Mitolojik İsimler: Türk Mitolojik İsimler Mitolojik Tanrıça İsimleri, Mitolojik Tanrı İsimleri 2022

İçerik gizle

Türk Mitolojik İsimler

Yunan Mitolojik İsimler

Tanrı İsimleri

Kadın Tanrıça İsimleri

 Mitolojik İsimler ve Anlamları

Bu yazımızda mitolojik isimler ve anlamları nedir?, tanrı isimleri kadın tanrıça isimleri kadın mitolojik isimleri, erkek mitolojik isimleri, mitolojik isimler sözlüğü, denizle ilgili mitolojik isimler  ve yunan mitolojik isimler konusu hakkında çok detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Bir sonraki yazımız ise Türk mitolojik isimler hakkında olacaktır.

 

 

A Harfi ile Başlayan Mitolojik İsimler

Adonis: Güzelliği ile meşhur bir delikanlı, hakkında çeşit çeşit rivayetler vardır.
Agamemnon: Yunan krallarının en önemlilerinden birisidir. Troya savaşında, Yunan ordularının baş komutanı olarak savaşmıştır.
Atalante: Arkadia’lı güzel avcı. Av sırasında Artemis’e eşlik ederdi.

Athena: Yunan mitolojisinde zeka, sanat, strateji, ilham ve barış tanrıçasıdır.
Astrea: Zeus ile Themis’in kızı. İnsanlara fazilet ve adalet ilham ederdi.
Artemis: Zeus ile Leto’nun kızı. Apollon’un kız kardeşi. Kardeşinden birkaç dakika önce doğup Apollon’un doğumu sırasında annesine yardım etmiş.
Ariadne: Dionysos’un karısı.
Ares: Zeus ile Hera’nın oğlu, harp tanrısı.
Aphrodite: Aşk ve güzellik tanrıçası.

Apollon: Zeus ile Leto’nun oğlu, Artemis’in erkek kardeşi güneş ve güzel sanatlar tanrısı.
Anubis: Mısır’ın ölüler tanrısı.
Amphissus: Apollon ile Dryoge’nin oğlu.
Aleksandros: Kahraman Paris’in bir ismi.
Akhaeus: İon’un kardeşi, Helen’in yeğeni, Akhai’lilerin babası sayılmaktadır.
Acca Larentia: Çoban Faustukus’un karısıdır. Kendi on iki çocuğuyla beraber Romulus ve Remus’u benimser ve büyütür.
Admetos:
Pherai kentinin kralıdır.

Erkek Tanrıça İsimleri


Aedon:
Miletli Panderos’un kızıdır ve sanatçı Polytekhnos’un karısıdır.
Adrastos:
Argos kralıdır.
Aello: İsminin anlamı Kasırga’dır. 
Aerope:
Griit kralı Katreus’un kızıdır.
Agamedes:
Yunanistan’ın en ünlü mimarlarından birisidir.
Agdistis:

Aias:
En belirgin özelliği çok hızlı koşmasıdır. Lokri’nin oğludur.
Agron:
MÖ 3. yüzyıl İllirya kralı
Agenor:
Yunan mitolojisinde ve tarihte Tire’nin Fenike kralı.
Aidoneus: Persephone’nin kocası olarak temsil edilen Epirus’daki Molossians’ın efsanevi kralı.
Aigisthos: Aegisthus Yunan mitolojisinde bir figürdür.


Aigle:
Arkadia dağlarında yaşayan Hepserid adı verilen su perilerinden birisinin adıdır.
Antenor: Yunan mitolojisinde Priamos’a ait Troya’nın kral danışmanlığını yapmıştır.
Anticlea:
Yunan mitolojisinde Autolycus ve Amphithea’nın kızı ve tanrı Hermes’in torunudur.
Arete:
Yunan mitolojisinde Scheria adasının kraliçesidir.


Autolycus:
Yunan mitolojisinde tanrı Hermes ve Chione’nin oğludur.
Atreus:
Yunan mitolojisinde Pelops ve Hippodamia’nın oğludur ve Mycenae kralıdır.
Althaea:
Yunan mitolojisinde, Kral Thestius ve Eurythemis kızı ve eşi olmuştur.
Alcyone:
Yunan mitolojisinde Aeolus ve Enarete veya Aegiale’nin kızıdır.

Arçuray/Arçura: Ormandaki Kutsal Ruh. Ya da orman cini diyebiliriz.

Arkıl: Türk mitolojisinde yeryüzündeki ilk şaman olarak bilinen Arkıl Han, şamanların atası olarak da kabul edilmişliği vardır.

Atay: Türk mitolojisinde yöneten Kutsal Ruh anlamına gelir.

Ayata: Türk mitolojisinde aydan sorumlu tanrı.

Astraea: Astraea, Eos ve Astraeus’un kızıdır. O masumiyet, nezaket, saflık ve adaletin bakire tanrıçasıdır. Astraea “yıldız kız” veya “yıldızlı gece” anlamına gelir.

Abray: Türk mitolojisinde denizlere hükmeden tanrıçanın ismidir. Başka kaynaklarda Abra diye geçen bu isim aynı zamanda bolluğu da temsil eder.

Atakan: Türk mitolojisinde büyük önem atfedilen dağların ruhudur. Ada ismi de aynı anlama gelmektedir. Fakat genel kullanım ismi Atakan’dır.

Aya: Allah inancında “melek” demektir. Bu evrensel bir kavramdır ve Türk mitolojisinde önemli bir yeri vardır.

Ayasu: Su meleği anlamına gelen bir kadın adıdır. Aya, Türk mitolojisinde melek demektir.

Ayasu: Tanrılara inanan ve suda yaşayan bir melek.

Aybel: Aya hükmeden tanrıça. “Bel” eski Türkçede tanrı/tanrı anlamına gelir.

Aysat: Cazibesi ile tanınan efsanevi bir figür. Ancak, genellikle bir soyadı olarak kullanılır.

Asena: Orijinal adı Asina’ydı. Aşina, Köktürk hanedanının unvanı ve efsanevi kurdun adıdır. Adı Soğdca olarak kabul edilir.

Ada Kutay: Tanrı dininde göğün mutlak hakimi.

Aktuğ: Mitolojide fakir ve muhtaçların elini tutan yaratık.

Allay: Ülkeye sadakatle karakterize edilen ve parlaklığıyla bilinen mitolojik bir yaratık.

Altay, İlten: Yükseklikler üzerindeki gücüyle tanınan Kutsal Ruh.

Arat: Zulümleri ile bilinen kutsal balık, yeraltı denizinde yaşar.

Ayaz: Soğuk geceyi yöneten tanrı.

Aydın: Mitolojide etkileyici sesiyle büyülü şiirler söyleyen şaman.

Aykun: Gücü ve iradesiyle tanınan efsanevi bir figür.

B Harfi ile Başlayan Tanrı ve Kadın Tanrıça İsimleri

Baal: Asur Tanrısı
Bellona: Romalıların zafer tanrıçası.
Bianos: Troialı bir komutan. Agememnon tarafından öldürüldü.
Brankhos: Anadolu’da Miletos‘lu çok güzel bir delikanlıydı. Bir gün dağda sürüsünü otlatırken tanrı Apollon onu görüp aşık oldu. Tanrı ona kahinlik sanatını öğretti.

Belen, Pelen: Mitolojideki ruhun gezginlere yardım ettiği söylenir.

Beren: Akıl merkezli efsanevi ruh.

Boreadlar: Kuzey rüzgârının çocuklarına verilen ad.
Bosphoros: İstanbul boğazının eski adı. Sığır geçidi anlamına gelir.
Brithynoos: Apollon’un adlarından biri.
Brykhia: Aphrodite’in adlarından biri.

Bendis: Trakyalıların ay tanrıçası.
Busiris: Zalim bir Mısır kralı Herakles tarafından öldürüldü.
Broteas: Yunan mitolojisinde bir avcıdır.
Biton:
Biton, kardeşi Cleobis ile birlikte bir efsanede ortaya çıkan Yunan mitolojisinde efsanevi bir figürün ismidir.
Baucis:
Baucis ve kocası Philemon, Yunan ve Roma mitolojisinde az bilinen bir efsanede ortaya çıkan yaşlı bir çifttir.

