars’ın yüzeyine yakın yörüngede dolanan iki küçük uydusu vardır: Phobos ve Deimos.
Çok küçüktürler, 1877’ye kadar keşfedilmemişlerdir.
Patates şeklindeki Phobos, ortalama 11 km yarıçaplıdır veiki uydudan gezegene yakın vebüyük olanıdır. Yüzeyi sayısız minik meteorla darbelenmiş veen az 1 m kalınlığında tozla kaplanmıştır.
Futbol topu şeklindeki Deimos, ortalama 6,2 km’lik bir yarıçapa sahiptir ve Phobos’tan daha az kraterlidir.
Hem Phobos hem de Deimos, tıpkı Ay’ın Dünya’nın yörüngesinde olduğu gibi Mars’la gelgit kenetlenmesi sağlamıştır (her zaman aynı yüzleri gezegene doğru dönüktür).

Phobos gezegene çok yakındır; bir Mars gününde etrafında üç kez dolaşır. Bu hızlı dolanım Phobos’un Mars’ta batıdan doğup ekvator boyunca göğü katedip beş buçuk saat sonra doğudan batmasına neden olur.
Mars’tan görüldüğü üzere Deimos doğuda yükselir ve göğü katedip batması yaklaşık üç Dünya günü sürer.
Phobos ve Deimos Ay gibi oluşmadı. Mars’ın kütleçekimine yakalanmış gezegenimsilerdir.

Mars’ın Yörünge Özellikleri

Mars Dünya’dan daha dış yörüngede döndüğünden, bizim gökyüzümüzde konumu Güneş’ yakın (kavuşum-conjuntion) ve uzak (karşı konum-opposition) arasında değişir.

Dünyadan daha dıştaki gezegenlerin karşı konumdayken gözlemleri zorlaşır. Kavuşum durumunda ise gezegenler Dünya’nın Güneş’e göre karşı tarafındadır, tam ışık alırlar ve en parlak halleriyle Dünya’dan görünürler. Mars, ortalama 780 günde bir karşı konumda olur. Örneğin, Venüs ve Merkür’ün yörüngesi bize göre içeride olduğundan bu gezegenler gökte hiç Güneş’ten uzakta görünmez.
Dünyadaki görüş açımızdan Mars gökyüzündeki büyük bir çember çizer.

Hem Dünya hem de Mars’ın eliptik yörüngeleri vardır, bu yüzden yörüngelerindeki en yakın konumlarında bile gezegenler arasındaki mesafe değişir. Bundan dolayı Mars’ın görünen veya açısal büyüklüğü bir durumdan diğerine değişir.
Mars kavuşma konumunda en kötü yaklaşık 12 arksaniye boyutunda ve en iyi 25 arksaniye boyutunda görünmektedir.
Karşıt konumda ise Mars’ın açısal çapı 3.5 arksaniye kadar küçüktür.
Gezegenin görünen parlaklığı, +1.6’dan (karşıt) -3.0’a (kavuşum) değişir.
Mars genellikle gökyüzünde belirgin bir sarı, turuncu veya kırmızımsı renk gösterir.

Kaynak

 • S., E., Palen; 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc 4. Astronomy A Self-Teaching Guide, D., L., Moché; 2009; 7th ed.; John Wiley & Sons, Inc. 5. Discovering the Universe; N.,F., Comins, W., J.,
 • Kaufmann III; 2008; 8th ed.; W. H. Freeman and Company 6. Astronomy Today, E., Chaisson, S., McMillan; 2008; 7th ed.; Pearson Education, Inc.
 • http://www.weasner.com/etx/guests/2005/guests_planets.html
 • http://news.nationalgeographic.com/news/2012/06/pictur es/120604-transit-of-venus-2012-pictures-sun-earthplanets-space/#/venus-transit-coming-tuesdaynight_54359_600x450.jpg mars gezegeni mars gezegeni mars gezegeni mars gezegeni mars gezegeni mars gezegeni mars gezegeni
 • http://www.nakedeyeplanets.com/venus-phases.jpg
 • http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2001/2 4/image/a/format/web_print/ mars gezegeni  mars gezegeni mars gezegeni mars gezegeni
 • http://astronomy2009.nasa.gov/topics_feb.htm 

WİKİKÜLTÜR

WİKİKÜLTÜR

2019 Haziran ayında Paylaşmaya Değer Bilgiler! mottosuyla faaliyetlerine başlayan “wikikultur.com”, kendisine koymuş olduğu büyük hedefler doğrultusunda ilerleyen bir kültür/sanat platformudur.
https://wikikultur.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.