Merkür Gezegeni | Karasal Gezegenler 1

Merkür verileri

 Çap: 4879 km
 Yoğunluk: 5400 kg/m3
 Kütle: 0.328 x 1024 kg
 Albedo: 0.06
 Güneş’ten ortalama uzaklık: 57.9 milyon km
 Yörünge dönemi : 88 Dünya günü
 Kendi etrafında dönme süresi : 59 Dünya günü
 Yüzey sıcaklığı: –180°C ile 430°C
 Uydu sayısı: Yok

 

Merkür, Güneş’e en yakın olan gezegendir. Aynı zamanda tüm gezegenlerin en küçüğüdür. Hızlı Roma haberci tanrısının adı verilmiştir. Tüm gezegenlerin en hızlısı olan Merkür, Güneş’in etrafında ortalama 172.000 km / saat hızla dönmektedir. Tüm gezegenler arasında Merkür en az gözlemsel veriye sahip olunandır. Merkür’ün dönme ekseni diktir (Dünya’nınki gibi eğik değil), bu yüzden Güneş her zaman tam olarak ekvatorun üzerinde yer alır. Gezegenin mevsimleri yoktur ve kutuplar da her zaman bir miktar güneş ışığı alır.

 

Merkür Yapısı

 

Merkür Gezegeni | Karasal Gezegenler 1
Resim Bruno Albino tarafından Pixabay‘a yüklendi

Merkür’ün yoğunluğu diğer kayalık gezegenlerle karşılaştırıldığında yüksektir, bu da demir bakımından zengin olduğunu gösterir. Merkür’ün silikat kaya yüzeyinin altında 550 km kalınlığında katı manto bulunur. Bu tabaka Merkür gençken ve volkanik püskürmeler mevcutken sıvı haldeydi. Manto şimdi soğumuş ve katılaşmış, son birkaç milyar yıldır volkanik patlamalar da sona ermiştir. Manto altında, yaklaşık 3.600 km çapında büyük bir demir çekirdek vardır. Çekirdeğin katı olduğuna inanılmaktadır ancak en dıştaki kısmının ince bir tabakası hala erimiş halde olabilir.

Merkür Atmosferi

Merkür’ün atmosferi tüm karasal gezegenlerin en incesidir. Merkür’ün kütlesi, Dünya’nın sadece % 5,5’idir. Aynı ay gibi, Merkür’ün yerçekimi kuvveti de kalıcı bir atmosfer tutabilmek için çok zayıftır, ancak Merkür çevresinde beş farklı gaz miktarı tespit edilmiştir:

  • • Oksijen %52
  • • Sodyum %39
  • • Helyum %8 •
  • Hidrojen ve Potasyum %1

 

Merkür Yüzeyi

Merkür Gezegeni | Karasal Gezegenler 1
Resim WikiImages tarafından Pixabay‘a yüklendi

Merkür’ün ilk yakın görüntüleri, 1974-1975 yıllarında gezegenin yarısını üç yakın geçişte fotoğraflayan ABD aracı Mariner 10’dan geldi. Merkür bizim Ay’ımıza benzer: Yüzey, göktaşları yüzeye çarptığında oluşan Ay’daki kraterler gibi binlerce darbe krateriyle kaplıdır. Merkür’e daha ayrıntılı olarak baktığımızda, Ay’daki özelliklerden çeşitli farklılıklar görmeye başlarız. Ay’ın aksine, Merkür büyük kratersizbölgelerden yoksundur. Aydaki karanlık düzlükler (maria) yerine Merkür nispeten küçük kraterli ovalara sahiptir. Bu tür ovalar Ay’da bulunmaz.

Merkür – Mariner10 tarafından çekilen 200’den fazla fotoğrafın bir mozaiği. En büyük kraterler yaklaşık 170 km çapındadır. Genç darbe kraterlerinden gelen parlak ışınlar, pürüzsüz kara ovalar ve büyük uçurumlar da görülebilir.  görsel gelecek

 

Mariner 10 tarafından keşfedilen en etkileyici özellik, 1300 km çapındaki Caloris Havzası olarak adlandırılan devasa bir dairesel bölgedir.  Havza, muhtemelen yaklaşık 100 km’lik bir cisim gezegene çarptığında oluşmuştur. Şok dalgaları yüzeyde dolanmış, etraftaki halkaları meydana getirmiş ve gezegenin karşı tarafında buruşuk arazi oluşturmuştur.  Mariner 10, Merkür’ün yüzeyinde kıvrılarak ortaya çıkan sayısız uzun uçurumları da ortaya çıkardı. Uçurumların gezegenin soğumasıyla geliştiğine inanılıyor Merkür’ün manto ve erimiş demir çekirdeği soğurken yüzeyi içe doğru hareket ettirdi. Katı olduğu için, Merkür’ün kabuğu eşit çökmedi. Bunun yerine, kırışmalar oluşturarak büzüldü ve uçurumlar meydana geldi. Bu özellikler ve son zamanlarda volkanik aktivitenin olmaması, gezegenin iç kısmının önemli bir derinliğe kadar katı olduğunu göstermektedir. Aksi halde, uçurumlar oluştukça lav sızıntısı olurdu.