Börteçin: Ergenekon Destanında dağı eriten ve Türkleri dünyaya geri getiren demirci.

Bulcahan: Göktan’a inanan Türk ve Moğol halklarının ilk atası.

Bendis: Trakyalıların ay tanrıçası.

Beken: Adalet Tanrıçası. Bacon’un tarafsız davrananları koruyacağı söylenir.

Belay: Aya hükmeden tanrıça.

Batur: Cesareti ile tanınan efsanevi bir figür.

Beyray: Aydan sorumlu kişi anlamına gelir. Başlangıç, yani sonsuzluk anlamına gelen “beyri” ve “ay” kelimelerinden türemiştir ve eski Türk inançlarında da kullanılmaktadır.

Burça: Zenginliği ile bilinen kutsal bir varlık.

Burçin: Mitolojide Türklere rehberlik eden dişi geyiğin adı.

Burla: Gücünü haksızları ve düşmanlarını yok etmek için kullanan bir kadın figürü.

Burshin: Mitolojide uçan kısrak.

Büke, Büge: Mitolojide ejderhadır.

Barçın: Uğuz yöresine hükmettiğine inanılan efsanevi kadın.

Burutay: Türk mitolojisinde yağmura hükmeden efsanevi varlık.

Mitolojik kadın isimleri

C Harfi ile Başlayan Mitolojik İsimler

Cubido: Aşk tanrısı Eros’un bir diğer adı.
Concordia: Romalıların barış tanrıçası.
Camilla: Volskiler kralı Metabus’un amazonlara benzeyen kızı.
Ceres: Toprak tanrıçası Demeter’in bir diğer adı.

Carmenta: Ladon ırmağının efsanevi kızı. Gaipten haberler veriyordu.
Caelus: Uranos’un Latince karşılığı
Cacus: Herakles tarafından öldürülen bir dev.
Cubido: Aşk Tanrısı olan Eros’un bir başka ismidir.


Clio:
Latinlerin Epos ve Tarih Musası kahraman destanına verilen isimdir.
Camilla:
Amazonlara benzeyen bir kızdır.
Clytemnestra:
Agamennon’un karısı ve Troyalı Helen’in kız kardeşidir.
Cleopatra:
Mısır Tanrıçası olarak bilinir. Ancak kendisinden öncekiler unutulduğu için 7. Cleopatra olarak da bilinmektedir.
Cyble:
Anadolu kökenli bir Ana Tanrıçadır.
Capaneus: Capaneus, oldukça güçlü bir ölümlüdür. Hipponous ve Astynome’un oğludur. Sthenelus adında bir oğlu olduğu Laneira ile evlenmiştir.

Cronus: Uranüs ve Gaea’nın en küçük oğludur.

Kadın tanrıça isimleri

Cassandra: Yunan mitolojisinde Troya’nın efendileri olan Kral Priam ve Kraliçe Hecuba’nın kızıdır.
Cassiopeia: Veya Cassiepeia olarak bilinir., Yunan mitolojisinde birkaç karaktere verilen isimdir.
Bununla birlikte, Yunan mitlerinde yaygındır. Takımyıldız, Cassiopeia’nın cezalandırılması için kullanılan işkence sandalyesine benzeyen adını böyle almıştır.
Celeus: Yunan mitolojisinde, Metaneira ait Eleusis alan kraldı. Aynı zamanda, Eleusis Gizemleri kültünü de kuran Tarım Tanrıçası Demeter’in ilk rahiplerinden biriydi.
Creon: Yunan mitolojisinde, rakamların farklı adıydı.
Cyrene: Yunan mitolojisinde Lapiths Kralı Hypseus’un kızıdır. Bazı kaynaklar onun yerine nehir tanrısıPeneus’un kızı olduğunu ve kendisinin bir perisi olduğunu belirtiliyor.

Cecrops: Yunan mitolojisinde Atina’nın efsanevi kurucusu ve kralıdır.
Chaos: Kaos anlamına gelen çoğu Yunan kozmolojisi bize anlatır. Her şeyden önce, her şeyin başlangıcıydı, zamanın başlangıcındaki boş, anlaşılmaz uzaya denir.

Ceren: Mitolojide uçan attır. Güzel ve efsanevi özellikleri ile kalabalığın arasından sıyrılıyor.

Mitolojik isimler tanrıça isimleri tanrı isimleri
Mitolojik isimler kadın tanrıça isimleri tanrı isimleri

Tanrı isimleri ve anlamları

D Harfi ile Başlayan Tanrı ve Kadın Tanrıça İsimleri

Daedalion: Sabah yıldızı Eoshoros’un oğlu savaşa ve ava çok düşkündü. Kızının ölümünden sonra çektiği acıya üzülen tanrı Apollon bu üzüntülü babayı bir akbabaya çevirdi.
Daktylos: İda dağında oturan ve madenleri işleyen becerikli cinler Rhea’dan doğmuştur.
Danaidler: Danaos’un elli kızına verilen ad.
Daphnis: Çoban şiirlerinin mucidi, Sicilyalı bir çoban.
Demeter: Toprak tanrıçasıdır.

Dejanıra: Herakles’in karısıdır.
Diana: Artemis’in Latince adı.
Dionysos: Şarap tanrısıdır. Yunan mitolojisinde üzüm hasadı, şarap ve şarap yapımı, doğurganlık, drama, dini fanatizm ve ritüel delilik tanrısının adıdır.
Doros: Apollon ile Phthie’nin oğludur.
Dryas: Ares’in oğullarından biridir.
Dryops: Apollon ile Dia’nın oğlu. Kızı Hermes ile birlikte olup Pan’ı doğurmuştur.
Dido: Antik Yunan ve Roma mitolojisine göre Dido, Kartaca şehrinin kurucusu ve ilk kraliçesidir.
Duyunç: Vicdanın Kutsal Ruhu, iç vicdan.
Daphne: Defne, “defne ağacı” veya “defne ağacı” anlamına gelen Yunanca bir isimdir. Daphne’yi genellikle İngilizce bir isim olarak düşünsek de adı Yunan nehir tanrısı Penius’un su perisi kızından gelmektedir. Penus, Daphne’yi kurtarır ve Apollo onu bir defne ağacına dönüştürmeye çalışır.
Doğulay: Nereye gideceğini, ne yapacağını bilmesiyle tanınan bir efsane.
Delia: Delia, “Delos’ta doğmuş” anlamına gelir. Delia, ay tanrıçası Artemis için bir sıfattır.

Kadın tanrıça isimleri ve anlamları

Demophon: Yunan mitolojisinde iki farklı karaktere atıfta bulunan bir isimdir. Bunlardan biri Kral Celeus ve Kraliçe Metanira’nın oğludur.
Diğer Demophon, Theseus  ve Phaedra’nın oğludur ve Atina kralıdır.
Daedalus: Yunan mitolojisinde Icarus ve Iapyx adında iki oğlu olan bir zanaatkar ve sanatçıdır.
Danae: Yunan mitolojisinde Acrisius’a ait Argos ve Kraliçe Eurydice’a kızıdır.

Deianira: Yunan mitolojisinde Deianira isimli iki karakter vardır . İsim “kocasının yok edicisi” anlamına geliyor. Az bilinen karakteri olan Amazon tarafından öldürülmüştür.
İkinci ve en iyi bilinen Deianira, Herakles’in ikinci karısıdır.
Dysnomia: Yunan mitolojisinde Eris’in kızıdır ve kanunsuzluğun ruhu olarak kabul görürdü.

Deganila: Herkül’ün karısıdır.

