Midgard Yılanı: İskandinav Mitolojisinde Midgard Yılanı

Midgard Yılanı: İskandinav Mitolojisinde Gerçek Dünya ve Midgard Yılanı

Midgard İskandinav mitolojisinde var olan Dokuz Dünya’dan biridir ve İskandinav mitolojisinde çok önemli bir yeri vardır.

İskandinav mitolojisinde Jörmungandr, Midgard Yılanı olarak da bilinir. Midgard yılanı bir deniz yılanı ve Loki ile dev Angrboða’nın ortanca çocuğudur. Edda’ya göre Odin, Loki’nin Angrboða’dan üç çocuğunu—kurt Fenrir, Hel ve Jörmungandr— aldı ve Jörmungandr’ı Midgard’ı çevreleyen büyük okyanusa fırlattı. Yılan o kadar büyüdü ki, Midgardı çevreleyip kendi kuyruğunu kavrayabildi.. Dünya’yı çevrelemesi sonucunda Midgard Yılanı adını almıştır. Kuyruğunu bıraktığında kıyamet Ragnarök başlar. Jörmungandr’ın baş düşmanı gök gürültüsü tanrısı Thor’dur. Midgard yılanı

Midgard kelimesi Vikinglerin yaşadığı dünya göz önüne alındığında kabaca İngilizce ‘’civilization’’ olan “medeniyet” anlamına gelir. Midgard’ı önemli kılan en büyük etken Dokuz Dünya’daki tek görünür dünya olmasıdır kalan diğer dünyalar, bazen her ne kadar görünür hale gelebiliyor olsalar da görünmeyen yerlerdir.

“Midgardd” (“Middle Enclosure”) adının çift anlamı vardır. Kelimenin ilk anlamı vahşi devlerin dünyası olan Jotunheim’ın ve diğer tehlikeli dünyaların tam orta konumunda bulunmasına ithafen Güvenli orta yer anlamına gelir. Midgarrd, yerleşilmemiş ve genellikle saldırgan devler tarafından mesken tutulan Jotunheim ile çevrelenmiştir.

Midgard yılanı Bu, eski Germen görüşünde kıtaların, okyanusla çevrelenmiş olmasına da benzer, okyanusun içinde tehlikeli yaratıklar vardır buna karşın ortada bulunan toprak parçası onları bu tehlikelere karşı korumaya almıştır. Tehlikenin en büyüğü olan dev Yılan Jormungand denizde yaşar ve karasal Midgard’ı ve doğayı kendi sınırlarında kuşatır. Tüm bunlar eski Germen halklarının yaşadıkları yer hakkındaki görüşlerini oluşturmuştur

Aynı suyun derinliklerinde yaşayan Aegir ve Ran ise talihsiz denizcilerin hayatlarını alırlar. Yazımızı başlarında Midgarrd’ın iki çift anlamı olduğunu söylemiştik. Bu anlamlar konuları bağlamında ayırıldığında ilk anlama “yatay anlam‘’ denir.

Midgard yılanı Kelimenin ikinci ve “dikey” anlamı, Midgarrd’ın , tanrı ve tanrıçalarının dünyası Asgardın altında ve ve yeraltı dünyasının üzerinde orta  konumda olmasıdır. Bu dikey eksen, üst dallarında Asgard, gövdesinin merkezinde Midgard ve kökleri arasında yer altı dünyasını tutan dünya ağacı Yggdrasil ile temsil edilir. Aslında Midgarrd’a Orta Dünya da denilebilir. Evrenin sonu Ragnarok sırasında , Midgarrd, evrendeki diğer her şeyle birlikte denize batar ve yok olur

İskandinav mitolojisine göre tanrılar dev ymiri kesmiş, etinden toprakları, kanından okyanusları kemiklerinden dağları, dişlerinden yamaçları, saçlarından ağaçları ve beyninden ise bulutları yaratmışlardır. Güneş, ay ve yıldızların ise ymirin iskeletinden ayrılan kemiklerinden oluştuğu rivayet edilmektedir.

Midgarrd ise, dünyayı tanrılar tarafından jotunheim devlerine karşı korumak için dev ymir’in kaşlarından yapmıştır. 
Ek olarak yukarıda bahsettiğimiz gibi, midgard’ın etrafı aşılamayacak bir okyanus ile kaplıdır ve bu okyanusta jörmungandr (midgard yılanı) bulunmaktadır. jörmungandr hakkında konuşacak olursak;

Midgard yılanı Jörmungandr, Odin’in kan kardeşi olan kötülük tanrısı Loki ile dişi dev Angrboda’nın çocuklarından biridir. Midgard yılanı jörmungandr o kadar büyümüştür ki dünyayı sarmalamış ve kendi kuyruğunu yemiştir. Baş düşmanı babasının üvey kardeşi olan Thor’dur. Bir rivayete göre Jörmungandr kurtulduğunda dünya sona erecektir.

Diğer bir rivayete göre Ragnarok (kıyamet) günü Jörmungandr kurtulacak ve gökyüzünü zehirle kaplayacaktır. Thor, uzun bir kavganın ardından Jörmungandr’ı öldürecek fakat Thor, Jörmungandr tarafından zehirlenecek ve bu zehir o kadar etkili olacak ki, Thor, sadece 9 adım attıktan sonra ölecektir.

 


MEHMET TOPRAK

MEHMET TOPRAK

Kuruculuğunu ve genel yayın yönetmenliğini üstlendiği wikikultur.com'da makaleler ve içerikler üretiyor.
http://www.wikikultur.com


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.