 

Merkür Manyetosferi

Mariner 10, Merkür’ün Dünya’nın yaklaşık yüzde biri kadar olan zayıf bir manyetik alana sahip olduğunu keşfetti. Zayıf olmakla birlikte bu alan, güneş rüzgarını saptıracak ve gezegenin etrafında küçük bir manyetosfer oluşturacak kadar güçlüdür. Bunu açıklamak astronom içinzordur çünkü Dünya’nın manyetik alanını açıklamak için kullanılan dinamo modeli burada işe yaramaz. Bir gezegenin sıvı demir çekirdeğindeki elektrik akımları gezegen etrafında bir manyetik alan oluşturur. Dünya günde bir kez dönerek elektrik akımını yaratır. Merkür 59 kez daha yavaş döner, bu da gözlemlenen manyetik alanı oluşturmak için yeterince hızlı değildir.

Bilim insanları, Merkür’ün manyetik alanının kökeni hakkında net bir anlayışa sahip değildir. Eğer Dünya’da olduğu gibi dinamo mekanizmasıyla üretilseydi, Merkür’ün çekirdeği en azından kısmen eriyik olmalıydı, Dünya‘dan 2007’de yapılan radar gözlemlerinin bu olasılığı doğruladığı görülüyor. Bununla birlikte, herhangi bir yüzey jeolojisi aktivitesinin yokluğu, dış tabakaların, Ay’da olduğu gibi, önemli bir derinliğe kadar katı olduğunu göstermektedir. Alan dinamik olarak üretiliyorsa, Merkür’ün yavaş dönüşü en azından alanın zayıflığını açıklayabilir.

 

Rotasyon (Dönme)

Merkür, güneş sistemindeki en sıra dışı yörüngelere sahiptir. Merkür’ün dönme süresi 58.65 gündür (yıldızların hareketine göre hesaplanmış gün – sidereal day), bu da yörünge süresinin tam 2 / 3’üdür (87.97 gün). Dönme süresi ve yörünge süresi birbiriyle basit bir tamsayı oranı ile ilişkilendirilebildiği zaman, bir rezonans oluşmuş olur. Rezonanslar yerçekimi etkileşimlerinin sonucudur. Bu rezonans, Merkür’ün bir gününün tam olarak iki Merkür yılı veya yaklaşık 176 Dünya günü sürmesine neden olur.

Ay’ın aynı tarafının her zaman gezegenimize baktığı Ay’ın eşzamanlı yörüngesiAy ile Dünya arasındaki gelgit etkileşiminden kaynaklanmaktadır. Benzer şekilde, Merkür’ün dönüş hızı Güneş’in gelgit etkisinden çok etkilenir. Sonunda, Merkür Güneş’e gelgit kilitlenmesi ile kilitlenecektir, böylece bir tarafı daima güneş ışığı altında olacak ve karşıt taraf daima karanlıkta olacaktır.

 

Merkürü Nasıl Gözlemleyebiliriz?

 

Merkür Gezegeni | Karasal Gezegenler 1
Resim OpenClipart-Vectors tarafından Pixabay‘a yüklendi

Neredeyse kömür kadar karanlık bir yüzeye sahip olmasına rağmen Merkür, Güneş’e olan yakınlığı nedeniyle bazen gökteki en parlak nesnelerden biri olarak görünür.
Dünyadan güneş doğmadan birkaç saat önce veya gün batımından birkaç saat sonra görülebilir. Yüzyılda birkaç kez Merkür Güneş’in ve Dünya’nın arasından geçerken Güneş tutulmasına neden olur. Merkür’ün Ay gibi safhaları vardır, fakat görmesi güçtür çünkü gezegen Güneş’ten uzak değildir.

 

Kaynak/Source

Öne çıkan görselin kaynağı için tıklayınız.


WİKİKÜLTÜR

WİKİKÜLTÜR

2019 Haziran ayında Paylaşmaya Değer Bilgiler! mottosuyla faaliyetlerine başlayan “wikikultur.com”, kendisine koymuş olduğu büyük hedefler doğrultusunda ilerleyen bir kültür/sanat platformudur.
https://wikikultur.com


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.