E Harfi ile Başlayan Mitolojik İsimler

Mitolojik isimler tanrıça isimleri tanrı isimleri
Mitolojik isimler kadın tanrıça isimleri tanrı isimleri

Europa: Finike kralı Agenar ile Telepassa’nın kızı. Boğa şekiline giren Zeus tarafından kaçırıldı. Zeus’tan Minos, Sarpedon, Rhadamnthys adlarını taşıyan üç oğlu oldu. Adını Avrupa bölgesine verdi.
Euphemos: Poseidon’un oğlu, Arganaut’lardan birisidir. Babasının ona verdiği vasıfla su üzerinde yürüyordu.
Eurybie: Yer ile denizin kızı, Astraos’un annesidir.
Eurygania: Oidipus’un karısıdır.
Eurylokos: Odysseus’un arkadaşı ve kız kardeşinin kocasıdır.
Eunike: Bir deniz perisi. Nereos ile Doris’in kızıdır.
Eteokles: Oidipus ile İokaste’nin oğlu, Thebai kahramanlarından birisidir.

Erekhteous: Atina’nın ünlü kahramanı.
Erebos: Khaos ile Nyks’in oğlu. Karanlık yeraltı dünyasının sembolü.
Erato: Dokuz ilham perisinden birisidir.
Epopeus: Bir kahramanın adı. Poseidon’un oğlu olduğu söylenir.
Evadne: Poseidon ile Pitane’nin kızıdır.
Echo: Yunan mitolojisdinde Kithairon Dağı’nda yaşayan bir dağ perisidir.
Eileithyia: Yunan mitolojisinde bir tanrıçadır. Zeus ve Hera’nın kızı ve doğumu temsil ediyordur.
Eirene: Yunan mitolojisinde barışın kişileştirilmesidir. Mevsim ve zaman tanrıçası olan Horae’ye aittir.
Eros: Eros, eski Yunanca’da “arzu” anlamına gelir. Kanatlı Yunan erotik aşk tanrısının adıdır.
Eos: Eos, Yunanca “şafak” anlamına gelir. Hızlı bir şekilde Eros gibi telaffuz edin, ancak “r” olmadan.
Erdenay: Türk mitolojisinde tanrı ile insan arasındaki bağı kuran tanrı.
Ertuğrul: Türk mitolojisinde kırmızı kanatlı efsanevi yaratık.
Esli: Efsanedeki Iltai Kinhan’ın oğlu.
Evander: Evander, Arcadia Palantim’den bir göçmendi, İtalya’ya yerleşti ve orada Palentian’ı kurdu. Ivand aynı zamanda tanrıça Carmentis ve Hermes’in oğludur.
Eirene: Bu, Yunan mitolojisindeki barışın somutlaşmış halidir. Mevsim ve zaman tanrıçası Hora’ya aittir.

Tanrıça isimleri ve anlamları

Elpis: Yunan mitolojisinde ilkel tanrı Nyx’in kızı olan Elpis, umudun kişileştirilmesi olarak betimlenmekteydi.
Endeis: Kral karısıdır.
Enyo: Yunan mitolojisinde bir tanrıçadır. Savaş tanrısı Ares’in kız kardeşi, yoldaşı ve Zeus ile Hera’nın kızıdır.
Erebus: Yunan mitolojisindeki ilksel boşluk Kaos’tan doğan ilkel tanrılardan birisidir.
Eris: Yunan mitolojisinde; kaos, çekişme ve anlaşmazlığın tanrıçasıydı. Zeus ve Hera’nın kızıdır; diğer efsanelere göre, Nyx’in  (karanlık gece) yalnız kızıdır.
Euphrosyne: Yunan mitolojisinde Euphrosyne, Üç Charite veya Üç Güzel’den birisidir.

mitolojik tanrıça isimleri

F Harfi ile Başlayan Tanrı ve Kadın Tanrıça İsimleri

Furrına: Tibet nehri kenarında bir kaynağın ve ormanın tanrısıdır.
Flora: Yeşeren bitkilerin çiçeklerin tanrıçasıdır.
Fatum: Talih tanrısı.
Fama: Halkın sesinin sembolü olan Fama Yer’in kızıdır. Sayısız gözü ve bir çok ağzı vardır. Çok hızlı uçardı.
Faunus: Latinlerin ıssız tabiat tanrısıdır.
Fraude: Hile tanrıçası. Yarı insan yarı yılandır.
Forkis: Yunan mitolojisinde Titans Pontus ve Gaea’nın oğludur.
Flora: Roma’da çiçek tanrıçasıdır.
Fortuna: Roma’da servet tanrıçasıdır.

Mitolojik isimler ve anlamları

G Harfi ile Başlayan Mitolojik İsimler

 

Gaia: Toprak. Bütün tanrıların soylarının çıktığı en eski ve ilk tanrıçadır. Kocasız olarak Uranus’u doğurdu. Onun hem annesi hem de karısı olmuştur.
Galates: Herakles’in bir prensesten olma oğlu.
Genius: Roma tanrısı. Bir nevi koruyucu melek görevini görüyordu. Her insanın kendine ait bir Genius’u olduğuna inanılırdı.
Griffon’lar: Arslan gövdeli kartal başlı efsanevi kuşlar. Apollon’un hazinelerine bekçilik yapıyorlardı.
Geras: İhtiyarlık tanrısı. Herakles bütün insanların yaşlandıkları zaman başına musallat olan bu tanrıyı mağlup etmiştir.
Geryoneus: Üç başlı kocaman bir dev, Herakles tarafından öldürülmüştür.

Gyges: Titanlardan biri. Uranos ile Gaia’nın oğlu, yüz kolu ve elli başı vardır.
Geras: Yunan mitolojisinde yaşlılık tanrısıdır. Gece tanrıçası Nyx ve karanlık tanrısı Erebos’un oğludur.
Graeae:
Medusa’yı öldürmek için üç sihirli nesnenin nerede olduğunu bulmaya çalışan Perseus efsanesinde ortaya çıkmışlardır. Yunan mitolojisinde aralarında bir göz ve bir diş paylaşan üç kız kardeşlerdir. Bu kardeşlerin isimleri Deino, Enyo ve Pemphredo’dur.
Griffonlar:
Aslan gövdeli, kartalın ise kafası ve kanatlarına sahip mitolojik bir yaratıktır.
Gökbörü: Kutsal dişi kurt Asena’nın Türklerin soyundan geldiği söylenir.
Gökhan: Gökyüzünün tek hâkimi. Gökyüzündeki en güçlü varlık.
Günay: Işık saçan efsanevi bir figür.

H Harfi ile Başlayan Tanrı ve Kadın Tanrıça İsimleri

 

Mitolojik isimler tanrıça isimleri tanrı isimleri
Mitolojik isimler kadın tanrıça isimleri tanrı isimleri

Hades: Kronos’un oğludur. Cehennemlerin; karanlık alemlerin ve ölüler diyarının tanrısıdır.
Harmonia: Aphrodite ile Ares’in kızı, Kadmos’on karısıdır. Kocası ile birlikte bir yılana dönüştürüldüler.
Hebe: Zeus ve Hera’nın kızıdır. Gençliğin ve güzelliğin sembolüdür.

Hektor: Troyalıların en büyük kahramanıdır. Akhilleus tarafından öldürülmüştür.
Helena: Menelaos’un karısıdır. Troya prensi Paris onu kaçırdığı için Yunanlılar Troya’ya saldırdılar. Zeus ile Leda’nın kızı olduğuna inanılırdı.
Helenos: Priamos’un oğludur. Troya’lıların kahinidir. Yunanlılara tahta atı yapmalarını söyleyerek yurduna ihanet etmiştir.
Heosphoros: Eos’un oğlu sabah yıldızıdır.
Hector: O, Truva’nın en büyük kahramanıdır. Aşil tarafından öldürüldü.
Hera: Hera, Yunanca “koruyucu” anlamına gelir ve Yunan tanrılarının kraliçesidir.
Hestia: Hestia, Yunanca’da “şömine” veya “şömine başı” anlamına gelir. Hestia, şömine, iffet ve aile tanrıçasıdır.

En güzel mitolojik isimler

Hermaphrodite: Aphrodite ve Hermes’in oğludur. Salmikis adlı göl perisi ona aşık olmuştur. Hermaphrodite kendisi ile ilgilenmeyince tanrılardan ikisini bir bütün haline getirmelerini istemiştir. O günden sonra aynı beden içinde hem kadın hem de erkek kişiliğini taşımıştır.
Hermes: Tanrıların ulağı ve habercisidir. Kanatlı ayakkabıları en bilindik özelliğidir.
Hesperos: Akşam yıldızıdır. Atlas’ın oğlu, insanlara yol gösterir iyilik eder.

