Michelangelo ve başyapıtı | Musa’nın Hükmü

Musa’nın Hükmü, Michelangelo tarafından yapılan ve II. Julius’un mezarının merkezindeki yer alan ana heykeldir. Heykelde tasvir edilen kişi Musa peygamberdir.

 

Roma’da San Pietro in Vincoli Kilisesi’nde bulunan Musa heykeli, Michelangelo’nun güçlü Papa Julius II için yapmayı düşündüğü mezar anıtının bir parçasıydı. Musa, oturur vaziyette elinde levhalar başı sola dönük, sağa ayağı yere basarken sol ayağı ancak parmak uçları ile yere dokunmaktadır.

Birçok yorumcu bu esri akla uygun bir biçimde ele alıp açıklığa kavuşturmaya çalışmış genel kanı olarak da ortak bir fikirde uzlaşmışlardır.

Buna göre az önce Sina Dağı’nda Tanrı ile bir tek başınalık içinde yaşayan Musa’nın dikkatini dünyevi sesler çeker, bir gürültü işitir. Raksedilip dans edilmektedir ve şarkılar söylenmektedir. Kavmi ihanet etmiştir. Bu onu daldığı düşten uyandırır.

Gözlerini ve başını seslerin geldiği yana çevirir. Dehşet, öfke ve vahşi tutkular tüm amansızlığıyla bedenini sarar hemen. Kanun levhaları ellerinden kaymaya başlar. Gazaba gelen Musa, dönek kavminin kalabalığı içine sözlerini haykırmak için fırlayıp kalkar kalkmaz levhalar yere düşecek ve kırılıp parçalanacaktır.Sanatçı işte alabildiğine gerilim taşan bu kalkma öncesi anı seçip heykelinde dile getirmiştir.

Freud’a göre Michelangelo ve Musa’nın Hükmü 

Bilindiği gibi Musa, Tevrat’ta asabi ve sinirli bir kişilik olarak gösterilmiştir. Freud’a göre Michelangelo, Musa karakterinde değişiklik gerçekleştirmiş ve kutsal metne karşı sadakatsızlık yapmıştır.

Freud’un düşüncesine göre bu heykel bir mezar anıtıdır ve bir eylemden ziyade dinginliğin, huzurun olması gerektiği kanaatındadır. Freud’a göre Musa ilk anda levhaları düzgün bir şekilde tutmaktaydı. Ancak kavminin madenden yapılmış buzağıya tapmasına sinirlenmesinden dolayı öfkesinden ayağa kalkmak üzeredir. Ne var ki kendini bir an gazaba kaptırışı, levhaları gereği gibi kollayamamasına, elini ister istemez onlardan çekmesine yol açmıştır.

Dolayısıyla, levhalar aşağı kaymaya başlamış, yere düşerek kırılıp parçalanma tehlikesi ile yüz yüze gelmiştir. Bu durum Musa için bir uyarı oluşturmuş, ona görevini anımsatmış ve kendisini alıkoymuştur. Musa normalde sakalın tamamını tutan elini sağa doğru çekerek kaymakta olan levhaları kurtarmış, düşmelerini engellemiştir.

Michelangelo Musa’yı fevri bir eylemden alıkoyup yatıştırarak Musa’nın heykeline yeni bir şey, insanüstü bir öğe katmış, kendini adadığı misyonu düşünerek içinde uyanmış bir hırsı alt ettiğini gösteren somut bir nesneye dönüştürmüştür.

Freud, hiç kimsenin Michelangelo’nun ne düşündüğünü tam olarak bilemeyeceğini yapılan tüm yorumların birer tahminden ibaret olduğunu yaptığı yorumun sonuna da ekler.

https://www.britannica.com/biography/Michelangelo


Merve alessia

Merve alessia

Sanat Tarihi okuyor.. Vaktinin çoğunu kahveyle ve kitap okumakla geçiriyor. Rönesans sanatçılarına özel bir ilgisi var.  Kedisever.

Leave a Reply

Your email address will not be published.