Himalia: Bir peri kızıdır. Zeus’tan üç çocuğu olmuştur. Bu üç oğlan buğdayın geçirdiği safhaları sembolize eder. Spartaeos(Tohum eken), Kronios(Buğday yetiştirici), Kytos(Ekmekçi).
Himeros: Aşkın sembolü Eros’a arkadaşlık ederdi.
Hippolyte: Amazonların kraliçesidir. Ares’in kızı olduğu söylenir, Herakles tarafından öldürülmüştür.
Hippomedon: Dev cüsseli bir kahraman, Thebai’ye karşı savaşan Yedililerden biridir.
Hyad’lar: Atlas’ın kızları. Zeus’u Dodon’da onlar büyütmüştür.
Hydra: Lerna bataklığında yaşayan onlarca başı olan büyük bir yılandır.


Hypnos:
Yunan mitolojisinde uykunun kişileştirildiği ilkel bir tanrıdır.
Hecate: Yunan mitolojisinde büyü ve büyücülük tanrıçası olarak kabul edilmiştir.
Heliadae: Tenage kardeşleri arasında en becerikli olanıdır.
Heliades: Kardeşleri, babasının güneş arabasını kontrol etmeye ve gökyüzüne sürmeye çalışırken düşmüş ve ölmüştür.
Helios: Eos ve Selene’nin erkek kardeşi olan Titanlar’dan birisidir.
Hemera: Yunan mitolojisinde Nyx ve Erebus’un kızıdır.

Hesperides: Yunan mitolojisinde gün batımı perileridir.
Hesperus: Sabah Yıldızı olarak adlandırılan yıldız tanrısıdır.
Horae: Olympus Dağı’nın kapılarındaki bekçilerin yanı sıra düzen ve adalet tanrıçaları olarak bilinirler.
Horkos: Yeminlerini bozanların başına gelecek lanetin betimlemesidirler.
Hyas: Efsaneye göre avı tarafından öldürülen mükemmel bir okçudur.
Hygeia: Yunan mitolojisinde sağlık, temizlik ve hijyen tanrıçasıdır. Asklepios ve Epione’nin kızıdır.
Homer/Homeros: Homeros, MÖ 12. ve 8. yüzyıllar arasında Küçük Asya kıyısında doğdu. Ünlü bir şairdir ve en büyük iki eseri “İlyada” ve “Odyssey”dir.

 

İ Harfi ile Başlayan Tanrı ve Kadın Tanrıça İsimleri

 

Mitolojik isimler tanrıça isimleri tanrı isimleri
Mitolojik isimler kadın tanrıça isimleri tanrı isimleri

İakkhos: Eleusis Mysteria’larının tanrısıdır. Bazıları onun Demeter’in oğlu olduğuna inanıyor olsalar da asıl inanış Zeus ile Persephone’nin oğlu olduğu kanaatindedir.
İamos: Kahramanlık devirlerinde yetişmiş bir kahindir. Apollon ile Evadne’nin oğludur. Kahinliği babası Apollon’dan öğrenmiştir.
İapetos: Prometheus’un babası.

İdaeos: Paris ile Helene’nin oğludur.
İkarios: 1. Attika bölgesinin efsanevi kralı, Dionysos’u evinde misafir etmiştir. 2. Penelope’nin babasıdır. Güzel kızını almak isteyenler arasında bir spor müsabakası tertip etmiştir. Müsabakayı Odysseus kazanmıştır.
İkaros: Daidalos’un oğludur.

İlithya: Zeus ile Hera’nın kızıdır. Doğum tarıçalığı yapmıştı. Bazı kadınların doğumlarına engel olarak onlara acılar çektirmiştir.
İobes: Herakles’in Kerthe’den olan oğludur.
İphigeneia: Agamemnon ile Klytemenstre’nin kızıdır.
İphiklos: Theselia’da bir şehrin kralı olan Phylakos’un oğludur. Çok usta ve hızlı bir koşucudur. Ekin tarlasında başakları eğmeden koşabilmesi ile ün salmıştır.
İris: 1. Anlamı: Yeşil ırmağın eski adı. 2. Anlamı: Thaumas ile Elektra’nın kızıdır. Okeanos soyundan gelmiştir. O gökle yeri birbirine bağlayan ebemkuşağının sembolüdür.

İsis: Güneş tanrısı Horos’un annesidir.
İskender: Bir kahramandır. Zeus’un oğlu olduğuna inanılırdı.
İtalos: Girit kralı Minos’un torunudur. İtalya’ya adını veren kahramandır.
İuno: Hera’nın Latince adı.

İupitter: Zeus’un latince ismidir.
İasion: Yunan mitolojisinde baş tanrı Zeus ve perisi Electra’nın oğludur.
İris:
Thaumas ve Electra’nın kızıdır. Hermes yokken tanrıların tek habercisi o idi. Hermes de bu işi üstlendiği zaman Hera’nın sadık hizmetkârı olmuştur. Bazı kaynaklarda kendisine gökkuşağının Yunan tanrıçası da denilmektedir.
Ikarios: 1. tanım olarak Efsanevi Attika Kralı Dionysos’u evine yerleştirdi. 2. tanım olarak Penelope’nin babası. Güzel kızının katılmasını istediği bir spor yarışması düzenledi. Odysseus oyunu kazanmıştır.
Icarus: Daedalus’un oğlu.
İlayda: Peri. Mitolojik Türk geleneğinin sularında bulunan güzel peri.
İnal: Aksarlılar arasında güvenilirliği ile tanınan kimse.

Erkek tanrı isimleri

J Harfi ile Başlayan Mitolojik İsimler

Julus: Aeneos’un oğlu Askanius’un bir diğer ismidir.
Jasius: Abas’ın oğludur. Dardanos’un kardeşidir.
Jaso: Esklapios ile Epinoe’nin kızı. Hastalıklar tanrıçasıdır.
Junon: Romalıların baş tanrıça Hera’ya taktıkları isimdir.
Jupiter: Romalıların baş tanrı Zeus’a verdikleri isimdir.
Juturne: Romalıların su kaynakları tanrıçasıdır.
Janus: Geçişi temsil eden eski bir Roma tanrısının adıdır, dolayısıyla yeni bir başlangıç olan Ocak ayı ile ilgilidir.
Jason: Mitolojide Jason, Altın Postu ararken Argonotların lideridir.
Jaso: Esklapios ve Epinoe’nin kızı. Hastalık tanrıçasıdır.
Juno: Romalılar tarafından baş tanrıça Hera’ya verilen addır.

K Harfi ile Başlayan Mitolojik İsimler

Mitolojik isimler tanrıça isimleri tanrı isimleri
Mitolojik isimler kadın tanrıça isimleri tanrı isimleri

Kaanthos: Okeanos’un oğludur. Apollon kız kardeşi Melia’yı kaçırınca babası Kaanthos’u peşlerinden göndermiştir. Kardeşini Apollon’un kollarının arasında görünce öfkesinden tanrının mabedini ateşe vermiştir. Bunun üzerine Apollon da onu oku ile öldürmüştür.
Kadmilos: Finikelilerin tanrılarından biridir.
Kaekulus: Yanardağların tanrısı Vulcain’in oğludur. Efsaneye göre annesi ocak başında otururken göğsüne sıçrayan bir kıvılcımdan ona hamile kalmıştır.

Kairos: Fırsat tanrısıdır. Zeus’un en genç oğludur. Omuzlarında ve ayaklarında kanatları vardır.
Kalkhas: Thestor’un oğlu ünlü bir kahindir.
Kampania: İtalya da en eski Yunan kolonisidir.
Karya: Lakonia’lı güzel bir kız sonradan fındık ağacına çevirilmiştir.
Kassiepeia: Kepheus’un karısıdır. Andromeda’nın annesidir.

 

Kaunos: Byblis’in ikiz kardeşi Miletos’un oğludur. Kız kardeşini sevdiği için kaçmıştır ve Karia’ya giderek Kaunos şehrini kurmuştur.
Keramos: Attika’lı bir kahramandır. Çömlekçilerin mucididir.
Kerberos: Ölüler diyarının kapısını bekleyen köpektir.
Khaos: Kainat yaratılmadan önce mevcut sonsuz boşluktur.
Khrysopelea: Bir ağaç perisidir. Arkadia’lı bir meşenin içinde yaşıyordu.
Kokytos: Ölüler ülkesinde, yer altında akan gözyaşları ırmağının adıdır.
Kronos: Yunan mitolojisinde bir Titandır. Gaia ve Uranüs’ün çocuğudur. Birinci nesil Olimposluların babasıdır. Zeus, Poseidon ve Hades tarafından yenilgiye uğratılmıştır.

Kyklop’lar: Alınlarının ortasında tek gözleri olan devlerdir.
Kynosura: İda dağında bulunan bir peri kızıdır. Zeus’a süt annelik etmiştir.
Kraken: Efsanevi Kraken, hayal edilen en korkunç canavarlardan biridir. daha çok dev mürekkep balığı olarak biliniyordur.
Kibele:
Anadolu kökenli bir Ana Tanrıçadır.

Keres: Yunan mitolojisinde ölmekte olan askerleri aramak için savaş alanlarının üzerinde gezindikleri söylenmektedir. Ayrıca; Nemesis, Oizys, Geras ve Apate gibi diğer tanrıların kız kardeşidir.
Keto: Pontus ve Gaea Titanlarının kızıdır. Denizin oluşturduğu bütün tehlikelerin betimlenmesidir. Phorcydes eşi olarak bilinir ve çocuklarının hepsinin Phorcys canavar olduğu söylenir. Bu çocukların Euryale, Stheno ve Medusa olduğu söylenmektedir.
Kratos: Dört Titan kardeşlerinden birisidir. Diğerleri; Pallas, Styx ve Oceanid’dir.

L Harfi ile Başlayan Mitolojik İsimler

Laertes: Odyseus’un babasıdır.
Laios: Oidipus’un babasıdır.
Laistrogon: İnsan etiyle beslenen korkunç devlerdir.
Lemurlar: Ölülerin evlerine bela olan hayallerine denir.
Libitina: Roma da ölüler için yapılan merasimi koruyan tanrıçadır.

Lita’lar: Zeus’un kızlarıdır. Yalvarma yakarma dua tanrıçalarıdır.
Lyke: Kır perisidir.
Lyssa: Gecenin kızlarından biri. Hiddet ve kızgınlığı temsil eder.
Lykastos: Ares ile Phylonome’nin oğludur.

Lykia: Eski Anadolu’da Fethiye, Elmalı, Finike bölgesidir.
Linos: Apollon’un oğludur. Efsanevi şair, Herakles’in musiki hocasıdır.
Lesbos: Şimdiki adı Midilli olan bir ada.
Lachesis:
Zeus ve Themis’in kızlarından biridir. Clotho ve Atropos diğer kız kardeşlerinin adıdır. İsminin anlamı, kader veya ilâhi iradesiyle elde etmek, anlamına gelmektedir.

Lethe: Yunan mitolojisinde Yeraltı Dünyası’ndan geçen beş nehirden birisidir. Diğer dört nehir ise Cocytus, Styx, Phlegethon ve Acheron’dur.
Limos:
Çekişme tanrıçası Eris’in kızıdır. Açlık ve kıtlığın tanrıçasıdır. Limos’un sayısız kardeşi olduğu söylenir. Bu kardeşlerden bazıları şunlardır; Ate, Makhai, Ponos, Androktasiai, Neikea, Horcus, Hysminai, Lethe, Phonoi, Dysnomia, Pseudologoi, Amphilogiai ve Algea’dır. Bu kardeşlerin hepsi acı, kavga, cinayet, yalan ve unutkanlık gibi yanlış davranışların veya olumsuz durumların betimlenmesiydi.
Lyssa:
Bir söylenceye göre oğlu Cronus tarafından hadım edillir ve sonrasında titan Uranüs’ün karnından çıkan Nyx’in kızı olduğu söylenmektedir.

M Harfi ile Başlayan Mitolojik İsimler Kadın Tanrıça İsimleri Tanrı İsimleri

Mormo: İnsanları korkutmak için Hekate’nin emrinde olan korkunç bir kadın hayaletidir.
Morpheus: Rüyaların tanrısıdır. Hypnos ile gecenin oğludur.
Musa’lar: İlham perileridir.
Minotauros: İnsan vücutlu boğa başlı canavardır.

Morpheus: Rüyaların tanrısıdır. Hypnos ile gecenin oğludur.
Mysteria: Açık olmayan gizli yapılan tapınmaya bu ad verilir.
Mykenai: Samos adasında Perseus’un kurduğu bir şehirdir.
Minos: Girit Kralıdır.
Miletos: Anadolu’da Milet şehrini kuran kahramandır: Apollon ile Deione’nin oğlu. Menderes nehrinin kızı Kyane ile evlenmiştir.
Menelaos: Agememnon’un kardeşi, Helena’nın kocasıdır. Paris, karısı Helena’yı kaçırınca Troya’ya saldırmıştır.
Medusa: Phorkos’un kızları olan üç Gorgon’dan en kötüsüdür. Saçları yılan gibidir. Ve ona bakan taşa dönüşürmüştür.
Mars: Harp tanrısı Ares’e Romalıların verdiği isimdir.

Maia: Atlas ile Pleione’in kızı. Zeus ona gönül vermiştir. Kyllen dağında onunla evlenmiş ve Hermes doğmuştur.
Makhai:
Yunan mitolojisinde Eris’in çocuklarından birisidir. Savaşın ruhu olarak biliniyordu.
Maniae: Nyx’in kızlarından biri olarak kabul edilen Maniae, Yunan mitolojisinde ve dininde deliliğin kişiselleştirilmesidir.
Melinoe: Bir su perisi olduğu düşünülen Melinoe, Yunan mitolojisinde kabus getirmekten sorumlu olduğu düşünülmektedir. Ayrıca tanrıça Persephone’nin kızıdır.

Minor Gods: Küçük tanrılara verilen isimdir. Bunlara Adonis, Castallia, Dysnomia, Elpis, Graeae, Hermaphroditus, Lethe, Melinoe ve Nephele gibi örnek isimler verilebilir.
Momus: Yunan mitolojisinde; haksız eleştiri, alay, hiciv ve suçlama gibi kötü ruhların tanrısıdır.
Moros: Efsaneye göre annesi Nyx ona erkek müdahalesi olmadan hamile kalmıştır. Yunan mitolojisinde ölümlüleri ölümcül kaderlere sürükleyen tanrı olarak bilinir.
Morpheus: Kanatlı bir cin biçiminde olan bu tanrı, rüyalarda görünebilme ve insan biçimini alma yeteneklerine sahiptir.
Minos: Zeus ve Europa’dan olma Girit Kralı.

N Harfi ile Başlayan Mitolojik İsimler Tanrıça İsimleri Tanrı İsimleri

Nike: Zafer tanrıçasıdır.
Notos: En önemli dört rüzgârdan birisidir. Güney rüzgarı olan Lodos olarak da bilinir.
Nyks: Khaos’un gece kızıdır.

Nysa: Nysa dağına adını veren peri kızıdır. Dionysos’u bu dağın perileri büyütmüştür.
Niobe: Lydia kralı Tantalos’un kızıdır. Apollon ve Artemis’in annelerini hor gördüğü için 12 çocuğu öldürüldü ve oda kayaya çevrilmiştir.
Neptun: Romalıların Poseidon’a verdikleri isimdir.
Nemesis: İntikam tanrıçasıdır. Aynı zamanda o, dünyada adaleti koruyan, haklıyı haksızdan ayırt eden bir ahlâk tanrıçasıdır.
Narkissos: Aşktan kaçınan bir delikanlıdır. Nergis çiçeğine çevrilmiştir.
Naraburnu: Çanakkale Boğazı


Nephele: 
Bir bulut perisidir.
Nilus: Yunan mitolojisinde Titanların oğlu olan küçük bir tanrıdır. Mısır’da bulunan Nil Nehrinin Tanrısı olduğu da bilgiler arasındadır.
Nysiads: Yunan mitolojisinde Titanların tanrısı Oceanus ve tanrıça Tetis’in peri kızlarıdır.
Naraburnu: Çanakkale Boğazı

O Harfi ile Başlayan Mitolojik İsimler Kadın Tanrıça İsimleri Tanrı İsimler

Orkos: Hades’in Latince adıdır.
Ophioneus: Messania’lı meşhur kahindir.
Orpheus : Thrakia kralı Oiagros’un oğlu ve Yunanlıların efsanevi şairidir.
Oiagros: Thrakia kralı ve Orpheus’un babasıdır. İlham perilerinden Kalliope ile evlenmiştir ve Orpheus doğmuştur.
Olympos: Tanrılar dağıdır.

Odysseus : Meşhur Yunan kahramanıdır. Laertes ile Antikleia’nın oğludur. Çok zeki bir adamdır, düşmanlarını zekası ve kurnazlığı ile yenmiştir. Penelope ile evlendiği sıralarda Troya savaşı başlayınca savaşa gitmemek için çeşitli bahaneler ileri sürmüştür ancak savaşa gitmek zorunda kalmıştır. Tahta at fikride Odysseus’a aittir. Zeka tanrıçası tarafından çok sevilen kahraman Poseidon’un kinini kazandığından Troya dönüşü başına birçok belalar gelmiştir.

Oenone: Yunan mitolojisinde İda’da yaşamış bir dağ perisidir.
Oizys: Yunan mitolojisinde sefalet ve ıstırabın tanrıçasıdır.
Oneiroi: Euripides’e göre siyah kanatlı cinler biçimdedir. Rüyaların kişisilleştirmeleridir.
Ourea: Yunan mitolojisinde yalnızca Gaia’nın çocuklarıdır diye geçer. Dağları temsil ediyorlardı.
Okay: Türk mitolojisinde sualtı sihirbazı anlamına gelir.

P Harfi ile Başlayan Mitolojik İsimler Kadın Tanrıça İsimleri Tanrı İsimleri

Pyrrhos: Akhilleus’un oğlu Neoptolemos’un lakabıdır.
Pyrene: İspanya kralının kızıdır. Herakles bu güzele gönül vermiştir. Birlikteliklerinden bir yılan yavrusu doğmuştur.
Pygmalion: Kıbrıslı heykeltıraştır. Yaptığı heykele aşık olmuştur.
Psykhe: Eros’un karısıdır.
Pygas: Pygmaiosların kraliçesiydi. Artemis ile Hera; kendisini tanrıçalara eş gördüğünden dolayı onu turna kuşuna çevirmiştirler.
Promakhos: Zeka tanrıçasının lakabıdır.
Prometheus: Bir titan oğludur. İlk insanı yaratmıştır.
Proteus: Tanrı Poseidon ile Phenike’nin oğludur.

Poseidon: Yunanlıların deniz tanrısına verdikleri isimdir. Romalılar ona Neptune demiştir.
Pontos: Poseidon’un oğludur. Karadeniz’e adını vermiştir.
Polykso: Troya savaşında öldürülen meşhur kahraman Tlepolemus’un karısıdır.
Pluton: Yeraltı tanrısı Hades’in Latince ismidir.
Pisidike: Monenia şehrinin kralının kızıdır.
Phrygios: Milet krallarından birisidir.

 

Phrigia: Eski Anadolu’da bir bölgenin ismidir.
Pheraea: Zeus ile Eolos’un kızı. Hekate’nin annesidir.
Phedra : Girit kralı Minos ile Pasiphe’nin kızıdır. Theseus’un karısı. Üvey oğluna aşık olmuştur fakat ondan karşılık alamadığı için ona iftira atmıştır ve ölümüne neden olmuştur.
Persepolis: Odysseus ile Nausikaa’nın oğludur.
Persophene: Demeter’in kızıdır. Hades’in karısıdır.
Pelopea: Theste’nin kızıdır. Kim olduğunu bilmeden babası ile birlikte olmuştur. Bunu anlayınca kendini öldürmüştür.
Pegasus: Efsanevi kanatlı attır. Perseus Okean’ın kaynağında Medusa’nın kafasını kestiği zaman onun kanından doğmuştur.

Pegasus: Yunan Mitolojisinde Kanatlı At

Pataros: Apollon ile Ksanthos’un kızı olan Lykia’nın oğludur. Patara şehrine adını vermiştir.
Poibos: Apollon’un lakabıdır.
Pikus: Kâhindir. Latin kralının babasıdır.
Pirene:
Bir zamanlar Posedion’un sevgilisiydi.
Pilumunus:
Yeni doğmuş çocukları koruyan tanrıçadır.
Pompei:
Volkan patlamasından çıkan lavlar ve zehirli duman ile insanlarının yok olduğu şehir.
Prusa:
Bursa şehrinin adı.
Polydektes:
Serpihos adasının kralıdır.
Proetos:
Argos kralıdır.


Python:
Yılandır. Gaia’nın doğurduğu düşünülmektedir.
Promakhos:
Athena’nın lakabıdır.
Pygas:
Kendisini tanrıçalara eş görmüştür. Bunun üzerine Artemis ve Hera onu turna kuşuna çevirmişlerdir.
Pyrrha:
Pandora’nın kızıdır.
Pygmalion:
Kıbrıslı bir heykeltraştır. Daha sonra yaptığı heykele aşık olduğu biliniyor.
Perihas:
Atina kentinin efsanevi kralıdır.
Parthenon:
Tapınaktır.
Psyche: Yunan mitolojisinde ölümlü bir kadındır. Fakat ruh tanrıçasına dönüştürülmüştür.
Pseudologoi:
Yunan mitolojisinde kavga tanrıçasıdır.

Proteus: Yunan mitolojisinde denizlerin, nehirlerin ve diğer su kütlelerinin koruyucusudur.
Priapus: Yunan mitolojisinde çiftlik hayvanlarının, meylerin ve erkek cinsel organının koruyucusudur.
Pontus: Olimposlulardan önce yeryüzünde hüküm süren Yunan tanrılarından birisidir.
Paean: Yunan mitolojisinde tanrıların doktorudur.
Pan: Yarı insan ve yarı keçidir. Yabani koruların, çobanların ve sürülerin tanrısıdır.
Peneus: Yunan mitolojisinde nehir tanrısıdır.
Pheme: Yunan mitolojisinde şöhret tanrıçasıdır. Pheme’nin sevdiği insanlar ünlü ve kayda değer iken ona karşı gelmiş olanlar hep aşağılanmıştır.

Philotes: Yunan mitolojisinde şefkat ve dostluk ruhlu küçük bir tanrıdır.
Phobos: Yunan mitolojisinde Ares ve Afrodit’in oğlu olan korku tanrısıdır.
Phonoi: Yunan mitolojisinde Eris’in oğullarından birisidir. Öldürme ve cinayetin kişiselleştirilmesidir.
Phorcys: Yunan mitolojisinde Pontus ve Gaea’nın oğlu olan bir tanrıdır.
Phosphorus: Yunan mitolojisinde Eos ve Astraios’un oğludur ve Morning Star’ın kişiselleştirilmesidir.
Phthonus: Yunan mitolojisinde intikam tanrıçası Nemesis’in bir diğer yarısıdır. Aynı zaman kıskançlığın kişiselleştirilmesidir.
Ploutos: Yunan mitolojisinde zenginlik tanrısıdır.
Ponos: Yunan mitolojisinde Eris’in oğlu ve Nyx’in torunudur. Emek tanrısıdır.

Q Harfi ile Başlayan Mitolojik İsimler Tanrıça İsimleri

Quirinalis:

R Harfi ile Başlayan Mitolojik İsimler

Rhea: Dağlık bölgelerin tanrıçasıdır. Zeus’u onun büyüttüğüne inanılmıştır.
Rhesos: Thrakia’lı bir kahraman Troya savaşında Troya’lılara yardıma koşmuştur.
Rhodos: Güneş’in karısıdır. Rhodos adasına adını vermiştir.
Romos: Roma şehrini kuran ve adını veren kahramandır.
Risus: Neşe ve kahkaha tanrısıdır. İnsanların kalplerinden kederleri kovan acıları yatıştıran bir tanrıdır.
Rheme: Şöhret tanrıçasıdır. Gaia tarafından yaratılmıştır. Zeus’a habercilik yapmıştır.
Rhakios: Giritli bir kahramandır.

Romulus: Roma şehrinin kurulmasında önemli bir rol oynamıştır.
Remus: Romulusun ikiz kardeşidir ve Roma şehrinin kurulmasında önemli bir rol oynamıştır.
Rhoetos: Dionysos tarafından öldürülen tanrılarla savaşmış bir devdir.
Ros: Eos’un kocasıdır.
Raros: Karnaos’un oğludur.

S Harfi ile Başlayan Mitolojk İsimler | Tanrıça İsimleri

İçerik: Mitolojik İsimler: Türk Mitolojik İsimler Mitolojik Tanrıça İsimleri, Mitolojik Tanrı İsimleri 2022
Mitolojik isimler kadın tanrıça isimleri tanrı isimleri

Salus: Romalıların sağlık tanrıçasıdır. Asklepios’un kız olduğuna inanılırmış.
Salambo: Babil’de Aphrodit yerine tapınılan Astarte’nin ismidir.
Saturnus: Romalıların Kronoslara verdiği isimdir.
Selen: Ay tanrıçasıdır.
Sangarios: Sakarya ilimizdir.
Sentius: Doğarken çocuklara duygu bağışlayan tanrıdır.
Side: Anadolulu kahraman Tauros’un kızı ve Kimolos’un karısıdır. Side şehrine kendi adını vermiştir.
Staphyle: Şarap tanrısının gönül verdiği bir peri kızının ismidir.
Stellio: Kertenkeleye çevrilen küçük bir çocuğun ismidir. Demeter’in kana kana su içmesiyle alay ettiği için bu cezaya çarptırılmıştır.
Stilbe: Peneos nehrinin kızıdır. Apollon’un bu kızdan Kenthauros ve Lapithes adlarında iki oğlu olmuştur.
Symplegad: Karadeniz boğazındaki oynak kayalıklardır.
Summanus: Romalıların gece çakan şimşek tanrısıdır.
Sappho: Lirizmin kraliçesi olarak anılan kadın şairdir.


Samos:
Bir şehir.
Samothrake:
Bir ada.
Salmone:
Başarılarıyla gururlanıp kendisini tanrılara eşit saymıştır ve bunu da tunçtan bir körü üzerinde araba ile geçerken kurbanlarını meşale atarak öldürerek göstermeye çalışmıştır. Zeus bu duruma sinirlenip onu yıldırımıyla çarpmıştır.
Seriphos:
Bir ada.
Sarpeddon:
Zeus ve Europa‘nın oğludur.
Sanape:
Çok fazla içki içen amazon bir kahramandır.
Sipylos:
Şimdi ki Manisa dağıdır.
Samos:
Bir şehir.
Skherie:
Bir ada.
Skamandros:
Bir çay.
Scamender: Yunan mitolojisinde Titan tanrılarının oğludur. Scamender adında bir nehir vardır. Bu o nehrin kişileştirilmiştir bir nehir tanrısıdır.
Syrinx: Artemis’i takip eden yunan mitolojisi perisidir.
Sehen: Mitolojide bilgisine hayran kalmış bir kadın karakter.
Setenay: Güzelliği ve bilgisi ile insanların dikkatini çeken bir karakter.
Sırma: Efsanevi bir güzellik figürü.
Sibel: Bolluğun kutsal varlığını sembolize eder.
Suyla: Kader Tanrıçası.

T Harfi ile Başlayan Mitolojiik İsimler |Tanrıça İsimleri

Troilos: Priamos ile Hekube’ninn oğludur. Akhilleus tarafından öldürülmüştür.
Thiasos: Dionysos şerefine yapılan gece şenlikleridir.
Tiphys: Poseidon’un oğlu, eşi olmayan bir gemi olan Argo gemisinin baş kaptanıdır.
Titanlar: Uranos ile Gaia’nın oğullarıdır. İlk tanrıların soyundan olan Titanlar altı erkek altı da kız kardeştirler. Kronos kardeşlerin en küçüğüdür ve annesi ile birlikte babasını öldürerek yerine geçmiştir.

Troya: Bugünkü Hisarcık şehrinin bulunduğu yerde olan eski bir şehirdir. Mitolojide Troya savaşı burada geçmiştir.
Triopas: Poseidon’un oğludur. Knidos şehrini kuran kahramandır.
Taraksippos: Hipodromlarda atları ürküten habis ruhtur.
Telamon: Büyük Aiaks’ın babası ve Aigina kralıdır. Birçok savaşta Herakles ile birlikte savaşmıştır.
Telegonos: Odysseus’un sihirbaz Kirke’den olan oğludur.

Telemakhos: Odysseus’un Penelope’den olan oğludur. Babası Troya savaşından geri dönmeyince henüz küçük bir çocuk olmasına rağmen babasını aramak için yollara düşmüştür. Zeka tanrıçası Athena, Mentor adlı filozofun kılığına girerek ona daima öğüt vermiş ve yol göstermiştir.
Tiber: Bu İtalya’da bulunan bir nehirdir.
Thoe: Deniz Nymphelerinden birisidir.
Tempe: Bir vadi.
Taygetos: Atlas ve Pleione’nin kızıdır.
Terambos:
Lir ve flüt çalmakta usta olan bir sanatçıdır.
Tereos: Ares’in oğludur.
Terpsikhore: Musa’nın ilham perilerinden birisidir.
Tiryns: Krallık adı.
Tmolos: Lydia kralıdır.
Tyros: Salmoneus ve Alkidike’nin kızıdır.
Timur: Türk mitolojisinde demire hükmeden kişi olarak tanımlanır.
Tolpar, Tulpar: Kanatlı at.
Taraksippos: Arenadaki atları korkutan kısır ruhtu.
Telamon: Büyük Aiakların babası ve Aigina Kralı. Herkül ile birçok savaşta savaştı.
Telegonos: Büyücü Kirk’ten Odysseus’un oğlu.

U Harfi ile Başlayan Mitolojiik İsimler

Uranüs: Göklerin ilk tanrılardandır. Gaia’nın oğlu ve kocasıdır.
Ultor : İntikamcı. Ares ile Zeus’un lakabıdır.
Ulius: Apollon’un isimlerinden biridir. Canlı, sıhhatli anlamına gelir.
Ufens: İtalya prenslerinden birisidir. Turnus yardımcısıdır. Troia’lı Gyas tarafından öldürülmüştür.
Urania: Göklerdeki Nymphelere verilen isimdir.
Udeus: Euripe’nin babasıdır. Kadmos’un arkadaşlarından birisidir.
Ultor: Zeus ve Ares’in lakaplarından birisidir.
Uragos:
Hadesin başka bir ismidir.
Ukelegon: Troya’da çok önemli biri olmasına rağmen yaşlı olması dolayısıyla savaşa katılamamıştır.
Ufens: Troya savaşında öldürülmüştür.
Umay: Doğurganlık ve üretkenlik sayıları.
Ülgen: Dünyayı yöneten varlık.

V Harfi ile Başlayan Tanrı ve Tanrıça İsimleri

Venüs: Güzellik ve aşk tanrıçası Aphrodite’in bir diğer ismidir.
Vagitanos: Çocukların bağırmalarını ve ağlamalarını idare eden tanrıdır.
Velovis: Bir roma tanrısıdır. Yer altı tanrılarından sayılmakta, volkanlar ve balıkları bunun idare ettiğine inanılır.
Victoria: Zafer tanrıçası Nike’nin latince ismidir.
Vulturus: Apollon’un lakabıdır.
Vesper: Hesperos’un latince adıdır.
Vulturus: Apollon’un lakaplarından birisidir.
Vakana: Çimenlerde dinlenenleri koruyan tanrıdır.
Victoria: Nike’nin latince adıdır.
Velovis: Bir Roma tanrısıdır.

Y Harfi ile Başlayan Mitolojikk İsimler

Yphitime: Hermes’in aşık olduğu bir Nymphe. Bu birlikteliğin sonucunda Satyr’ler doğmuştur.
Yphikles: Amphitryon ile Alkmene’nin oğludur. Alkides’in ikiz kardeşidir. Alkides’in babası Zeus olmasına rağmen Zeus sevgilisinin ikinci bir defa doğum sancıları çekmemesi için ikisini aynı zamanda doğurtmuştur.
Yaz: Yazı yöneten varlık.
Yazla: Üstünlerin koruyucu ruhu.

Z Harfi ile Başlayan Tanrı ve Tanrıça İsimleri

 

İçerik: Mitolojik İsimler: Türk Mitolojik İsimler Mitolojik Tanrıça İsimleri, Mitolojik Tanrı İsimleri 2022
Resim apsolut tarafından Pixabay‘a yüklendi | Kadın Tanrıça İsimleri

Zizuph: Esrar ve gizem dolu olayları çözmeye yarayan melektir.
Zazel: Asiel ile birlikte ani ölüme karşı insanları korur.
Zeus: Yunan mitolojisinde; göklerin tanrısı olarak bilinen en önemli ve en güçlü tanrıdır. Roma’da Jüpiter olarak bilinir.
Zagzagel: Bilgelik meleği, 4. Cennetin en büyük koruyucusudur.

Zafrire: Gün boyunca gezinen ruhlardır.
Zeleia: Troya’ya asker göndermiş bir şehirdir. Şimdi ki Balıkesir’in Gönen ilçesinin bir beldesidir.
Zazanas:
Zeus’un lakabıdır.
Zephyros:
İlkbaharın müjdecileridir. Ayrıca Batı rüzgârları da denir.
Zamolksis:
Sonradan tanrılaştırılan bir kahramandır.
Zagreus: Şarap tanrısı Dionysos ile birlikte görülen küçük bir tanrıdır.
Zelus: Şevk ve adanmışlığın kişiselleştirilmesidir.

X Harfi ile Başlayan Mitolojik İsimler | Tanrı İsimleri | Tanrıça İsimleri

Xanthe: Xanthe, Yunanca “altın” veya “sarı” anlamına gelir. Xanthe, hasat ve tarım tanrıçası Demeter’in egzotizmidir.

 

Kaynakça

Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü

Deniz Karakurt, Türk Söylence Sözlüğü adlı kitaplardan yararlanılmıştır.

Etiketler

kadın tanrıça isimleri, tanrı isimleri, mitolojjik isimler kadın, yunan mitolojisi isimleri, mitolojik kadın isimleri, mitoloji isimleri, tanrıça isimleri ve anlamları, mitolojik erkek isimleri, mitolojik tanrı isimleri, tanrıça isimleri kadın, mitolojik tanrı tanrıça isimleri, yunan mitolojisi isimler, mitolojjik isimler erkek, tanrı ve tanrıça isimleri, yunan mitolojisi kadın isimleri, tanrı isimleri ve anlamları, kadın tanrica isimlerimitolojik kadın isimleri erkek tanrıça isimleri tanrı isimleri ve anlamları tanrıça isimleri ve anlamları

kadın tanrıça isimleri erkek tanrı isimleri  ve anlamları mitolojjik isimler kadın kadın tanrıça isimleri ve anlamları en güzel mitolojiik isimler iskandinav mitolojik yaratıklar mitoloji kadın isimleri tanrıça isimleri yunan mitolojisi kadın isimleri mitolojik erkek isimleri mitoloji isimleri ve anlamları mitolojjik isimler erkek yunan mitolojisi isimleri kadın antik isimler latince tanrı isimleri . iskandinav mitolojisi canavarları mitolojik yıldız isimleri .

geçmişten günümüze astronomik gelişmeler latince tekne isimleri antik isimler ve anlamları kurthan sarpkaya kaç yaşında yunan mitolojisi isimleri en iyi anime diziler yunan tanrı isimleri erkek mitolojik kahraman isimleri tanrı isimleri erkek
tanrıça isimleri kadın çocuğa konulabilecek mitolojiik isimler mitoloji isimleri .

eski mitolojik isimler mitolojide kadın isimleri
kadın mitolojik isimler denizle ilgili mitoloijik isimler mistik isimler karbonun doğal allotropları en güçlü kadın tanrıça isimleri .
fantastik isimler mitolojik kız isimleri mitolojik kullanıcı adları tanrıça isimleri erkek yunan mitolojisi erkek isimleri mitoloji isimleri kadın
karbonun doğal ve yapay allotroplar  mitolojik büyücü isimleri latince mitolojjik isimler iyilik perisi isimleri ozan özalp kendimden hallice kaç yaşında tanrıça anlamına gelen isimler yunan tanrıları nick

yunan tanrıça isimleri ve anlamları perseus kimdir .
mitolojik karakter isimleri yunan tanrıçaları isimleri ve anlamları ay tanrıçası anlamına gelen isimler müzik ile ilgili genel kültür soruları yabancı tanrı isimleri afrodit kimdir yunan mitolojisi isimler mitolojik kiz isimleri mitolojik nickler mitoloji erkek isimleri mistik isimler ve anlamları antik kadın isimleri yunan mitolojisinde kadın isimleri mit isimleri medusa kimdir bilinmeyen tanrı isimleri  yunan mitolojisi nickleri fantastik isimler ve anlamları tanrıçaların isimleri ve anlamları

en güzel tanrı isimleri en eski uygarlıklar sırasıyla mitolojik deniz kızı isimleri antik yunan isimleri ve anlamları erkek mitolojik isimler mitoloji nickleri latince peri isimleri simurg destanı mitolojik tanrı isimleri ve anlamları mitolojik kızı isimleri bilinmeyen mitolojik isimler mitolojik kadın isimleri ve anlamları kayra han hikayesi dedublüman solist japon anime dizilerantik yunan isimleri barış kocatürk kimdir tanrı isimleri nick ispanyol mitolojisi tanrıları

Diğer Mitoloji içeriklerimize ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.Comments

  1. Teşekkürler. Mitolojik isimler, tanrı isimleri ve tanrıça isimleri yazımızda sizi mutlu edebildiysek ne mutlu bize! Diğer hikayelerimize de göz atmak isterseniz mitoloji kategorisine bekleriz.

  1. Mitolojik isimler, tanrı isimleri ve tanrıça isimler yazımıza yaptığınız yorumunuz için teşekkürler. Mitolojik isimler, tanrı isimleri ve tanrıça isimleri yazımız haftada iki gün güncellenmektedir.

 1. Mitolojik isimler, tanrı isimleri ve tanrıça isimleri bu şekilde bir arada düzenlemesinin yapılması çok faydalı olmuş. Elinize sağlık. Teşekkürler.

 2. Mitolojik isimler, tanrı isimleri ve tanrıça isimleri bir sözlük edasıyla yazılmış ve çok yararlı olacağına inanıyorum. Aradıgımızı bulmak kolaylaşmış.Teşekkürler.

 3. Mitolojik isimler, tanrı isimleri ve tanrıça isimleri yazınızda en beğendiğim ve ilgimi çeken isim Hermes oldu. Hatta böyle bir marka da var sanırım. Mitolojik isimler bu tarz marka isimleri oluşturmak amacıyla kullanılabilir günümüzde bence.

 4. Tanrıça isimleri için ayrı başlık olsaymış güzel olurmuş bu şekilde de çok derki toplu ancak sadece tanrıça isimleri merak edenler için ayır başlıkta incelenebilir yazı için teşekkür ediyorum

  1. Mitolojik isimler yazımızdaki güzel yorumlarınız için teşekkürler. Tanrıça isimleri ve Tanrı isimlerinin olduğu hatta anlamlarının da olduğu başka bir başlık sitemizde mevcuttur. Yunan Mitolojisi diye aratabilir ya da sitemizdeki kategorilerden bakabilirsiniz.

 5. mitolojik isimler olarak ne kadar çok isim varmış. tanrı isimleri, tanrıça isimleri derken kendimi bu uzun ve bilgilendirici yazıda buldum.

Leave a Reply

Your email address will not be published.